Jak nebezpečný je mozek astrocytomu?

Brain astrocytom je jedním z nejnebezpečnějších nádorů, protože představuje většinu úmrtí pacientů. Vyskytuje se u dospělých i dětí. Možnost jeho úspěšné léčby závisí na stupni malignity.

Astrocytoma, co to je

Brain astrocytom je nádor, který vzniká buňkami astrocytů. Tyto buňky patří do struktury centrálního nervového systému a vykonávají funkci omezující podporu.

Co vypadá astrocytoma mozku?

Mezi neuroektodermálními nádory je to nejčastěji astrocytom. Není omezen věkem. A jestliže u dospělých je nejčastěji lokalizována v hemisférech velkého mozku, u dětí jsou oblíbené místo v cerebrálních hemisférách.

Nádor se vyznačuje světle růžovou barvou. Má skořápku, avšak v závislosti na stupni malignity může být její hranice velmi rozmazaná, což ztěžuje odhadnout její skutečnou velikost. Často se v nádoru vyskytují pomalu rostoucí cysty.

Důvody

Nebyly zjištěny žádné individuální důvody pro vznik astrocytomu mozku. Stejně jako u jiných nádorů ovlivňují různé faktory její výskyt. Mezi nimi nejčastěji rozlišujeme:

 • Dědičný faktor. Pacient může mít genetický syndrom;
 • Velké dávky záření;
 • Dlouhodobý kontakt se škodlivými látkami, jako jsou pesticidy nebo těžké kovy;
 • Zatížení těla v podobě silného stresu nebo virů.

Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno u dospělých, především u mužského pohlaví.

1 stupeň malignity - piloidní astrocytom

Tento typ nádoru je také známý jako "Pilocytic astrocytoma". Je to nádor s minimálním stupněm malignity. Nejčastěji je takový piloidní astrocytom lokalizován v mozku, cerebellum nebo optických vodítkách. Nosiči jsou obvykle děti a dospívající.

Pilocytární astrocytom je charakterizován těmito znaky:

 • Malá velikost;
 • Pomalý růst;
 • Nezační se v zdravé mozkové tkáni;
 • Struktura je z velké části reprezentována normálními astrocyty.

Takový nádor málokdy způsobuje vážné neurologické poruchy. Mezi příznaky pilocytického astrocytomu lze identifikovat:

 • Bolesti hlavy;
 • Závratě a pocitu slabosti;
 • Skoky v krevním tlaku a srdeční frekvenci;
 • Hydrocefalický syndrom;
 • Koordinační porucha.
Ospalost a slabost patří mezi příznaky astrocytomu v mozku.

Nejpozoruhodnějším znakem přítomnosti pilocytického astrocytomu může být končetina v končetinách.

Astrocytoma stupně 2 maligní - difuzní astrocytom

Difuzní astrocytom, na rozdíl od pilocyty, nemá jasné hranice. Díky tomu dostala takové jméno. V literatuře se také nachází pod názvem "fibrillární astrocytom". I když ve skutečnosti to není druhý název nádoru, ale jeho poddruh, který se nejčastěji vyskytuje.

Tento nádor má takzvaný "hraniční charakter". To znamená, že difuzní astrocytom je schopen se přeměnit a stát se zhoubným. Obvykle roste pomalu a zpočátku nepředstavuje velkou hrozbu, ale každý jev může vyvolat proces malignity. K tomu dochází v přibližně 50-70% případů.

Fibrilární astrocytom způsobený jeho strukturou může nastat mezi medulou nebo v mozkové tkáni. Tím je obtížné určit přesnou velikost.

Stejně jako u mnoha jiných typů nádorů mozku, difuzní astrocytom je charakterizován pozdním nástupem příznaků. Zpočátku sestupují:

 • Těžká bolest hlavy;
 • Záchvaty;
 • Emocionální změny;
 • Epileptické záchvaty. Často je tato funkce jediná v přítomnosti fibrilárního astrocytomu v těle.

Při růstu nádoru mohou nastat také další příznaky, které přímo ovlivňují centrální nervový systém pacienta. Zhoršené vidění, řeč, potíže s projevem duševních schopností, vzhled halucinací - to vše může naznačovat přítomnost fibrilárního astrocytomu.

Malignita stupně 3 astrocytomu - anaplastický astrocytom

Anaplastický astrocytom je méně častý než jiné druhy. Důvodem může být jeho schopnost rychle přejít na glioblastom. Nejčastěji se nachází v mozkových hemisférech mužů středního věku.

Nebezpečí anaplastického astrocytomu spočívá v jeho rychlém infiltračním růstu. To způsobuje, že ani chirurgické odstranění nádoru nemá vždy pozitivní výsledek, protože nemá jasně definované hranice. V závislosti na oblasti mozku, ve které vznikl anaplastický astrocytom, mohou mít různé příznaky, a to:

 • Zhoršené vidění, sluch a řeč;
 • Svalová slabost;
 • Duševní poruchy;
 • Epileptické záchvaty.

Vzhledem k tomu, že anaplastický astrocytom je doprovázen zvýšeným intrakraniálním tlakem, pacient trpí závažnými bolestmi hlavy, závratě, nevolností a zvracením během onemocnění.

Astrocytoma stupně 4 malignity - glioblastom

Gliablostomie je dalším stupněm po anaplastickém astrocytomu. Jedná se o nejnebezpečnější a nejzávažnější typ nádoru. Stejně jako u předchozího druhu je nejčastější u mužů ve věku 40-60 let.

Diagnostika

Obecně platí, že s diagnózami, jako jsou přetrvávající bolesti hlavy, nevolnost, zhoršená koordinace, lidé vyhledávají radu neurologa, který provede první vyšetření. Pokud podezřívá astrocytom mozku, posílá pacienta na onkologa a předepíše řadu diagnostických postupů. Patří sem:

 • CT a MRI. Tyto metody umožňují nejen potvrdit přítomnost nádoru, ale také určit umístění jeho lokace, stejně jako velikost a stupeň průniku do mozkové tkáně;
 • Pozitronová emisní tomografie. Jeho účelem je zhodnotit stupeň malignity astrocytomu;
 • Biopsie. Jedná se o nejpřesnější způsob diagnostiky, je-li to možné.
Biopsie - nejpřesnější způsob diagnostiky astrocytomů mozku

Pokud je diagnóza potvrzena, měl by pacient okamžitě zahájit léčbu.

Léčba astrocytomu mozku

Terapeutická terapie je v tomto případě určena lékařem na základě mnoha faktorů: velikost a stupeň malignity nádoru, jakož i individuální charakteristiky pacienta. Následující metody léčby astrocytomu se liší:

 • Radiační terapie a radiochirurgie. Tyto postupy jsou prováděny za použití speciálního vybavení. Jejich výhodou je minimální trauma. Pacient ani nepotřebuje hospitalizaci. Pro velké velikosti nádorů však tyto metody nemají žádnou účinnost;
 • Chemoterapie. To znamená použití silných léků. Tato metoda je možná, pokud neexistuje možnost chirurgického odstranění nádoru. To je také často používáno v přítomnosti astrocytomas u dětí;
Chirurgie - jeden ze způsobů léčby astrocytomů mozku
 • Provoz Není vždy možné úplně odstranit nádor. To je způsobeno skutečností, že může ovlivnit příliš mnoho mozkových tkání, jejichž poškození může pacientovi způsobit velké poškození.

Životní předpověď

Očekávaná délka života v astrocytomu mozku závisí na jeho typu. Nejpříznivější prognóza pro pilocyty. Po úspěšném odstranění nádoru mohou pacienti žít až 10 let. Ve druhém stupni malignity pacienti zřídka žijí více než 5 let. A u 3 a 4 stupňů astrocytom je délka života snížena na 1 rok.

Srdeční léčba

online adresář

Pylová astrocytomová prognóza mozku

Brain astrocytom je nejčastějším nádorem gliových buněk nervové tkáně. Gliální buňky jsou základní složkou centrálního nervového systému, plní mnoho funkcí. Stanovení přesné příčiny vzniku nárůstu nádorů zpravidla selže. Existuje však řada faktorů, které přispívají k tomuto procesu:

 • genetická predispozice k nádorovým onemocněním;
 • závažné životní prostředí v místě bydliště;
 • rizikových faktorů spojených s prací osoby;
 • počet virových infekcí spojených se zvýšeným rizikem rakoviny.

Klasifikace nemoci

Hlavní klasifikace používaná v klinické praxi k vyhodnocení prognózy astrocytomu mozku je založena na stupni malignity:

 1. Piloidní astrocytom mozku je nejblíže. Je charakterizována jasnými hranicemi, nízkou rychlostí růstu, dobrou odezvou na léčbu. Po odstranění tohoto nádoru je riziko recidivy téměř nulové.
 2. Fibrilární astrocytom mozku je charakteristický velmi pomalým růstem, je však velmi obtížné definovat limity jeho růstu. Nejčastěji se vyskytují u mladých lidí ve věku od 20 do 30 let. Po chirurgickém odstranění nádoru se choroba může opakovat.
 3. Anaplastický astrocytom mozku je spojen s rychlým růstem nádoru, což je vážný nepříznivý průběh onemocnění.

Je to důležité! Nejnebezpečnějším nádorem je glioblastom. Velmi rychle roste do okolní tkáně, špatně léčeným jakýmikoliv prostředky.

Kromě těchto typů astrocytomů se rozlišuje protoplazmatický astrocytom mozku, charakterizovaný pomalým růstem a dobrou odezvou na léčbu.

Hlavní příznaky

Všechny symptomy během vývoje nádorů v mozku jsou rozděleny do dvou velkých skupin: obecných a lokálních. Časté příznaky spojené se zvýšeným intrakraniálním tlakem:

 • neustálé bolesti hlavy;
 • konvulzivní syndrom;
 • nevolnost, zvracení ráno;
 • obecná kognitivní porucha (ztráta paměti, pozornost, intelektuální funkce).

Lokální příznaky jsou spojeny s přímým účinkem nádoru na mozkovou tkáň. Jejich projevy závisí na lokalizaci astrocytomu:

 • poruchy řeči, jeho vnímání;
 • problémy s pocity a pohybem v končetinách;
 • rozmazané vidění, vůně;
 • poruchy nálady.

Diagnostika a léčba

Diagnostický proces je založen na metodách neuroimagingu: obecná radiografie, počítačové a magnetické rezonanční zobrazování, stejně jako moderní pozitronová emisní tomografie. Tyto metody umožňují vidět lokalizaci nádoru a jeho velikost a na základě toho vypracovat plán léčby.

Používají se následující terapeutická opatření: chirurgické odstranění nádoru, radiochirurgie pomocí gama nože a další metody, stejně jako záření a chemoterapie. Léčba astrocytomu mozku je dlouhý a komplexní proces.

Předpověď pacienta

Hlavní dlouhodobé účinky astrocytomu mozku jsou spojeny s následujícími rysy:

 • možnost přenosu onemocnění z jednoho stupně do druhého s následným zvýšením stupně malignity;
 • velmi vysoké riziko recidivy po odstranění tumoru;
 • vysoký stupeň malignity.

Prognóza těchto nádorů, zejména při příznivém pilocytárním nebo piloidním astrocytomu mozku, je způsobena jeho snadným odstraněním, stejně jako nízkou pravděpodobností vývoje opakovaných epizod růstu nádoru.

Když se u pacienta objeví difuzní nebo fibrilární astrocytom mozku, prognóza zůstává příznivá, nicméně při chirurgické léčbě existuje možnost opustit nádorové buňky, což může vést k relapsu onemocnění.

Obecně trvání a kvalita života pacienta závisí především na formě a stupni onemocnění. Je však třeba připomenout, že i první stupně růstu nádorů, které se projevily vývojem pilocytických astrocytomů, velmi často vedou k rychlému průběhu nádoru ak vzniku těžkých následků pro tělo až do smrtelných případů včetně.

Prognóza astrocytomů mozku pro délku života pacienta je relativně příznivá: v první fázi onemocnění je očekávaná délka života 10-15 let; ve druhé fázi - 6-7 let a ve třetích 2-4 letech.

Astrocytom je novotvar, který vzniká z neurologických buněk (astrocytů), které vypadají jako hvězdičky. Jsou určeny k regulaci množství mezibuněčné tekutiny. Vzniká v mozku. Astrocytoma může být benigní a maligní. Tumor má stejnou hustotu jako medulla.

Obecný popis a mechanismus vývoje onemocnění

Tumor se objevuje kvůli nesprávnému rozdělení astrocytů. Jedná se o speciální buňky nervového systému, které plní důležité funkce. Chrání neurony před negativními faktory, které je mohou zranit. Také astrocyty poskytují normální metabolismus uvnitř mozkových buněk.

Kromě toho regulují funkčnost hematoencefalické bariéry, regulují krevní oběh v obou hemisférách. Předkládané buňky absorbují odpadní produkty produkované neurony. Kvůli dopadu negativních vnějších nebo vnitřních faktorů se mění a nemohou řádně vykonávat své funkce.

Rozrušení práce glliálních buněk se odráží špatně na aktivitě celého nervového systému. Brain astrocytomy jsou nejčastějšími nádory. Jsou lokalizovány téměř v jakékoli oblasti mozku. U dospělých se novotvar častěji vytváří v cerebrálních hemisférách, u dětí, v cerebellum.

Patologické uzly mohou dosáhnout velkých velikostí 5-10 cm. Souběžně s astrocytomem se tvoří cysty. Takové nádory jsou charakterizovány pomalým růstem, proto prognóza léčby je většinou příznivá. U mladých lidí je riziko takové patologie vyšší než u starších lidí.

Příčiny patologie

Nádor se vyvíjí převážně u mužů ve věku 20-50 let, ačkoli věk a pohlaví nejsou rozhodujícím faktorem. Přesné příčiny výskytu astrocytomu dosud nebyly stanoveny. Existují však faktory, které přispívají k jeho formování:

 • Chemikálie a rafinerie. Chronická otravy těmito sloučeninami vede ke změně ve většině metabolických procesů.
 • Viry charakterizované vysokou onkogenicitou.
 • Genetická predispozice.
 • Radioaktivní expozice. Přispívá k transformaci zdravých buněk na maligní.

Elena Malysheva a lékaři programu "Live Healthy" budou hovořit o příčinách, symptomech a moderních metodách léčby patologie (počátek bloku od 32:25):

 • Negativní environmentální situace v oblasti bydliště.
 • Špatné návyky. Chronické užívání alkoholu a tabáku vede k akumulaci toxinů v lidském těle. Přispívají také k vzniku rakovinných buněk.
 • Špatná imunita.
 • Traumatické poranění mozku.

Současný vliv několika negativních faktorů zvyšuje riziko astrocytomů mozku. Samozřejmě je třeba se jim vyhnout.

Klasifikace nádorů podle stupně malignity

Vše závisí na tom, zda existují známky polymorfismu, nekrózy, mitóz, stejně jako proliferace endotelu:

 1. První stupeň (nádory mají pouze jeden z výše uvedených příznaků a jsou také charakterizovány vysokou diferenciací).
 • Piloidní astrocytom.
 • Subependymální (má velké buňky s polymorfními jádry, má formu uzlu, nachází se častěji v oblasti bočních komor).
 1. Druhý stupeň Jedná se o relativně benigní novotvary, které mají dva znaky - tkáňovou nekrózu a proliferaci (proliferaci tkání) endothelu. Ovlivňují funkčně důležité části mozku.
 • Fibrillary.
 • Protoplasmatické.
 • Hemocytotická.
 • Pleomorfní.
 • Smíšené
 1. Třetí stupeň je anaplastický.
 2. Čtvrtý stupeň - glioblastom.

Pilosální astrocytom červeného mozku na MRI

Samostatným typem patologie je cerebellární astrocytom. Je častější u mladých pacientů. Její příznaky závisí na umístění nádoru.

Vlastnosti piloidních a fibrilárních astrocytomů

Piloidní astrocytom mozku se považuje za benigní nádor s jasně definovanými hranicemi. Nejčastěji se nachází v cerebellum nebo mozek. Tato patologie je diagnostikována především u dětí. Pokud se pacient včas nepozde k lékaři, pak se ve většině případů tento nádor změní na maligní nádor. Pokud je léčba zahájena na začátku vývoje patologie, potom prognóza života je příznivá. Tumor roste velmi pomalu a prakticky se po odstranění neobjeví.

Fibrilární astrocytom mozku je závažnější formou nemoci, která je charakterizována převažující malignitou. Tento typ nádoru roste rychleji, nemá žádné výrazné hranice. Dokonce i chirurgická léčba neposkytuje 100% pozitivní výsledek. Takový astrocytom se vyvíjí ve věku 20-30 let, a dokonce i po operaci se může opakovat.

Jiné typy nádorů

Anaplastický astrocytom mozku je považován za velmi nebezpečný. Je charakterizován rychlým růstem. Patologie je rychlá a prognóza je špatná. Vzhledem k tomu, že novotvar roste převážně v hloubce tkáně, chirurgická léčba není možná. Tato forma onemocnění se vyvíjí u pacientů ve věku 35-55 let.

O typech benigních a maligních nádorů mozku říká neurochirurg, MD Zuev Andrei Alexandrovich:

Nejnebezpečnější je

. Toto je poslední fáze astrocytomu, v němž dochází k nekróze postižených částí mozku (téměř celý orgán). Jakákoli léčba této formy onemocnění nebude účinná. Je častěji diagnostikována u osob, které dosáhly věku 40 let.

Symptomy patologie

V prvních fázích svého vývoje se nádor nemusí vůbec objevit. Pokud nastane malá letargie nebo únava, pak se osoba okamžitě nekonzultuje s lékařem, neboť si ani nedokáže představit, že se v jeho mozku vytváří novotvar. Dále nádor roste ve velikosti a naruší nervový systém. Poté se zobrazí následující běžné příznaky:

 • Bolest v hlavě. Je přítomen buď neustále, nebo se projevuje periodickými útoky. Intenzita a povaha pocitů se mohou lišit. Většina bolesti nastane ráno nebo uprostřed noci. Pokud jde o lokalizaci nepříjemných pocitů, jsou umístěny v jedné části mozku nebo se šíří do celé hlavy.
 • Zvracení a nevolnost. Neexistují důvody pro jeho vzhled a samotný útok neočekávaně vzniká.
 • Závratě. Současně se u pacienta objeví studený pot, kůže zbledne. Pacient často ztrácí vědomí.
 • Deprese.
 • Zvýšená únava a ospalost.
 • Duševní poruchy. Pacientovi se objevuje zvýšená agresivita, podrážděnost nebo letargie. Tam jsou problémy s pamětí, snížené intelektuální schopnosti. Nedostatek léčby vede k úplnému rozpadu vědomí.
 • Křeče. Tento příznak je považován za vzácný, ale mluví o problémech s nervovým systémem.
 • Zhoršené vidění a řeč.

Ohniskové symptomy patologie lze také rozlišit. Vše závisí na tom, která část mozku je poškozena:

 1. Cerebellum astrocytomu. Takové porušení je charakterizováno problémy s koordinací pohybů, chůze, orientace ve vesmíru.
 2. Levá dočasná oblast. Existuje zhoršení paměti, řeči, pozornosti, změny chuti, výskytu halucinací. Vůně a sluch jsou rovněž narušeny.
 3. Přední část. Chování pacienta se zcela změní a může se také vyvinout paralýza rukou nebo nohou na jedné polovině těla.
 4. Parietální část. Astrocytomy v této oblasti jsou doprovázeny poruchou motility. Pacient nemůže správně napsat své myšlenky na papíře.

Jaké příznaky by vás měly přivolat k lékaři a jak moderní medicína řeší problém nádorů v mozku, řeknou to lékaři Neurochirurgického výzkumného ústavu. N.B. Burdenko:

Pokud je postižena pravá hemisféra, problémy s prací svalů jsou výraznější na levé straně a naopak.

Charakteristiky diagnózy onemocnění

Včasná diagnóza je polovina úspěchu. Čím dříve je nemoc zjištěna, tím je pravděpodobnější, že se s ním rychle vypořádáte. Pro správnou diagnózu musí být pacient podroben důkladnému vyšetření, které zahrnuje následující postupy:

 • Primární vyšetření a neurologické vyšetření. Lékař musí pečlivě prozkoumat anamnézu pacienta, shromáždit podrobnou historii a také zaznamenat stížnosti pacienta. Neurolog provádí vyšetřovací testy k odhalení porušení funkčnosti nervového systému.
 • MRI, CT a pozitronové emisní tomografie. Tyto typy studií jsou považovány za co nejpřesnější. Zde můžete určit velikost nádoru, jeho stupeň malignity, přesnou lokalizaci a také efektivitu léčby. Instrumentální diagnostické techniky vám umožní prozkoumat celý mozek ve vrstvách. To znamená, že existuje kompletní vizualizace těla.

Takto se provádí MRI mozku.

 • Angiografie. Díky kontrastní látce doktor dokáže detekovat cévy, které krmiva podávají.
 • Biopsie. Pro tuto studii je nutný fragment novotvaru. Bez tohoto postupu není možná přesná diagnóza.

Po pečlivém vyšetření lékař předepisuje optimální léčbu.

Vlastnosti terapie

Astrocytom je považován za nemoci ohrožující zdraví a život, což vyžaduje včasnou léčbu. Existuje několik způsobů řešení takového nádoru na mozku:

 1. Chirurgické Odborník musí odstranit postižené tkáně s minimálním rizikem komplikací, i když je těžké předpovědět něco s mozkem. Operace se provádí častěji v raných stádiích vývoje astrocytomu. Je to hlavní metoda úspěšné terapie. Abyste získali přístup k nádoru, je nutné řezat kůži, odstranit část lebky a oddělit tvrdou skořápku mozku. Ale difúzní formy patologie nemohou být zcela odstraněny. Dále jsou měkké tkáně sešité a na místě řezané kosti je vložena speciální deska. Po operaci mohou nastat závažné komplikace: otok mozku, trombóza, infekce, poškození cév nebo nervu, zrychlení šíření maligních buněk. Aby se zabránilo negativním důsledkům, je stav mozku během chirurgického zákroku neustále sledován CT nebo MRI.

Informace o tom, jak se operace provádí, naleznete v podrobnostech videa:

 1. Radiosurgery V tomto případě se radioluchi používají k odstranění postižených tkání. Použití těchto zařízení je však možné pouze tehdy, pokud velikost nádoru nepřesáhne 3,5 cm. Pro operaci se také používají novější techniky: gama nůž, endoskopie, kryochirurgie, laserový paprsek, ultrazvuk.
 2. Chemická a radiační terapie. Ve druhém případě se radioaktivní záření používá k ničení nádorových buněk. Pomocí radiační terapie se provádí léčba pacientů, kteří jsou kontraindikováni v chirurgii. K boji proti patologii 1 stupně se tato metoda používá extrémně vzácně a až po odstranění nádoru. Abychom zničili metastázu astrocytomu, je nutné ožarovat celou hlavu. Pokud jde o chemoterapii, její účinnost není příliš vysoká, takže se tato léčba používá velmi zřídka.

Jakákoli léčba bude účinná, pokud bude mozkový nádor určen včas. Přestože některé typy astrocytomů vedou k rychlé smrti.

Důsledky a prognóza onemocnění

Po ukončení celého komplexu léčby se může nádor znovu vrátit, takže pacient by měl podstoupit pravidelné preventivní vyšetření. Také, naléhavá potřeba konzultovat s lékařem, pokud osoba znovu má společné příznaky patologie. Pacient v případě recidivy musí podstoupit opakovaný průběh léčby.

Nejčastěji se objevuje opětovný výskyt nádoru, který je charakteristický pro glioblastimu a anaplastický astrocytom. Riziko recidivy se zvyšuje, pokud byl novotvar částečně odstraněn. Více než 40% pacientů se stává zdravotně postiženým. Oni jsou diagnostikováni s takovými komplikacemi:

 • Zhoršení pohybu.
 • Pareze a paralýza, která člověku brání v pohybu.

Kromě toho se koordinace pacienta a zraku zhoršují (existují problémy nejen s ostrostí, ale také s odlišností barev). Většina pacientů rozvíjí epilepsii, stejně jako duševní poruchy. Někteří lidé ztrácejí schopnost komunikovat, číst a psát, provádět jednoduché pohyby. Intenzita a počet komplikací může být odlišný.

Pokud jde o délku života, prognóza astrocytomu mozku závisí na typu patologie. Pokud byla operace provedena správně a léčba byla účinná, průměrná délka života člověka je 5-8 let. Při neúplném odstranění nádoru je prognóza horší. Ty tumory, které měly velké velikosti, se objeví znovu.

Prevence

Pokud člověk nemůže dělat nic s dědičnou predispozicí, pak se mohou vypořádat s dalšími negativními faktory. Abyste snížili riziko vývoje onemocnění, musíte dodržovat doporučení odborníků:

 1. Jezte dobře. Je lepší opustit škodlivé pokrmy, výrobky obsahující konzervační látky, barviva nebo jiné přísady. Je lepší upřednostňovat jídlo, vařit, jíst více zeleniny a ovoce.
 2. Zastavte pití a kouření.
 3. Používejte vitamínové komplexy a zklidněte tělo, abyste posilnili imunitní systém.
 4. Je důležité chránit se před stresem, který má negativní vliv na nervový systém.
 5. Doporučujeme změnit bydliště, pokud se dům nachází v prostředí nepříznivém pro životní prostředí.
 6. Zabraňte zranění hlavy.
 7. Pravidelně podstupují preventivní vyšetření.

Pokud má člověk nádor na mozku (astrocytom), nezapomeňte okamžitě do zoufalství. Je důležité, abyste si vybrali pozitivní výsledek a poslechněte doporučení lékařů. Moderní medicína je schopna prodloužit život pacientů s rakovinou a někdy se úplně zbavit patologie.

Pilocytický astrocytom: co je to?

Gliální buňky tvoří 40% centrálního nervového systému. Naplňují prostor mezi neurony a vykonávají ochrannou funkci, stejně jako účastní přenosu nervových impulzů. Tyto buňky zahrnují astrocyty, z nichž pocházejí pilocytické astrocytomy. Vzhled nádoru začíná, když jsou v nich narušeny mechanismy rozdělení, růstu a diferenciace. Z tohoto důvodu nejsou poškozené buňky zničeny, ale začnou reprodukovat svůj vlastní druh. Existuje bulk tumor.

Protože prostor kolem mozku je omezen na lebku, růst jakéhokoliv nádoru tento orgán smaže a negativně ovlivňuje jeho práci. Proto jsou všechny intracerebrální útvary klasifikovány jako maligní. Pilocytární astrocytom je nejblížnější. Je charakterizován pomalým růstem (10-15 let) a především nodálním, minimálně invazním růstem. Pilokytické astrocytomy se vyvíjejí v "kapsli" ve formě uzlu s jasnými hranicemi, které tlačí mozkovou tkáň zpátky a způsobí, že struktury mozku stlačují. Někdy existují oblasti s infiltračním růstem nádorů, kdy rakovinové buňky klíčí mezi zdravé a zničí je. Pak je obtížné určit hranici nádoru. U tohoto typu gliomů nejsou cysty různé velikosti zřídka přítomny.

Piloidní astrocytom je dvakrát častěji diagnostikován v dětství a dospívání. Je lokalizován hlavně v dolních částech mozku. Časté jsou piloidní astrocytom cerebellum, kmen GM a vizuální dráhy.

Taktika léčby takových gliomů stále není jasná. Někteří odborníci naznačují radikální odstranění, jiní trvají na tom, že můžete provést bez operace pomocí alternativních terapií.

Stádia maligního procesu

Klasifikace nádorů mozku rozděluje všechny gliové novotvary na 4 stupně malignity, v závislosti na přítomnosti těchto znaků:

 1. Jaderný atypismus.
 2. Endoteliální proliferace.
 3. Mitosis.
 4. Nekróza.

Pilocytární astrocytom se týká malignity stupně 1 a to znamená, že výše uvedené symptomy chybí. Proto se vyznačuje klidným průběhem a dobrými předpovědi. Neoplazmy mozku se však mění a stávají se zhoubnými.

Piloidní astrocytom se může přeměnit na fibrilární, což je malignita 2. stupně. Tyto nádory mají mírně horší prognózy, mají jeden ze znaků. Odlišují se v rozptýlené povaze růstu, a proto je obtížnější je léčit.

Také fibrillární astrocytom má větší tendenci k malignitě, takže se časem mění na anaplastický, který klesne na 3 stupně. V této fázi se v nádoru vysleduje jaderný atypismus, endotelová proliferace a mitózy. Rychle tvoří metastázy a šíří se přes mozek.

Stupeň 4 je glioblastom, u kterého jsou všechny 4 známky malignity. Je to nejagresivnější, rychle rostoucí a nebezpečný. S takovou rakovinou žít od 6 do 15 měsíců.

Příčiny pilocytického astrocytomu mozku

Jaké jsou příčiny piloidního astrocytomu mozku? Vědci nevědí přesnou odpověď na tuto otázku. Předpokládá se, že výskyt rakoviny je ovlivněn:

 • dědičnost (jestliže vaše blízká příbuzná měla rakovinu, pak existuje šance, že tato nemoc bude zdědena tebou);
 • genetické poruchy. Také piloidní astrocytom může nastat u lidí s chromozomálními abnormalitami a onemocněními, jako je syndrom Li-Fraumeni, neurofibromatóza;
 • záření;
 • chemikálie;
 • špatné návyky;
 • oslabená imunita.

Symptomy pilocytického astrocytomu mozku

Tento gliom je charakterizován dlouhým asymptomatickým obdobím. Akutní neurologické deficity u dětí se zřídka vyskytují, protože se mladé tělo dokáže přizpůsobit, jejich mozek má vysokou kompenzační schopnost.

První znamení piloidního astrocytomu je často epileptické záchvaty. Pak se postupně objevují nové symptomy, které jsou důsledkem intrakraniální hypertenze, okluze mozkomíšního moku, komprese mozkových struktur:

 1. Bolest hlavy, závratě. Po mnoho let může být bolesti hlavy nestabilní a málo viditelné. Když je nádor velký nebo cystická - ztělesňuje bolest stálou, intenzivní, obloukovou povahou.
 2. Nevolnost a zvracení (může se objevit během záchvatů hlavy).
 3. Poruchy pohybu, poruchy statiky a chůze, paréza končetin.
 4. Zhoršená řeč a zrak.
 5. Snížená paměť, pozornost, mentální retardace a fyzický vývoj.
 6. Únava, ospalost, letargie.
 7. Různé duševní poruchy (deprese, apatie, podrážděnost).

U malých dětí do 3 let vede růst novotvaru ke zvýšení velikosti hlavy, jara není zpožděna.

Zvláštností tohoto typu nádoru je remise, při které příznaky zmizí. Pak se náhle vrátili.

Některé jednotlivé příznaky piloidního astrocytomu mozku jsou spojeny s lokalizací nádoru, jsou nazývány ohniskem. Například gliom z optického nervu vede ke ztrátě vizuálních polí, vyčnívání oční bulvy, stagnující vizuální disky.

Při porážce hypotalamu se objevují příznaky kachexie, abnormální snížení hladiny cukru v krvi, makrocefalie, duševní poruchy ve formě perevozbimimi, agrese nebo pocity euforie.

Známky pilocytického astrocytomu cerebellum: porucha motoru (nestabilita chůze), nystagmus, dysmetrie, nucená poloha hlavy. Cerebrální červový nádor způsobuje poruchy citlivosti, zhoršenou koordinaci, ztrátu vědomí, respirační a kardiovaskulární dysfunkci.

Onkologie mozkového kmene se projevuje jako narušení pulsního a respiračního rytmu, ztráty sluchu a zraku, svalového tónu, ruky, nystagmusu.

Diagnóza piloidního astrocytomu mozku je obtížná vzhledem k tomu, že se už dlouho může projevovat jako jednotlivé znaky. Často je zjišťována náhodou. Pokud se PA nachází v životně důležitých centrech, progrese onemocnění může vést k náhlé smrti pacienta.

Diagnostika

Pro diagnózu musí neurolog vyšetření shromáždit přesně a zkontrolovat, co pacient má neurologické příznaky. Pro tento účel jsou prováděny speciální testy a testy, které umožňují identifikovat motorické a smyslové poruchy, reflexy apod. Musíte také zkontrolovat svůj zrak a sluch. Kombinace určitých příznaků může naznačovat přítomnost nádoru v určité části GM.

Následující metody se používají k potvrzení diagnózy rakoviny mozku:

 • RTG lebky nebo kraniografie. Může být použita v počátečních fázích. Na obrázcích bude viditelný pro různé změny kostí, které jsou způsobeny neoplastickými procesy (diskrepance švů, řídnutí kostí, vybrání staví atrofie, zničení, atd) a přemístění mozkových cév a epifýze.
 • Počítačová tomografie (CT). Jeho přesnost je větší než přesnost jednoduchého rentgenového záření, protože skenování probíhá v několika úhlech, což umožňuje získat obraz mozku v průřezu. Je tedy možné určit prevalenci nádoru a jeho povahu, rozlišovat oblasti cyst a edematózních tkání, vidět kompresi a posunutí mozkových struktur. Na CT vyšetření vypadají pilocytické astrocytomy mírné, malé léze bez hromadného účinku.
 • Magnetické rezonanční zobrazování (MRI). Jedná se o citlivější metodu diagnostiky astrocytomů mozku, která může odhalit i ty nejmenší uzliny, které nejsou na CT známy. Tímto způsobem získáte trojrozměrný obraz mozku. Během MRI se nepoužívá žádná škodlivá expozice, takže je bezpečnější. MRI s piloidovým astrocytomem vykazuje nízký signál v režimu T1 a vysoký signál v režimu T2.
 • Pozitronová emisní tomografie (PET). Relativně nová metoda, která zahrnuje intravenózní podání radioaktivního přípravku, který je smíchán s krví a vstřebává všechny orgány. Poté skenujte do speciálního tomografu. Nádorové buňky se liší tím, že metabolické procesy v nich jsou rychlejší. To se projeví na výsledcích skenování. Všechny oblasti GM, u kterých došlo k porušení, budou označeny modře a modře. Takže můžete určit nejen výskyt rakoviny, ale také funkční aktivitu mozku nebo dokonce celého organismu.
 • Stereotaktická biopsie. Abychom přesně stanovili histologii nádoru, je nutné vyšetřit jeho strukturu pod mikroskopem. K tomu, prostřednictvím díry vyvrtané v lebce, se používá speciální tenká jehla, která sbírá malý kus tkáně nádoru. Pro správné nasměrování jehly se používají CT nebo MRI zařízení a také stereotaktický rám, který fixuje hlavu pacienta.

Další metody výzkumu piloidního astrocytomu, které mohou být potřebné, zahrnují:

 • Encefalogram (umožňuje posoudit závažnost neurologických poruch a identifikovat posunutí mozkových struktur, což naznačuje přítomnost vzdělávání);
 • Angiografie (nutno posoudit stav oběhového systému mozku).

Léčba pilocytického astrocytomu mozku

Nejlepší způsob léčby piloidního astrocytomu mozku je radikální odstranění, po kterém je možné úplné zotavení pacienta. Taková operace nemusí dokonce vyžadovat následnou chemoterapii a radiační terapii, ale nemusí být vždy možné. Celková resekce je k dispozici s malými velikostmi nádorů, lokalizací ve velkých hemisférách nebo cerebellum a v uspokojivém stavu pacienta.

Na začátku dělají kraniotomii, tj. Otevře nutnou část lebky. Pak je nádor vyříznut, řezaná tkáň je sešitá, namísto kostní defekty je umístěna titanová deska. Samozřejmě, takové manipulace by měly být prováděny pod kontrolou vysoce přesných mikroskopů a počítačových MRI nebo CT systémů, které určují hranice nádoru. Taková taktika je nezbytná, protože s GM se chirurg nemůže dotýkat zdravých tkání, protože může vést k vážným neurologickým poruchám, krvácení, otokům a dokonce ke smrti pacienta.

Celkové odstranění pilocytického astrocytomu mozku není vždy k dispozici. Pak je úkolem lékaře co nejvíce vydělat co nejvíce vzdělání. Tato léčba pomáhá zabránit rozvoji intrakraniálního tlaku, okluze mozkomíšního moku a eliminuje neurologické příznaky, které vznikly v důsledku komprese. V některých případech, u pacientů po subtotálním odstranění piloidního astrocytomu, nádor přestal růst.

Stanovení přesného množství reziduálního nádoru může být pouze na MRI s kontrastem, který se provádí do 48 hodin po operaci. Pokud byla resekce neúplná, je navíc nutné podstoupit chemoterapii nebo záření za účelem zničení zbývajících buněk. Existují také metody intraoperační destrukce, které zahrnují radiační terapii a kryo-zmrazení. Ale i po komplexní léčbě je vždy pravděpodobné, že se nádor opakuje. Rekurentní rakovina mozku se také léčí komplexně (je-li to možné).

Někdy nelze provést operaci, například když se nachází v oblasti vizuálních drah nebo v kufru. Navíc s pilocytickým astrocytomem se to stává velmi často. V tomto případě se jako primární léčba používá chemoterapie nebo záření. U malých nádorů bez výrazného hromadného účinku je prováděna stereotaktická biopsie (která může nahradit chirurgickou operaci) za účelem výběru nejlepší léčby na základě získané diagnózy.

Chemoterapie piloidního astrocytomu u dětí zůstává vhodnější, jelikož radiační terapie může v budoucnu způsobit negativní následky, které jsou spojeny s účinky radiace. Navíc takové nádory rostou velmi pomalu a chemoterapie je dost. Přípravky jsou předepsány jednotlivě nebo v kombinaci. Lomustin, vincristin a prokarbazin, cisplatina, karboplatina se používají k léčbě piloidních astrocytomů. Některé z nich se nacházejí intravenózně, jiné - ústní.

Radiační terapie pilocytického astrocytomu mozku je častěji předepisována pro relapsy. Celková ohnisková dávka pro vysoce diferencované nádory je 45-54 Gy.

Radiurgie může být použita jako alternativa nebo vedle chirurgické léčby. Jeho podstatou spočívá v jednorázovém ozařování nádoru s maximální dávkou záření, v důsledku čehož jeho buňky umírají. Současně zdravá část mozku netrpí. Podle tohoto principu pracuje gama nůž a kybernetický nůž.

Operace v případě pilocytického astrocytomu malé velikosti, která nezpůsobuje neurologické poruchy a roste velmi pomalu, může být odložena. U těchto pacientů je předepsána symptomatická léčba a pravidelné sledování. Další rozhodnutí jsou založena na výsledcích MRI. Taková taktika je vhodnější pro starší pacienty, u kterých se neoplasm nemusí dostat čas, aby se vyvinul do alarmujících proporcí.
Po podstupování léčby musí pacient podstoupit pravidelné vyšetření, aby mohl kontrolovat recidivu nádoru, což mu také umožní vědět včas o zhoubné degeneraci nádoru.

Pilocytární astrocytom mozku: prognóza

Očekávaná délka života s piloidním astrocytomem je nejvyšší ze všech typů gliomů, zejména pokud je nádor umístěn v polokoulích nebo v cerebellum a může být zcela odstraněn. Dobrým prognostickým faktorem je mladý věk a normální stav pacienta v době léčby.

Po radikální chirurgii je 5leté přežití 75-90%, 10-leté - 40-45%. V tomto případě je vývoj onemocnění pozorován pouze u 10-25%.
Zotavení z odstranění pilocytického astrocytomu v mladém věku je rychlejší. Po absolvování rehabilitace se ztracené neurologické funkce vrátí k mnoha, ale pokud léčba začala pozdě, kdy byl mozok vážně poškozen, pravděpodobně zůstane osoba postižená.

Astrocytom je intracerebrální nádor, který pochází z stelátových buněk nebo astrocytů. Tento typ rakoviny mozku je zcela běžný - spolu s leukémií, je jednou z hlavních příčin dětské úmrtnosti.

Absolutně může být postižena nějaká osoba, v tomto případě nelze vysledovat závislost na jeho věku a pohlaví. Není-li onemocnění v počáteční fázi zjištěno, obvykle vede k úmrtí. Detekce onemocnění ihned po léze někdy umožňuje lékařům mít čas na léčbu ještě před okamžikem, kdy se benigní nádor začal proměňovat v maligní.

Věda postupuje kupředu a již mnoho let lékařského výzkumu bylo zjištěno několik stadií, v nichž se choroba postupuje a projevuje se různými způsoby. To nepochybně pomáhá při předepisování léčby a při její možné účinnosti.

Mikroskopické vyšetření pomůže rozebrat, jaké astrocyty jsou. Jedná se o buňky, které nejsou původně nepřátelské vůči organizmu, což jsou zřejmě malé pětipodobné hvězdy. Teprve nedávno v důsledku mnoha vyšetření se vědci podařilo zjistit, že jim byla přidělena důležitá funkce - jsou velmi úzce spojeni s neurony mozku a chrání je před zraněním.

Astrocyty jsou také schopné absorbovat přebytečné chemické sloučeniny, jejichž přebytek může poškodit neurony a kvalitu signálu vyzařovaného z nich. Kromě toho se astrocyty podílejí na poskytování neuronů výživou v krevním oběhu mozku.

Jak můžete vidět, tyto buňky nelze nazvat nepřátelskými, jejich úkoly mluví samy za sebe. Existují však některé faktory, které mohou vyvolat degeneraci astrocytů do jiného vzhledu - do vzniku nádoru. V mozku oblasti, kde nádor vždy hledal, neexistuje - jeho umístění nezávisí na jakýchkoli příčinách, může ovlivnit mozek, kůru, hemisféru apod.

Všechny příčiny, které přispívají k této transformaci astrocytů, lze nazvat vážnými a nebezpečnými, ale i při narození má pacient možnost vše obrátit. K tomu musí lékaři identifikovat v první fázi, kdy tělo nenese významné poškození. Nicméně, nádor se může objevit v těle, které je již zhoubné.

Etapy

Moderní medicína identifikuje čtyři možné stadia vývoje astrocytomů mozku. Patří sem:

 • pilocytic
 • fibrilární
 • anaplastický
 • glioblastom

Je třeba poznamenat, že tato jména se vztahují nejen na fáze, ale také na jednotlivé skupiny nádorů, které se při vývoji chovají odlišně. Jinými slovy, každý typ nádoru může obejít všechny fáze a vyvíjet výhradně v rámci stejných symptomů a pocitů.

Pilocytární nebo piloidní astrocytom mozku je benigní nádor, který však musí být chirurgicky odstraněn.

Zároveň nádor roste pomalu, je zřetelně viditelný v MRI nebo CT vyšetření mozku, obvykle postihuje cerebellum. Celé nebezpečí tohoto nádoru spočívá právě v jeho pomalém působení na tělo - člověk ani nevěří, že v jeho mozku je cizí tumor.

Někdy může mít bolesti hlavy, závratě, nádor může také ovlivnit krevní oběh, stlačit krevní cévy a zabránit pohybu krve a živin. Obecně ale příznaky tohoto typu nádoru jsou mírné, proto je pro člověka důležité, i bez zřejmých důvodů, podstoupit lékařskou prohlídku.

Fibrillární astrocytom mozku je také nejčastěji benigní. Obvykle se objevuje u dospělých nebo dokonce starších osob. Rozdíl mezi fibrilárním astrocytomem a pilocytickými astrocytomami spočívá v tom, že hranice nádorů jsou rozmazané a nejsou viditelné ani na fotografiích, takže je obtížné předpovědět onemocnění a jeho léčbu.

Nicméně v mnoha případech se pacient může pomocí chemoterapie a radiační terapie vyhnout závažným následkům a zbavit se novotvaru a zabránit tak jeho přeměně na něco nebezpečnějšího.

Anaplastický astrocytom je již velmi nebezpečnou maligní formací v struktuře mozku. Navíc tento nádor nejčastěji postihuje a lokalizuje poblíž mozkových tkání a buněk, a proto roste velmi rychle.

Rostoucí velikost nádoru přímo ovlivňuje stav průtoku krve.

Lékaři se v tomto případě obvykle uchýlí k chirurgickému zákroku, varují však, že operace nemusí být možná. Faktem je, že odstranění anaplastického astrocytomu je velmi obtížné, protože jeho hranice jsou rozmazané a jeho růst je nevyhnutelný.

Glioblastom je také maligní nádor, který obvykle postihuje mozek lidí, jejichž věk se blíží 60-70 let. Glioblastom je velmi nebezpečný a obtížný při léčbě a detekci jeho hranic. Rychle se zvětšuje ve tvaru a velikosti, což způsobuje hrozné bolesti hlavy.

Příčiny

Dokonce i současná moderní technologie nemůže zjistit, co působí jako hlavní příčina, která vede k rozvoji tohoto typu rakoviny mozku. Věda však již dlouho věděla o provokujících faktorech, které mohou ohrozit zdraví člověka:

 • genetická predispozice. Vědci zjistili, že onemocnění může vést k poruchám a ztrátě informací v některých genech. A toto je nejčastěji zděděno.
 • špatné návyky - kouření, konzumace alkoholu, drogy
 • poškození mozku, mechanické účinky na mozek
 • intoxikace s chemickými a biologickými sloučeninami, rtuť, arsen a olovo, stejně jako předávkování některými léky jsou obzvláště nebezpečné pro lidské tělo
 • závažné infekce, které mohou oslabit tělo a imunitu, například infekce HIV
 • které překračují povolenou bezpečnostní úroveň

Opět mohou tyto faktory teoreticky způsobit mutace v mozku, ale nemusí mít žádný vliv na zdraví, vše závisí na individuálních vlastnostech osoby. Nicméně přítomnost těchto parametrů naznačuje, že osoba je ohrožena.

Symptomy a diagnóza

Astrocytoma jako onemocnění má řadu běžných příznaků. Mezi ně patří:

 • chronické bolesti hlavy a závratě
 • nedostatek chuti k jídlu, narušení rytmu výživy a spánku
 • nevolnost
 • kognitivní poruchy
 • apatie, změny nálady, podrážděnost
 • duševní problémy

Pro lékaře je velmi obtížné postavit klinický obraz onemocnění a provést prognózu a diagnostikovat pouze symptomy a stížnosti pacienta. Faktem je, že příznaky tohoto druhu rakoviny jsou charakteristické pro mnoho dalších patologií mozku.

Pacienta vyšetřují několik lékařů, včetně neurologa, neurochirurga a oftalmologa. Pacient může také dostávat doporučení pro více procedur, jako je například elektroencefalografie, MRI nebo CT vyšetření mozku. Také je astrocytom často detekován po injekci kontrastního činidla do těla pacienta, tj. Během angiografie.

Léčba

Navzdory nepříznivé prognóze onemocnění, vyjádřené jeho složitostí, stálým vývojem, rozostřením hranic nádoru, lékaři vyvinuli několik metod léčby astrocytomů. Patří sem:

 1. chirurgický zákrok přes chirurgický zákrok
 2. radiochirurgické
 3. chemoterapie
 4. radioterapie

Brain astrocytom

Astrocytomy jsou primární mozkové gliomy. Výskyt tohoto typu rakoviny je 5-7 lidí na 100 000 populace ročně. Většina pacientů jsou dospělí od 20 do 45 let, stejně jako děti a mládež. Astrocytom mozku u dětí je druhou příčinou úmrtí po leukémii.

Brain astrocytom: co to je?

Astrocytoma: Symptomy a léčba

Astrocytomy podle mezinárodní klasifikace (ICD 10) jsou maligní novotvary mozku. Oni zabírají 40% všech neuroektodermálních nádorů, které pocházejí z mozkové tkáně. Z názvu se stává jasné, že se vyvinou astrocytomy z astrocytů. Tyto buňky mají významné funkce, včetně podpory, diferenciace a ochrany neuronů před škodlivými látkami, regulace aktivity neuronů během spánku, kontroly toku krve a složení mezibuněčné tekutiny.

V některých částech mozku se může objevit nádor, nejčastěji je astrocytom mozku lokalizován v cerebrálních hemisférách (u dospělých) av cerebellum (u dětí). Některé z nich mají nodulární formu růstu, to znamená, že existuje jasná hranice se zdravou tkání. Takové nádory deformují a přemisťují struktury mozku, jejich metastázy rostou do kmene nebo do 4 komor mozku. Existují také difúzní varianty s infiltračním růstem. Nahrazují zdravou tkáň a vedou ke zvýšení velikosti jednotlivé části mozku. Když se nádor dostane do metastázového stadia, začne se šířit přes subarachnoidní prostor a kanály toku mozkové tekutiny.

Když je vidět řez, hustota astrocytomů je obvykle hustá jako látka v mozku, barva je šedá, nažloutlá nebo světle růžová. Uzly mohou dosahovat průměru 5-10 cm. Astrocytomy jsou náchylné k tvorbě cyst (zejména u malých pacientů). Většina astrocytomů, ačkoli maligní, ale rostou pomalu ve srovnání s jinými typy nádorů mozku, takže mají dobré předpovědi.

Riziko výskytu onemocnění je u lidí v jakémkoli věku, zvláště mladých (na rozdíl od většiny typů rakoviny, které se vyskytují hlavně u starších lidí). Otázkou je, jak se varovat před nádory mozku?

Brain astrocytoma: příčiny

Vědci stále nemohou zjistit, proč existuje rakovina mozku. Pouze faktory, které přispívají k patologickým změnám, jsou známy. Toto je:

 • radiační záření. Prodloužený účinek záření, spojený s pracovními podmínkami, znečištěním životního prostředí nebo dokonce použitým k léčbě jiných nemocí, může vést k tvorbě mozkových astrocytomů;
 • genetické choroby. Konkrétně, tuberózní skleróza (Bourneville nemoc) je téměř vždy příčinou astrocytomů obrovských buněk. Studie genů, které se stanou supresory nádorů, ukázaly, že ve 40% případů astrocytomových mutací genu p53 došlo a v 70% případů glioblastomů byly geny MMAC a EGFR. Identifikace těchto lézí zabrání onemocnění před zhoubným AGM;
 • onkologie v rodině;
 • chemické účinky (rtuť, arsen, olovo);
 • kouření a nadměrný příjem alkoholu;
 • oslabená imunita (zejména u lidí s infekcí HIV);
 • traumatické poranění mozku.

Samozřejmě, pokud byla například osoba vystavena záření, pak to neznamená, že nutně poroste nádor. Ale kombinace několika těchto faktorů (práce ve škodlivých podmínkách, špatné návyky, špatná dědičnost) může být katalyzátorem vzniku mutací v mozkových buňkách.

Typy mozkových astrocytomů

Obecná klasifikace mozkových nádorů rozděluje všechny typy nádorů na 2 velké skupiny:

 1. Subtentorial. Umístil v dolní části mozku. Patří mezi ně astrocytomy cerebellum, které se velmi často vyskytují u dětí, stejně jako mozkový kmen.
 2. Supratentorial. Nad horní částí mozku se nachází nad mozkovým mozkem.

Ve vzácných případech je astrocytom míchy, což může být důsledkem metastázy z mozku.

Stupeň maligního procesu

Existují 4 stupně malignity astrocytomu, které závisí na přítomnosti příznaků nukleárního polymorfismu, proliferace endotelu, mitózy a nekrózy v histologické analýze.

Stupeň 1 (g1) zahrnuje vysoce diferencované astrocytomy, které mají pouze 1 z těchto znaků. Toto je:

 • Piloidní astrocytom (pilocytický). Vezme 10% z celkového počtu. Tento druh je diagnostikován především u dětí. Pilocytické astrocytomy jsou obvykle ve tvaru uzlu. To se nachází častěji v cerebellum, mozku a vizuálních cestách.
 • Subependymální obrovský buněčný astrocytom. Tento typ se často vyskytuje u pacientů s tuberózní sklerózou. Charakteristické rysy: velké buňky s polymorfními jádry. Subependymální astrocytomy mají podobu uzlového uzlu. Nachází se převážně v oblasti bočních komor.

Astrocytomas stupeň 2 (g2) jsou relativně benigní nádory, které mají 2 znaky, zpravidla polymorfismus a proliferaci endothelu. Mohou být přítomny také jednotlivé mitózy, které ovlivňují prognózu onemocnění. Obvykle nádory g2 rostou pomalu, ale mohou být kdykoli přeměněny na maligní (nazývají se také hraniční). Tato skupina zahrnuje všechny varianty difuzních astrocytomů, které infilují mozkovou tkáň a mohou se šířit po celém těle. Objevují se u 10% pacientů. Rozptýlené astrocytomy mozku často ovlivňují funkčně významné úseky, takže nemohou být odstraněny.

Mezi ně patří:

 • Fibrillární astrocytom;
 • Hemocytoma astrocytom;
 • Protoplasmický astrocytom;
 • Pleomorfní;
 • Smíšené varianty (astrocytom pilomixoid).
 • Protoplazmatické a pleomorfní formy jsou vzácné (1% případů). Smíšené varianty jsou nádory s plochami fibril a hemistocytů.

Anaplastický (atypický nebo dediferencovaný) typ astrocytomu stupně 3 g3 je anaplastický. Objevuje se v 20-30% případů. Hlavní počet pacientů - muži a ženy 40-50 let. Difúzní AGM je často přeměněna na anaplastické druhy. Existují známky infiltračního růstu a výrazné buněčné anaplazie.

Grade 4 astrocytoma g4 - nejnepříznivější. Zahrnuje glioblastomy mozku. Najděte je v 50% případů. Hlavní počet pacientů klesá ve věku 50-60 let. Glioblastom může být příčinou malignity nádorů 2. a 3. stupně. Jeho rysy jsou výrazná anaplazie, vysoký potenciál pro proliferaci buněk (rychlý růst), přítomnost oblastí nekrózy, heterogenní konzistence.

Novější klasifikace astrocytomy se týká difuzních a anaplastických astrocytomů do stupně 4 malignity kvůli nemožnosti jejich úplného odstranění a tendence k transformaci na glioblastom.

Symptomy mozku astrocytomu

Mozková onkologie se projevuje mozkovými a fokálními příznaky, které závisí na umístění a morfologické struktuře nádoru.

Mezi běžné příznaky astrocytomů mozku patří:

 • bolesti hlavy. Může být trvalá a paroxysmální, má různou intenzitu. Často se bolesti objevují v noci nebo po probuzení. Někdy se jedná o samostatnou oblast a někdy i o celou hlavu. Příčinou bolesti hlavy je podráždění kraniálních nervů;
 • nevolnost, zvracení. Náhle vyvstávejte, bez důvodu. Zvracení může začít během útoku hlavy. To může být příčinou dopadu nádoru na emetické centrum s jeho umístěním v cerebellum nebo 4 komorách;
 • závratě. Člověk se cítí dobře, zdá se mu, že všechno kolem něj se pohybuje, v uších je hluk, je "studený pot" a kůže je bledá. Pacient může mdlob;
 • duševní poruchy. V polovině případů způsobují neoplazmy v mozku různé poruchy v lidské psychice. Může se stát agresivním, podrážděným nebo pasivním a letargickým. Někteří začnou mít problémy s pamětí a pozorností, jejich intelektuální schopnosti jsou sníženy. Pokud nemáte léčbu onemocnění - může to vést k frustraci. Tyto příznaky jsou více inherentní v corpus callosum astrocytoma. Duševní poruchy s benigními nádory se objevují pozdě a s maligním, infiltrujícím - brzy, zatímco jsou výraznější;
 • stagnující vizuální disky. Příznak, který se vyskytuje u 70% lidí. Oční lékař mu pomůže.
 • křeče. Tento příznak není tak běžný, ale může to být první signál, který naznačuje přítomnost nádoru u osoby. Epileptické záchvaty v astrocytomách jsou běžné, neboť se zřídka vyskytují při porážce čelního laloku, kde se v 30% případů vyskytují tyto formace
 • ospalost, únava;
 • deprese

Bolest hlavy, nevolnost, zvracení a závratě jsou důsledky intrakraniálního tlaku, který se dříve nebo později objevuje u pacientů s OGM. To může být způsobeno hydrocefalou nebo pouze nárůstem objemu nádoru. Zhoubný astrocytom mozku je charakterizován rychlým nástupem ICP, s benigními nádory, příznaky se postupně zvyšují, což je důvod, proč člověk dlouhodobě neuvědomuje svou nemoci.

Ohniskové příznaky astrocytomu

Astrocytomus čelního laloku způsobuje parézu svalů na obličeji dolní poloviny obličeje, křečové záchvaty Jackson, ztráta nebo snížení zápachu, motorická afázie, poruchy chůze, paréza a paralýza, zvýšení, ztráta nebo vzhled patologických reflexů.

Při porážce parietálního laloku: porušení prostorových a svalových pocitů v ruce, astereognosti, parietální bolesti, ztráty povrchové citlivosti, autotopognosti, poruch řeči a psaní.

Gliom časového laloku: různé halucinace, následované epileptickými záchvaty, smyslovou nebo amnestickou afází, homonymní hemianopsii, porucha paměti.

Nádory occipitálního laloku: fotopsa (vizuální halucinace ve formě jisker, záblesky světla), záchvaty, zhoršení zraku, stejně jako prostorová syntéza a analýza, hormonální poruchy, dysartrie, ataxie, astasie, nystagmus, paréza pohledu, nucená poloha hlavy, a hluchota, zhoršená polknutí, chrapot.

Diagnóza astrocytomu mozku

Výše popsané symptomy se obvykle vztahují k terapeuti. To naopak řídí pacienty neurologovi. Tento odborník bude schopen provést všechny nezbytné testy k odhalení příznaků rakoviny. Některé příznaky mohou dokonce určit, která část mozku je nádor. Další diagnostika astrocytomu je zaměřena na potvrzení jeho přítomnosti získáním obrazů mozku a stanovením jejich povahy.

Hlavní zobrazovací techniky, které se používají k určení přítomnosti formací, jsou počítačové a magnetické rezonanční zobrazování. CT je založeno na expozici radiologickému záření. Během postupu je pacient ozařován a vyšetření mozku probíhá současně v několika úhlech. Obraz vstoupí na obrazovku počítače.

Během MRI je použito zařízení, které vytváří silné magnetické pole. Pacient je umístěn v něm a čidla jsou upevněna na hlavě, která vyzvedne signály a pošle do počítače. Po zpracování dat se získá jasný obraz všech částí mozku v řezu, takže je možné přesně určit přítomnost jakýchkoli abnormalit. MRI může detekovat difuzní, stejně jako malé, benigní nádory, což není s CT nástroji vždy možné.

Používáte-li kontrast (zvláštní látka, která je podávána intravenózně), můžete současně prověřit oběhovou síť, což je velmi důležité pro volbu plánu činnosti. Látky používané pro CT jsou mnohem pravděpodobnější, že způsobují alergické reakce než látky používané pro MRI. Dále je třeba poznamenat škodlivost počítačové tomografie v důsledku použití radioaktivního záření. Tyto důvody činí MRI se zvýšeným kontrastem mnohem preferovanějším způsobem diagnostiky nádorů mozku.

Pro výběr optimálního léčebného režimu je nutné stanovit histologický typ nádoru, protože různé typy reagují odlišně na chemoterapii a radiaci. Chcete-li to provést, odeberte vzorek tkáňového novotvaru. Postup, při kterém k tomu dojde, se nazývá biopsie. Nejpřesnější a nejbezpečnější metodou je stereotaktická biopsie: lidská hlava je upevněna se speciálním rámem, v lebce je vyvrtána malá díra a jehla je vložena do tkáně pod kontrolou stroje MRI nebo CT.

Jeho nevýhodou je trvání (asi 5 hodin). Výhodou je minimální riziko (až 3%) takových komplikací, jako je infekce a krvácení. V některých případech se stereotaktická biopsie používá jako součást léčby a nahrazuje obvyklou operaci. Zároveň se stáhne část nádoru, což snižuje intrakraniální tlak, po kterém se provede ozařování.

Také biomateriál lze získat během chirurgického zákroku k odstranění nádoru, ke kterému dochází po trepaningu lebky. Poté je získaný vzorek zaslán do laboratoře pro histologii.

Někdy výsledky magnetické rezonanční tomografie pomáhají kromě lokalizace a šíření nádoru určit jeho povahu. Astrocytomová diagnóza, která byla provedena tímto způsobem, byla v mnoha případech chybná, takže biopsie je vhodnější, ale pokud to není možné provést (např. Pokud je nádor umístěn ve funkčně důležitých částech mozku, ke kterému patří astrocytom mozku), lékař se řídí pouze výsledky neinvazivních studií.

Informativní video: test na přítomnost nádoru v mozku

Léčba astrocytomem

Výběr taktiky léčby závisí na stupni astrocytomu, jeho typu, umístění, stavu pacienta a samozřejmě dostupnosti potřebného vybavení.

Chirurgická léčba

Chirurgické odstranění astrocytomu je hlavní léčbou. Protože se tyto nádory často vyvíjejí ve velkých hemisférách, operace jsou zpravidla úspěšně prováděny. Pro získání přístupu do požadované oblasti mozku se provádí kraniotomie lebky: skalp je řezán, fragment skeletové kosti je odstraněn a dura mater je řezán. Úkolem chirurgu je odstranit nádor maximálně s minimální ztrátou zdravých tkání. Malé benigní astrocytomy podstupují úplnou resekci, ale difúzní formy nemohou být úplně vyříznuty.

Po odstranění se astrocytomy mozkové tkáně šití a na kostní vadu se umístí speciální deska. Kraniotomie se také používá k dekompresi intrakraniálního tlaku, posunu mozku a hydrocefalusu. V tomto případě vzdálený web není zaveden.

Chirurgické odstranění astrocytomu mozku je velmi nebezpečné. Radikální a částečné resekce vedou k úmrtí 11 až 50% pacientů v závislosti na závažnosti stavu člověka.

Existuje také riziko komplikací:

 • šíření nádorových buněk během excize na zdravé tkáně;
 • poškození mozku, nervů, tepen, krvácení;
 • GM otok;
 • infekce;
 • trombóza

Použití počítačové nebo magnetické rezonanční tomografie během operace pomáhá minimalizovat riziko následků po operaci. Existují také alternativní metody léčby astrocytomů, například stereotaktické radiochirurgie, během kterých je nádor vystaven působení silného záření. To vede k smrti rakovinných buněk a přestávají se dělat. Tato technologie se používá v instalacích Gamma Knife. Postup lze provést jednou nebo vícekrát. Radiurgie je vhodná pro léčbu maligních infiltračních nádorů, které nejsou větší než 3,5 cm.

Odstranění nádoru může být provedeno přes díry vyvrtané v lebce. V tomto případě se používají endoskopická nebo kryochirurgická zařízení, laserová a ultrazvuková zařízení. Poslední tři metody byly vynalezeny ne tak dávno, patří k minimálně invazivním metodám léčby, takže je lze provádět u nefunkčních pacientů. Kryosonda s kapalným dusíkem, silným laserem nebo ultrazvukem může zničit rakovinné buňky na místech, kde nemůžete získat skalpel. Tyto metody jsou vysoce přesné, nevyvolávají takové komplikace jako standardní resekce.

Radiační a chemoterapie

Rakovina mozku je také léčena pomocí radioaktivního záření, které je posláno do požadovaného místa a zabíjí nádorové buňky. Radiační léčba je po operaci na druhém místě, pomáhá léčit nefunkční pacienty s astrocytomem. U maligních onemocnění stupně 1 je zřídka používáno, například, pokud odstranění nádoru nebylo úplné, pak radiace pomůže odstranit zbytky. V některých případech je před operací předepsáno, aby mírně snížil nádor a zlepšil stav pacienta.

Metastázy v astrocytomách mozku jsou léčeny ozařováním celé hlavy.

Kurz a dávka radioterapie předepsané lékařem na základě MRI, která se provádí po resekci, a výsledky biopsie. Celková ohnisková dávka se může pohybovat od 45 Gy do 70 Gy. Ožarování se provádí 5-6krát týdně po dobu 2-3 týdnů. Existuje také intrakavitární metoda podávání radioaktivních látek, to znamená, že jsou implantovány do samotného nádoru, čímž se zvyšuje účinnost léčby.

Chemoterapie astrocytomu mozku se používá mnohem méně často kvůli nízkým výsledkům této metody. Chemoterapeutické léky jsou různé jedy a toxiny, které jsou více absorbovány nádorovými buňkami, což vede k jejich růstu a smrti. Vezměte je ve formě tablet nebo kapátků intravenózně. Přípravky pro léčbu astrocytomů: Carmustin, Temozolomid, Lomustin, Vincristin.

Chemoterapie a záření mají negativní vliv nejen na rakovinné buňky, ale také na organismus jako celek. Proto může osoba trpět intoxikací, která se projevuje nauzeu a zvracení, gastrointestinální poruchy, celková slabost, vypadávání vlasů. Po ukončení léčby tyto příznaky zmizí. Existují více nebezpečných důsledků, jako je tkáňová nekróza a neurologické poruchy, takže při výběru léčebného režimu je třeba přesně vypočítat vše.

Relaps a účinky astrocytomu

Po komplexní léčbě se může znovu objevit nádor (relaps). Aby byl pacient včas identifikován, musí se neustále podrobovat preventivnímu vyšetření a MRI. Musíte také věnovat pozornost výskytu mozkových příznaků. Obvykle dochází k relapsům v astrocytomu mozku v prvních několika letech po operaci. Vyžadují opětovné ošetření (může to být chirurgie, záření a chemoterapie), což negativně ovlivňuje očekávanou délku života pacienta.

Relapsy se vyskytují častěji u glioblastomů a anaplastických astrocytomů. Pravděpodobnost návratu nádoru také roste, jestliže jeho velikost byla velká a odstranění bylo částečné. Radikální resekce (zejména benigní formy) snižuje toto riziko na minimum.

Pacienti s astrocytomem g1 mohou dokonce zůstat schopni po léčbě, pokud se neurologické funkce plně uzdraví, což se děje v 60% případů. Pro rehabilitaci je nutné absolvovat fyzioterapeutické procedury, terapeutické masáže a fyzické cvičení. Osoba se naučí chodit a znovu se pohybovat, mluvit atd.

Často nedochází k úplné regresi a 40% lidí má zdravotní postižení kvůli následujícím důsledkům:

 • motorické poruchy, paréza končetin (25%). U některých to znemožňuje pohybovat se nezávisle;
 • nekoordinace, neschopnost provádět přesné pohyby;
 • zhoršení zrakové ostrosti, zúžení zorného pole, potíže s rozlišením barev (u 15% pacientů);
 • epilepsie (záchvaty Jacksonem zůstávají u 17% lidí);
 • duševní poruchy.

U 6% se jedná o porušení vyšších funkcí mozku, kvůli nimž osoba nemůže komunikovat, psát, číst a provádět jednoduché pohyby normálně.

Tyto komplikace mohou být jednotné nebo kombinované, mají jinou intenzitu (od malých po silné výrazné).

Brain astrocytom: prognóza

Celková prognóza po operaci astrocytomů mozku není špatná: průměrná délka života pacientů je 5-8 let. Pokud úplné odstranění nádoru není možné, prognóza bude horší. Sklon nádorů k přeměně na více maligní má negativní vliv na míru přežití. Tam je taková transformace od druhého stupně na třetí po asi 5 letech, a od třetí - do čtvrtého - po dvou letech.

U pilocytických astrocytomů mozku je míra přežití 87% (5 let) a 68% (10 let) za předpokladu, že nádor je zcela resekován. Když nejsou úplně odstraněny nebo neschopny provést operaci, tyto hodnoty klesají téměř dvojnásobně. Velké velikosti astrocytomů, které prošly částečnou resekcí, jsou náchylnější k dalšímu růstu. Pro anaplastickou rakovinu a glioblastom je průměrná délka života po komplexní léčbě 3 roky a 1 rok.

Příznivými faktory jsou mladý věk, včasná detekce nádoru, možnost radikálního odstranění a dobrý stav pacienta v době diagnózy.

Jak užitečný byl článek pro vás?

Pokud zjistíte chybu, stačí ji zvýraznit a stisknout klávesu Shift + Enter nebo kliknout zde. Díky moc!

Děkujeme za Vaši zprávu. Chybu opravíme brzy

Se Vám Líbí O Epilepsii