Brain: funkce, struktura

Mozok, samozřejmě, je hlavní částí lidského centrálního nervového systému.

Vědci věří, že je používán pouze 8%.

Proto jsou jeho skryté možnosti nekonečné a nejsou studovány. Neexistuje ani vztah mezi talenty a lidskými schopnostmi. Struktura a funkce mozku implikují kontrolu nad celou životně důležitou aktivitou organismu.

Umístění mozku pod ochranou silných kostí lebky zajišťuje normální fungování těla.

Struktura

Lidský mozek je spolehlivě chráněn silnými kostmi lebky a zabírá téměř celý prostor lebky. Anatomisté podmíněně rozlišují následující oblasti mozku: dvě hemisféry, kmen a cerebellum.

Další rozdělení je také přijato. Části mozku jsou temporální, čelní lalůčky a koruna a zadní část hlavy.

Jeho struktura se skládá z více než sto miliard miliardy neuronů. Jeho hmotnost je normálně velmi odlišná, ale dosahuje 1800 gramů, pro ženy průměr je mírně nižší.

Mozku tvoří šedá hmota. Kůra se skládá ze stejné šedé hmoty, tvořené téměř celou hmotností nervových buněk, které patří tomuto orgánu.

Pod ním je skrytá bílá hmota, skládající se z procesů neuronů, které jsou vodiče, nervové impulsy jsou přenášeny z těla na subkortex pro analýzu, stejně jako příkazy z kůry do částí těla.

Oblasti odpovědnosti mozku za běh se nacházejí v kůře, ale jsou také v bílé hmotě. Hluboké střediska se nazývají jaderné.

Představuje strukturu mozku, v hloubkách jeho duté oblasti sestávající ze 4 komor, oddělených kanály, kde cirkuluje tekutina, která zajišťuje ochrannou funkci. Venku má ochranu od tří skořepin.

Funkce

Lidský mozek je vládcem celého života těla od nejmenších pohybů po vysokou funkci myšlení.

Divize mozku a jejich funkce zahrnují zpracování signálů z receptorových mechanismů. Mnoho vědců se domnívá, že její funkce také zahrnují odpovědnost za emoce, pocity a paměť.

Podrobnosti by měly brát v úvahu základní funkce mozku, jakož i konkrétní odpovědnost jeho úseků.

Pohyb

Veškerá motorická aktivita těla se týká řízení centrálního gyru, který prochází přední částí parietálního laloku. Koordinace pohybů a schopnost udržovat rovnováhu jsou zodpovědností středisek umístěných v okcipitální oblasti.

Vedle occiputu jsou tato centra umístěna přímo v mozkové tepně a tento orgán je také zodpovědný za paměť svalů. Poruchy funkce mozkové mozky proto vedou k poruchám fungování muskuloskeletálního systému.

Citlivost

Všechny senzorické funkce jsou řízeny centrálním gyrusem, který běží podél zadní části parietálního laloku. Zde je také centrum pro ovládání polohy těla, jeho členů.

Smyslové orgány

Centra umístěná ve temporálních lalůčcích jsou zodpovědná za sluchové pocity. Vizuální pocity na osobu jsou poskytovány centry umístěnými v zadní části hlavy. Jejich práce jasně ukazuje tabulka očního vyšetření.

Propletení kloubů na křižovatce temporálních a čelních laloků skrývá centra odpovědná za oční, chuťové a hmatové pocity.

Funkce řeči

Tato funkce může být rozdělena do schopnosti produkovat řeč a schopnost porozumět řeči.

První funkce se nazývá motor a druhá je senzorická. Místa, které jsou pro ně odpovědné, jsou četné a nacházejí se v záhybech pravé a levé hemisféry.

Reflexní funkce

Takzvané podlouhlé oddělení zahrnuje oblasti odpovědné za životně důležité procesy, které nejsou řízeny vědomím.

Mezi ně patří kontrakce srdečního svalu, dýchání, zúžení a dilatace krevních cév, ochranné reflexe, jako je trhání, kýchání a zvracení, stejně jako sledování stavu hladkých svalů vnitřních orgánů.

Shell funguje

Mozok má tři skořápky.

Struktura mozku je taková, že kromě ochrany každá z membrán provádí určité funkce.

Měkký plášť je navržen tak, aby zajistil normální přívod krve, konstantní tok kyslíku pro jeho nepřetržité fungování. Také nejmenší krevní cévy související s měkkým pláštěm vytvářejí močovou komoru v komorách.

Arachnoidní membrána je oblast, kde cirkuluje tekutina, provádí práci, kterou lymfa působí ve zbytku těla. To znamená, že poskytuje ochranu proti patologickým činitelům před pronikáním do centrálního nervového systému.

Pevná skořepina přiléhá k kosti lebky, spolu s nimi zajistí stabilitu šedé a bílé medule, chrání je před nárazy, posuny při mechanickém nárazu na hlavu. Také tvrdá skořepina odděluje její části.

Oddělení

Co tvoří mozku?

Struktura a hlavní funkce mozku jsou prováděny různými částmi. Z hlediska anatomie organu pěti částí, které vznikly v procesu ontogeneze.

Různé části kontroly mozku a jsou zodpovědné za fungování jednotlivých systémů a orgánů osoby. Mozek je hlavním orgánem lidského těla, jeho specifické oddělení jsou odpovědné za fungování lidského těla jako celku.

Podlouhlé

Tato část mozku je přirozenou součástí páteře. Byl vytvořen především v procesu ontogeneze a zde jsou umístěny centra, která jsou zodpovědná za nepodmíněné reflexní funkce, stejně jako s dýcháním, krevním oběhem, metabolismem a dalšími procesy, které nejsou řízeny vědomím.

Zadní mozku

Proč je zodpovědný zadní mozog?

V této oblasti je mozeček, což je redukovaný model orgánu. Je to zadní mozok, který je zodpovědný za koordinaci pohybů, schopnost udržovat rovnováhu.

A právě posteriorní mozok je místo, kde se nervové impulsy přenášejí přes neurony cerebellum, přicházející jak z končetin, tak z jiných částí těla a naopak, tj. Je kontrolována celá fyzická aktivita člověka.

Průměrný

Tato část mozku není plně pochopena. Středový mozok, jeho struktura a funkce nejsou plně pochopeny. Je známo, že střediska odpovědná za periferní vidění, reakce na ostré zvuky se nachází zde. Je také známo, že zde jsou umístěny části mozku, které jsou zodpovědné za normální fungování orgánů vnímání.

Středně pokročilý

Zde je část nazvaná thalamus. Prostřednictvím toho procházejí všechny nervové impulzy poslané různými částmi těla do center v polokoulích. Úlohou talamu je řídit adaptaci těla, poskytnout reakci na vnější podněty, podporuje normální smyslové vnímání.

V mezilehlé části je hypotalamus. Tato část mozku stabilizuje periferní nervový systém a také kontroluje fungování všech vnitřních orgánů. Zde je on-off organismus.

Je to hypotalamus, který reguluje tělesnou teplotu, tón cév, kontrakci hladkých svalů vnitřních orgánů (peristaltika) a také pocit hladu a sytosti. Hypotalamus řídí hypofýzu. To znamená, že je zodpovědný za fungování endokrinního systému, řídí syntézu hormonů.

Konečný

Konečný mozek je jednou z nejmladších částí mozku. Korpus callosum zajišťuje komunikaci mezi pravou a levou hemisférou. Při procesu ontogeneze vznikl poslední ze všech jeho součástí, tvoří hlavní část orgánu.

Oblasti konečného mozku provádějí veškerou vyšší nervovou aktivitu. Zde je ohromný počet konvolucí, úzce souvisí s subkortexem, díky němu je celý život organismu řízen.

Mozok, jeho struktura a funkce jsou pro vědce z velké části nepochopitelné.

Mnoho vědců to studuje, ale jsou stále ještě daleko od vyřešení všech záhad. Zvláštnost tohoto těla spočívá v tom, že jeho pravá hemisféra ovládá práci levé strany těla a je také zodpovědná za všeobecné procesy v těle a levou polokouli koordinuje pravou stranu těla a je zodpovědná za talenty, schopnosti, myšlení, emoce a paměť.

Některá centra nemají zdvojnásobení na opačné polokouli, jsou umístěna v levé ruce v pravé části av levicových pravicích.

Závěrem lze říci, že všechny procesy, od jemných motorických dovedností až po vytrvalost a svalovou sílu, stejně jako emoční koule, paměť, talent, myšlení, inteligence, jsou řízeny jedním malým tělem, ale stále ještě nepochopitelnou a záhadnou strukturou.

Doslova je celý život člověka řízen hlavou a jeho obsahem, proto je důležité chránit před hypotermie a mechanickým poškozením.

Lidský mozek

Lidský mozek (lat. Encephalon) je orgán centrálního nervového systému, skládající se z mnoha propojených nervových buněk a jejich procesů.

Lidský mozek zaujímá téměř celou dutinu cerebrální lebeční oblasti, jejíž kosti chrání mozek před mechanickým poškozením. V procesu růstu a vývoje má mozek formu lebky.

Lidský mozek obsahuje průměrně 100 miliard neuronů a konzumuje 50% glukózy produkované játry a vstupuje do krve.

Brain mass

Hmotnost mozku normálních lidí se pohybuje od 1000 do více než 2000 gramů, což je v průměru asi 2% tělesné hmotnosti. Mužský mozek má průměrnou hmotnost o 100-150 gramů více než mozek žen. To je všeobecně věřil, že duševní schopnosti člověka závisí na hmotě mozku: čím větší mozková masy, tím více nadané osoby. Je však zřejmé, že tomu tak není vždy. Například mozog I. S. Turgeneva vážil v roce 2012 a mozek Anatol France - 1017 g. Nejtěžší mozok - 2850 g - byl nalezen u jedince, který trpěl epilepsií a idiocie (Co by mohlo být důsledkem poškození nebo zranění kvůli slabosti lebka). Jeho mozek byl funkčně horší. Proto neexistuje žádný přímý vztah mezi hmotou mozku a duševními schopnostmi jednotlivce.

U velkých vzorků však mnohé studie prokázaly pozitivní korelaci mezi mozkovou hmotou a duševními schopnostmi, stejně jako mezi hmotností určitých oblastí mozku a různými indikátory kognitivních schopností. Řada vědců však varují před používáním těchto studií k závěru, že nízká duševní schopnosti některých etnických skupin (např australských domorodců), jejichž průměrná velikost je menší než mozek. Podle Richarda Lynna představují rasové rozdíly ve velikosti mozku asi čtvrtinu rozdílu v inteligenci.

Stupeň vývoje mozku lze posoudit zejména poměrem hmotnosti míchy k mozku. Takže u koček je to 1: 1, u psů to je 1: 3, u spodních opic je 1:16, u lidí to je 1:50. U lidí horní paleolity byl mozog zřetelně (10-12%) větší než mozek moderního člověka - 1: 55-1: 56.

Struktura mozku

Objem mozku většiny lidí je v rozmezí 1250-1600 kubických centimetrů a tvoří 91-95% kapacity lebky. V mozku rozlišit pět oddělení medulla oblongata, zadní, včetně mostu a mozečku, šišinky, střední, střední a přední mozek, zastoupené mozkových hemisfér. Spolu s dělením do výše uvedených divizí je celý mozek rozdělen na tři velké části:

 • mozkové hemisféry;
 • cerebellum;
 • mozkový kmen.

Mozková kůra pokrývá obě hemisféra mozku: pravý a levý.

Brainové mušle

Mozok, stejně jako mícha, je pokryt třemi membránami: měkký, arachnoidní a pevný.

Měkká nebo vaskulární membrána mozku (lat. Pia mater encephali) je přímo přilehlá k substanci mozku, jde do všech drážk, pokrývá všechny konvoluce. Skládá se z volné pojivové tkáně, v níž se řada cév větví do mozku. Tenké procesy pojivové tkáně, které zasahují hluboko do mozkové hmoty, se pohybují od choroidu.

Arachnoidní membrána mozku (lat. Arachnoidea encephali) je tenká, průsvitná, nemá žádné cévy. To dodržuje závity mozku, ale nevstupuje do drážky, přičemž mezi vaskulární a arachnoidales vytvořené subarachnoidální tanku naplněného mozkomíšním moku a v důsledku kterých je síla pavučinovitý. Největší cerebrální podlouhlá cisterna je umístěna na zadní straně čtvrté komory, do ní se otevírá centrální otvor čtvrté komory; cisterna postranní fossy leží v boční drážce velkého mozku; mezilid - mezi nohama mozku; průsečík nádrže - místo vizuální chiasmy (křižovatka).

Dura mater mozku (lat. Dura mater encephali) je periosteum pro vnitřní mozkový povrch kostí lebky. V tomto shellu je nejvyšší koncentrace receptorů bolesti pozorována v lidském těle, zatímco v mozku nejsou receptory bolesti (viz Bolest hlavy).

Dura mater je vyroben z husté pojivové tkáně, lemované zevnitř plochými navlhčenými buňkami pevně spojenými s kostí lebky v oblasti své vnitřní základny. Mezi pevné a arachnoidní skořápky je subdurální prostor naplněný serózní tekutinou.

Strukturální části mozku

Medulla oblongata

Medulla oblongata (medulla oblongata) se vyvíjí z páté mozkové kosmetiky (další). Medulla oblongata je pokračováním míchy se zhoršenou segmentací. Šedá hmota medulla oblongata se skládá z jednotlivých jader kraniálních nervů. Bílá hmota je cestami míchy a mozku, které jsou vytáhnuty do mozkového kmene a odtud do míchy.

Na předním povrchu medulky oblongata se nachází přední středová trhlina, na které je na každé straně zesílené bílé vlákna nazvané pyramidy. Pyramidy se zužují kvůli tomu, že část jejich vláken prochází na opačné straně a vytváří křižovatku pyramid, které tvoří boční pyramidovou cestu. Některé bílé vlákna, které se netýkají, tvoří rovnou pyramidovou cestu.

Most (lat. Pons) leží nad medulou oblongata. Jedná se o zesílenou roli s příčnými vlákny. Ve středu je hlavní drážka, ve které leží hlavní tepna mozku. Na obou stranách brady jsou znatelné vyvýšení tvořené pyramidálními cestami. Most se skládá z velkého počtu příčných vláken, které tvoří jeho bílou látku - nervová vlákna. Mezi vlákny je mnoho clusterů šedé hmoty, které tvoří jádro mostu. Pokračující k cerebellum, nervové vlákna tvoří jeho střední nohy.

Cerebellum

Cerebellum (lat. Cerebellum) leží na zadním povrchu můstku a medulla oblongata v zadní kraniální fossi. Skládá se ze dvou hemisfér a červ, který spojuje hemisféra s každým jiným. Hmotnost cerebellum 120-150 g.

Cerebellum je oddělený od velkého mozku vodorovnou štěrbinou, ve které trvák tvoří močový stan stísněný přes zadní fossu lebky. Každá mozková hemisféra se skládá ze šedé a bílé hmoty.

Šedá hmota cerebellum je obsažena na vrcholu bílé ve formě kůry. Nervová jádra leží uvnitř cerebellární hemisféry, jejichž hmotnost je převážně reprezentována bílou hmotou. Kůra polokoule tvoří rovnoběžné drážky, mezi nimiž jsou spirály stejného tvaru. Šermíři rozdělí každou polokouli mozku na několik částí. Jedna z částic - šrot, přiléhající k prostředním nohám cerebellum, vyniká více než ostatní. Je phylogeneticky nejstarší. Klapka a uzlík červa se objevují již v dolních obratlovcích a jsou spojeny s fungováním vestibulárního aparátu.

Kortex mozkové hemisféry se skládá ze dvou vrstev nervových buněk: vnější molekulární a granulární. Tloušťka kůry je 1-2,5 mm.

Šedá hmota cerebellum je rozvětvená v bílé (ve střední části cerebellum to může být viděna jako větev evergreen thuja), tak to je nazýváno cerebellum stromem života.

Cerebellum je spojen ve třech párech nohou s mozkovým kmenem. Nohy jsou reprezentovány svazky vláken. Dolní (ocasní) nohy mozečku přecházejí do medulla oblongata a nazývají se také lanovým tělem. Patří sem zadní mozková dráha.

Střední (mostní) nohy cerebellum jsou spojeny s mostem, ve kterém příčné vlákna procházejí neurony mozkové kůry. Prostřednictvím středních nohou prochází dráha kortikálního můstku, v důsledku čehož mozková kůra působí na mozoček.

Horní nohy cerebellum ve formě bílých vláken směřují ke střednímu mozku, kde se nacházejí podél nohou středního mozku a těsně přiléhají k nim. Horní (kraniální) nohy cerebellum sestávají hlavně z vláken jeho jader a slouží jako hlavní cesty, které vedou impulsy do optických mohylů, hypogastrické oblasti a červených jader.

Nohy jsou umístěny v přední části a pneumatika je za sebou. Mezi pneumatikou a nohama probíhá přívod vody středního mozku (vodní systém Sylviev). Spojuje čtvrtou komoru s třetí.

Hlavním úkolem mozku je reflexní koordinace pohybů a rozložení svalového tónu.

Midbrain

Kryt středního mozku (lat. Mesencephalon) se nachází nad krytem a pokrývá se nad akvadukt středního mozku. Víko obsahuje desku pneumatiky (cheliflow). Dvě horní pahorky jsou spojeny s funkcí vizuálního analyzátoru, působí jako centra orientačních reflexů k vizuálním podnětům a proto se nazývají vizuální. Dvě spodní tuberkulózy jsou sluchové, spojené s přibližnými reflexemi na zvukové podněty. Horní pahorky jsou spojeny s bočními zalomenými tělísky diencefalonu pomocí horních úchytek, spodní pahorky jsou spojeny s dolními rukojetími s mediálními zalomenými těly.

Z desky pneumatiky začíná mozkomíšní cesta, která spojuje mozku s míchou. Účinné impulzy procházejí v reakci na vizuální a sluchové podněty.

Velké hemisféry

V mozku jsou různé hemisféry. Mravenčí laloky, mozková kůra (plášť), bazální ganglia, čichový mozek a boční komory patří k velkým hemisférám. Hemisféry mozku jsou odděleny podélnou štěrbinou, ve které je vybráno corpus callosum, který je spojuje. Na každé hemisféře rozlišujeme následující povrchy:

 1. horní strana, konvexní, obrácená k vnitřnímu povrchu kraniální klenby;
 2. spodní plocha umístěná na vnitřním povrchu základny lebky;
 3. mediální plochu, přes kterou jsou hemisféry propojeny.

V každé polokouli jsou nejdůležitější části: vpředu čelní pól, za okcipitálním pólem, na straně postranní tyče. Navíc každá mozková hemisféra je rozdělena na čtyři velké laloky: čelní, parietální, okcipitální a temporální. Ve výklenku postranní fossy mozku je malý podíl - ostrov. Polokoule je rozdělena do lalůček brady. Nejhlubší z nich je postranní nebo postranní a nazývá se také sylvium sulcus. Boční drážka odděluje temporální lalok od čelního a parietálního. Z horního okraje polokoule se snižuje střední drážka nebo Rolandova drážka. Odděluje čelní lalok mozku od parietální. Ockcipitální lalok je oddělen od parietálu pouze od středního povrchu hemisfér - parietální-okcipitální sulcus.

Mozková hemisféra zvenčí je pokryta šedou hmotou tvořící mozkovou kůru nebo plášť. V kůře je 15 miliard buněk a pokud uvážíme, že každá z nich má 7 až 10 tisíc spojení se sousedními buňkami, můžeme usoudit, že funkce kůry jsou flexibilní, stabilní a spolehlivé. Povrch kůry se významně zvětšuje kvůli bradám a konvolucím. Fylogenetická kůra je největší strukturou mozku, její plocha je přibližně 220 tisíc mm 2.

Genderové rozdíly

Metody tomografického skenování umožnily experimentálně stanovit rozdíly v struktuře mozku žen a mužů.

, Bylo také zjištěno, že mozek lidí má více spojení mezi zónami uvnitř hemisféry a ženskou - mezi polokoury. Předpokládá se, že mužský mozek je optimalizován pro motorické dovednosti a žena pro analytické a intuitivní myšlení. Vědci poukazují na to, že tyto výsledky by měly být aplikovány na obyvatelstvo jako celek, a nikoli na jednotlivce. Také v populaci žen je mozek menší jak v procentech, tak v poměru. Tyto rozdíly v struktuře mozku byly nejvýraznější při porovnávání skupin ve věku od 13,4 do 17 let. Avšak s věkem v ženských mozcích se zvýšil počet spojení mezi zónami uvnitř hemisféry, což minimalizuje dříve odlišné strukturální rozdíly mezi pohlavími.

Současně, navzdory existenci rozdílů v anatomické a morfologické struktuře mozku žen a mužů, neexistují žádné rozhodující znaky nebo jejich kombinace, které nám umožňují mluvit o specificky "mužském" nebo konkrétně "ženském" mozku. Existují rysy mozku, které jsou častější mezi ženami a jsou častěji pozorovány u mužů, nicméně se oba mohou projevovat v opačném pohlaví a všechny stabilní soubory tohoto typu jsou prakticky nedodržovány.

Je také třeba poznamenat, že ve všech etnických skupinách je ženský mozek menší než mužský. Kromě toho může být tento rozdíl 35 gramů nebo 150 gramů, což je způsobeno velikostí asociativních center (zodpovědných za logiku), které jsou pro muže o něco menší než u žen. Současně je třeba říci, že individuální variabilita ovlivňuje velikost mozku mnohem víc než rasová nebo sexuální variabilita, to znamená, že jedna žena může mít mnohem větší mozku než jediný muž.

Vývoj mozku

Prenatální vývoj

Vývoj se vyskytuje v období před narozením, intrauterinní vývoj plodu. V prenatálním období dochází k intenzivnímu fyziologickému vývoji mozku, jeho senzorických a efektorových systémů.

Natalský stát

Diferenciace systémů mozkové kůry probíhá postupně, což vede k nerovnoměrnému zrání jednotlivých struktur mozku.

Když se rodí dítě, jsou prakticky vytvořeny subkortikální formace a projekční oblasti mozku se blíží konečné fázi dozrávání, kdy končí neurální spojení z receptorů různých smyslových orgánů (systémy analyzátoru) a vzniká motorická cesta.

Tyto oblasti působí jako konglomerace všech tří mozkových bloků. Ale mezi nimi nejvyšší úroveň zrání dosáhne struktura bloku regulace mozkové aktivity (první blok mozku). Ve druhém bloku (bloku příjmu, zpracování a ukládání informací) a třetím bloku (bloku programování, regulace a řízení aktivity) jsou nejrozšířenější pouze ty oblasti kůry, které souvisejí s primárními laloky, které obdrží příchozí informace (druhý blok) (Třetí blok).

Jiné oblasti mozkové kůry v době porodu nedosahují dostatečné úrovně zralosti. Důkazem toho je malá velikost buněk, malá šířka jejich horních vrstev, které vykonávají asociativní funkci, relativně malou velikost oblasti, kterou obývají, a nedostatečnou myelinizaci jejich prvků.

Doba od 2 do 5 let

Ve věku od dvou do pěti let dochází ke zrání sekundárních asociativních mozkových polí, z nichž některé (sekundární gnostické zóny analyzátorových systémů) se nacházejí ve druhém a třetím bloku (oblast předmotorů). Tyto struktury poskytují procesy pro vnímání a provádění sekvence akcí.

Doba od 5 do 7 let

Dalšími jsou terciární (asociativní) mozková pole. Nejprve se rozvíjí posteriorní asociativní pole - parieto-temporální-okcipitální oblast, tedy přední asociativní pole - prefrontální oblast.

Terciární pole zaujímají nejvyšší pozici v hierarchii interakce různých zón mozku a zde se provádějí nejkomplexnější formy zpracování informací. Zadní asociativní oblast zajišťuje syntézu všech příchozích multimodálních informací do supermodálního holistického odrazu okolní entity reality v rámci všech jejích vazeb a vztahů. Přední asociativní oblast je zodpovědná za libovolnou regulaci komplexních forem duševní činnosti, včetně výběru nezbytných informací nezbytných pro tuto činnost, tvorby aktivitních programů na jejím základě a kontroly nad jejich správným průběhem.

Takže každý ze tří funkčních bloků mozku dosáhne plné zralosti v různých časech a dospívání postupuje postupně od prvního do třetího bloku. Toto je cesta od shora dolů - od základních útvarů až po nadloží, od subkortikálních struktur k primárním polím, od primárních polí až po asociativní. Poškození při tvorbě kterékoliv z těchto úrovní může vést k odchylkám v dozrávání dalšího kvůli nepřítomnosti stimulačních účinků z podkladové poškozené úrovně.

Nejčastější nemoci mozku

Mozog je hlavním orgánem centrálního nervového systému. Skládá se z velkého počtu neuronů spojených synaptickými spoji. Formují impulsy, které řídí práci celého organismu.

Nicméně, některé nemoci mohou narušit mozku, a proto je porucha v celém těle. Zvažte nejčastější nemoci mozku podle ICD-10.

Příčiny onemocnění

Nejprve se téměř všechny mozkové nemoci vyskytují bez viditelných příznaků, takže je lze identifikovat v posledních fázích, kdy člověku nelze pomoci.

Důvody vzniku těchto patologií mohou být:

 1. Infekční onemocnění, jako AIDS, besnota atd.
 2. Zranění lebky.
 3. Účinky škodlivých chemických látek na lidské tělo.
 4. Radioaktivní záření.
 5. Špatné návyky (alkohol, kouření, drogová závislost).
 6. Nevyvážená výživa.

Cévní aneuryzma

Tato choroba hlavy představuje velké nebezpečí pro lidský život. V průběhu jeho vývoje dochází ke ztrátě elasticity mozkových cév, což může způsobit jejich prasknutí. A to způsobuje krvácení v mozku.

Patologie může nastat v důsledku dědičné nebo získané vady v stěnách tepny nebo žíly. Zvláštním nebezpečím onemocnění je to, že v počátečních fázích a až do mezery se nezjistila. Pokud se stala mezera, je velmi obtížné zachránit osobu, takže je velmi důležité sledovat vaše zdraví a pravidelně vyšetřovat. Tato patologie mozku má vzrůstající charakter symptomů. Mezi hlavní lze identifikovat:

 • migréna;
 • pocit slabosti i při malých zátěžích;
 • zvracení, nevolnost;
 • negativní reakce na hluk a světlo;
 • porucha řeči;
 • necitlivost jakékoliv části těla;
 • pareze a otoky;
 • porušení tohoto pohledu.

Pokud se takové příznaky objeví, měli byste se okamžitě poradit s lékařem. Pokud diagnóza naznačuje přítomnost aneuryzmatu, pak nejúčinnějším způsobem léčby bude chirurgická intervence. Tato operace posílí krevní cévy a zablokuje krk aneuryzmatu.

Ateroskleróza

Jedná se o neoplasm (plaketu) v cévách mozku, který blokuje tok krve do něj a v důsledku toho způsobuje hladování neuronů kyslíkem.

Nejprve je velmi obtížné zjistit onemocnění, takže se později konzultuje s lékařem. Do této doby se v cévách vytvořily krevní sraženiny, některé oblasti mozku měly nekrózu, objevily se cysty a činnost celého orgánu byla narušena.

Příčiny aterosklerózy jsou:

 • zvýšený cholesterol v krvi;
 • hypertenze;
 • přítomnost chronických onemocnění (problémy se štítnou žlázou, cukrovkou a dalšími).

Nejčastěji se takové problémy s mozkem vyskytují ve stáří. Pochopení vývoje této nemoci může být z následujících důvodů:

 1. Časté a bolestivé bolesti hlavy.
 2. Úzkost, strach.
 3. Stálý tinnitus.
 4. Nervozita.
 5. Organická porážka, tedy snížená pozornost, pocit deprese, apatie.
 6. Nespavost.
 7. Časté mdloby.
 8. Snížil výkon.

Pro léčbu aterosklerózy jsou předepsány léky, které:

 1. Omezte příjem cholesterolu.
 2. Posílení schopnosti těla eliminovat cholesterol.
 3. Snižte příznaky onemocnění.
 4. Normalizovat metabolismus tuků v těle.
 5. Zlepšete stav stěn cév.
 6. Normalizujte krevní oběh těla.

Je také velmi důležité dodržovat preventivní opatření, aby se nemoci mozku nevracely. Patří mezi ně: správná a vyvážená strava, odmítnutí špatných návyků a cvičení.

Zdvih

Toto onemocnění mozkových cév je nejběžnější. Často vede k smrti nebo invaliditě. Zjevná patologie poškozuje krevní oběh v mozku. Zdvih je dvou typů: ischemická a hemoragická.

První typ je charakterizován vaskulární okluzí, v důsledku čehož dochází k narušení cerebrální cirkulace a na tomto místě dochází k buněčné nekróze. Při hemoragickém mrtvici se poruší, což vede k mozkovému krvácení. Nejčastější ischemická mrtvice, která se vyskytuje hlavně u lidí starších 60 let.

Předisponujícími faktory pro vývoj patologie jsou chronické onemocnění, jako je diabetes, problémy se srdečním rytmem atd.

Navzdory skutečnosti, že hemoragická mrtvice je méně častá, je pro člověka nebezpečnější. Lidé s hypertenzí nebo aterosklerózou jsou nejvíce ohroženi.

Existují dva typy příznaků onemocnění:

 1. Mozková:
 • porucha spánku;
 • ztráta vědomí;
 • porucha sluchu;
 • časté bolesti hlavy;
 • nevolnost, zvracení;
 • nadměrné pocení;
 • přetrvávající sucho v ústech;
 • búšení srdce.
 1. Ohnisková znamení závisí na části mozku, která je ovlivněna. Pokud je zodpovědná za pohyb, znamená to, že osoba má slabost ve svalech, paralýzu končetin a tak dále. Také mohou být ovlivněny oblasti odpovědné za sluch, zrak a pach, resp. Jejich funkce budou narušeny.

Migréna

To je charakterizováno častými bolestmi hlavy, které se vyskytují kvůli křečemi mozkových cév. Konvenční léky proti bolesti zde nepomohou, potřebujeme správnou terapii.

Často se na jedné straně hlavy vytváří migréna, doprovázená záchvatmi nevolnosti a dokonce i zvracením. K léčbě tohoto onemocnění je nutné podstoupit řadu vyšetření a až poté lékař předepíše léčbu. Někdy je zapotřebí celý seznam léků, aby se odstranil silný útok bolesti.

Dyscyrkulační encefalopatie

Toto onemocnění se vyvine z důvodu nesprávného krevního oběhu v mozku. K tomu může dojít v důsledku přítomnosti aterosklerózy nebo hypertenze u pacienta. Také mozkové onemocnění se může vyvinout v důsledku osteochondrózy, u které jsou deformovány vertebrální kotouče. Stlačují tepny, kterými se přivádí krev do mozku.

Symptomy onemocnění jsou neurologické povahy. Nástup této onemocnění hlavy je spojen s obvyklou podrážděností, slabostí a narušeným spánkem pacienta. Poté dochází k rozvoji deprese, agresivnímu chování bez zjevného důvodu. Pak se objevuje výrazná změna zvýšené excitability na apatii. Pacient trpí silnými bolestmi hlavy a poruchami řeči.

Nedostatečná léčba encefalopatie vede k obtížnému léčení onemocnění, jako je mrtvice nebo epilepsie.

Alkoholová encefalopatie

Tento typ encefalopatie se objevuje na pozadí častého pití alkoholických nápojů. V průběhu jeho vývoje dochází k poškození mozku a smrti buněk. Nemoc se může projevit ve dvou formách:

 1. Psychologická - paměť, pozornost, intelekt pacienta klesá. Znepokojuje časté změny nálady, podrážděnosti, agrese.
 2. Patologické - porušení motorické aktivity a citlivosti. Může dojít k záchvatovému záchvatu nebo paralýze jakékoli části těla.

Pro efektivní léčbu je zapotřebí intenzivní péče, odmítnutí alkoholu a správná výživa. V pokročilých případech je léčba poměrně dlouhá a příznaky mohou přetrvávat i po úplném opuštění alkoholu.

Intrakraniální hypertenze

Tato anomálie naznačuje vývoj závažné patologie mozku (cysta, nádor atd.). Nejčastější příznaky mozkových nádorů, včetně rakoviny, jsou:

 • bolesti hlavy;
 • modravá pleť;
 • lumen cévní sítě na těle;
 • záchvaty nevolnosti a zvracení;
 • zvýšený krevní tlak;
 • citlivost na povětrnostní podmínky.

Před zahájením léčby je nutné určit příčiny onemocnění, podle nichž je předepsána léčba, včetně speciálně vybrané stravy, léků a speciálních cvičení. Pokud je případ zanedbán, doporučuje se chirurgický zákrok.

Malformace

Tato patologická hlava má vrozený charakter, v důsledku čehož je narušena struktura oběhového systému. Nejdůležitějšími příčinami onemocnění jsou: genetická predispozice a poranění plodu během těhotenství.

Onemocnění se projevuje pouze v případě, kdy kyslík v mozkové tkáni přestane tečout, v důsledku čehož nemůže fungovat správně. Jako léčba se používá pouze chirurgická intervence, při níž je odstraněna porucha nebo je zastavena její dodávka krve.

Výzvy v mozku

Jedná se o krátkodobé porušení mozku, které jsou doprovázeny ohniskovými a mozkovými příznaky. Charakteristickým znakem těchto poruch je rychlé zmizení příznaků. Příčiny těchto patologií jsou následující:

 • malé krvácení;
 • vazokonstrikce;
 • počáteční fáze trombózy;
 • mikroembolismus.

Symptomy patologie závisí na místě jejich lokalizace:

 1. V krční tepně - pacient má nevolnost, zvracení, zmatenost.
 2. Ve vnitřní krční tepně, z níž vychází orbital, dochází ke zhoršení vidění, což může vést ke slepotě.
 3. Ve vertebrobasilární oblasti - projevující se stálým tinnitusem, závratě a jinými poruchami.

Než začnete léčit onemocnění, musíte ji správně diagnostikovat. Za tímto účelem jsou vyšetřovány hlavní nádoby hlavy a krku.

Alzheimerova choroba

Rychle se rozvíjející onemocnění, při němž začíná nadměrná tvorba patologického proteinu v mozku, kvůli které zemřou nervové buňky. Zpočátku je narušena správná funkce orgánů a tkání těla a poté člověk zemře.

Stejně jako u výše zmíněných onemocnění mozku je Alzheimerova nemoc obtížně diagnostikována v počáteční fázi. Počáteční příznaky jsou provázeny zmateností, mírnou ztrátou paměti. Postupně se zvyšují znaky, mentální aktivita se snižuje, je obtížné se pohybovat ve vesmíru a v čase, trápí konstantní změny nálady, které se rozvíjejí v apatii.

Po určité době pacient přestává chápat význam svých činů, nemůže se o sebe postarat. Straší se mu pocit strachu, paniky a někdy agrese, po níž všechno ustupuje usmíření. V závěrečné fázi onemocnění pacient přestává rozpoznávat své okolí, řeč je zhoršena, nemůže se pohybovat a řídit jeho potřeby.

Přesná diagnóza může být provedena až po smrtelném výsledku, zatímco se zkoumá struktura mozku.

V medicíně neexistují takové druhy léků, které by pomohly zbavit se této nemoci nebo usnadnit její průběh. V období vývoje Alzheimerovy choroby je nutné užívat léky zaměřené na zvýšení krevního oběhu v mozku a metabolismus mozku.

Brain tumor

Jedná se o patologický proces, jehož výsledkem je zrychlené rozdělení buněk samotného mozku, jeho žláz, membrány, cév a nervů. Nádor může být dvou typů: benigní a maligní.

Hlavní příznaky maligního nádoru:

 1. Silné bolesti hlavy, které vás obtěžují v počáteční fázi vývoje onemocnění. Čím více rakoviny postupují, tím více bolesti se stávají.
 2. Zvracení.
 3. Zhoršení paměti
 4. Duševní poruchy.
 5. Paralýza
 6. Zvýšená citlivost na teplo a chlad.
 7. Porušení vizuálních funkcí, různých velikostí žáků.

Co se týče benigního novotvaru, příznaky se objevují, když nádor dosáhne velké velikosti a stlačuje sousední mozkové struktury. V počátečních stádiích dochází k mírné bolesti hlavy a závratě, v pokročilejších případech se objevují příznaky podobné známkám maligního novotvaru.

Pokud není onemocnění rozpoznáno včas, je možné posun mozkových struktur a narušení její práce. V raných stadiích vývoje může být nádor odstraněn a ve vyspělých případech je prováděna paliativní léčba, která podporuje životně důležitou aktivitu organismu. Většina zhoubných nádorů mozku je nevyléčitelná a po chvíli zemře.

Epilepsie

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění charakterizované predispozicí k záchvatům. Důvodem je narušení bioelektrické aktivity mozku. Patologie může ovlivnit celý mozek nebo jeho část.

Lidé v jakémkoli věku podléhají epilepsii, úrazy na hlavě, cerebrální ischémie, alkoholismus atd. Se mohou stát předisponujícími faktory. U dětí není toto onemocnění mozku specifickou příčinou a vyvine se jako primární epilepsie.

Symptom onemocnění je epileptický záchvat (křeče), který může být:

 1. Generalizováno. Ovlivňuje obě hemisféry mozku.
 2. Místní Práce určité části jedné polokoule je rozbitá.

Generalizovaný záchvat

Velký generalizovaný záchvat je nejčastějším typem epilepsie, která je doprovázena ztrátou vědomí. Vypadá to takto: lidské tělo je v napjatém stavu a je ohnuto obloukem, hlava je hozena zpět a končetiny jsou narovnány. Dýchání pacienta se zastaví, kůže se stává modravou. Tato fáze může trvat až 1 minutu a po dýchání se normalizuje a křeče hlavy a končetin začínají. Osoba nemá kontrolu nad sebou, může si kousnout jazyk nebo ulevit. Po nějaké době znovu získává vědomí.

Děti se mohou rozvinout malé záchvaty, když dítě nereaguje na životní prostředí, zmrazí oči a závraty očních víček. V takovém případě ztráta vědomí a křeče nejsou charakteristické.

Místní záchvaty

Jsou rozděleny do následujících typů:

 1. Jednoduché, ve kterém člověk neztrácí vědomí, ale v některých částech těla dochází k necitlivosti, křeče se chvějí.
 2. Komplikovaná - pacient nerozumí tomu, co se děje kolem, mohou se objevit halucinace.

Když má člověk epileptický záchvat, nejdůležitější věcí je zabránit jeho pádu a bít na hlavu, stejně jako mít kousnutí na jeho jazyku. Nejlepší je lehce zvednout hlavu a položit pacienta na jeho stranu.

K prevenci takového stavu je nutné vyloučit provokativní faktory, jako jsou časté stresy, špatné návyky apod. Je zapotřebí konstantní terapeutické léčby, léků a lékařského dozoru.

Hydrocephalus

Toto onemocnění je charakterizováno nadměrnou akumulací mozkomíšního moku v mozku. Hydrocefalus se projevuje zvýšeným intrakraniálním tlakem, bolestem hlavy, pocitom zúžení očí, hypertenzí, duševními poruchami, záchvaty atd. Příčinou vývoje této nemoci spočívá v narušení systému mozkomíšního moku. Tato patologie se může objevit v jakémkoli věku, ale nejčastěji jsou postiženy děti, zejména předčasně narozené děti.

Mezi příčiny onemocnění lze také rozlišovat: intrauterinní infekce, zranění při porodu, encefalitidu, poranění hlavy, porušení v činnosti krevních cév a další.

Tuto chorobu můžete identifikovat následujícími znaky:

 1. Bolesti hlavy
 2. Nevolnost a zvracení.
 3. Stlačení očí.
 4. Závratě.
 5. Tinitus.
 6. Snížené vidění.

Onemocnění kostní dřeně

V podstatě onemocnění tohoto typu ovlivňuje kmenové buňky a narušuje jejich fungování, což vede k:

 1. Nekonzistence jejich počtu. V těle je mnoho buněk jednoho druhu, zatímco jiné chybí.
 2. Různá délka života.
 3. Patologické procesy v nich.

To vše způsobuje porušení vnitřních orgánů a vede k rozvoji těchto onemocnění:

 1. Leukemie - v tomto případě je produkováno nadměrné množství bílých krvinek, které potlačují produkci zbytku, čímž je tělo vystaveno infekcím. Dospělí a děti jsou náchylné k různým druhům virových a infekčních onemocnění, krvácení a anémii. Také zvyšují slezinu, lymfatické uzliny a modřiny na kůži.
 2. Myelom - hlavní špička výskytu je ve věku po 40 letech. Tyto nádory jsou rozděleny do:
 • Myelodysplastický - tento syndrom je charakterizován tvorbou abnormálních buněk. V takovém případě se zdravé buňky stávají menšími a nemohou se vyrovnat s viry, infekcemi a krvácením.
 • Myeloproliferativní - charakterizovaná produkcí nezralých buněk, které nemohou správně fungovat.
 1. Anémie - jde o dva typy: nedostatek železa a aplastické. V prvním případě se vyskytuje nedostatek železa, při kterém kostní dřeň produkuje červené krvinky, které nemohou vykonávat své funkce. A ve druhém případě se choroba vyvine z důvodu chemické nebo radiační expozice, stejně jako s genetickou predispozicí.

Kdy navštívit lékaře

Pokud máte následující příznaky, měli byste okamžitě konzultovat lékaře:

 • jakákoliv poranění lebky, otrava, atd.;
 • tón occipitální části hlavy, rozmazané vědomí, stav horečky;
 • těžké, náhlé bolesti hlavy;
 • necitlivost končetin, letargie;
 • neschopnost soustředit pozornost, pamatovat;
 • záchvaty se ztrátou vědomí;
 • rozmazané vidění;
 • vyklenutý pramen u dětí.

Diagnostika

Správnou diagnózu je možné provést až po provedení diagnostických opatření, která pomohou určit typ a rozsah nemoci. Pro toto se provádí:

 1. MRI a CT.
 2. Elektroencefalografie.
 3. RTG
 4. Angiografie.
 5. Radiografie.
 6. Krevní test

Všechny nemoci mozku vyžadují zvýšenou pozornost, protože život člověka závisí na jeho správném fungování. V takových případech se nemůžete sama léčit, protože to jen zhorší stav pacienta. Pro léčení mozkových patologií je lepší vyhledat pomoc kvalifikovaných specialistů: neurologa, neurochirurga nebo onkologa.

Mozku: struktura a funkce, obecný popis

Mysl je hlavním kontrolním orgánem centrálního nervového systému (CNS). Velký počet odborníků z různých oborů, jako je psychiatrie, lékařství, psychologie a neurofyziologie, pracuje již více než 100 let, aby studoval svou strukturu a funkce. Navzdory dobrému studiu jeho struktury a komponent, stále existuje mnoho otázek týkajících se práce a procesů, ke kterým dochází každou sekundu.

Kde je mozek?

Mozok patří do centrální nervové soustavy a nachází se v dutině lebky. Venku je spolehlivě chráněn kostí lebky a uvnitř je uzavřena ve třech skořápkách: měkká, arachnoidní a pevná. Míchová tekutina - mezi těmito membránami cirkuluje cerebrospinální tekutina - mozkomíšní tekutina, která slouží jako tlumič nárazů a zabraňuje třesu tohoto orgánu v případě drobných poranění.

Lidský mozek je systém sestávající ze vzájemně propojených oddělení, z nichž každá je zodpovědná za plnění konkrétních úkolů.

Abychom pochopili fungování stručného popisu mozku, nestačí proto pochopit, jak funguje, nejprve je třeba podrobně studovat jeho strukturu.

Proč je mozku zodpovědný?

Tento orgán, stejně jako mícha, patří do centrálního nervového systému a hraje roli prostředníka mezi prostředím a lidským tělem. S ním se provádí sebeovládání, reprodukce a zapamatování informací, figurativní a asociativní myšlení a další kognitivní psychologické procesy.

Podle učení akademika Pavlova je formování myšlení funkcí mozku, konkrétně kůry velkých hemisfér, které jsou nejvyššími orgány nervové aktivity. Cerebellum, limbický systém a některé části mozkové kůry jsou zodpovědné za různé typy paměti, ale vzhledem k tomu, že paměť může být odlišná, není možné izolovat žádný konkrétní region zodpovědný za tuto funkci.

Je zodpovědný za řízení autonomních vitálních funkcí těla: respirační, trávicí, endokrinní a exkreční systémy a kontrolu tělesné teploty.

Abychom odpověděli na otázku, jakou funkci mozku vykonává, nejprve bychom ji měli podmíněně rozdělit na sekce.

Odborníci identifikují 3 hlavní části mozku: přední, střední a rhomboidní (zadní) část.

 1. Přední strana vykonává nejvyšší psychiatrické funkce, jako je schopnost učit se, emoční složka charakteru člověka, jeho temperament a komplexní reflexní procesy.
 2. Průměr je zodpovědný za senzorické funkce a zpracování příchozích informací z orgánů sluchu, zraku a dotyku. Středy umístěné v něm jsou schopné regulovat stupeň bolesti, jelikož šedá hmota za určitých podmínek může produkovat endogenní opiáty, které zvyšují nebo snižují prah bolesti. Rovněž hraje roli dirigenta mezi kůrou a základními divizemi. Tato část řídí tělo různými vrozenými reflexemi.
 3. Diamantový nebo zadní, zodpovědný za svalový tonus, koordinaci těla v prostoru. Prostřednictvím něho dochází k účelnému pohybu různých svalových skupin.

Zařízení mozku nelze jednoduše stručně popsat, protože každá z jeho částí obsahuje několik sekcí, z nichž každá vykonává určité funkce.

Co vypadá lidský mozek?

Anatomie mozku je poměrně mladá věda, protože byla zakázána již dlouhou dobu kvůli zákonům zakazujícím otevření a vyšetřování orgánů a hlavy osoby.

Studie topografické anatomie mozku v oblasti hlavy je potřebná k přesné diagnostice a úspěšné léčbě různých topografických anatomických poruch, například: poranění lebky, cévní a onkologické onemocnění. Chcete-li si představit, jak vypadá GM, musíte nejprve zkontrolovat jejich vzhled.

Ve vzhledu je GM želatinová hmota nažloutlé barvy, uzavřená v ochranném obalu, stejně jako všechny orgány lidského těla, tvoří 80% vody.

Velké hemisféry obsazují prakticky objem tohoto orgánu. Jsou pokryty šedou hmotou nebo kůrou - nejvyšším orgánem neuropsychické aktivity člověka a uvnitř - bílé hmoty, skládající se z procesů nervových zakončení. Povrch polokoule má složitý vzorec v důsledku obrysů, které se pohybují v různých směrech, a válečků mezi nimi. Podle těchto konvolucí je obvyklé rozdělit je na několik oddělení. Je známo, že každá část provádí určité úkoly.

Abychom pochopili, jak vypadá mozek člověka, nestačí zkoumat jejich vzhled. Existuje několik studijních metod, které pomáhají vyšetřit mozku zevnitř v sekci.

 • Sagitální část. Jedná se o podélnou část, která prochází středem osoby a rozděluje ji na 2 části. Jedná se o nejinformativnější metodu výzkumu, lze ji použít k diagnostice různých onemocnění tohoto orgánu.
 • Přední řez mozku vypadá jako průřez velkých laloků a dovoluje nám vzít v úvahu fornix, hippocampus a corpus callosum, stejně jako hypotalamus a thalamus, který ovládá životně důležité funkce těla.
 • Horizontální řez. Umožňuje vám zvážit strukturu tohoto těla v horizontální rovině.

Anatomie mozku a anatomie hlavy a krku osoby jsou spíše obtížným předmětem studia z mnoha důvodů, včetně skutečnosti, že pro jejich popis je zapotřebí velké množství materiálu a dobrý klinický výcvik.

Jak lidský mozek

Vědci po celém světě studují mozek, jeho strukturu a funkce, které provádí. Během posledních několika let se uskutečnilo mnoho důležitých objevů, ale tato část těla není plně pochopena. Tento jev je vysvětlen složitostí studia struktury a funkcí mozku odděleně od lebky.

Na druhé straně struktura mozkových struktur určuje funkce, které vykonávají její oddělení.

Je známo, že tento orgán se skládá z nervových buněk (neuronů) propojených svazky vláknitých procesů, ale jak současně působí jako jediný systém, stále není jasné.

Studie struktury mozku, založená na studiu sagitálního řezu lebky, pomůže vyšetřit dělení a membrány. Na tomto obrázku můžete vidět kůru, střední plochu velkých hemisfér, strukturu kmene, cerebellum a corpus callosum, který se skládá z polštáře, stopky, kolena a zobáku.

GM je spolehlivě chráněn před kostí lebky zevnějškem a uvnitř 3 meningy: pevný arachnoidní a měkký. Každý z nich má své vlastní zařízení a provádí určité úkoly.

 • Hluboká měkká skořápka zahrnuje jak míchu, tak mozog, a současně vstupuje do všech mezer a drážkování velkých hemisfér a ve své tloušťce jsou cévy, které krmí tento orgán.
 • Arachnoidní membrána je oddělena od prvního subarachnoidního prostoru, naplněného cerebrospinální tekutinou (cerebrospinální tekutinou), obsahuje také krevní cévy. Tato skořápka se skládá z pojivové tkáně, ze které se odvíjejí vláknité větvení (prameny), jsou tkané do měkké skořápky a jejich počet se s věkem zvyšuje, čímž se posílí vazba. Mezi tím. Viskózní výrůstky arachnoidní membrány vyčnívají do lumen sinusu dura mater.
 • Tvrdé skořápky nebo pachymeninky jsou tvořeny látkou pojivové tkáně a mají 2 povrchy: horní, nasycené krevními cévami a vnitřní, která je hladká a lesklá. Tato strana pahymeninks přiléhá k medulla, a venku - lebku. Mezi tuhým a arachnoidním pláštěm je úzký prostor naplněný malým množstvím kapaliny.

Asi 20% celkového objemu krve, které protéká zadními mozkovými tepnami, cirkuluje v mozku zdravého člověka.

Mozak lze vizuálně rozdělit na 3 hlavní části: 2 velké hemisféry, kmen a cerebellum.

Šedá hmota tvoří kůru a pokrývá povrch velkých hemisfér a její malé množství ve formě jader se nachází v medulla oblongata.

Ve všech oblastech mozku jsou komory, v jejichž dutinách se pohybuje cerebrospinální tekutina, která se v nich tvoří. Současně vstoupí tekutina ze čtvrté komory do subarachnoidního prostoru a myje ji.

Vývoj mozku začíná iv průběhu intrauterinního nálezu plodu a nakonec se tvoří od věku 25 let.

Hlavní části mozku

Z mozku se skládá mozek a složení mozku obyčejného člověka lze studovat z obrázků. Struktura lidského mozku může být viděna několika způsoby.

První rozdělí to na součásti, které tvoří mozku:

 • Konečná je reprezentována dvěma velkými hemisférami spojenými corpus callosum;
 • meziprodukt;
 • médium;
 • podlouhlé;
 • zadní hranice s medulou oblongata, cerebellum a most se od ní odchylují.

Můžete také identifikovat hlavní část lidského mozku, a to zahrnuje 3 velké struktury, které se začínají rozvíjet během embryonálního vývoje:

V některých učebnicích je mozková kůra obvykle rozdělena na úseky, takže každá z nich hraje určitou roli ve vyšším nervovém systému. Proto se rozlišují následující části předního mozku: čelní, časové, parietální a okcipitální zóny.

Velké hemisféry

Začněte vzít v úvahu strukturu hemisférů v mozku.

Koncový mozok člověka řídí všechny životně důležité procesy a je rozdělen centrálním sulcusem na 2 velké hemisféry mozku, zakryté ven s kůrou nebo šedou hmotou a uvnitř tvoří bílou hmotu. Mezi nimi v hlubinách centrálního gyru jsou sjednoceni corpus collosum, který slouží jako spojovací a vysílací informační spojení mezi ostatními odděleními.

Struktura šedé hmoty je složitá a v závislosti na místě se skládá ze 3 nebo 6 vrstev buněk.

Každá akcia je zodpovědná za vykonávání určitých funkcí a koordinuje pohyb končetin pro svou část, například pravá strana zpracovává neverbální informace a zodpovídá za prostorovou orientaci, zatímco levý se specializuje na duševní činnost.

Na každé hemisféře odborníci rozlišují 4 zóny: čelní, okcipitální, parietální a časové, vykonávají určité úkoly. Parciální část mozkové kůry je zodpovědná za vizuální funkci.

Věda, která studuje detailní strukturu mozkové kůry, se nazývá architektonika.

Medulla oblongata

Tato část je součástí mozkového kmene a slouží jako spojení mezi míchovou a koncovou částí. Jelikož je přechodným prvkem, kombinuje vlastnosti míchy a strukturální rysy mozku. Bílá hmota této části je reprezentována nervovými vlákny a šedá - ve formě jader:

 • Jádro oliv, je doplňujícím prvkem cerebellum, je zodpovědný za rovnováhu;
 • Retikulární formace spojuje všechny senzorické orgány s medulou oblongata a je částečně zodpovědná za práci určitých částí nervového systému;
 • Jádro nervů lebky patří: glossopharyngeal, putování, příslušenství, hypoglossal nervy;
 • Jádra dýchání a krevní oběh, které jsou spojeny s jádry vagus nervu.

Tato vnitřní struktura je způsobena funkcemi mozkového kmene.

Je odpovědný za obranné reakce těla a reguluje životně důležité procesy, jako je srdeční tep a krevní oběh, takže poškození této složky vede k okamžité smrti.

Pons

Struktura mozku zahrnuje pony, slouží jako spojení mezi mozkovou kůrou, cerebellum a míchou. Skládá se z nervových vláken a šedé hmoty, navíc slouží jako vodič hlavního arteria, který napájí mozek.

Midbrain

Tato část má složitou strukturu a sestává z střeše střední části pneumatiky, vodovodu o Sylvius a nohou. V dolní části je ohraničena zadní oddělení, a to pontu a mozečku, a nad ním je střední mozek, připojený ke konci.

Střecha se skládá ze 4 kopců, ve kterých jsou umístěny jádra, slouží jako centra pro vnímání informací získaných z očí a orgánů sluchu. Tato část je tedy součástí oblasti odpovědné za získávání informací a odkazuje se na staré struktury, které tvoří strukturu lidského mozku.

Cerebellum

Cerebellum zabírá téměř celou zadní část a opakuje základní principy struktury lidského mozku, tj. Sestává z 2 hemisfér a nepárového spojení, které je spojuje. Povrch laloků malého mozku je pokryt šedou hmotou a uvnitř tvoří bílou barvu, navíc šedá hmota v tloušťce polokoule tvoří 2 jádra. Bílá hmota s třemi páry nohou spojuje cerebellum s kmenem mozku a míchou.

Toto centrum mozku je zodpovědné za koordinaci a regulaci motorické aktivity lidských svalů. Také udržuje určitou polohu v okolním prostoru. Odpovídá za svalovou paměť.

Struktura mozkové kůry poměrně dobře studovala. Takže je to složitá vrstevnatá struktura o tloušťce 3 až 5 mm, která pokrývá bílou hmotu velkých hemisfér.

Kortikální neurony tvoří svazky threadlike výrůstky, aferentních a eferentní nervových vláken glie (zajišťuje přenos impulzů). V něm je 6 vrstev různých struktur:

 1. granulární;
 2. molekulární;
 3. vnější pyramidální;
 4. vnitřní granulát;
 5. vnitřní pyramidální;
 6. poslední vrstva se skládá z viditelných buněk vřetena.

Zabírá asi polovinu objemu hemisféry a jeho plocha u zdravého člověka je asi 2 200 metrů čtverečních. vidět Povrch kůry je pokryt bradami, do hloubky leží jedna třetina celé její plochy. Velikost a tvar žlábků obou hemispér je přísně individuální.

Kůra byla vytvořena poměrně nedávno, ale je středem celého vyššího nervového systému. Odborníci identifikují několik částí ve svém složení:

 • neokortexová (nová) hlavní část pokrývá více než 95%;
 • archicortex (starý) - asi 2%;
 • paleokortex (starověký) - 0,6%;
 • střední kůra, zaujímá 1,6% celé kůry.

Je známo, že lokalizace funkcí v kůře závisí na umístění nervových buněk, které zachycují jeden z typů signálů. Proto existují 3 hlavní oblasti vnímání:

Posledně jmenovaná oblast zaujímá více než 70% kůry a jeho hlavním účelem je koordinovat činnost prvních dvou zón. Je také zodpovědná za přijímání a zpracování dat ze zóny snímače a cílené chování způsobené těmito informacemi.

Mezi mozkovou kůrou a medulou oblongata je subkortex nebo jiným způsobem - subkortikální struktury. Skládá se z vizuálních hrud, hypotalamu, limbického systému a dalších ganglií.

Hlavní funkce mozku

Hlavními funkcemi mozku jsou zpracování dat získaných z prostředí a kontrola pohybu lidského těla a jeho duševní aktivity. Každá část mozku je zodpovědná za provádění určitých úkolů.

Medulla oblongata řídí výkon ochranných funkcí těla, jako je blikání, kýchání, kašel a zvracení. Ovládá také další reflexní vitální procesy - dýchání, sekreci slin a žaludeční šťávy, polykání.

S pomocí pons se provádí koordinovaný pohyb očí a vrásek na obličeji.

Cerebellum řídí motorovou a koordinační činnost těla.

Středník je reprezentován pedikulem a tetrachromií (dvěma sluchovými a dvěma vizuálními kopulemi). S ním, provádí orientaci ve vesmíru, sluch a jasnost vidění, je zodpovědný za svaly očí. Odpovídá za reflexní hlavu ve směru podnětu.

Diencephalon se skládá z několika částí:

 • Thalamus je zodpovědný za tvarování smyslů, jako je bolest nebo chuť. Kromě toho řídí hmatové, sluchové, čichové pocity a rytmy lidského života;
 • Epithalamus se skládá z epifýzy, která řídí každodenní biologické rytmy, rozděluje světlý den v době bdění a času zdravého spánku. Má schopnost detekovat světlá vlny skrze kosti lebky v závislosti na jejich intenzitě, produkuje vhodné hormony a řídí metabolické procesy v lidském těle;
 • Hypotalamus je zodpovědný za práci srdečních svalů, normalizaci tělesné teploty a krevního tlaku. S ním je vydán signál uvolňující stresové hormony. Odpovídá za hlad, smádu, potěšení a sexualitu.

Zadní laloku hypofýzy se nachází v hypotalamu a je zodpovědný za produkci hormonů, které ovlivňují sexuální vývoj a činnost lidského reprodukčního systému.

Každá hemisféra je zodpovědná za plnění svých konkrétních úkolů. Například pravá velká polokoule se v sobě hromadí data o životním prostředí ao zkušenostech s komunikací s ním. Řídí pohyb končetin na pravé straně.

Levá hemisféra je velký projev středisko na starosti lidské řeči, ale také monitoruje analytické a výpočetní aktivity, a abstraktní myšlení je vytvořeno ve své kůře. Podobně pravá strana ovládá pohyb končetin pro svou část.

Struktura a funkce mozkové kůry přímo závisí na sobě navzájem, takže konvoluce je podmíněně rozdělí na několik částí, z nichž každá provádí určité operace:

 • časový lalok, ovládá sluch a kouzlo;
 • okcipitální část se přizpůsobí vidění;
 • v parietální formě, dotek a chuť;
 • čelní části jsou zodpovědné za řeč, pohyb a komplexní myšlenkové procesy.

Limbický systém se skládá z centimetrických center a hippocampu, který je zodpovědný za adaptaci těla na změnu a úpravu emoční složky těla. S pomocí pomáhají vytvářet trvalé vzpomínky díky spojení zvuků a pachů s určitým časovým obdobím, během něhož došlo k smyslovým šokům.

Kromě toho ovládá pro klidný spánek, ukládání dat na krátké a dlouhodobé paměti, pro duševní činnosti, kontrola endokrinní a autonomního nervového systému se podílí na tvorbě plození.

Jak lidský mozek

Práce lidského mozku nezastaví ani ve snu, je známo, že lidé, kteří jsou v kómatu, mají také některé oddělení, o čemž svědčí jejich příběhy.

Hlavní práce tohoto orgánu se provádí pomocí mozkových hemisfér, z nichž každý je zodpovědný za určitou kapacitu. Je třeba poznamenat, že polokoule nejsou identické co do velikosti a funkce - pravá strana je zodpovědná za vizualizace a kreativní myšlení je obvykle větší než na levé straně, který je zodpovědný za logické a technické myšlení.

Je známo, mozek u mužů větší než množství žen, ale tato funkce nemá vliv na duševní schopnosti. Například míra Einstein byl podprůměrný, ale temenní oblast, která je zodpovědná za vědění a vytvoření obrazů, byl z velké velikosti, což mu umožnilo rozvíjet teorii relativity.

Někteří lidé jsou obdařeni super schopnostmi, to je také zásluha tohoto těla. Tyto funkce se projevují vysokorychlostním psaním nebo čtením, fotografickou pamětí a dalšími anomáliemi.

Tak či onak, činnost tohoto orgánu má velký význam při vědomé kontrole lidského těla a přítomnost kůry odlišuje člověka od ostatních savců.

Co podle vědců neustále vznikají v lidském mozku

Odborníci, kteří studují psychologické schopnosti mozku věří, že výkon kognitivních a duševních funkcí dochází v důsledku biochemických proudů, ale tato teorie je v současné době zpochybňována, protože toto tělo - biologický objekt a princip mechanického působení neumožňuje zcela znát jeho povahu.

Mozek je jakýmsi volantem celého organismu, který každodenně provádí obrovské množství úkolů.

Anatomické a fyziologické vlastnosti struktury mozku je předmětem studia pro mnoho dekád. Je známo, že tělo má zvláštní místo ve struktuře CNS (centrálního nervového systému), lidský, a jeho vlastnosti pro každého člověka je jiný, takže nenajdete 2 naprosto stejně smýšlející lidi.

Se Vám Líbí O Epilepsii