Arachnoidová cysta mozku

Arachnoidní cysta mozku je forma vyplněná cerebrospinální tekutinou, která se nachází mezi duplikací arachnoidní membrány. Může mít vrozený a druhotný charakter. Často postupuje latentně, bez klinických projevů. S nárůstem objemu cysta začíná s příznaky intrakraniální hypertenze, konvulzivními paroxysmy a fokálním neurologickým deficitem. Diagnostikována hlavně podle MRI mozku. Když se klinické příznaky zvyšují, vyžaduje se chirurgická léčba - drenáž cysty, jeho vyklenutí, excize nebo posun.

Arachnoidová cysta mozku

Arachnoidní cysta mozku je omezená sbírka mozkomíšního moku (CSF) v tloušťce membrán pokrývajících mozku. Cysta dostala své jméno díky své lokalizaci v arachnoidní mozkové membráně. V místě tvorby cyst je arachnoidní plášť zesílen a má duplikaci, tj. Je rozdělen na dvě vrstvy, mezi kterými se akumuluje mozkomíšní moč. Cysty mají zpravidla malý objem, ale když se v nich akumuluje velké množství mozkomíšního moku, mají kompresní účinek na podkožní kůru. To vede k manifestaci klinických projevů intrakraniálního (intrakraniálního) objemového vzdělávání.

Arachnoidní cysta mozku může mít jinou polohu. Nejčastěji se tyto cysty nacházejí v oblasti mostu-mozkového úhlu, sylvian drážky a nad tureckým sedlem (suprasellar). Podle dostupných údajů má asi 4% populace arachnoidní cysty, ale ne všechny z nich vykazují žádné klinické projevy. Více náchylné k výskytu cystů mužského pohlaví.

Klasifikace arachnoidních cyst

Etiologická klasifikace bere v úvahu původ arachnoidních mozkových cyst. Podle jejich původu mohou být primární, vrozené a sekundární nebo získané. Primární cysty jsou anomálie vývoje mozku, sekundární se vyskytují v důsledku traumatických poranění, zánětlivých procesů nebo krvácení vyskytujících se v mozkových membránách.

Morfologicky rozlišují jednoduché a komplexní arachnoidní cysty. V prvním případě je cystní dutina vylučována buňkami arachnoidní membrány, které mají schopnost produkovat mozkomíšní moč. Ve druhém případě struktura cysty zahrnuje další tkáně, například gliové prvky. Morfologická klasifikace arachnoidních cyst není v praktické neurologii relevantní, etiologická klasifikace je nutně brána v úvahu při podrobné diagnóze.

Klinicky jsou arachnoidní cysty rozděleny na progresivní a zmrazené. Progresivní cysty jsou charakterizovány nárůstem neurologických příznaků způsobených nárůstem objemu cysty. Zmrazené cysty se nezvětšují a obvykle mají latentní průběh. Určení typu arachnoidní cysty v souladu s touto klasifikací má zásadní význam pro volbu vhodné strategie léčby.

Příčiny arachnoidní cysty

Vrozené arachnoidní cysty se tvoří v důsledku abnormalit v procesu intrauterinního vývoje mozku. Faktory způsobující jejich vznik jsou různé škodlivé účinky na plod, které se vyskytují během těhotenství. To může být nitroděložní infekce (toxoplazmóza, zarděnky, herpes, cytomegalie et al.), Intoxikace (riziko povolání, alkoholismus, kouření závislost, recepce léčiva se teratogenní účinky), radioaktivní záření, přehřátí (návštěva těhotná žena sauny nebo lázní, přebytek oslunění, zvyk užívat horké lázně). Cysty lokalizované v arachnoidní membráně jsou často pozorovány u pacientů s Marfanovým syndromem a hypogenezí corpus callosum.

Získané arachnoidní cysty se vyskytují po traumatických poraněních mozku (otřes mozku, kontuse mozku) a mohou také vyplynout z operace mozku. Vznik sekundární cysty je možný po postižení meningitidy, arachnoiditidy nebo meningoencefalitidy. Tvorba arachnoidní cysty může být pozorována po vyřešení subarachnoidálního krvácení nebo subdurálního hematomu. Faktory, které mohou vyvolat tvorbu arachnoidální cysty může také způsobit progresivní nárůst objemu dříve existující v plášti malé arachnoidales subklinické cystické formace v důsledku nadprodukce a akumulace mozkomíšního moku v něm.

Symptomy arachnoidních cyst

Ve většině případů má arachnoidní cysta mozku malý objem a nevykazuje se klinicky. Vrozená cysta může být náhodným nálezem při neurosonografii pomocí jara nebo MRI mozku v důsledku jiné intrakraniální patologie. Jeho klinický debut je možný při infekčním, vaskulárním nebo traumatickém poškození mozku.

S nárůstem množství alkoholu uvnitř cysty a podle velikosti samotné cysty se objevují příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku a fokální neurologické projevy, jejichž charakter závisí na umístění cysty. Pacient se obává bolesti hlavy (cefalgie), přerušovaného závratě, tinnitusu, pocitu "těžké hlavy", někdy - pocitu "pulzace" v hlavě, nestability chůze.

Při zvýšení objemu cysty se příznaky zhoršují. Cephalgie se stává trvalým a intenzivním, spolu s nevolností, tlakem na oční bulvy, zvracením. Vývoj ztráty sluchu (ztráta sluchu), snížení zrakové ostrosti, dvojité vidění nebo výskyt "skvrn" ve zorném poli, znecitlivění některých končetin, vestibulární ataxie, dysartrie jsou možné. Může být zaznamenána hemiparéza - snížení svalové síly v rameni a noze jedné poloviny těla. Časté epizody výskytu křečových záchvatů a synkopálních stavů (mdloby). V některých případech existuje halucinogenní syndrom. Děti mají mentální retardaci.

Zhoršení neurologických příznaků naznačuje další zvýšení velikosti arachnoidních cyst a progresivní kompresi mozku. Výrazný nárůst objemu cysty je nebezpečná možnost její prasknutí, což vede ke smrti pacienta. Prodloužení existence mozkové komprese vede k nevratným degenerativním procesům v mozkových tkáních s tvorbou přetrvávajícího neurologického deficitu.

Diagnóza arachnoidní cysty

Klinice arachnoidní cysty nemá žádné specifické projevy a odpovídá klinickému obrazu společnému většině většiny mozku. Ty zahrnují intracerebrální a obalené hematomy, primární a metastatické nádory mozku, absces mozku, intracerebrální cysty. Inspekce Neurolog a primární neurologické vyšetření (elektroencefalografie, rheoencephalography a echo encephalography) umožňují určit, zda došlo intrakraniálního formaci s intrakraniální hypertenze, a cerebrální stávající záchvatové aktivity. Pro objasnění povahy masového vzdělávání a jeho lokalizace je nutná magnetická rezonance, CT vyšetření mozku nebo CT vyšetření.

Optimální diagnostickou metodou pro rozpoznání arachnoidních cyst je MRI mozku s kontrastem. Použití kontrastních látek umožňuje rozlišovat cysty od nádoru na mozku. Hlavním kritériem pro arachnoidní cysty, které je odlišuje od nádoru, je nedostatek schopnosti akumulovat kontrast. S MRI diferenciální diagnostika se provádí subdurální hematom, subarachnoidální krvácení, subdurální hygrom, abscesy, mrtvice, encefalitida, atd mozkových onemocnění.

Léčba arachnoidní cysty

Zmrazené arachnoidní cysty s podklinickým průběhem nepotřebují léčbu. Pacientům bylo doporučeno sledovat neurologa a každoroční vyšetření MRI, aby dynamicky kontrolovalo velikost cysty. Progresivní arachnoidní cysty, cysty doprovázené epilepsií a / nebo významné zvýšení intrakraniálního tlaku, které nejsou kontrolovány konzervativními metodami léčby, podléhají chirurgické léčbě. Při rozhodování o proveditelnosti chirurgické léčby arachnoidní cysty a volbě optimální metody pro její provedení je konzultován neurochirurg.

Za přítomnosti krvácení v oblasti arachnoidní cysty a při její prasknutí je zobrazena úplná excize cysty. Tento způsob léčby je však velmi traumatický a vyžaduje dlouhou dobu zotavení. Proto při absenci komplikací je preferována endoskopická intervence s tzv. fenestrace cyst. Operace se provádí přes otvor mlýna a spočívá v aspiraci obsahu cysty s následným vytvořením otvorů spojujících cystovou dutinu s mozkovou komorou a / nebo subarachnoidním prostorem. V některých případech je použita shuntová operace - cystoperitoneální posun, v důsledku čehož mozkomíšní tekutina proudí z cévní dutiny do břišní dutiny, kde se vstřebává. Nevýhodou těchto operací je pravděpodobnost porušení průchodnosti bočníku.

Prognóza a prevence

Arachnoidní cysta mozku může mít velmi odlišný průběh. V mnoha případech je asymptomatický po celou dobu života pacienta. Nebezpečí jsou progresivní arachnoidní cysty. Při opožděné diagnóze mohou způsobit deaktivační neurologický deficit a dokonce i smrt. Včasná chirurgická léčba cysty zpravidla vede k oživení. Komplikací může být opakování cysty.

Prevence vrozených arachnoidální cysty, stejně jako varování jiných zlozvyků fetální vývoj zahrnuje dobrou předporodní péči a respekt k těhotné speciálním ochranném režimu, který vylučuje škodlivé účinky na plod. Prevence získaných arachnoidních cyst je správná a včasná léčba zranění, zánětlivých a cévních onemocnění.

Arachnoidová cysta mozku

Když se objeví benígní nádor, jako je arachnoidní cysta mozku, mezi membránami mozku, člověk má zřídka příznaky poškození nervových tkání. Obvykle je toto onemocnění bez symptomů a je náhodně detekováno, zatímco pacient prochází zobrazením magnetickou rezonancí.

Co je arachnoidní cystická formace?

Šedá hmota mozku pokrývá tři skořápky: tvrdý mozek, arachnoid (arachnoid) a hluboký měkký mozek. Arachnoidní membrána se nachází uprostřed tvrdé a měkké. V arachnoidní membráně může dojít k patologickému zhrubnutí a pak k rozštěpení tkání na několik vrstev. V důsledku toho existují zvláštní "kapsy", které jsou plné alkoholu.

Stěny arachnoidních cyst se skládají z buněk arachnoidní membrány nebo kolagenu jizvy. Pokud je bublina s kapalinou malá, nevykazuje se. Když má nádor značnou velikost, může vyvíjet tlak na mozkové buňky a bránit mozkovému oběhu. Arachnoidní cysta mozku může růst, postupně provokovat narušení mozku, způsobující nevolnost, závratě a jiné neurologické příznaky. Nejčastěji je u mužů diagnostikována patologie.

Klasifikace

V závislosti na klinických projevech arachnoidních cyst mozku jsou rozděleny na zmrazené a progresivní. Zmrazený nádor neroste, neovlivňuje mozkovou tkáň. Progresivní nárůst velikosti, vyvolávající narušení mozku.

Kromě toho jsou cystické nádory děleny podle struktury:

 • Jednoduché. Dutina takových arachnoidních cyst je tvořena pouze buňkami arachnoidní membrány. Vnitřní dutina novotvaru je lemována arachnoidními buňkami schopnými produkovat CSF.
 • Komplexní Jsou tvořeny nejen arachnoidními membránami, ale i jinými tkáněmi: epitelem, gliovými buňkami.

Vzhledem k výskytu cystických útvarů se dělí na:

 • Primární (vrozené). Vznikla ve fázi vývoje plodu. Může se objevit během těžké práce, doprovázené hladovění mozek dítěte kyslíkem.
 • Sekundární (získané). Tvoří se pod vlivem vnějších faktorů: po onemocnění, úrazech, operacích.

V závislosti na umístění arachnoidní cysty je:

 • Parietal. Tvoří se v parietální oblasti hlavy.
 • Časová. Objevuje se v jednom z temporálních laloků mozku.
 • Cystická tvorba páteřního kanálu.

Tvorba arachnoidní cysty se může objevit v bederní páteři.

Arachnoidní cysta mozku je vždy nad šedou hmotou. Pokud člověk vyvine cystickou novotvar v tloušťce mozku, patří k retrocerebelárním cystám.

Příčiny

Primární cysta je nejčastěji diagnostikována u kojenců. Příčiny:

 • Infekce přenášené dítětem in utero: rubeola, herpes, toxoplazmóza.
 • Radiační expozice (rentgenové vyšetření, počítačová tomografie nastávající matky).
 • Intoxikace léků.
 • Špatné návyky matky: alkoholismus, kouření, užívání drog.
 • Neustálé přehřátí (když těhotná žena nepřetržitě chodí do lázní, sauny, zbytečně žhavé koupele).
 • Mutace pojivové tkáně (Marfanův syndrom) v důsledku genetických abnormalit.
 • Nepříznivé environmentální faktory.

Sekundární arachnoidní cysta je nejčastěji diagnostikována u dospělých mužů. Příčiny patologie:

 • Zánětlivé procesy ovlivňující mozek.
 • Encefalitida
 • Arachnoiditida.
 • Meningitida
 • Komplikace po operaci mozku nebo míchy.
 • Subarachnoidní krvácení.
 • Hematom v lebce.
 • Zdvih
 • Poranění hlavy vedoucí k otřesům, zlomeninu kostí lebky.

Růst mražených arachnoidních cyst může začít po ránu do hlavy, poranění krku, lebky a infekčních a zánětlivých onemocnění.

Hlavní příznaky

Nejčastěji je arachnoidní cysta malá. Když nádor začne růst, působí na mozkové struktury, naruší cirkulaci mozkové tekutiny. V důsledku toho má pacient zvýšený intrakraniální tlak, existují známky této konkrétní patologie. Pacienti mají také další příznaky, které naznačují poškození mozku:

 • Trvalé nebo pravidelné vznikající oblouk, stisk, bolest v hlavě.
 • Pocit těžkosti v hlavě.
 • Zvláštní porušení chůze: ohromující, škrábání nohou.
 • Koordinační porucha.
 • Arachnoidní cysta narušuje odliv mozkomíšního moku, tlak v "středisku zvracení mozku", pacient je neustále nevolnost.
 • Často závratě.
 • Spánek je rušen.
 • Zraková ostrost se snižuje, obraz před očima je rozdělen, mohou se objevit skvrny a mouchy.
 • Slyšitelné kapky, tinnitus jsou zaznamenány.
 • Existuje částečná nebo úplná paralýza končetin, jednostranná paréza.
 • Částečně ztratila citlivost rukou.
 • Pacient často ztrácí vědomí.
 • Objevují se epileptické záchvaty, tonické a klonické křeče.
 • Objevují se sluchové a zrakové halucinace.

U novorozenců dochází při vzniku cystické tvorby arachnoidní membrány významné velikosti k poruše koordinace pohybů, zpožděné reakci na podněty a nízké projevy vrozených reflexů. Dítě často masíruje hojně, má zvracení ve fontáně, nespí dobře a často křičí.

Zvýšení příznaků závisí na tom, jak rychle roste cévní bublina. Čím větší je nádor, tím horší je pacient: hlava trpí neustále, často jsou křeče, mdloby. Symptomy mohou záviset na umístění cystického měchýře. Například cysta temporálního laloku mozku s rychlým růstem způsobuje rychlý pokles intelektuálních schopností, tlumočnost, neschopnost kloubově mluvit.

Diagnostické metody

Vzhledem k tomu, že cystická tvorba arachnoidní membrány se neobjevuje se specifickými příznaky, pacient obvykle vidí lékaře s významným zvýšením intrakraniálního tlaku způsobeného růstem novotvaru. Neuropatholog provádí primární vyšetření, které hodnotí projev společných reflexů. Pak je předepsána encefalografie, která pomáhá odhalit zvýšenou aktivitu mozku, úroveň nervové excitability, ohniská zodpovědné za konvulzivní činnost.

Nejspolehlivější metodou pro detekci arachnoidních cyst je zobrazování magnetickou rezonancí. Pomocí tohoto typu vyšetření můžete získat informace o lokalizaci nádorů, jejich velikosti, a sledovat dynamiku růstu.

Aby se zjistilo, zda nádor patří nádorům nebo zda je cystickou sáčkem, je pacientovi podána počítačová tomografie s injekcí kontrastního činidla do krevního oběhu. Tumor se může akumulovat. Kontrastní látka se nevystihuje do cysty, promývá nádor.

Chcete-li zjistit, jak se vyvíjí cysta, provádějí se další testy:

 • Dopplerovská sonografie hlavy a krku.
 • Oftalmologické vyšetření.
 • EKG
 • Sledování hladin krevního tlaku.
 • Obecná analýza krve a moči.

U kojence je v průběhu průchodu plánovaného ultrazvukového vyšetření novorozenců (s neurosonografií) diagnostikována arachnoidní vrozená cysta.

Léčba

Vzhledem k tomu, že se pacient neobtěžuje zmrzlou arachnoidní cystou, není léčba tohoto druhu patologie provedena. Doporučuje se pacientovi pravidelně navštěvovat neurologa. Jednou za rok je pacientovi předepsána vyšetření MRI, která monitoruje stav cystické tvorby.

Příjem léků

Pokud je to nutné, léčba se provádí za účelem vyloučení příčiny arachnoidní cysty: pacient podstoupí rehabilitační kurs po cévní mozkové příhodě, užívá léků, které pomáhají obnovit cerebrální cirkulaci. V případě infekčních onemocnění je nutné užívat antibakteriální, antivirová léčiva, což je nezbytné pro zabránění růstu cystických novotvarů.

Pokud má pacient progresivní arachnoidní cyst mozku, léčba zahrnuje odstranění neurologických příznaků, eliminaci provokujících faktorů vedoucích k vzniku cystické tvorby. Pacient musí také:

 • Imunomodulátory, imunostimulanty.
 • Přípravky pro normalizaci cerebrálního oběhu (nootropní, vasotropní léky, antioxidanty).
 • Drogy, které podporují resorpci adhezí (Karipain, Longidaz).

Užívání léků v některých případech pomáhá zastavit růst arachnoidní cysty. Pokud terapie neposkytuje pozitivní výsledek, měl by být pacient léčen pro operaci.

Chirurgická intervence

Indikace pro naléhavé chirurgické zákroky jsou také:

 • Rychlé zvýšení intrakraniálního tlaku není eliminováno po podání léku.
 • Vznik mentálních poruch.
 • Časté mdloby u pacienta.
 • Vzhled pravidelných křečových záchvatů.
 • Významná velikost cysty.
 • Při krvácení do dutiny cystického útvaru.

Roztrhnutí cysty je indikací pro pohotovostní chirurgii, jelikož vyplavovaná míšní tekutina může vyvíjet tlak na mozkové struktury, což způsobuje významné zvýšení intrakraniálního tlaku.

Arachnoidová cysta je eliminována několika způsoby:

 • Posunování Posunování je instalace odvodňovacího systému sestávajícího ze silikonových trubek a ventilů. Skrz trubice se obsah nádoru spojí do břišní dutiny a cysta spadne.
 • Endoskopická chirurgie. Nejvíce benigní typ operace je endoskopický. Současně dochází k úplnému odstranění cystické tvorby prostřednictvím přirozených otvorů. Obsah cysty je odsáván a odstraněna je celá cystická dutina.
 • Mikrochirurgie. Když se cysta ruptuje, je ukázáno úplné vyříznutí tkání, při mikrochirurgii je nejen řezána celá cysta, ale i tkáně sousedící s ní.

Možné komplikace

Po neurochirurgických operacích se nejčastěji objevují komplikace, je možné infekci. Posun může také vést k komplikacím, pokud je vypouštěcí trubka ucpaná.

Odstranění nádorů by však nemělo být opuštěno. Při volbě metody léčby je třeba vzít v úvahu řadu faktorů: stav pacienta, rychlost růstu cystické tvorby a dokonce jeho lokalizaci. Například se předpokládá, že cysta levého temporálního laloku nevyvolává pacientovi nepohodlí, neovlivňuje kvalitu lidského života.

Současně je rostoucí arachnoidní parietální cysta velmi nebezpečné. U dospělého člověka může nádor způsobit:

 • Snížený sluch.
 • Zhoršení zraku.
 • Ztráta paměti
 • Ztráta intelektuálních schopností.
 • Zhoršení řeči.

Pozitivní prognóza nastává, pokud cystická forma neroste. Zánětlivé procesy, zvýšená tvorba mozkomíšního moku (vnitřní dutina cysty je lemována arachnoidní membránou, produkující mozkomíšní moku) může vyvolat růst cév. Při otřesu může zmrzlá cystická forma začít znovu růst.

Možné účinky růstu vrozené cysty arachnoidu u kojence:

 • Zpomalení fyzického a intelektuálního vývoje.
 • Odchylky v mentálním vývoji.
 • Zhoršené vidění, sluch.

Novotvary, které nebyly v čase růstu zjištěny, vedou k rozvoji hydrocefalu a mozkové kýly. Pokud se arachnoidní cysta mozku rozpadne, může to být fatální. Včasná diagnóza, dodržování doporučení lékaře - klíč k udržení zdraví.

Autor článku: Shmelev Andrey Sergeevich

Neurolog, reflexolog, funkční diagnostik

Příčiny a léčba arachnoidní cysty mozku

Mozková arachnoiditida je autoimunitní infekční onemocnění způsobená viry nebo bakteriemi. Když dojde k této nemoci, arachnoidní membrány, kořenové kraniální nervy a cerebellum se zachycují do zánětlivého procesu. Na postižených tkáních dochází k lepivým a cystickým formacím.

Pokud pacient ignoruje léčbu, arachnoidní cysta mozku způsobuje nebezpečné komplikace. Na jejím pozadí se objevují herní formace a hydrocefalus, existuje riziko úmrtí. Onemocnění postihuje nejen hlavu, ale i míchu.

Důvody

Onemocnění je způsobeno následujícími faktory a podmínkami:

 • vrozené malformace;
 • chronické infekční a zánětlivé procesy, které se vyskytují v kraniu a jiných orgánech (chřipka, meningitida, tonzilitida, otitis media, spalničky);
 • porucha mozkového oběhu;
 • cerebrální krvácení;
 • poranění hlavy;
 • degenerativní a degenerativní změny v mozkové tkáni.

Typy cystických útvarů

Klasifikace je ovlivněna lokalizací nádorů. Patologie je rozdělena do 2 velkých skupin:

 • cerebrální - se vyskytuje v mozku;
 • páteř - ovlivňuje míchu.


Mozkové cýsty jsou rozděleny do 4 typů:

 • Koloidní - je vrozená anomálie, která se vyskytuje u dítěte v prenatálním období. Na pozadí této patologie existují nebezpečné důsledky: hydrocefalus, kýla mozku. To je často fatální.
 • Dermoid a epidermoid - tvořil v embryu. Vlasy, tuková tkáň, cerebrospinální tekutina se dostávají do dutiny. Patologická vada je léčena operačními metodami.
 • V pineálním těle se vyskytuje pineální cysta. Onemocnění proudí skrytě. Kvůli tomu jsou narušeny vidění, koordinace a metabolismus. Patologie způsobuje závažné komplikace: hydrocefalus, encefalitida.
 • Arachnoidní cysta mozku se vyskytuje u dětí a žen, které utrpěly trauma nebo infekci. V případě výskytu se rozlišuje cystická forma v zadní kraniální fossi (ACF), konvexním a basilárním nádoru. FAT je nebezpečná a běžná forma onemocnění. To vede k porážce nervových kořenů, lepení mozkomíšních kanálů, výskytu neuralgie trojklaného nervu nebo paralýzy obličejových nervů.

Cerebrální arachnoiditida je adhezivní, adhezivní, cystická a cysticko-adhezivní povaha.

Retrocerebelární arachnoidní cyst mozku je dalším typem onemocnění. Nádor, podobný kapslí s kapalnou látkou, se vyskytuje v zónách mrtvé šedé hmoty. Léze je tvořena za mozkovým mozkem. Liquor je tvořen ve stejné době v subarachnoid oblasti. Proto jsou cystické blistry často dány stejným jménem.

Když se v opticko-chiasmatické části mozku vytvoří novotvar, jsou postiženy nervové kořeny nacházející se v přední nebo střední lebky. V tomto případě se objevuje opticky chiasmatická arachnoiditida - onemocnění, které zhoršuje vidění, zužuje zorné pole, ovlivňuje hypofýzu, způsobuje poruchu endokrinních procesů.

Symptomatologie

Malé cystické útvary nezpůsobují žádné obavy. Když se vyskytnou, jsou příznaky onemocnění skryty. Symptomy se objevují jako růst nádorů, které stlačují sousední tkáň.

Pacienti s velkými cysty trpí:

 • bolesti hlavy;
 • závratě;
 • špatná koordinace;
 • ztráta zůstatku;
 • epileptické záchvaty;
 • mdloby;
 • zvyšování hluchoty;
 • paralýza;
 • duševní poruchy;
 • klesající vidění.

Způsoby léčby

Když je mozková arachnoiditida zmrzlá, úsilí směřuje k identifikaci a odstranění příčiny. Lékař identifikuje faktory, které vedly k nemoci, předepisuje léky, které je mohou eliminovat.

Pokud dojde k progresi onemocnění, předepisuje se lék na potlačení zánětlivých procesů meningí, obnovení krevního oběhu, transport kyslíku a regeneraci poškozených tkání.

Při neexistenci pozitivní dynamiky se využívají metody radikální léčby. Cysty jsou odstraněny chirurgicky.

Někdy se chirurgie provádí bez předchozí léčby.

Důvodem pro jeho zavedení je:

 • pravděpodobnost porušení cystické tvorby;
 • vážný stav pacienta;
 • časté záchvaty epilepsie;
 • vysoký intrakraniální tlak;
 • zvýšené příznaky onemocnění.

Způsoby tradiční medicíny

Lidové léky jsou účinné v časných stádiích onemocnění a během rehabilitačního období.

Oblíbené recepty

Doma si připravte různé bylinné extrakty:

 1. Nalijte lžíci vysokorychlostních kvasnic do 3 litrů teplé vody, která přidá 40 g elecampanu. Prostředky jsou uchovávány ve tmě po dobu 24 hodin. Použijte 100 ml léku 4x denně. Bude snížen na 3 týdny.
 2. Bobová šťáva je účinným domácím prostředkem pro léčbu mozkové arachnoiditidy. Z listů žvýkací šťávy vypijte 15 ml léku dvakrát denně. Průběh léčby je 2 měsíce.
 3. Olejový extrakt z hemlock. Do láhve o objemu 0,5 litru nalijte 50 g semen rostlin, nalijte olivový olej pod krk. Nechte trvat 3 týdny a trvejte na tom. Olejový extrakt je filtrován a používán k instilaci nosních kanálků. Vstupte do uliček dvou kapiček. Postup je prováděn třikrát denně.
 4. Alkoholová tinktura kavkazského Dioskorea je účinnou lidovou metodou léčby mozkové arachnoiditidy. Vezměte 0,7 litru vodky, do ní nalijte 200 g oddenků rostliny. Trvejte 7 dní na tmavém místě. Extrakt se filtruje. Rhizomes opět nalil 0,7 litru vodky. Po týdnu expozice je léčivo filtrováno v kombinaci s první částí léčiva. Pijte 1 čajovou lžičku na prázdný žaludek třikrát denně. Bude snížen na 2 měsíce.
 5. Naplňte nádobu (nejlépe litinu) lýtkovými tlapkami, naplňte ji vodou a umístěte do trouby. Po varu se na povrchu kapaliny objeví olejovitý film. Je pečlivě odstraněn, používán k léčbě. Domácí olej z oleje třela kůži hlavy: čelo, chrámy, korunu, oblast nosu a zásuvek, ušní kus. Pokud kůže spálí, je třením alkoholem.
 6. Arachnoidová cysta je úspěšně léčena propolisovou tinkturou. Vezměte 20 g propolisu, zmrazte, rozdrtíte a vložte do 100 ml alkoholu. Po 7 dnech infúze se extrakt filtruje. Vezměte 25 kapek rozpuštěných v 50 ml teplého mléka nebo vody třikrát denně. Tinktura farmaceutického propolisu je vhodná pro léčbu. Nástroj potlačuje zánět, anestetizuje, dilatuje krevní cévy, zmírňuje intrakraniální tlak, řeší cystické útvary.

Bylinný a bylinný čaj

 1. Systematické ošetření se provádí pomocí fitosborov. Kombinuje se ve stejných množstvích matky, louky, sušených třešní a divokých růžových bobulí. Ve večerních hodinách vařte 500 ml vody, nalijte do něj 2 dezertní lžíce sbírky. V dopoledních hodinách je kapuce filtrována, rozdělena na 4 stejné části a opilá během dne. Průběh léčby je 40 dní. Po 30denním odpočinku se léčba obnoví.
 2. Extrahovat japonskou sophoru. Smíchejte 50 g ovoce Sophora, květenství jetelného a louka pelargónie. 0,4 1 vody se vaří, 30 g rostlinné směsi se umístí do kapaliny, 5 hodin infúzí, zfiltruje se. Pijte na prázdný žaludek 50 ml extraktu. Celá částka spotřebovaná během dne.
 3. Shromáždění od květnové kopřivy, jahodové a hlohové bobule, celandin, matka. Suroviny jsou kombinovány v stejných částech. Ve 200 ml vařené vody vařte 1 lžičku sbírky. Nástroj použijte 5krát denně pro ½ šálku.
 4. Extrakt z aloe Vezměte 150 g želva získané z listů rostliny, vložte 50 g oddenky z elecampanu, 0,5 l medu a nalijte 2 l červeného vína. Směs vložená do sporáku, chřadne 2 hodiny. Extrakt se filtruje po ochlazení. Konzumujte 30 ml balzámu na prázdný žaludek 3-4krát denně. Jíst o půl hodiny později.
 5. Bylinný čaj z 5 rostlin: valerijský, citrónový balzám, šalvěj, plantain a jahodové ovoce. Suroviny jsou smíchány ve stejném množství. Na 250 ml vroucí vody položte 1 lžičku rostlinné sbírky, trvá 15-20 minut. Použijte místo čaje.
 6. Bylinný čaj z heřmánku a divokých růžových bobulí, ve stejném množství, eliminuje cystické útvary, aktivuje mozek. Ve 250 ml vařené vody vařte 1 čajovou lžičku sbírky. Trvejte 20 minut. Pít místo čaje.
 7. Chřest, zelí, fialka a přeslička uvolňují nitrolební tlak. Z nich připravují bylinný čaj 2-3 krát týdně. Nalijte 1 lžičku jakékoliv bylinky ve 250 ml vroucí vody, naplňte 15 minut. Pijte 1 sklenici denně. Extrakt normalizuje tlak.

Cyst mozku vyžaduje dlouhodobou léčbu. Herbalisté důrazně doporučují střídání rostlinných výtažků. Při dlouhodobém používání stejných léčivých rostlin dochází k závislosti.

Samoléčení pro mozkovou arachnoiditidu je nepřijatelné. Cystické novotvary jsou nepředvídatelné, doktor je může kontrolovat pouze lékař. Pacienti, kteří dodržují komplexní léčebný režim připravený neurológem, mají šanci se zotavit.

Arachnoidní cysta mozku: příčiny a léčba

Arachnoidová cysta je ve většině případů malá a nevykazuje se. Je rozpoznán jako benigní nádor, který je reprezentován vezikulem s mozkomíšním moku. Tato cysta se nachází mezi membránami mozku. Nemá žádné problémy s diagnostikou. Velmi vzácně při pěstování.

Arachnoidní cysta nebrání tomu, aby člověk žil, a proto je během MRI detekován náhodou. Pokud je jeho růst pozorován, způsobuje pacientovi spoustu nepohodlí a vyvolává výskyt nepříjemných příznaků.

Příčiny a příznaky patologie

V moderní medicíně existují dva typy tohoto vzdělávání, které se liší jejich příčinou.

 1. Primární (vrozená) cysta. Objevuje se u dítěte ještě v děloze. Stěny této cysty jsou tvořeny arachnoidní tkání.
 2. Sekundární cysta. Vyskytuje se v důsledku onemocnění: meningitida, operace na mozku, ageneze corpus callosum. Stěny této cysty jsou složeny z jizev.

Pokud má pacient nepríjemné příznaky této patologie, je nutná okamžitá léčba. Cysta se nachází ve středním kraniálním místě a může vyvolat příznaky jako:

 • Nevolnost
 • Říká Emetic.
 • Závratě.
 • Ataxie a hemiparéza.
 • Duševní poruchy.
 • Křeče.
 • Halucinace

Diagnostika a léčba

Poté, co se pacient obrátil na odborníka s varovnými znameními, je požádán o vyšetření. Hlavním způsobem identifikace patologie je zobrazování magnetickou rezonancí. Obrazy z průzkumu mohou odhalit vytvoření jakékoliv velikosti, která je tmavá.

Jakmile je přítomnost patologie přesně stanovena, je nutné identifikovat a odstranit příčinu jejího výskytu. Pokud byla příčina zjištěna správně, léčba bude docela efektivní. Diagnostika se snaží identifikovat:

 1. Infekční specifické nemoci.
 2. Autoimunitní onemocnění.
 3. Zhoršený krevní oběh v mozku.

Ujistěte se, že držíte doppler cév hlavy a krku. Pokud se zjistí narušení průtoku krve, pozoruje se smrt mozkových buněk a tvorba ložisek mrtvého tkáně. Na těchto místech se tvoří cysty později. Souběžně s pacientem je předepsáno vyšetření kardiovaskulárního systému a krevní testy. Velmi často dochází k tvorbě krevních sraženin a cholesterolu, což vede k rozvoji patologie.

Ve vzácných případech se provádí chirurgická intervence a pouze při absenci kontraindikací. Operace je přiřazena:

 • Pokud cysta neustále roste.
 • Ve vzdělávání existovala mezera.

Pokud dojde k roztržení cysty, objeví se ohniskový tlak na různé části mozku, což vede k projevům neurologických problémů.

Operace má několik typů:

 • Posunování Metoda bezpečného zásahu. Ve většině případů se konají. Nedostatek posunu - vedení je schopné ucpat.
 • Mikrochirurgie
 • Endoskopie. Používá se s výhodnou polohou cysty.

Patologické vlastnosti

Ve většině případů tato patologie nezpůsobuje pacientovi nepohodlí. S růstem vzdělání vzniká určitý tlak na mozek. Pokud je proces pozorován nepřetržitě, pak se pacientův stav jen zhorší. V takové situaci pacient ztrácí vědomí, objevují se konvulzivní záchvaty. Postupně se tyto útoky budou zvyšovat spolu s jiným příznakem.

Pokud je cysta sekundární, pak její léčba nemusí nutně znamenat zhoršení příznaků onemocnění. Současně se mohou objevit nové formace, jejichž proliferace vyvolává drobné krvácení. Předpověď se získává pouze po pečlivém pozorování.

Prevence nemoci

Především je třeba věnovat pozornost zdraví těhotné ženy, protože ignorování správného životního stylu může vyvolat vznik primární cysty u dítěte. Během tohoto období je nutné vyloučit hypoxii plodu, protože proces nelze ovlivnit.

Pokud se jedná o sekundární cysty, slouží k prevenci, protože se vyskytuje kvůli jiné nemoci. Doporučuje se pacientovi:

 1. Monitorujte krevní tlak.
 2. Sledujte hladinu cholesterolu.
 3. Provádět včasnou léčbu a vyšetření infekčních a autoimunitních onemocnění.

Po traumatických poraněních mozku, chirurgických zákrocích a onemocněních v minulosti by měl pacient pečlivě sledovat svůj vlastní stav a věnovat pozornost vzniku alarmujících příznaků. Je třeba si uvědomit, že ne všechny případy vyžadují léčbu, diagnózu a operaci k odstranění cysty, ale pokud se pacient začal cítit horší, je nutné okamžitě zahájit léčbu, aby se předešlo negativním následkům.

Arachnoidní cysta

Cyst mozku je dutá patologická hmota, naplněná tekutinou, podobná složení jako mozkomíšní moč, která má odlišnou lokalizaci v mozku. Existují dva hlavní typy mozkových cyst: arachnoidní, retrocerebelární cysta.

Arachnoidní cysta mozku je benigní dutá hmota, naplněná tekutinou, která se vytváří na povrchu mozku v oblasti svých arachnoidních (arachnoidních) membrán.

Arachnoidní trpina je jednou ze tří tvrdých látek, která se nachází mezi povrchovou vrstvou mozku a hlubokou hmotou.

Stěny arachnoidních cyst jsou tvořeny buňkami arachnoidní membrány mozku (primární cysty) nebo kolagenem kolagenu (sekundární cyst). Arachnoidová cysta může být dvou typů:

 • Primární nebo vrozená arachnoidní cysta je důsledkem abnormálního vývoje mozkových membrán v plodu v důsledku fyzikálních a chemických faktorů (léky, expozice ozáření, toxické látky);
 • Sekundární nebo získaná arachnoidní cysta je důsledkem různých onemocnění (meningitida, ageneze corpus callosum) nebo komplikace po úrazech, chirurgických zákrocích (modřiny, otrasy, mechanické poškození vnějších skořápků mozku).

Ve většině případů je vývoj arachnoidní cysty asymptomatický. Výrazné neurologické příznaky jsou přítomny pouze ve 20% případů.

Mezi faktory ovlivňující vzhled a růst arachnoidní cysty se vyvíjejí:

 • Zánět meningů (virus, infekce, arachnoiditida);
 • Zvýšený tlak kapaliny v cystické formě;
 • Úzkost nebo jakékoli jiné poranění mozku u pacienta s dříve vytvořenou arachnoidní cystou.

Symptomy arachnoidní retrorerebelární cysty

Ve většině případů jsou cévy mozku (arachnoidní, retrocerebelární cysty) asymptomatické. Tyto nádory jsou detekovány během dalšího vyšetření pacienta nebo při diagnostice neurologických onemocnění podobných příznaků. Symptomy arachnoidních cyst jsou nespecifické. Závažnost příznaků arachnoidní, retrocerebelární cysty závisí na umístění a velikosti formace. Většina pacientů má mozkové příznaky spojené se stlačením určitých oblastí mozku. Zřídka se objevují ohniskové příznaky v důsledku tvorby hygromy, prasknutí arachnoidní cysty.

Hlavní symptomy arachnoidní, retrocerebelární cysty:

 • Závratě, která není způsobena jinými faktory (únava, anémie, léky, těhotenství u žen);
 • Nevolnost, zvracení, které nejsou způsobeny jinými faktory (léky, otravy, jiné nemoci);
 • Halucinace, duševní poruchy;
 • Křeče;
 • Ztráta vědomí;
 • Pocit necitlivosti v končetinách, hemiparéza;
 • Bolesti hlavy, špatná koordinace;
 • Pocit pulsace, roztržení v hlavě;
 • Zhoršení sluchu, zraku;
 • Jasné rozpoznání tinnitusu při zachování sluchu
 • Pocit těžkosti v hlavě;
 • Posílení bolesti při pohybu hlavy.

Je třeba poznamenat, že u sekundárního druhu arachnoidní cysty může být klinický obraz doplněn příznaky základního onemocnění nebo poranění, což je primární příčina vzniku cystické dutiny.

Diagnostika cysty arachnoidních tekutin

Různé metody se používají k diagnostice cysty arachnoidní tekutiny (cysty naplněné cerebrospinální tekutinou). Hlavními z nich jsou zobrazování magnetickou rezonancí a počítačová tomografie pro detekci cystické tvorby, určení její polohy a velikosti. Intravenózní podávání kontrastu umožňuje diferenciaci cysty arachnoidní lázně z nádoru (nádor akumuluje kontrast, není cysta).

Je třeba si uvědomit, že arachnoidní cysta jsou často výsledkem jiného neurologického onemocnění nebo poškození funkce orgánových systémů. Následující diagnostické metody se používají k identifikaci příčin arachnoidní cysty:

 • Krevní testy pro detekci virů, infekcí, autoimunitních onemocnění;
 • Krevní testy pro srážení a hladinu cholesterolu;
 • Dopplerovský výzkum umožňuje detekovat narušení vaskulární průchodnosti, což vede k nedostatečnému zásobování krve mozkem;
 • Monitorování krevního tlaku, zaznamenávání kolísání tlaku za den;
 • Studie srdce.

Přesná identifikace příčin vývoje arachnoidních cyst umožňuje vybrat si nejlepší způsob, jak zacházet s cystickou výchovou a minimalizovat riziko recidivy.

Léčba arachnoidní cysty

Podle dynamiky vývoje arachnoidních cyst vynikaly zmrzlé cystické útvary a progresivní cysty. Zmražené formace zpravidla nezpůsobují bolesti u pacienta, nepředstavují riziko pro normální činnost mozku. V tomto případě není potřeba ošetření arachnoidní cysty. Při zamrzlých cystových formách je diagnostika a léčba zaměřena na identifikaci příčin vzniku cyst, jakož i eliminaci a prevenci faktorů přispívajících k tvorbě nových cyst.

U progresivního typu cystických útvarů zahrnuje léčba arachnoidní cysty řadu opatření zaměřených na identifikaci a odstranění příčin cysty a také okamžité odstranění samotné cysty.

Léčba arachnoidních cyst je zaměřena na eliminaci zánětlivých procesů, normalizaci dodávání krve do mozku, obnovení poškozených mozkových buněk.

S neúčinností nebo nízkou účinností konzervativních metod léčby arachnoidní cysty se používají radikální metody. Indikace pro operaci jsou:

 • Riziko porušení arachnoidních cyst;
 • Porušení mentálního stavu pacienta častými konvulzivními a epileptickými záchvaty;
 • Zvýšený intrakraniální tlak;
 • Posílení ohniskových příznaků.

Hlavní metody chirurgické léčby arachnoidních cyst jsou:

 • Odvodnění - odstranění tekutiny z dutiny aspirací jehly;
 • Posunování - vytváření odtoku pro odtok tekutiny;
 • Fenestrace - excize cysty.

Arachnoidní cysta: důsledky, prognóza, komplikace

Při včasné diagnostice a léčbě arachnoidních cyst je prognóza velmi příznivá. Hlavními riziky spojenými s vývojem arachnoidních cyst jsou zvýšený tlak cyst v mozkových centrech, což má za následek zhoršení tělesných funkcí a také prasknutí cyst. Po odstranění arachnoidní cysty, poškození sluchu a zraku může být funkce řeči důsledkem. V případě zpožděné diagnostiky arachnoidních cyst mohou být následky extrémně nebezpečné (hydrocefalus, cerebrální kýla, smrt).

Videa YouTube týkající se článku:

Informace jsou obecné a jsou poskytovány pouze pro informační účely. U prvních příznaků nemoci konzultujte s lékařem. Samoléčba je nebezpečná pro zdraví!

Arachnoidní cysta mozku: proč v takovém případě není možné odložit léčbu?

Arachnoidní cysta mozku je bublinová forma benigní přírody, lokalizovaná mezi meningy a naplněná mozkomíšním mozkomíšním moku. Často se patologie nevěnuje pozornosti a je náhodně detekována během MRI hlavy. Nicméně velká velikost formace způsobí stlačení nervové tkáně, což vyvolává nepříjemné příznaky.

Obecné informace

Jak již bylo zmíněno, arachnoidní cysta mozku je omezená sbírka mozkomíšního moku v ochranných mozcích mozku. Název formace byl fixován svou polohou v arachnoidní membráně. V místě vývoje cyst je zesílena a rozdělena na dva destičky, ve kterých se akumuluje mozkomíšní moč.

Klasifikace arachnoidních cyst

Vzhledem k umístění formací rozlišují takové odrůdy těchto útvarů.

 1. Arachnoidní cysta. Umístil mezi membránami mozku a často postihuje muže. Při neexistenci známky vývoje v léčbě nepotřebuje. U dětí může vyvolat mozkový hydrocefus nebo zvýšení velikosti lebeční.
 2. Retrocerebelární arachnoidní cyst mozku. Vzniká v hlubinách mozku v oblastech nekrózy šedé hmoty. Je vyvolána mrtvicí, encefalitidou nebo abnormalitami v zásobování mozkem krví.
 3. Subarachnoidní cysta. Jedná se o primární formu, jejíž růst může vést k příznakům, jako je pulsace uvnitř hlavy, křečovitý syndrom nebo nejistá chůze.
 4. Arachnoidní likérová cysta. Často se objevuje u pacientů se senilním stářím nebo při aterosklerotické metamorfóze.

Původem patologie je:

 • primární (vrozené);
 • sekundární (získané).

V prvním případě se formace vytváří ve fázi embryonálního vývoje nebo v důsledku těžké práce (například Blakeova kapesní cysta). Získané vzdělání vzniká v důsledku zkušených onemocnění nebo pod vlivem vnějších faktorů. Vzhledem k zvláštnostem symptomů rozlišují progresivní formace (s nárůstem velikosti cysty a nárůstem negativních projevů) a zmrzlé formace (s latentním průběhem).

Příčiny arachnoidní cysty

Primární cysty se mohou objevit kvůli abnormalitám ve vývoji mozku. Odchylky se zpravidla vyskytují pod vlivem těchto faktorů:

 • intoxikace alkoholem, nikotinem, omamnými látkami, léky s teratogenním účinkem;
 • intrauterinní infekce embrya (herpes, zarděnka, toxoplazmóza, cytomegalovirus);
 • přehřátí (slunce, sauna, vana);
 • ozařování.

Navíc se může objevit arachnoidní tvorba hlavního sinusu v důsledku Marfanova syndromu (patologie pojivové tkáně) nebo hypogeneze corpus callosum.

Získané cysty se vyskytují v podobných situacích:

 • operace mozku;
 • poranění hlavy;
 • degenerativní procesy orgánů;
 • infekce: arachnoiditida, meningitida, meningoencefalitida;
 • problémy s mozkovým krví: mrtvice, ischémie, roztroušená skleróza.

Pokud jde o tvorbu arachnoidů v časové zóně, projevuje se na pozadí zhoršení hematomu.

Symptomy arachnoidních cyst

V mnoha případech tato forma nevyvolává nepříjemné příznaky. Ale mnohem nebezpečnější arachnoidní cyst mozku, takže jsou nespecifické projevy, které významně komplikují diagnózu. Závažnost příznaků závisí na velikosti a umístění vzdělání. Mezi běžné příznaky tvorby v mozku patří:

 • křeče;
 • mdloby;
 • tinnitus;
 • halucinace;
 • nevolnost, zvracení;
 • závratě;
 • poruchy spánku;
 • paralýza a paréza;
 • problémy s pamětí;
 • abnormality řeči;
 • třes rukou a hlavy;
 • zmatené vědomí;
 • intenzivní migrény;
 • rozostřené vidění a sluch;
 • necitlivost částí těla a končetin;
 • pulzace v hlavě, pocit napjatosti a těžkosti;
 • projevy odchylek v koordinaci (třes, ztráta rovnováhy).
Křeče - jeden z příznaků arachnoidní cysty mozku

Nicméně již bylo zmíněno, že specifické projevy jsou neodmyslitelné v arachnoidní cystě. Mezi ně patří:

 • wobbly walk;
 • svalová hypotenze;
 • přetrvávající migréna;
 • zvýšené křeče;
 • duševní poruchy;
 • problémy s vestibulárním přístrojem;
 • paralýza (někdy jedna polovina těla);
 • funkční poruchy orgánů zraku;
 • nedobrovolné pohyby očí, mžik, potíže s pohyby očí.

Pokud se taková cysta tvoří ve časové zóně, pacienti se nekriticky soustředí na svůj stav, trpí slzami, vizuálními a sluchovými halucinacemi. Arachnoidní cysta mozku u dítěte může být vyjádřena pulzací fontanelu, se sníženým tónem paží a nohou, v dezorientovaném vzhledu a silné regurgitaci po jídle.

Diagnostická opatření

Při vizuální prohlídce k detekci tvorby arachnoidů není možné. Pokud jde o příznaky, bude hovořit pouze o vývoji patologického útvaru, ale může být diferencován pouze pomocí metod výzkumu hardwaru.

 1. CT a MRI. Odhalte cysta, její velikost a umístění.
 2. Angiografie s kontrastem. Přispívá k vyloučení přítomnosti maligního nádoru.
 3. EKG a ultrazvukem srdce. Manifestace srdečního selhání může způsobit problémy s přívodem krve do mozku.
 4. Dopplerovým ultrazvukem cév pro posouzení jejich průchodnosti,
 5. Krevní test na cholesterol a přítomnost infekcí.
MRI je jednou z metod diagnostiky arachnoidní cysty mozku

Léčba

Často zmrzlá arachnoidní cyst mozku (temporální, hipokampus, zadní kraniální fossa, cerebellum, základ mozku) nepotřebuje léčbu, pokud nevyvolává nepříjemné pocity. Nicméně, ošetřující lékař musí zjistit základní příčiny tohoto jevu, aby se zabránilo rozvoji jiných útvarů.

Léčbu arachnoidní cysty je možné léčit pouze s vývojem patologie. Léky jsou předepsány k odstranění zánětu, k normalizaci přívodu krve do mozku ak obnovení nervové tkáně. Délka trvání kurzu je přiřazena individuálně. Následující léky jsou často předepsány:

 • Karipatin, Longidaz: odstranění adhezí;
 • Amiksin, Pyrogenal: antivirotika;
 • Viferon, Timogen: stimulovat imunitní systém;
 • Actovegin, Gliatilin: obnovení metabolismu v tkáních.

Chirurgický zákrok se uchýlí pouze v případě, kdy konzervativní léčba prokazuje neúčinnost. Navíc existuje jasná indikace operace. Patří sem:

 • ohrožení ruptu cysty;
 • duševní poruchy;
 • zvýšené ohnisko;
 • zvýšené křečové, epileptické projevy;
 • zvýšení intrakraniálního tlaku.
Chirurgický zákrok pro arachnoidní cysty mozku

Chirurgické zákroky lze provádět pomocí technik jako je odvodnění (odstranění CSF pomocí aspirace jehly), posunování (zajišťuje odtok tekutiny), endoskopie (odstranění CSF pomocí punkce a používání endoskopu), fenestrace (odstranění tvorby laseru) a kraniotomie.

Předpověď

Tvorba arachnoidů je velmi nebezpečná patologie, u které jsou závažné komplikace typické při absenci odpovídající léčby. Pokud osoba okamžitě požádala o lékařskou pomoc poté, co zjistila vzdělání nebo alarmující příznaky a dodržovala všechny rady lékaře, je prognóza poměrně příznivá. Jinak může arachnoidní cysta (zejména temporální lalok a epifýza) nakonec způsobit nepříjemné příznaky, závažné komplikace (záchvaty, epileptické záchvaty, ztrátu citlivosti) a později smrt.

Se Vám Líbí O Epilepsii