Aneuryzma mozkových cév: příčiny, příznaky, důsledky, operace

Mezi cerebrovaskulárními onemocněními lze považovat aneuryzma za nejnebezpečnější. Vzhledem ke změně struktury cévy ztrácí svou pružnost, což může vést k prasknutí při krvácení do subarachnoidní oblasti nebo do substance mozku. Aneuryzma mozkových cév vede k vážným oběhovým poruchám, ke smrti. Novotvar v plazmě se postupně naplňuje krví, čímž se zvyšuje velikost. Kromě roztržení aneuryzmatu představuje nebezpečí i deformace plazmy. Konvexní oblast může tlačit na nervy mozkové tkáně.

Aneuryzma má zvláštní strukturu, která určuje vysoké riziko její prasknutí. Přirozená třívrstvá struktura tepny je zachována pouze v krku formace, tato sekce je nejtrvanlivější. Ve stěnách těla vzdělání je elastická membrána již rozbitá, nedostatek svalové vrstvy. Nejvíce ztenčená oblast aneuryzmatu je kopule tvořená intimou nádobou. Zde se rozpadá a způsobuje krvácení.

Aneuryzma mozku: typy

Rozlišení aneuryzmatu mozku ve tvaru, velikosti, typu. Formace mohou být ve tvaru vřetena, uzavřeny, postranní, sestávat z několika komor a jednoho. Aneuryzma ve tvaru vřetena se vytvoří po rozšíření určité části stěny cévy. Boční aneuryzma je charakterizována jeho formací na stěně cévy.

Obrovské útvary se obvykle nacházejí v oblasti bifurkace, v krční tepně procházející jeskynním sinusem dosahují 25 mm. Malé vzdělání má velikost až 3 mm. Riziko krvácení se dramaticky zvyšuje s rostoucí velikostí aneuryzmatu.

Obvykle se rozlišují dva hlavní typy formací v cévách mozku: arteriální a arteriovenózní.

Arteriální aneuryzma

Když jsou stěny arteriálních cév vybočené jako koule nebo pytel - jedná se o arteriální aneuryzma. Nejčastěji se umístění těchto útvarů stává kruhem Willise ve spodní části lebky. Právě tam se tepny rozdělují co nejvíce. Existuje několik, jediné, obrovské, malé formace.

Arteriovenózní aneuryzma

Když jsou žilní cévy mozku dilatační a vytvářejí spleť, formace je arteriovenózní aneuryzma. Při hlášení žilních a arteriálních cév se může objevit tento typ aneuryzmatu. V žilách je méně krevního tlaku než v tepnách. Arteriální krev se uvolňuje pod vysokým tlakem do žil, čímž se stěny rozšiřují, deformují a objeví se aneuryzma. Tkáň nervu je stlačena, krevní zásobení mozku je narušeno.

Aneuryzma žíly Galena

Zřídka aneuryzma žíly Galena. Třetina arteriovenózních malformací u malých dětí a novorozenců však představuje tuto anomálii. Dvěkrát častější je vzdělávání chlapců. Projekce této nemoci jsou nepříznivé - úmrtí se vyskytuje v 90% případů v dětství a v novorozeneckém období. Při embolizaci zůstává vysoká úmrtnost - až 78%. Symptomatologie chybí u poloviny nemocných dětí. Může se objevit známka srdečního selhání, vzniká hydrocefalus.

Bagulární aneuryzma

Kruhový sáček krve se podobá kruhovému aneurysmu vizuálně. Je napojen na větev krevních cév, hlavní tepnu s krkem. Tento typ aneuryzmatu je nejčastější. Nejčastěji se rozvíjí v základně mozku. Obvykle se vyskytuje u dospělých. Typická formace se liší v malé velikosti, menší než 1 cm. Strukturálně vylučuje dno, tělo a krk.

Symptomy onemocnění

Symptomatologie aneuryzmatu závisí převážně na oblasti plavidla, kde se nachází. Symptomy aneuryzmatu:

 • Slabost;
 • Nevolnost;
 • Rozmazané vidění;
 • Fotofobie;
 • Závratě;
 • Narušení řeči;
 • Problémy s sluchem;
 • Citlivost jedné strany těla, obličeje;
 • Bolesti hlavy;
 • Dvojité oči.

Je snadnější identifikovat vzdělávání ve fázi jeho roztržení, kdy jsou znaky výraznější.

Bliká

Lokální bolest v hlavě různé intenzity, která se opakuje v jedné oblasti, je charakteristická pro mozkovou aneurysm. Při porážce bazilární tepny dochází k bolesti v jedné polovině hlavy, když je formace v zadní mozkové tepně, bolest se objevuje v chrámu, okcipitální oblasti. Pro aneuryzma předních spojivových a předních mozkových tepen je silná bolest v oblasti čelní-orbitální.

Další známky aneuryzmatu

Existují další známky aneuryzmatu mozku. Následující příznaky jsou možné:

 1. Drsný pískot v uchu;
 2. Strabismus je pozorován;
 3. Ztráta sluchu jednostranná;
 4. Horní víčko spadne (fenomén ptózy);
 5. Žák se rozšiřuje;
 6. Objeví se dvojité vidění;
 7. Náhlá slabost nohou;
 8. Pohled je narušený: všechno se stává bahnité, objekty jsou zkreslené;
 9. Pareze obličejového nervu periferního typu;
 10. Pole výhledu jsou zkresleny nebo spadly.

Obecně platí, že příznaky aneuryzmatu se mohou podobat známkám mozkové mrtvice, poruchám oběhu.

Pozor! Pokud jsou pozorovány i jednotlivé příznaky aneuryzmatu, je nutné bezodkladně vyhledat lékaře. Pokud je tento stav závažný, je důležité okamžitě zavolat sanitku. Včasná léčba, chirurgie se dokáže vyrovnat s onemocněním.

Příčiny mozkové aneuryzmy

V současné době se vyvíjí kompletní teorie výskytu aneuryzmatů. Ovšem faktory, které přispívají k rozvoji formací, jsou dostatečně podrobně zkoumány.

Nejzávažnější důvod pro vznik aneuryzmatu - vrozené vady přítomné ve svalové vrstvě mozkových tepen. Často se objevují v oblastech silného ohýbání tepen, jejich kloubů. Existuje nedostatek kolagenu, což vyvolává abnormální formace. Tento faktor je dědičný.

Příčina vývoje aneuryzmatů a hemodynamických poruch: nerovnoměrný průtok krve, zvýšený tlak. To je nejvýraznější v oblastech, kde se tepny rozdělují. Průtok krve je narušen, působí tlak na již deformovanou stěnu cévy, což vede k jejímu ztenčení, prasknutí.

Genetická porucha, která způsobuje poškození cév, je patologický jev, když se žíly a tepny mozku protínají a narušují krevní oběh. Aneuryzma a zhoubné novotvary doprovázejí, když nádory krku a hlavy metastázují. Je třeba poznamenat některé další příčiny aneuryzmatu:

 • Kouření;
 • Užívání drog, zejména kokain;
 • Různá onemocnění cévního systému jako celku;
 • Ateroskleróza;
 • Rakovina;
 • Infekce;
 • Vysoký krevní tlak;
 • Poranění, poranění hlavy.

Všechny tyto faktory ohrožují oběhový systém, krevní cévy, přispívají k rozvoji aneuryzmatů.

Porušení aneuryzmatu a její následky

Porušení aneuryzmatu v nejtenčím místě vede k subarachnoidálnímu krvácení nebo intracerebrálnímu hematomu. Krev se může dostat do mozkových komor, mozkové tkáně. Ve 100% případů dochází k rozvoji vaskulárního spasmu. Akutní okluzivní hydrocefalus mozku je pravděpodobné, když se krev akumuluje v komorách po uzavření mozkomíšního moku, je pravděpodobný edém mozku. Cerebrální tkáň reaguje na produkty rozpadu krve, nekróza je charakteristická a jednotlivé oblasti mozku přestanou pracovat.

Když se aneuryzma rozpadne, dochází k částečnému paralýze, těžké nevolnosti, bolesti hlavy a zvracení. Vědomí je zmateno, pacient může spadnout do kómatu. Existují křeče charakterizované ptózou a různým zrakovým postižením.

Komplikace po prasknutí aneuryzmatu

Kvůli krvácení vyvolanému prasknutím aneuryzmatu existuje řada komplikací. Existuje cerebrální angiospasmus, opakované prasknutí aneuryzmatu je pravděpodobné. Možná vývoj cerebrální ischémie, která je fatální v 17% případů. Komplikace jsou podobné těm s ischemickou hemoragickou mrtvicí. V některých případech se po přerušení vzdělávání rozvíjí konvulzivní syndrom. Následující komplikace jsou pravděpodobné.

 1. Syndrom bolesti Po mrtvici se mohou vyvinout bolestivé záchvaty s různou intenzitou a délkou trvání. Pulzující a střílející bolest, pocit tepla se u pacientů s bolesti sotva ulevilo.
 2. Kognitivní postižení. Pacienti ztrácejí schopnost zpracovávat externí informace a vnímat je. Logika a jasnost myšlení, paměti a schopnost plánovat, učit se, rozhodovat se ztrácejí.
 3. Psychické poruchy. Charakterizováno depresí, výkyvy nálad, zvýšená podrážděnost, nespavost, úzkost.
 4. Obtížnost vypínání a močení. Pacienti mají potíže s močovým měchýřem, střevem a jejich vyprázdněním.
 5. Zhoršení zraku Aneuryzma krční tepny je charakterizována poklesem zrakové ostrosti, ztrátou oblastí zorného pole, dvojitým zrakem.
 6. Těžké nebo zhoršené polykání. Tato komplikace může vést k vniknutí potravin do průdušnice a průdušek, a nikoliv do jícnu. Pravděpodobně dehydratace a zácpa.
 7. Porušení chování. Charakterizována emoční labilitou, pomalou reakcí, agresí nebo strachem.
 8. Poruchy vnímání. Pacient nemůže zvednout předmět, nechápe, co vidí před ním.
 9. Řečové problémy. Obtížná porozumění a reprodukce řeči. Pacienti mají potíže s počítáním, psaním, čtením. Tato komplikace je charakteristická pro poškození levé hemisféry mozku (pravice).
 10. Pohybové poruchy. Tam je paralýza, slabost, nemocný pohyb a obtížná procházka, koordinace je narušena. Někdy dochází k hemiplegii - pohybovým poruchám na jedné straně těla.

Po přerušení aneuryzmatu je důležité zahájit léčbu včas a řádně organizovat následnou rehabilitaci pacienta.

Operační intervence

Ve většině případů se operace považuje za nejúčinnější léčbu aneuryzmatu. Vytvořte ořezání, zpevněte stěny krevních cév, porušte propustnost krevních cév v místě poškození pomocí speciálních mikroskopických spirál.

Ořezání

Ořezávání se provádí přímým chirurgickým zákrokem. Operace je otevřená intrakraniálně. Aneuryzma je vypnutá z celkového průtoku krve, přičemž se udržuje průchodnost nosiče a okolních nádob. Ujistěte se, že jste odstranili krevní buňky v celém subarachnoidním prostoru nebo drenáž intracerebrálního hematomu.

Tato operace je v neurochirurgii rozpoznána jako jedna z nejkomplexnějších. Krk aneuryzmatu by měl být okamžitě zablokován. Optimální chirurgický přístup je vybrán, používá se moderní mikrochirurgické vybavení a operační mikroskop.

Posilování stěn plavidla

Někdy se uchýlil k metodě posílení stěn aneuryzmatu. Dotčená oblast je obalena chirurgickou gázou, která vyvolává tvorbu speciální kapsle z pojivové tkáně. Nevýhodou metody je vysoká pravděpodobnost krvácení v pooperačním období.

Endovaskulární chirurgie

Nyní populární metoda cíleného porušování průchodnosti aneuryzmatu. Požadovaná část nádoby je uměle zablokována pomocí speciálních mikrovinutí. Průchodnost přilehlých cév je pečlivě zkoumána, operace je řízena angiografií. Tato metoda je minimálně invazivní, široce používaná v Německu. Operace nevyžaduje otevření lebky, méně traumatické.

Aneuryzma před a po endovazální chirurgii

Pooperační komplikace

Často existují pooperační komplikace. Obvykle jsou spojeny s vývojem hypoxie mozku, vaskulárního spasmu, zvláště když byla intervence provedena v akutním období krvácení v mozku. Také komplikace jsou pozorovány, když jsou poškozeny stěny aneuryzmatu. V některých případech mikrosirálka propírá stěnu.

Kyslíkové hladování je charakteristické úplnou nebo částečnou obstrukcí cévy, která nese aneuryzma. Nyní díky moderním technikám může být prostor plavidla uměle rozšiřován a posilován, aby zajistil potřebný průtok krve v přísně definovaných oblastech.

Smrtelný výsledek je pravděpodobné, pokud je aneuryzma obří, je v těžké fázi vývoje. Je důležité zahájit léčbu včas, provést operaci bez zahájení onemocnění. Úmrtnost je minimální, pokud nemoc neměla čas jít do akutní fáze, operace je přímá. Individuální úmrtí je pravděpodobně způsobeno individuálními charakteristikami organismu, které nejsou přímo spojeny s onemocněním, operací.

Neoperační léčba

Navzdory skutečnosti, že hlavní a radikální metodou boje s onemocněním je chirurgie, dochází také k konzervativní léčbě. Především je nutné neustále pod dohledem lékaře. Každý pacient potřebuje individuální přístup, je třeba vzít v úvahu jeho stav jako celek, všechny vlastnosti těla. Tento přístup je důležitý při výběru chirurgické léčby. Různá léčiva se používají k zabránění prasknutí aneuryzmatu, ke zlepšení celkového stavu.

 • Antiemetika a léky proti bolesti. Jsou nezbytné pro zmírnění stavu pacienta.
 • Přípravky pro stabilizaci krevního tlaku. Nejdůležitější je zajistit určitou pevnou prahovou hodnotu, nad níž tlak nezvýší. Růst krevního tlaku může vést k prasknutí aneuryzmatu, krvácení.
 • Antikonvulsivní léky. Tyto léky jsou také obvykle předepsány, protože se pravděpodobně vyskytnou záchvaty.
 • Blokátory kalciových kanálů. Přípravky zabraňují mozkovému křeči, stabilizují krevní cévy. Je nutné používat léky tak, aby krev nezastavila přístup do těch částí mozku, které utrpěly v důsledku vývoje aneuryzmatu.

Je optimální kombinovat konzervativní a operační léčbu, protože cerebrální aneuryzma potřebuje přesně chirurgický zákrok, aby se snížilo riziko jeho prasknutí a zabránilo se smrti.

Prevence mozkové aneuryzmy

Především je třeba věnovat pozornost faktoru dědičného přenosu nemoci, jeho predispozici. Prevence aneuryzmatu mozku je založena na včasné diagnostice onemocnění, detekci symptomů, vyšetření, po které je okamžitě předepsána vhodná léčba. Magnetická rezonanční tomografie a počítačová tomografie mozku poskytují dostatečně spolehlivé výsledky. Proveďte také angiografii.

Osoba, která již podezřívá přítomnost této nemoci, by se měla udržet ve zvláštním stavu, a to nejen fyzicky, ale i emocionálně. Důležité je, abyste nebyli přepracováni, aby nedošlo k přepracování. Je třeba vynaložit úsilí na neustálou stabilizaci emočního zázemí, a nikoliv přehnané. Musíme zapomenout na stres, starosti, marné delikty a pochybnosti, musíme žít v přítomnosti a užívat si každý den.

Je důležité snížit riziko poškození krevních cév, zranění hlavy na minimum. Je třeba neustále sledovat krevní tlak. Hlavní úlohu hraje včasné odhalení primárního preventivního krvácení. Ignorovat příznaky aneuryzmatu mozku nemůže - musíte okamžitě kontaktovat specialisty.

Cerebrální vaskulární aneuryzma: příznaky a léčba

Aneuryzma mozkových cév - hlavní příznaky:

 • Tinitus
 • Bolesti hlavy
 • Křeče
 • Slabost
 • Závratě
 • Zhoršení řeči
 • Koordinaci pohybu
 • Bolest oka
 • Znepokojenost tváře
 • Dvojité oči
 • Úzkost
 • Fotofobie
 • Úbytek sluchu
 • Snížené vidění
 • Poruchy močení
 • Úzkost
 • Paralýza obličejových svalů na jedné straně
 • Citlivost na šum
 • Zvyšte jednoho žáka

Aneuryzma mozkových cév (také nazývaná intrakraniální aneuryzma) je reprezentována jako malá abnormální forma v cévách mozku. Toto těsnění se může aktivně zvýšit kvůli plnění krve. Před jeho prasknutím nesmí být takové vyvýšení nebezpečné nebo poškozené. Vyvíjí jen mírný tlak na tkáně orgánu.

Když dojde k průlomu aneuryzmatu, do mozkové tkáně vstoupí krev. Tento proces má jméno - krvácení. Ne všechny aneuryzmy mohou být komplikovány krvácením, ale pouze některými jeho typy. Navíc, pokud je patologická boule spíše malá, pak obvykle nezpůsobuje žádnou škodu.

Aneuryzma se může objevit kdekoli v cévách, které krmit mozek. Věk člověka na tom nezáleží. Stále však stojí za zmínku, že lidé středního věku a starší lidé jsou nejčastěji postiženi onemocněním, děti jsou velmi zřídka diagnostikovány. Lékaři říkají, že nádor v mozkové cévě se u mužů objevuje méně často než u žen. Často jsou ohroženy lidé od třiceti do šedesáti let.

Ruptura aneuryzmatu mozkových cév se stává "úrodnou půdou" pro mrtvici, poškození CNS nebo další katastrofální následky. Je pozoruhodné, že po jedné přestávce se může objevit taková patologická formace a opět se roztrhne.

Etiologie

Dnes vědci nedokázali zcela objasnit faktory výskytu aneuryzmatů v cévách mozku. Ale téměř všechny "jasné mysli" souhlasí, že faktory výskytu mohou být:

 • které zahrnují genetické abnormality při tvorbě cévních vláken v mozku a jiné abnormální procesy, které mohou oslabit stěny cév. To vše může vést k vzniku nádorů;
 • získané. Existuje mnoho takových faktorů. Jedná se především o traumatické poranění mozku. Často se objevují aneuryzmy po závažných infekcích nebo onemocněních, které nepříznivě ovlivňují stav cévních stěn, které krmit mozek.

Mnoho kliniků je přesvědčeno, že dědičnost je nejčastější příčinou aneuryzmatu mozku.

Vzácně jsou příčiny vzniku mozkových cév:

 • poranění hlavy;
 • zvýšený krevní tlak;
 • infekcí nebo nádorů;
 • akumulace cholesterolu na stěnách mozkových cév;
 • závislost na nikotinu;
 • náhodné užívání drog;
 • expozice člověka.

Odrůdy

Existuje několik typů mozkových aneurzmat, které se mohou lišit mnoha způsoby.

Ve formě jsou:

 • saccate. Na základě jména vypadá jako malý vak plný krve, který je připojen k tepně v mozku. Nejčastější typ aneuryzmatu u dospělých. Může být jednokomorový nebo může sestávat z několika kamer;
 • boční. Jedná se o nádor lokalizovaný přímo na stěně cévy;
 • vřeteno. Vyskytuje se díky rozšíření stěny nádoby v určité části.

Velikost aneuryzmatu:

 • milionáři - nedosahují tři milimetry;
 • malé - až deset milimetrů;
 • střední velikost - až patnáct milimetrů;
 • velký - od šestnácti do dvaceti pěti milimetrů;
 • velmi velké - více než dvacet pět milimetrů.

Podle místa původu se rozlišují aneuryzmy:

 • přední tepna mozku;
 • střední mozkovou tepnu;
 • uvnitř karotidové arterie;
 • vertebro-basilar systém.

Symptomy

Objeví se aneuryzma mozkových cév malých objemů a pokračuje bez příznaků. Ale to je přesně do té doby, dokud vzdělání nezačne růst ve velikosti a nevyvíjí tlak na nádoby (až do úplného roztržení). Střední aneuryzmy (které nemění velikost) nevyvolávají nepříjemné pocity a nezpůsobují výrazné příznaky. Velké formace, které neustále rostou, vyvíjejí velký tlak na tkáně a nervy mozku, což vyvolává projev živého klinického obrazu.

Nejvíce živé příznaky se projeví, když je aneuryzma mozkových cév velkého rozměru (bez ohledu na místo vzniku). Symptomy:

 • bolest v očích;
 • nízké vidění;
 • únik tváře;
 • ztráta sluchu;
 • zvýšení pouze jednoho žáka;
 • tuhost svalů na tváři, nejen všeho, ale na jedné straně;
 • bolesti hlavy;
 • křeče (s obrovskými aneuryzmy).

Symptomy, které často předcházejí přestávce:

 • dvojité vidění při pohledu na objekty nebo lidi;
 • těžké závratě;
 • tinnitus;
 • porušení řečové aktivity;
 • desenzitizace a slabost.

Symptomy naznačující, že došlo k krvácení:

 • prudká, intenzivní bolest v hlavě, kterou nelze tolerovat;
 • zvýšené vnímání světla a hluku;
 • svaly končetin na jedné straně těla se ochromily;
 • změna duševního stavu (úzkost, úzkost, atd.);
 • snížení nebo úplná ztráta koordinace;
 • porušení procesu emise moči;
 • koma (pouze v těžké formě).

Komplikace

V mnoha případech se aneuryzma nemusí projevit a osoba s ní žije po mnoho let, aniž by věděla o své přítomnosti. Přesný čas, kdy se aneuryzma rozpadne, není také možné vědět, takže komplikace jejího zničení mohou být těžké.

Smrt nastává téměř v polovině klinických případů, pokud došlo k krvácení. Asi čtvrtina pacientů s aneurysmem je pro život znemožněna. A pouze jedna pětina lidí, kteří utrpěli ruptuře aneuryzmatu, může zůstat schopná. Komplikace aneuryzmatu jsou následující:

 • mrtvice;
 • hydrocefalus;
 • nevratné poškození mozku;
 • otok mozku;
 • poruchy řeči a pohybu;
 • může dojít k epilepsii;
 • snížení nebo zastavení přívodu krve do určitých oblastí mozku, což povede k ischemii jeho tkání;
 • stálý agresivní stav pacienta.

Diagnostika

Velmi zřídka, častěji v případě rutinní prohlídky nebo diagnostiky jiných onemocnění, můžete detekovat takový nádor dříve, než se rozbije. Diagnostická opatření se často používají po prasknutí aneuryzmatu. Metody diagnostiky:

 • Angiografie - rentgen s kontrastem vám umožňuje vidět celý obraz v mozku a uvažovat o tom, kde je vzdělání lokalizováno;
 • CT vyšetření mozku - určuje, v jaké části mozku byla mezera a počet postižených tkání a cév;
 • CT angiografie - kombinace výše uvedených dvou metod;
 • Brain MRI - zobrazuje přesnější obraz plavidel;
 • EKG;
 • příjmu tekutiny umístěné mezi míchou a membránami, které ji obklopují.

Kromě hardwarového vyšetření se provádí podrobný průzkum pacienta, který určuje hlavní příznaky, úzkost osoby, přítomnost dalších poranění nebo onemocnění apod. Lékař poté provedl úplné vyšetření pacienta a přiměl jej, aby provedl testy.

Léčba

V dnešní době je nejúčinnějším způsobem léčby aneuryzmatu operabilní intervence. Metody léčby léků se provádějí pouze pro prevenci a stabilizaci pacienta, protože farmaceutické léky nezničí aneuryzma, ale pouze snižují riziko prasknutí.

V moderním lékařství existuje několik operací zaměřených na odstranění aneuryzmatů z mozku.

Způsoby operabilní léčby:

 • kraniotomii a ořezávání aneuryzmatu mozku. Zákrok spočívá v otevření lebky a uchycení svorky na hrdlo formace, která udržuje formu neporušenou a nedovolí její roztržení. Po nastavení aneuryzmatu svorky zemře a je nahrazena regenerační tkání;
 • endovaskulární intervence. Provádí se ve středu nádob, aby bylo možné se dostat k aneuryzmatu zevnitř. Operace se provádí pozorováním na rentgenovém přístroji. Když lékař dosáhne katétru na místo s aneuryzmou, vstoupí do spirály, což povede k jeho smrti. Tato metoda může být použita po přerušení aneuryzmatu.

Před prasknutím aneuryzmatu a jeho malou velikostí se pacient rozhodne, jak provést léčbu, ať už má operaci nebo ne. Rozhodnutí by mělo být založeno pouze na doporučení lékaře, který poskytne podrobné informace o možných výsledcích operace nebo o jeho odmítnutí.

Samovolná léčba aneuryzmatu mozku je zakázána.

Prevence

Preventivní metody k prevenci vývoje aneuryzmatu a její prasknutí jsou omezeny na včasné odstranění této formace. Cílem prevence je snížit riziko vzniku krve v mozku. Preventivní opatření se skládají z:

 • úplné zastavení kouření a alkoholu;
 • kontrola krevního tlaku;
 • trvalé nat. cvičení a zatížení;
 • vyhýbání se traumatickým sportům;
 • pravidelně podstupuje úplné vyšetření lékařem;
 • užívání léků předepsaných lékařem.

Prevence lze provádět lidovými metodami. Nejúčinnějšími prostředky jsou:

 • čerstvá šťáva z řepné šťávy;
 • tinktury zimolezu;
 • odvar z kůry brambor;
 • valerijský kořen;
 • kukuřičná moučná nápoj;
 • odvar z černého rybízu;
 • infuze mateřských a nemorálních.

Není nutné provádět prevenci pouze lidovými metodami a navíc je upřednostňovat. Budou užitečné pouze v kombinaci s léky.

Aby aneuryzma nebyla vytvořena znovu, musíte provést jednoduché akce:

 • sledovat krevní tlak;
 • držet dietu;
 • pravidelně podstupují lékařskou prohlídku a předepisují léky.

Pokud si myslíte, že máte aneuryzma mozkových cév a příznaky, které jsou pro tuto nemoc charakterizovány, pak vám mohou pomoci lékaři: cévní chirurg, neurolog.

Navrhujeme také použití naší on-line diagnostiky onemocnění, která vybírá možné nemoci na základě zaznamenaných příznaků.

Neurinom (schwannoma, neurolemma) je benigní nádor, který je lokalizován v měkkých tkáních příslušenství s nervovými zakončeními. Tvorba této povahy má však tendenci degenerovat do zhoubného, ​​což není přímá hrozba pro zdraví pacienta, ale pro život.

Migréna je poměrně časté neurologické onemocnění doprovázené těžkou paroxysmální bolestí hlavy. Migréna, jejíž příznaky jsou skutečně bolestivé, soustředěné z jedné poloviny hlavy hlavně v očích, v chrámech a na čele, v nevolnosti a v některých případech při zvracení, se objevuje bez ohledu na mozkové nádory, mrtvici a vážná zranění hlavy, a mohou naznačovat význam vývoje některých patologií.

Rakovina mozku je onemocnění, v jehož důsledku se v mozku tvoří maligní nádor, který klíčí v jeho tkáni. Patologie je velmi nebezpečná a ve většině klinických situací je fatální. Životnost pacienta však může být výrazně prodloužena, pokud jsou včas zjištěny první příznaky onemocnění a můžete kontaktovat zdravotnickou instituci pro komplexní léčbu.

Insulinom je novotvar, který má často benigní průběh a tvoří se v pankreatu. Nádor má hormonální aktivitu - poskytuje sekreci inzulínu ve velkém množství. To způsobuje hypoglykemii.

Astrocytom je maligní nádor gliálního typu, který je tvořen buňkami astrocytů. Lokalizace intracerebrálních nádorů může být velmi odlišná - od jedné hemisféry k poškození pouze mozku, optického nervu a tak dále.

S cvičením a temperancí může většina lidí bez léku.

Cerebrální vaskulární aneuryzma

Samotná malá cerebrální vaskulární aneuryzma nepředstavuje pro člověka hrozbu, ale její prasknutí, cerebrální krvácení, následované krvácením do mozkových struktur, může způsobit vážné poškození zdraví nemocného.

Co je vaskulární aneuryzma

Aneuryzma jsou abnormální dutina ve tvaru pytlů na jedné stěně nádoby, která je naplněna krví. Může se objevit kdekoli v oběhovém systému, ale zvláštní pozornost by měla být věnována aneuryzmatu mozku, protože jejich prasknutí vede k problémům neurologické povahy av obzvláště vážných případech - ke smrti pacienta.

Stojí za zmínku, že ne všechny typy aneuryzmatů mohou způsobit krvácení, takže pokud je patologie malá, pak s největší pravděpodobností nepředstavuje velkou hrozbu pro život, ale vyžaduje zvláštní pozornost odborníků, protože různé nepříznivé faktory mohou vyvolat její výška.

Je třeba poznamenat, že ženy ve středním a předdůchodovém věku jsou nejvíce náchylné k tomuto onemocnění, zatímco výskyt u dětí a dospívajících se vyskytuje pouze v ojedinělých případech. Aby se neztrácel okamžik svého vzniku, musí každý dospělý znát následující příznaky výskytu mozkové aneuryzmy:

 • náhlá náhlá vážná bolest hlavy;
 • Existují následující známky podráždění membrán a struktur mozku: fotofobie, zvýšený tón svalů krku zády a nohou, který je doprovázen bolestí a omezený pohyb při otáčení hlavy ze strany na stranu;
 • záchvaty nauzey a zvracení, které nezávisí na příjmu potravy;
 • závratě a náhlé ztrátě vědomí.

Je pozoruhodné, že příznaky onemocnění závisí na strukturních charakteristikách a druhu patologie, stejně jako na umístění v lebce, a příznaky porušení jsou nejvýraznější v době ruptury aneuryzmatu.

Příčiny a následky

Vznik mozkových anomálií může být vyvolán velkým počtem faktorů.

V některých případech je předispozice k jejich vzhledu zděděna nebo stanovena v důsledku nesprávné tvorby oběhového systému během fetálního vývoje dítěte. Například vrozená cerebrální vaskulární aneuryzma je nejčastěji pozorována u osob s onemocněním pojivových tkání, polycystickou chorobou ledvin a problémy s cirkulací krve.

Jeho tvorba může být vyvolána i dalšími nepříznivými faktory, jako jsou zranění nebo poranění hlavy, časté infekční nemoci, neoplazmy mozku, endokrinologické problémy, patologická esenciální hypertenze a další nemoci oběhového systému: ateroskleróza, křečové žíly, koronární onemocnění srdce.

Je důležité dodat, že dlouhodobé užívání určitých léků také přispívá k rozvoji této patologie.

Mechanismus vzniku aneuryzmatu je odborníky dobře studován. V důsledku některých vnějších a vnitřních faktorů dochází ke ztenčení stěn cév a poškození jejich elastické vrstvy. Tyto změny v kombinaci se slabými vlákny svalové tkáně stěn vytvářejí podmínky pro vytváření a vyčnívání dutiny ve tvaru vaku, která se objevuje jako výsledek rozlomení nebo divergence v různých směrech svalových vláken pod působením vnitřního vysokého krevního tlaku.

Většina odborníků se domnívá, že vznik a vývoj cévního aneuryzmatu postihuje také obrovské množství jak vnitřních, tak vnějších příčin, které společně přispívají k jeho výskytu. Například patologický vysoký krevní tlak, slabost stěn a vrozené patologie pojivové tkáně poskytují všechny předpoklady pro vývoj aneuryzmatů u dospělých.

Důvody zničení a oslabení stěn jsou obvykle rozděleny do dvou velkých skupin:

 1. Vrozené Zahrnují různé patologické stavy oběhového systému, jejichž hlavním rysem jsou abnormality ve vývoji struktur spojivového tkáně.
 2. Získané. Pokrývá velké množství faktorů, které se objevují v procesu lidského života a přispívají ke změnám struktury cév. Mezi ně patří různé získané nemoci oběhového systému, infekce a onemocnění pojivové tkáně, jako je kolagenóza.

Jak již bylo zmíněno dříve, za účelem zahájení vývoje aneuryzmatu existuje obrovský počet předpokladů, které se zhoršují z jednoho nebo jiného důvodu, způsobují vznik takové anomálie.

Genetické poruchy

Zahrnuje velké množství dědičných onemocnění, díky nimž je narušena rovnováha proteinové syntézy, ovlivňující elasticitu svalových vláken. Patří sem následující nemoci:

 • fibromuskulární dysplazie;
 • Osler-Randuho syndrom;
 • Marfanův syndrom;
 • Ehlers-Danlosův syndrom;
 • elastický pseudoxantom;
 • systémový lupus erythematodes;
 • srpkovitá anémie;
 • tuberózní skleróza.

Samozřejmě, přítomnost těchto onemocnění není absolutní známkou přítomnosti aneuryzmatů, ale všichni zvyšují riziko jejich vývoje v důsledku určitých nepříznivých stavů.

Hypertenze

Trvalý vysoký krevní tlak může také způsobit prasknutí nebo protržení cévní stěny mozku. V takovém případě by značka kritického ukazatele měla být delší než 140/90 mm. Hg a výše.

Opakovaně zvyšuje krevní tlak, táhne lumen cév. V důsledku tohoto procesu ztrácejí svalová vlákna stěn jejich elasticitu, což v kombinaci s dalšími faktory (traumatické poranění mozku, dědičnost atd.) Vytváří všechny podmínky a předpoklady pro vznik mozkových aneurzmatů.

Často je arteriální hypertenze doprovázena řadou dalších onemocnění, jako je ateroskleróza a křečové žíly. Výsledné plaky cholesterolu také významně oslabují stěny cév, což je činí křehkými a citlivými na vnější vlivy nebo zvýšený tlak průtoku krve uvnitř tepny. V případě nepříznivých okolností může kombinace těchto onemocnění vést k tvorbě aneuryzmat, které po roztržení kopule vyvolávají cerebrální krvácení spojené s odpovídajícími komplikacemi.

Infekce

Odpověď na imunitu vůči různým zánětlivým procesům v těle je produkce velkého množství speciálních látek, které ovlivňují nejen rezistenci vůči onemocnění, ale také strukturu tkání, což jim způsobuje degenerativní procesy, zatímco hlavní síly těla v tomto období jsou zaměřeny na potírání původců infekčních onemocnění.

Navíc odpadní produkty z bakterií otravují tkáně, oslabují a tvoří ložiska v orgánech a na stěnách cév. Bakteriální zánět meningí (meningitida) je obzvláště nebezpečný, při kterém jsou poškozeny nejen mozkové tkáně, ale také jejich krevní cesty. To vede k oslabení a zúžení jejich lumenu, což znamená porušení metabolických procesů mezi vrstvami membrán mozku.

Traumatické poranění mozku

Velmi často dochází k různým třesům a těžkým poraněním hlavy, které přispívají k vzniku a prasknutí aneuryzmatů. V tomto případě dochází ke kontaktu pevných skořápků a struktur mozku, v důsledku čehož vzniká stratifikovaná aneuryzma. Jejich hlavní rozdíl od obvyklých podobných patologií spočívá ve skutečnosti, že jsou tvořeny ne v důsledku výčnělku části membrán, ale kvůli úniku krve mezi vrstvami stěn.

Tak vzniká několik dutin, které jsou propojeny malými otvory. Pak postupně vytlačují okolní tkáně, což způsobuje neurologické problémy a snižuje průtok krve do struktur mozku. Také v důsledku vzniku takového falešného aneuryzmatu jsou vytvořeny všechny podmínky pro tvorbu krevních sraženin.

Nejčastěji si člověk neuvědomuje skutečnost, že má tuto patologii až do zhoršení situace, kdy nebudou viditelné důsledky přerušeného aneuryzmatu mozkových cév, což se nazývá "zřejmé".

Nejčastější komplikací tohoto onemocnění je rozsáhlé krvácení do mozkových struktur, které obvykle vede k závažným neurologickým problémům nebo ke smrti pacienta. Smrt je pozorována u poloviny případů prasknutí aneuryzmatu a čtvrtina lidí zůstává až do konce života hluboce postižena.

Z tohoto důvodu je mimořádně důležité včas diagnostikovat a zabránit výskytu aneuryzmatů u ohrožených osob, což spočívá v přijetí opatření k zabránění vzniku této patologie, léčbě základního onemocnění a odstranění příznaků exacerbace. Často, aby se zabránilo možným následkům po vzniku novotvaru, je zapotřebí lokální operace k zablokování výčnělku.

Klasifikace

Aneuryzma mozkových cév má několik typů, které se liší tvarem, velikostí a jinými vlastnostmi. Anatomicky odborníci rozlišují následující aneuryzmatické patologie:

 • vřeteno;
 • taška ve tvaru;
 • laterální (nádor);
 • vrstvené nebo nepravé, skládající se z několika propojených dutin.

Největší aneuryzma jsou obvykle umístěny v místě rozdělení tepen do několika krevních cév. Taková patologie musí být okamžitě odstraněna, neboť ohrožuje život jejího dopravce. Největší vzdělání diagnostikované v této oblasti oběhového systému dosáhlo průměru více než 25 mm.

Podle místa lokalizace se rozlišují následující typy neoplasmů:

 1. Arteriální U arterií je nejčastěji diagnostikována aneurysma cerebrálních cév. Jedná se o vakovitý výčnělek na jedné ze stěn, který se obvykle nachází v místě největšího rozvětvení tepny. Často je tato patologie mnohonásobná a velká.
 2. Arteriovenózní. Nachází se na místě akumulace žilních nádob, které jsou propletené, tvoří určitý druh splete. Současně se v místě komunikace žilních a arteriálních cév objevují novotvary pod účinkem zvýšeného tlaku uvnitř tepen, čímž dochází ke zvětšení stěn a ztrátě jejich elasticity. Obvykle výstupek vytlačuje okolní nervovou tkáň a způsobuje neurologické problémy.
 3. Aneuryzma žíly Galena. Je to vrozená porucha a bohužel ve většině případů vede ke smrti dítěte. Vedení takové operace jako endovaskulární embolizace aneuryzmatu mozku, což je bezkontaktní chirurgická intervence bez poranění a poranění, významně snižuje úmrtnost u dětí s touto abnormalitou. V tomto případě se operace provádí následovně: odborníci, pod kontrolou rentgenového nebo angiografického zařízení, vpustí katétr do lumenu cévy a přesunou ji na místo anomálie. Pak se do jeho dutiny vloží embolus (lepkavá) látka, která blokuje cévní pohyb krve uvnitř a tvoří trombus. Použití takové operace v novorozeneckém období však pouze částečně snižuje úmrtnost u kojenců.

Embolizace mozkových aneurysmů se používá ve všech formách této patologie a je jedním z nejméně traumatických typů chirurgických zákroků, které snižují riziko komplikací způsobených prasknutím a růstem novotvaru. Časem dochází k růstu blokované dutiny, což zcela eliminuje možnost opakování patologie.

Diagnostika

Diagnostika mozkových aneurzmat se neliší od standardního postupu diagnostiky jiných cévních onemocnění a je nejčastěji diagnostikována při podrobném vyšetření mozkových struktur.

Pro správnou diagnózu a přesné určení polohy vzdělání je nutné provést průzkum a konzultovat neurologa, který by na základě informací z historie měl dát pokyny pro podrobnější vyšetření mozkových cév a mozkomíšního moku.

V současné době existuje velké množství instrumentálních neinvazivních metod vyšetření nejnepříznivějších oblastí mozku, což umožňuje diagnostikovat tvorbu aneuryzmat v počáteční fázi. Patří sem počítačové nebo magnetické rezonanční zobrazování, stejně jako angiografie.

 1. Příjem u neurologa a následné vyšetření pacienta umožní identifikovat hlavní léze mozkových struktur a určit umístění tumoru.
 2. Radiografické snímky budou ukazovat polohu nádoby zablokované krevní sraženinou a také odhalí zničení kostí na bázi lebky.
 3. Nejpřesnější údaje o stavu oběhového systému mohou být získány v důsledku CT vyšetření nebo MRI mozku pomocí kontrastního činidla. Taková studie je často komplikována skutečností, že pacient trvá dlouhou dobu bez pohybu v omezeném prostoru, což je pro lidi trpící klaustrofobií problematické. V některých případech je třeba také provádět anestezii, například vyšetřit děti, které si nejsou vědoma závažnosti této události nebo jsou příliš nadšeny.
 4. V naléhavých případech je možné studovat průtok krve pomocí angiografie, která nevyžaduje zavedení kontrastního činidla. Tato metoda vám umožňuje identifikovat problémy ve fungování cév, stejně jako posoudit velikost a umístění aneuryzmatu.

Velmi často se v této fázi objevuje patologie jedné z hlavních cervikálních cév mozku - aneuryzmatu karotidové arterie. Podle něj tok krve přenáší živiny do mozkových struktur a jeho ztenčení vede k vícenásobným poruchám neurologické povahy, které mohou být vyvolány nedostatečným přívodem kyslíku do membrán.

V tomto případě je velmi důležité určit velikost a typ patologie, jelikož její prasknutí vede k závažnému krvácení a vzniku následných komplikací ve formě epileptických záchvatů, mozkových hydrocefalů a dalších onemocnění.

Získané údaje jsou pečlivě zpracovány a analyzovány odborníky, kteří dále rozhodují o použití chirurgického zákroku za účelem odstranění nebo blokování této patologie.

Operační metody léčby aneuryzmatů jsou 2 typy: endovaskulární a přímé chirurgické zákroky, zatímco volba operace je ovlivněna velkým počtem faktorů, včetně typu patologie, jejího umístění v mozku, věku pacienta a souběžných onemocnění.

Například se doporučuje odstranit karotický aneuryzmus pouze otevřenou metodou, protože existuje vysoká pravděpodobnost komplikací po embolizaci patologie v důsledku jejích anatomických vlastností. Výsledkem této intervence je kompletní obnovení průchodnosti krevních cév.

Lumbální punkce mozkomíšního moku může znamenat prasknutí aneuryzmatu, protože neexistují žádné jiné méně traumatické metody vyšetření mozku. Takže stopy krve v této tekutině naznačují přítomnost subarachnoidu nebo uvnitř cerebrálního krvácení.

Odborníci poznamenávají, že přibližně 5% dospělé populace je postiženo výskytem aneuryzmatů a patologický proces je asymptomatický, což ztěžuje odhalení anomálií v počáteční fázi, a proto se se sebemenšími známkami a příznaky onemocnění musí okamžitě kontaktovat nemocnici.

Symptomy a léčba

V závislosti na typu, velikosti a umístění lokalizace aneuryzma různými způsoby může ovlivnit nejen práci mozku, ale také funkčnost celého organismu. Následující známky výskytu aneuryzmatu na jedné z mozkových cév se objevují hlavně:

 • apatická deprese;
 • záchvaty nevolnosti nezávislé na příjmu potravy;
 • poškození zrakových a sluchových orgánů;
 • kognitivní poruchy;
 • náhlé závratě, mdloby;
 • časté bezpříznivé paroxysmální bolesti hlavy.

Výskyt bolesti hlavně v jedné oblasti hlavy naznačuje vývoj a nárůst patologie. Na tomto základě odborníci určují topografické umístění aneuryzmatu cév mozku. Při zjišťování patologie bazilární tepny dochází k bolesti pouze na levé nebo pravé straně hlavy, s poškozením dorzální mozkové arterie - v chrámu, blíže k okcipitální oblasti.

Mohou existovat i další známky poškození a stlačení struktur a částí mozku:

 • vzhled tinitu;
 • strabismus;
 • ptóza horních víček;
 • dvojité vidění;
 • zkreslení viděného obrazu;
 • paréza obličejových nervů.

Když se objeví první příznaky prasklého aneuryzmatu mozkových cév, je nutné poradit se s lékařem co nejdříve. Pokud se stav pacienta rychle zhoršuje, je nejlepší zavolat pohotovostní ambulanci, neboť pouze předčasná diagnóza a včasná chirurgická léčba zvládnou tento problém.

Nejúčinnější léčba aneuryzmatu mozku je prováděna s pomocí chirurgického zákroku, ve většině případů s úplnou léčbou.

Jakákoli operace k odstranění aneuryzmatu je primárně zaměřena na izolaci patologie z hlavního krevního toku. V současné době odborníci používají buď endovaskulární (uvnitř vaskulární) metodu eliminace patologie nebo operaci prováděnou otevřeným způsobem.

Endovaskulární (uvnitř cévního) blokování části postižené mozkové cévy je považováno za nejoblíbenější způsob léčby aneuryzmatů, neboť taková léčba nevyžaduje otevření lebky a přímý přístup do struktur a částí mozku. Ze stejného důvodu má tato metoda malou pooperační dobu přibližně 2 týdnů, během níž by měl být pacient pod dohledem neurologa.

Další nepochybnou výhodou této operace je to, že umožňuje odstranění aneuryzmatů umístěných hluboko v mozkových strukturách av bezprostředním okolí vitálních center nervového systému. Navzdory zjevným výhodám je velmi nežádoucí uskutečnit takovou operaci zablokování aneuryzmatů na aortě a dalších velkých cévách, které krmit mozek, protože v tomto případě existuje riziko závažnějších komplikací. Také použití endovaskulární neurochirurgie musí být povoleno specialistou v této oblasti.

Aneuryzma mozku výstřižek. Při použití této metody odstranění patologie je zapotřebí otevření krabice lebky, po níž následuje instalace speciálního klipu na novotvar nádoru, který blokuje tok krve do dutiny výčnělku. Dále dochází k postupné smrti aneuryzmatu a krk se zvětšuje spojivovou tkání.

Stojí za zmínku, že pokud se u pacienta objeví malá cerebrální vaskulární aneuryzma, pak rozhodnutí o operaci provede pacient sám a spolu s ošetřujícím lékařem. V naléhavém případě se však při rozpadu patologie obvykle používá otevřená operace, protože je to jediná dostupná metoda pro léčbu onemocnění v dané situaci.

Používání benigních léků v léčbě aneuryzmatů je možné pouze v případech, kdy je z jakéhokoli důvodu chirurgicky možné zbavit patologie a lékař se rozhodne, jak má léčit. Je třeba poznamenat, že všechny neinvazivní metody léčby aneuryzmat pouze usnadňují průběh onemocnění a odstraňují zřetelné symptomy a ne úplně vyléčí.

V tomto případě je seznam léků pro léčbu symptomů a příznaků aneuryzmatu poměrně rozsáhlý, zahrnuje následující léky:

 • blokátory kalciového kanálu, které zastavují vápníkové kanály ve stěnách mozkových cév, čímž expandují svůj průchod a zlepšují krevní oběh v postižené oblasti;
 • antikonvulzivní léky;
 • léky, které snižují vysoký krevní tlak;
 • antispazmodiky a léků proti bolesti a antiemetických léků.

Porušení aneuryzmy

Prasknutí aneuryzmatu hlavních krevních cév mozku je doprovázeno všemi známkami vnitřního mozkového krvácení. Podobné symptomy, které člověk cítí během mrtvice:

 • v jedné z částí hlavy je náhlá bolest, která se nakonec začne šířit do jiných oblastí;
 • záchvaty nevolnosti a opakované zvracení;
 • trvalý krevní tlak nad značkou 140/90 mm Hg. st;
 • obtížnost provádět jednoduché pohyby krku a končetin;
 • příznaky Brudzinského a Kerniga.

Jiné kognitivní poruchy jsou také živé pocity: zmatek, zapomnění, mdloby.

Další vývoj závisí na umístění postižené oblasti a typu aneuryzmatu. Současně ve 14% případů dochází k vniknutí krve do komor mozku. V důsledku této komplikace, při absenci okamžité hospitalizace, následované chirurgickým zákrokem, nastane smrt pacienta.

Předpověď

Očekávaná délka života po rupture aneuryzmatu je ovlivněna velkým počtem faktorů. Takže se správnou a včasnou pomocí poskytne šanci, že osoba přežije, výrazně zvýší. Ve čtvrté epizodě pacienta přetrvávají trvalé invalidní důsledky a opakované subarachnoidální nebo intracerebrální krvácení nejčastěji vede k úmrtí.

Velké množství lidí žije, aniž by vědělo, že jejich plavidla jsou v žalostném stavu, neboť malé aneuryzma se v žádném případě nezobrazuje. Nejlepší prevencí komplikací způsobených vývojem a růstem patologie je tedy včasná diagnóza onemocnění, po níž následuje blokování a odstranění novotvaru.

Se Vám Líbí O Epilepsii