Boční komory mozku v plodu názory lékařů. Ventrikulomegalie. Příčiny, příznaky, léčba

Antipyretika pro děti jsou předepsána pediatrem. Existují však nouzové situace s horečkou, kdy dítě potřebuje okamžitě podat lék. Pak rodiče přebírají odpovědnost a používají antipyretické léky. Co je povoleno dávat dětem? Jak můžete snížit teplotu u starších dětí? Jaké léky jsou nejbezpečnější?

Po prvním slyšení diagnostiky ventrikulomegalie bočních komor u dítěte je přirozenou touhou matky zjistit, jaká je tato patologie, jaké důsledky může mít? Zkusme zjistit, kdy je ventrikulomegalie nebezpečná?

Mírná ventrikulomegalia fetálních komor - co to je?

Ventrikulomegalie je rozšíření bočních komor mozku. Již 17. týden těhotenství může být patologie detekována ultrazvukem. Výsledné snímky jasně znamenají nárůst sinusů. Rozšíření, považované za patologické, je větší než 10 mm.

Dlouhé kosti jsou obvykle krátké se širokými, nepravidelnými metafýzy a dysplastickými osifikačními středisky. Radiolog by měl odhalit časné radiografické změny a pomáhat požadujícímu lékaři minimalizovat omezení vlastního progrese pacienta. Tělo corpus callosum spojí obě hemisféry.

Tělo corpus callosum má čtyři oblasti: koleno, loket, tělo, koks. Obrázek - Původ vláken, které procházejí telosem. Obrysy odpovídají omezením různých oblastí. Šipky označují začátek vláken. Obrázek - tělo corpus callosum ve věku 9 let.

V tomto případě mluvíme o mírné fázi expanze. Pokud jsou komory zvětšeny o 10-15 mm, říkají se o hraničním stavu. Když jsou komory plodu rozšířeny o více než 15 mm, je patologie vývoje mozku.

Na rozdíl od hydrocefalů je tato patologie během těhotenství nejčastěji charakterizována expanzí orgánů bez nedostatku růstu hlavy. Neexistuje nutně dvojice rozšíření. Porucha může ovlivnit pouze jednu z komor.

Tělo corpus callosum u novorozenců má stejné oblasti jako dospělé, ale je tenčí.

Obrázek - Normální tělní kýly u novorozence a 9letého chlapce. Mezi 28 a 115 dny gestačního věku dochází k mnoha změnám v proencefalonu, které vedou ke vzniku corpus callosum.

Obrázek - Etapy vedoucí ke vzniku corpus callosum. Obrysy světle modré představují čas. Čísla v modré čáře představují dny geostatistiky. Obrysy vícebarevného na světle modré čáře představují různé fáze. Proencefalické a teleencefalické dělení Proencefalické a teencefalické dělení se vyskytují mezi 28 a 35 dny života plodu. Mezi 28 a 35 dny je prosentphalphal rozdělen na dvě oblasti: teleencephalon a diencephalon; a teleencefál je rozdělen na dvě hemisféry.

Člověk má 2 boční komory, ze kterých je vyrobený CSF převeden na třetí a pak na čtvrtou, připojený k míchovému kanálu. Pokud je výkon cerebrospinální tekutiny obtížný, dutiny se rozšiřují, což způsobuje nárůst intrakraniálního tlaku a stlačení okolních tkání.

Co je nebezpečné při přítomnosti ventrikulomegalie u plodu?

Rozdělení předního mozku do zkušeného mozku a teleencefalonu pravděpodobně začíná nepřiměřeným růstem horní části zad a dolní části prosenfalu. Tento nerovný růst vede k vytvoření jedné drážky a dvou bublinek. Oddělení telencephalonu na dvě hemisféry pravděpodobně nastává podobným procesem. V teleencephalic vesicle jsou boční plochy větší než střední oblast. Tyto dvě oblasti rostou nepřiměřeně a vytvářejí dva boční vějíry a střední drážku.

Tyto boční vějíry tvoří hemisféry a oblast mediální drážky se stává terminálovou destičkou. Telentefálový vezikul začíná v zadní oblasti a roste dopředu. Přední růst telencephalic vesicle je doprovázen nepřiměřeným růstem jeho laterálních oblastí. Po 35 dnech se horní část plodu skládá ze dvou vezikul a mezilehlé oblasti. Červená čára označuje oblast koronální sekce na dolním obrázku.

Důsledky jsou opravdu vážné. Při ventrikulomegalii je výtok CSF do míchy, který obsahují boční komory, narušen. Výsledkem je abnormální vývoj nervového systému plodu. Následně může dítě mít vývojové abnormality, jako je mozková obrna, hydrocefalus. Takové anomálie jsou však zaznamenány pouze v případě rychlého procesu. Často je plod, který byl patologický, neškodný.

Obrázek - Struktury, které jsou identifikovány v horní části plodu po 36 dnech. Struktury, ze kterých se vyvíjí tělesný kalus, lze vidět ve středu sagitálního pohledu na plod. Toto se nazývá tvoření komisařských plak. Po přibližně 39 dnech gestace se ventrální polovina koncového čepele telesné syntézy zvyšuje v tloušťce a stává se komiseálním plátem. Čtyři struktury pocházejí z komisurální desky: přední komise, hipokampální komise, corpus callosum a septum.

Je třeba poznamenat, že ventrikuloměgie v plodu postupuje, pokud nejsou přijata vhodná opatření včas. Proto je důležité, aby ultrazvuk nebyl přeskočen a přísně dodržujte všechna lékařská doporučení.

Ventrikulomegalie fetálních komor: příčiny

Bohužel, příčina této anomálie ještě nebyla objasněna.

První ze tří výborů, které by se měly objevit, je přední komise. Přední komise se objevuje v nejvzdálenějším regionu pamětní desky commissary. Přední komise je spojena s čichovými cibulkami, jádry mandlového tvaru, předními perforovanými látkami, některými oblastmi paraperpocampu a některými oblastmi kůry temporálního laloku. Druhá komise se objevuje jako hippocampal commissum. Záchranný hipokampus se skládá z vláken truhly, které přecházejí z jedné vidlice na druhou.

Třetí komise, která se objeví na pamětní desce komise, je corpus callosum. Při růstu komisařského plaku vznikají i hemisféry. Vzhledem k tomu, že se velikost hemisféry zvětšuje, kortikální axony, které jsou určeny k překročení telosového tělesa, postupují směrem k druhému.

Existuje však řada provokatérů, které mohou vést k porušení:

 • obtížnost odtoku mozkomíšního moku z laterálních komor, způsobené nadměrným vylučováním této tekutiny;
 • fyzické poškození mozku;
 • dědičnost;
 • infekční onemocnění matky postihující plod;
 • nedostatečné množství mozkové tkáně;
 • vaskulární onemocnění mozku.

Frekvence patologie nepřesahuje 0,6%. Bylo však zjištěno, že u žen nad 35 let je plod třikrát vyšší pravděpodobností, že by byl ohrožen abnormalitami.

Obrázek - různé úhly mozku na 73. den těhotenství. Na vrcholné úrovni vidíte, že koronový axon vyrůstá až k telosu. Tvorba corpus callosum. Asi 74 dní březosti se první axony začnou protínají v dorzální oblasti komisurální desky, navržené tak, aby se staly corpus callosum.

Obrázek - různé úhly mozku na 74. den těhotenství. V horní části pohledu, pokud uvidíte, že koronový axon prochází kužele těla. Vzhledem k průchodu velkého počtu axonů obou hemisferií a pořadí jejich vzhledu se před předními zadními oblastmi vytvářejí přední části korpusu callosum. Body corpus callosum má konečnou konfiguraci na 115. den těhotenství.

Kromě hereditárního faktoru jsou toxoplazmóza a infekce cytomegalovirusem zvláště nebezpečné. Je však třeba připomenout, že infekční onemocnění během těhotenství může způsobit poruchy vývoje dítěte, zvláště při nesprávné a nezávislé léčbě s použitím drog zakázaných v této situaci.

Obrázek - Vytvoření corpus callosum. Růst corpus callosum nastává od kolena po koks. Nedostatek corpus collosum může nastat v různých entitách. Obrázek - Příčiny nepřítomnosti corpus callosum. Absence corpus callosum může být spojena s holoprocephalus nebo komisař nebo single agent. Holoproencefálie je selhání fáze rozdělení rostrální oblasti nervové trubice. Agrese komise je spojena se selháním při tvorbě a vývoji koncové destičky a přední komise.

Hypoxie corpus callosum se vztahuje k nepřítomnosti oblasti corpus callosum v důsledku destrukce corpus callosum nebo corpus callosum s kusem. Etiologie vzniku genu corpus callosum je heterogenní. Faktory prostředí související s agenezí corpus callosum jsou užívání alkoholu během těhotenství a vystavení plodu zvýšeným hladinám fenylalaninu. Genetické příčiny geneze corpus callosum zahrnují metabolické poruchy, syndromy bez zjevných chromozomálních abnormalit a chromozomálních syndromů.

Ventrikulomegalie fetálních komor: příznaky

Pokud během těhotenství nebyla zjištěna ventrikulomegalie bočních komor dítěti a poruchy byly mírné povahy, důsledky jsou vyjádřeny v nadměrně vzrušeném stavu novorozence, nadměrné slzotvornosti.

Metabolické poruchy spojené s úplnou nebo částečnou agenezí corpus callosum jsou nedostatečné při pyruinogenní dehydrogenase a hyperglycinémii bez ketózy. Syndromy bez viditelných zjistitelných abnormalit v chromozomech jsou Aikardiho syndrom, Andermanův syndrom, Shapiroův syndrom a akreální syndrom. Andermanův syndrom se vyskytuje u pacientů francouzského původu a je charakterizován tělem rohovky, mentální retardací, absflexií, paraparézou a motorovým člunem, neuropatie a progresivním senzorickým.

Shapiroův syndrom je charakterizován opakující se hypotermií a agenezi corpus callosum. Acqualous syndrom je charakterizován věkem k corpus callosum, duplikací palce a mentální retardací. Kresba - akreální syndrom: geneze corpus callosum, abnormální palec.

Někdy dítě může být naopak příliš klidné.

Mírná ventrikulomegalie u novorozeného dítěte nevede k závažným vývojovým abnormalitám, pokud nedosáhne pokroku a není doprovázena komplikací z nervového systému.

Jinak jsou pozorovány příznaky odpovídající chromozomální patologii, jako je Edwardsův syndrom, Downův syndrom nebo Patau. Symptomy složitého průběhu onemocnění: vyčnívání žil, zvýšená velikost hlavy, křečovité pohyby.

Agenizace corpus callosum může být úplná nebo částečná. V mnoha případech patologie, která způsobuje nepřítomnost corpus callosum, nezpůsobuje obličejové, generalizované anomálie a jiné struktury centrálního nervového systému. Nicméně, geneze corpus callosum vede k mechanickým deformacím v mozku. Tvar bočních komor také závisí na nepřítomnosti corpus callosum. Těla laterálních komor jsou rovnoběžná, čelní rohy jsou konvexní boční, ne konkávní a oblast kanyly a okcipitálních komor je zvětšena.

Genesa corpus callosum může být spojena s hypertrofií předního komise a komorou hipokampu. Nejčastějšími ne-lingvistickými anomáliemi jsou oční a vertebrální anomálie. Magnetická rezonance mozku je stupněm výběru pro diagnostiku částečné a celkové ageneze corpus callosum. Příčné snímky magnetické rezonance mozku ukazují na ztrátu laterální konvexnosti postranních rohů bočních komor, paralelní polohy bočních komor a kolpotsefalie.

Proto bychom neměli zanedbávat ultrazvuk během těhotenství. Pokud byl plod vystaven infekcím nebo hypoxii, což vedlo k mírnému rozšíření komor, pouze 82% dětí nepochopilo funkční poruchu centrálního nervového systému po porodu. Přibližně 10% dětí s komplikovaným průběhem vady má závažné porušení centrální nervové soustavy, což vede k invaliditě.

Sagitální mozek magnetickou rezonancí jako středová čára ukázat částečná nebo úplná absence corpus callosum a prodloužení drážek do třetí komory. Při částečné agenezi corpus callosum jsou zadní struktury chybějící, zatímco ty jsou přítomné. V případě částečného nepřítomnosti corpus callosum od zničení corpus callosum po 115 dnech těhotenství může být vystaven selektivního tlaku na zadní nebo přední části konstrukce. Agenózu corpus callosum lze také stanovit ultrazvukem mozku.

Léčba ventrikulomegalie u kojenců

Léčba patologie je založena na diagnóze. Stojí za to, že korekce vady plodu je téměř nemožná. V případě mírné patologie může lékař doporučit opatření, která snižují riziko vzniku poruchy.

Pokud je plod charakterizován vysokým stupněm patologie, lékaři naznačují potrat, neboť u většiny porodů dojde k narození neživého dítěte nebo odsouzeného k postižení.

Při částečné nepřítomnosti corpus callosum při ničení může chybí jakákoli část. Obrázek - Částečná ageneze corpus callosum, nedostatek zadní části. U novorozenců jsou neurologické projevy vzniku galaxie corpus callosum, pokud nejsou spojené s jinými strukturami centrálního nervového systému, obvykle minimální. Obecně se neurologické projevy způsobené více mozkovými formacemi vyskytují současně s corpus callosum, který v případě přítomnosti dominuje klinickému obrazu v novorozeneckém období.

Léčba plodu s mírným stupněm závisí na příčině. Např. Ukončení těhotenství s mírnou, avšak progresivní abnormalitou se doporučuje, jestliže byly dříve zjištěny chromozomální abnormality u příbuzných matky nebo otce.

Pokud je patologie způsobena přítomností infekce u těhotné ženy, je léčena příčina, jsou předepsány diuretika k odstranění přebytečné tekutiny z těla a nedostatek draslíku je kompenzován. Často se doporučuje užívat antihypoxanty, saturující tkáně kyslíkem. Fyzikální procedury ukazují cvičení, které napomáhají posílení svalové tkáně pánevní zóny, masáže.

V jiných případech se jedná o přítomnost dimorfismu obličeje, jako je hypertelismus, nízká implantace a posteriorní rotace uší nebo gotického patra, což ukazuje na vznik galaxie corpus callosum. U pacientů s agenezí corpus callosum a neurologickými abnormalitami by měl být podezřelý větší počet srdečních formací. Riziko opakovaného výskytu agrese corpus callosum se mění s biologickými bratry a sestrami pacienta s corpus callosum. Riziko relapsu v bratrech a sestrách pacienta s agonizací corpus callosum a abnormalitami jejich chromozomů nebo specifickým syndromem závisí na specifickém relapsu syndromu.

Jakákoli léčba se provádí pod dohledem lékaře, který sleduje průběh těhotenství. V případě abnormality u novorozenců je léčba založena také na příznacích a diagnóze. Často, kromě ultrazvuku, může být dítě přiřazeno MRI vyšetření mozku, což umožňuje detailní studium vady.

Opakování geneze izolovaného corpus callosum nebylo stanoveno. Absence corpus callosum může být detekována fetálním ultrazvukem. Byly popsány dva typické ultrazvukové vzory: z nich vyskočila býčí houkačka a vzorek zrn. Obraz hovězího rohu je způsoben bočním posunem laterálních komor, úzkostí přední oblasti bočních komor a rozšířením zadní oblasti bočních komor. Kůňská lebka skáče směrem k němu kvůli vynikajícímu posunu třetí komory, bočnímu posunutí čelních rohů a rozšíření zadní části laterálních komor.

Novorozenecký mozkový ultrazvuk se provádí v prvních 1,5-2 měsících života. Během tohoto průzkumu byla věnována zvláštní pozornost struktuře orgánu, odhalující i nejmenší odchylky v jeho vývoji.

Pokud je u novorozence bez progrese zjištěn mírný stupeň laterálního komorového zvětšení, není nutná žádná léčba. Předepisování léků, které odstraňují tekutiny a draslíku, je spíše preventivní.

Nicméně, s náchylností k progresi nebo v přítomnosti silného stupně, je často nutná pomoc neurochirurga.

V tomto případě mluvíme o chirurgické léčbě. Podstatou operace je instalace speciálního zkratu, který usnadňuje úlohu odstranění přebytečné tekutiny z laterálních komor, čímž se snižuje intrakraniální tlak a eliminuje se riziko komplikací.

Chirurgická léčba samozřejmě nepomůže odstranit geneticky způsobené komplikace. Chirurgická léčba může eliminovat problém způsobený jinými poruchami, které jsou náchylné k vývoji neurologických abnormalit. Nicméně bylo prakticky dokázáno, že chirurgický zákrok a chromozomální patologie normalizují spánek u dítěte, uleví od těžkých bolestí hlavy.

Aby nebyla prokázána ventrikulomegalie komor plodu, léčba je dobrovolná. Při absenci dědičného faktoru postačí, aby žena dodržovala preventivní doporučení obecné povahy - vyhnout se stresu, jíst správně, chodit častěji, nekouřit a nepít alkohol obsahující nápoje.

Jakákoli infekce by měla okamžitě kontaktovat svého lékaře, vyhýbat se samoléčbě a běžným lidovým lékům. Jedním slovem je věnovat větší pozornost zdraví nenarozeného dítěte.

Včasná a přesná diagnóza různých onemocnění není možná bez laboratorních testů. Manifestace onemocnění ještě nejsou a krevní obraz již "signalizuje": "Pozor, úzkost!". Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) poskytují laboratorní testy 60-80% diagnostických informací o pacientovi. Samozřejmě pouze jedna laboratorní analýza nevytváří diagnózu, srovnává se s klinickým obrazem, s údaji z jiných studií a pozorování. Laboratorní analýza navrhuje pokyny pro další vyhledávání. Proto jsou pravidelné profylaktické vyšetření klíčem k včasnému zahájení léčby a správná příprava na testování v moderní laboratoři je přesná diagnóza. Laboratorní lékaři nezávislé lékařské laboratoře INVITRO připravili řadu doporučení, jejichž dodržování umožní dosáhnout nejpřesnějších výsledků. Příprava pacienta na postup darování krve Řada testů je prováděna striktně na prázdném žaludku. Například biochemické (glukóza, cholesterol, bilirubin atd.) A sérologické testy (syfilis, hepatitida B), hormony (TSH, parathormon) atd. "Naléhavý žaludek" je mezi posledním jídlem a krvácením nejméně 8 hodin (výhodně alespoň 12 hodin). Šťávy, čaje, kávy, zejména s cukrem jsou také potraviny, takže musíte být trpěliví. Můžete pít vodu. Pokud musíte podstoupit celkový krevní test, poslední jídlo by nemělo být kratší než 1 hodina před odběrem krve. Snídaně se může skládat z nesladeného čaje, neslazeného obilí bez másla a mléka, jablek. Doporučujeme vyloučit mastné, smažené a alkoholické výživy 1-2 dny před vyšetřením. Pokud se den předtím uskutečnil svátek - přeneste laboratorní test na 1-2 dny. Hodinu před odběrem krve se vyhýbejte kouření. Obsah mnoha analytů v krvi je vystaven každodenním výkyvům, a proto u řady studií by měla být krev krmivem věnována přísně v určitou denní dobu. Takže krev pro některé hormony (hormon TSH a parathormon), stejně jako pro železo, je dána pouze do 10 hodin. Po podání žilní krve je třeba vyloučit faktory ovlivňující výsledky výzkumu: fyzický stres (běh, lezení po schodech), emoční vzrušení. Proto předtím, než se v čekárně odpočívá 10-15 minut, uklidněte se. Stává se, že lékař předepsal studii, ale z různých důvodů je pro pacienta těžké přijít do ordinace (nemoc, těhotenství, nedostatek času apod.) V takovém případě stačí zavolat telefonní službu INVITRO Ambulance Service. 363-0-363 a naše procedurální tým dorazí na vhodné místo pro vás a čas. Krevní vyšetření by měla být podána před zahájením léčby (například antibakteriální a chemoterapeutické léky) nebo nejdříve 10-14 dnů po jejich vysazení. Výjimkou jsou případy, kdy chtějí vyšetřit koncentraci léků v krvi (například kyselina valproová, antikonvulziva). Pokud užíváte léky, ujistěte se, že o tom informujete svého lékaře. Krev by neměla být podávána po rentgenovém, rektálním vyšetření nebo fyzioterapii. Při hormonálních studiích u žen v reprodukčním věku (od přibližně 12-13 let až do klimakterického období) jsou výsledky ovlivněny fyziologickými faktory spojenými se stadií menstruačního cyklu. Proto při přípravě hormonu FSH indikují LH, prolaktin, estriol, estradiol, progesteronový screening fázi cyklu. Při provádění studie o pohlavních hormonech důsledně dodržujte doporučení svého lékaře o dnu menstruačního cyklu, ve kterém musíte darovat krev. Při provádění studií o výskytu infekcí je třeba mít na paměti, že v závislosti na době infekce a stavu imunitního systému může mít každý pacient negativní výsledek. Nicméně negativní výsledek zcela nevylučuje infekci. V případě pochybností se doporučuje opakovat analýzu. Různé laboratoře mohou používat různé metody výzkumu a jednotky měření. Aby bylo možné zhodnotit výsledky a přijatelnost výsledků, proveďte výzkum ve stejné laboratoři a porovnejte je. Příprava pacienta na postup podání moči. Obecná analýza moči. Před sběrem moči jsou vyžadovány hygienické postupy - důkladné, s mytím mycím prostředkem, mytí, takže bakterie mazových a potních žláz nevstupují do moči. Sbírejte přísně ranní část moči, přidělenou okamžitě po spánku, nejlépe střední část. Přibližně 200 ml by mělo být přivedeno do laboratoře. v malé sterilní nádobě. Jméno a iniciály pacienta by měly být napsány na džbánku. Interval mezi sběrem moči a dodávkou do laboratoře by měl být co nejkratší. Biochemická analýza moči. Moč se odebírá denně. První ranní moč je odstraněna. Všechny následující dávky moči přidělené během dne, noci a ranní porce následujícího dne jsou shromažďovány v jednom kontejneru, který je uchováván v chladničce (+ 4 + 8) po celou dobu sběru (to je nezbytná podmínka, protože obsah glukózy při pokojové teplotě výrazně klesá ). Po dokončení sběru moči je třeba obsah nádoby přesně měřit, nezapomínejte a okamžitě nalijte do malé nádoby (ne více než 5 ml). Přiveďte tuto nádobku do laboratoře pro výzkum. Veškerý moč, který přinášíte, není nutný. Na vodítku musíte uvést denní objem moči (diurézu) v mililitrech, například: "Diuréza 1250 ml", zapište také výšku a hmotnost pacienta. Nezapomeňte, že pouze ošetřující lékař, který má příležitost sledovat stav pacienta a vysvětlit potřebu přiřazení konkrétních testů, může vytvořit optimální laboratorní vyšetřovací program. Článek je poskytován nezávislým lékařským laboratoří Invitro.Záznam specialistům na jedno telefonní centrum: + 7495 636-2946 (m. "Schukinskaya" a "Ulitsa 1905 goda"). Můžete také zaregistrovat lékaře na našich webových stránkách, zavoláme vám zpět!

Normální vývoj boční komory mozku

Těhotenství je vždy doprovázeno určitými riziky, takže předčasné screening, což je povinné studium obtížného těhotenství v moderní medicíně, se používá k jejich odstranění nebo úpravě. Screening zkoumá biochemické a ultrazvukové ukazatele, které se skládají z krevní testy hormonů a ultrazvukového vyšetření k určení velikosti všech důležitých indikátorů plodu.

Během normálního průběhu těhotenství se provádí pouze rutinní ultrazvuk, předepisování je předepsáno v případě podezření na jakoukoli odchylku od normy nebo na žádost těhotné ženy, aby byla 100% jistá správného vývoje plodu uvnitř.

Existuje skupina rizik pro ženy, které potřebují povinné vyšetření plodu:

 • věk po 35 letech (zejména pokud je to první těhotenství);
 • genetická předispozice k vývoji vad nebo abnormalit v práci kteréhokoli systému, těla;
 • odložených virových a infekčních onemocnění v prvním trimestru;
 • léčba nebezpečnými léčivy;
 • zmeškané předchozí těhotenství, narození mrtvého dítěte, potraty.

První screening se provádí ve dnech 11-14 týdnů, skládá se ze dvou fází: ultrazvuk a sběr krve.

Ve studii odborník určuje délku těhotenství, počet plodů a jejich velikost. V průběhu výsledků se určí, zda se embryo vyvíjí správně a zda existují nějaké odchylky v indexech.

Druhá - 16-20 týdnů - je určena pouze při zjištěných odchylkách během první studie. Ultrazvuk pomáhá zkoumat vnitřní orgány plodu, jejich velikost a plný vývoj, zkoumá se mozek a jeho součásti.

Existuje tabulka standardních hodnot, která udává normální velikost bočních komor mozku v plodu týdně.

Zvětšení komor mozku znamená vývoj ventrikulomagalie.

Obvykle musí plod mít čtyři komory, z nichž dvě jsou umístěny uvnitř bílé medule. Všichni jsou navzájem propojeni pomocí plavidel. Velikost bočních komor by neměla být větší než 10 mm, jejich rozšíření je považováno za začátek patologického procesu, což má negativní důsledky pro celý organismus.

Důvody vzdělávání

Ventrikulomegalie může postupovat izolovaně nebo existovat na pozadí jiného abnormálního vývoje v těle. Často však nárůst komor není doprovázen chromozomálními patologiemi v těle dítěte.

Hlavní příčinou patologie je genetická porucha u těhotné ženy, jejíž stav je komplikován různými negativními procesy.

Mezi nejčastější důvody patří:

 • infekce a viry u žen, které pronikly do dělohy;
 • zranění během těhotenství;
 • nemožnost normálního odlivu mozkomíšního moku, což způsobuje pokles;
 • fetální hypoxie;
 • genetická predispozice, dědičná patologie;
 • vnitřní krvácení;
 • poškození mozku (destruktivní).

Zvýšení velikosti komor může vyvolat onemocnění jako je Downův syndrom, Edwards nebo Bonnevie-Ulrich u novorozenců. Kromě toho patologie může způsobit narušení funkčnosti některých důležitých struktur těla, jako je mozek, muskuloskeletální systém nebo srdce.

První ultrazvuk nemůže být základem diagnostiky. Chcete-li to provést, musíte provést nejméně dvě studie s intervalem 3 týdny, abyste mohli zhodnotit dynamiku změn. Konzultace se specialistou v genetice, karyotypizaci plodu, analýza zjištěných abnormalit v struktuře chromozomů jsou také potřebné.

Typy ventrikulimagálie

Patologie laterálních komor mozku v moderní medicíně je rozdělena do 3 typů:

 • snadné - ve formě léze, která nevyžaduje okamžitou akci;
 • střední - maximální velikost komor je 15 mm, což způsobuje potíže s odtokem tekutiny;
 • závažné - typické zvýšení velikosti mozkových komor, což je jen jedna z mnoha složek, které narušují mozku a celé tělo.

Je důležité vědět, že lidské tělo má charakteristický rys: komory mozku jsou mírně asymetrické, lze je identifikovat i během období gestace. U chlapců jsou tyto rozdíly mírně výraznější než u dívek. Pokud se šířka pohybuje od 10 do 15 mm, jsou takové případy označovány jako "hraniční" ventrikulomegalie, což zvyšuje riziko narušení funkce centrálního nervového systému a dalších životně důležitých orgánů. Může být až jistý čas asymptomatický, ale je to začátek vývoje komplexního patologického procesu a může vést k rozvoji srdeční vady, zhoršeného vývoje mozku, infekce a mnoha dalších negativních aspektů vývoje plodu.

Komplikace a negativní důsledky

Abnormální vývoj mozkových komor může vést k velmi závažným komplikacím a dokonce ke smrti nenarozeného dítěte. Tato patologie může vyvolat předčasný porod, postižení dítěte, závažné porušení funkčnosti systémů a vnitřních orgánů. Pokud je výskyt těchto poruch způsoben genetickou predispozicí, mohou se objevit následující abnormality:

 • mrtvici mozku (hydrocefalus);
 • mentální retardace nebo Downův syndrom;
 • fyzické nedostatečné rozvinutí, porušení funkcí muskuloskeletálního systému;
 • Syndrom Patau nebo Turnerova syndromu;
 • nesprávné připojení žil, tepen, lymfatických uzlin.

Způsoby léčby

Hlavním principem léčby této nemoci je včasná identifikace a vyloučení příčiny, která vyvolala tuto nemoc. V případě infekce uvnitř dělohy jsou lékaři konfrontováni s úkolem zabíjet tuto infekci pomocí farmakoterapie.

Cílem léčby je odstranit provokující faktor a zabránit případným komplikacím a následkům, které se mohou objevit během průběhu onemocnění a způsobit nenapravitelné poškození, dokonce i smrt.

Vzhledem k tomu, že patologie se objevuje in utero, farmaceutická léčba je určena pro matku. Mírné formy onemocnění lze provést bez léků, postačuje pravidelné sledování dynamiky vývoje a neustálé sledování lékařem.

U středně závažných až těžkých forem je léčba předepisována okamžitě, včetně následujících skupin léčiv:

 • vitamínové komplexy a minerály;
 • antihypoxické léky s cílem zvýšit odolnost tkání proti nedostatku kyslíku v těle;
 • diuretika pro odstranění přebytečné tekutiny;
 • nootropika, která zlepšují krevní oběh;
 • diuretika;
 • Aby se zabránilo neurologickým poruchám, používají se speciální látky, které zabraňují vyluhování draslíku z těla.

V kombinaci s léky předepsaný kurz masáže a fyzioterapie. Tato opatření jsou předepsána dětem, které se narodily s patologií, aby posilovaly svaly. V každém případě, s přijetím včasných opatření, existuje velká šance najít pro malé dítě normální plný život.

Podle statistiky více než 75% dětí vyrůstá z takového stavu a dále se rozvíjí bez odchylek od běžných ukazatelů.

Existují však situace, kdy léčba léky neposkytuje přiměřené výsledky ani v děloze ani v narození. Takové patologie jsou řešeny výhradně chirurgickými metodami. Během operace je v lebce dítěte instalována speciální drenážní trubka, která usnadní odstranění přebytečné tekutiny z mozku.

Preventivní opatření

Aby se zabránilo rozvoji patologických stavů, měla by žena v plánovacím období dodržovat zásady zdravého životního stylu a užívat kyselinu listovou, provádět prevenci a včasnou léčbu různých chronických onemocnění, virových infekcí apod. Lékařská konzultace s genetikem je povinná.

Ventrikulomegalie je velmi nebezpečné onemocnění, které nese přímé nebezpečí pro život a zdraví dítěte. Proto není možné zanedbat vyšetření a pozorování lékaře během březosti. Problém identifikovaný včas a včasné odstranění tohoto problému zvyšují šance na zdravou budoucnost vašich dětí. Pomocí terapie můžete eliminovat následky a komplikace onemocnění.

Toto onemocnění je také diagnostikováno u dospělých pacientů s CT a MRI, ale odchylka od normy nemusí zasahovat do normálního fungování mozku a centrálního nervového systému, je důležité sledovat tyto procesy a neustále sledovat vývoj onemocnění.

Různé velikosti mozkových komor v plodu. Co je nebezpečné ventrikulomegalie pro plod

Ventrikulomegalie u plodu je patologie, která se vyskytuje ve ventrikulárním systému, zatímco velikost strany se zvyšuje, ale samotná hlava se nezvyšuje. S touto chorobou je velikost spíše jejich šířka, může dosáhnout 15 mm.

Ventrikulomegalie u plodu je buď úplně izolovaná vada a může být kombinována s dalšími známými anomáliemi. To může také být jednou ze složek chromozomálních abnormalit a více malformací.

Během výzkumu bylo zjištěno, že pokud je v plodu izolovaná ventrikulomegalie, pravděpodobnost výskytu chromozomálních abnormalit je mnohem nižší, pokud k ní dochází spolu s dalšími změnami. Také frekvence manifestace chromozomální abnormality přímo závisí na šířce bočních komor, přičemž jejich snížení pravděpodobnosti detekce stoupne.

Při provádění výzkumu bylo zjištěno, že výskyt této choroby je přibližně 0,6%. Ventrikulomegalie u plodu je obvykle diagnostikována v 17-34 týdnech těhotenství. Byla také zjištěna závislost chromozomálních abnormalit v důsledku věku pacienta, u mladých těhotných žen byla zjištěna třikrát méně než ve věku nad 35 let.

Bylo tedy zjištěno, že pro diagnostiku ventrikulomegalie u plodu nestačí pouze provést ultrazvukové vyšetření, je nutné provést karyotyp plodu.

V případě screeningu velikosti bočních komor mozku, ve kterém je nemoc určena, by měla být od 10 mm. V mnoha případech není ventrikulomegálie detekována v počátečních stádiích těhotenství a její diagnóza je možná přibližně na konci 2. - začátku třetího trimestru. Obvykle je průměrná doba, ve které je možné přesně diagnostikovat tuto anomálii

Při provedení echografie je přesnost prenatální diagnostiky ventrikulomu přibližně 80%. Falešně pozitivní výsledky jsou v řádu 9% všech případů provedených průzkumů.

Lékař, který provádí prenatální diagnózu, je zpravidla obtížné předvídat vývoj dítěte, který měl v prenatálním stavu izolovanou ventrikulomegálii. Takové případy se nazývají středně izolovaná ventrikulomegalie. Normální vývoj dětí s touto anomálií je asi 80%.

Úmrtnost tohoto onemocnění činí průměrně 14%. Asi 80% dětí má normální další vývoj, 8% má mírné odchylky a asi 10% jsou případy hrubých neurologických poruch.

Ventrikulomegalie u novorozenců neumožňuje poskytnout přesně příznivou prognózu pro další vývoj dítěte. Taková predikce musí být provedena velmi pečlivě, při provádění studie a analýzy všech výsledků. Ventrikulomegalie novorozence vám umožní dát pozitivní prognózu pouze pokud neexistuje kombinované vady na dítě, je normální karyotyp a dynamika není pozorován nárůst šířky postranních komor a jejich šířka nepřesahuje 15 mm. Někteří odborníci se domnívají, že jde o jednostranný proces, který může způsobit závažnější neurologické poruchy ve vývoji dítěte.

Je možné léčbu ventrikulomegalie v prenatálním období pomocí terapeutického tělesného tréninku. To se provádí ve dvou etapách, nejprve na 20 dnů proveden pohybová terapie a dostal antihypoxants a druhá doba léčení se provádí pouze pohybová terapie, se zaměřením na dynamické a statické zatížení do svalů pánevního dna s postižením. Pokud plod má ventrikulomegálii, léčba může začít, pokud je velikost bočních komor přibližně 12 mm.

Po prvním slyšení diagnostiky ventrikulomegalie bočních komor u dítěte je přirozenou touhou matky zjistit, jaká je tato patologie, jaké důsledky může mít? Zkusme zjistit, kdy je ventrikulomegalie nebezpečná?

Mírná ventrikulomegalia fetálních komor - co to je?

Ventrikulomegalie je rozšíření bočních komor mozku. Již 17. týden těhotenství může být patologie detekována ultrazvukem. Výsledné snímky jasně znamenají nárůst sinusů. Rozšíření, považované za patologické, je větší než 10 mm.

V tomto případě mluvíme o mírné fázi expanze. Pokud jsou komory zvětšeny o 10-15 mm, říkají se o hraničním stavu. Když jsou komory plodu rozšířeny o více než 15 mm, je patologie vývoje mozku.

Na rozdíl od hydrocefalů je tato patologie během těhotenství nejčastěji charakterizována expanzí orgánů bez nedostatku růstu hlavy. Neexistuje nutně dvojice rozšíření. Porucha může ovlivnit pouze jednu z komor.

Člověk má 2 boční komory, ze kterých je vyrobený CSF převeden na třetí a pak na čtvrtou, připojený k míchovému kanálu. Pokud je výkon cerebrospinální tekutiny obtížný, dutiny se rozšiřují, což způsobuje nárůst intrakraniálního tlaku a stlačení okolních tkání.

Co je nebezpečné při přítomnosti ventrikulomegalie u plodu?

Důsledky jsou opravdu vážné. Při ventrikulomegalii je výtok CSF do míchy, který obsahují boční komory, narušen. Výsledkem je abnormální vývoj nervového systému plodu. Následně může dítě mít vývojové abnormality, jako je mozková obrna, hydrocefalus. Takové anomálie jsou však zaznamenány pouze v případě rychlého procesu. Často je plod, který byl patologický, neškodný.

Je třeba poznamenat, že ventrikuloměgie v plodu postupuje, pokud nejsou přijata vhodná opatření včas. Proto je důležité, aby ultrazvuk nebyl přeskočen a přísně dodržujte všechna lékařská doporučení.

Ventrikulomegalie fetálních komor: příčiny

Bohužel, příčina této anomálie ještě nebyla objasněna.

Existuje však řada provokatérů, které mohou vést k porušení:

 • obtížnost odtoku mozkomíšního moku z laterálních komor, způsobené nadměrným vylučováním této tekutiny;
 • fyzické poškození mozku;
 • dědičnost;
 • infekční onemocnění matky postihující plod;
 • nedostatečné množství mozkové tkáně;
 • vaskulární onemocnění mozku.

Frekvence patologie nepřesahuje 0,6%. Bylo však zjištěno, že u žen nad 35 let je plod třikrát vyšší pravděpodobností, že by byl ohrožen abnormalitami.

Kromě hereditárního faktoru jsou toxoplazmóza a infekce cytomegalovirusem zvláště nebezpečné. Je však třeba připomenout, že infekční onemocnění během těhotenství může způsobit poruchy vývoje dítěte, zvláště při nesprávné a nezávislé léčbě s použitím drog zakázaných v této situaci.

Ventrikulomegalie fetálních komor: příznaky

Pokud během těhotenství nebyla zjištěna ventrikulomegalie bočních komor dítěti a poruchy byly mírné povahy, důsledky jsou vyjádřeny v nadměrně vzrušeném stavu novorozence, nadměrné slzotvornosti.

Někdy dítě může být naopak příliš klidné.

Mírná ventrikulomegalie u novorozeného dítěte nevede k závažným vývojovým abnormalitám, pokud nedosáhne pokroku a není doprovázena komplikací z nervového systému.

Jinak jsou pozorovány příznaky odpovídající chromozomální patologii, jako je Edwardsův syndrom, Downův syndrom nebo Patau. Symptomy složitého průběhu onemocnění: vyčnívání žil, zvýšená velikost hlavy, křečovité pohyby.

Proto bychom neměli zanedbávat ultrazvuk během těhotenství. Pokud byl plod vystaven infekcím nebo hypoxii, což vedlo k mírnému rozšíření komor, pouze 82% dětí nepochopilo funkční poruchu centrálního nervového systému po porodu. Přibližně 10% dětí s komplikovaným průběhem vady má závažné porušení centrální nervové soustavy, což vede k invaliditě.

Léčba ventrikulomegalie u kojenců

Léčba patologie je založena na diagnóze. Stojí za to, že korekce vady plodu je téměř nemožná. V případě mírné patologie může lékař doporučit opatření, která snižují riziko vzniku poruchy.

Pokud je plod charakterizován vysokým stupněm patologie, lékaři naznačují potrat, neboť u většiny porodů dojde k narození neživého dítěte nebo odsouzeného k postižení.

Léčba plodu s mírným stupněm závisí na příčině. Např. Ukončení těhotenství s mírnou, avšak progresivní abnormalitou se doporučuje, jestliže byly dříve zjištěny chromozomální abnormality u příbuzných matky nebo otce.

Pokud je patologie způsobena přítomností infekce u těhotné ženy, je léčena příčina, jsou předepsány diuretika k odstranění přebytečné tekutiny z těla a nedostatek draslíku je kompenzován. Často se doporučuje užívat antihypoxanty, saturující tkáně kyslíkem. Fyzikální procedury ukazují cvičení, které napomáhají posílení svalové tkáně pánevní zóny, masáže.

Jakákoli léčba se provádí pod dohledem lékaře, který sleduje průběh těhotenství. V případě abnormality u novorozenců je léčba založena také na příznacích a diagnóze. Často, kromě ultrazvuku, může být dítě přiřazeno MRI vyšetření mozku, což umožňuje detailní studium vady.

Novorozenecký mozkový ultrazvuk se provádí v prvních 1,5-2 měsících života. Během tohoto průzkumu byla věnována zvláštní pozornost struktuře orgánu, odhalující i nejmenší odchylky v jeho vývoji.

Pokud je u novorozence bez progrese zjištěn mírný stupeň laterálního komorového zvětšení, není nutná žádná léčba. Předepisování léků, které odstraňují tekutiny a draslíku, je spíše preventivní.

Nicméně, s náchylností k progresi nebo v přítomnosti silného stupně, je často nutná pomoc neurochirurga.

V tomto případě mluvíme o chirurgické léčbě. Podstatou operace je instalace speciálního zkratu, který usnadňuje úlohu odstranění přebytečné tekutiny z laterálních komor, čímž se snižuje intrakraniální tlak a eliminuje se riziko komplikací.

Chirurgická léčba samozřejmě nepomůže odstranit geneticky způsobené komplikace. Chirurgická léčba může eliminovat problém způsobený jinými poruchami, které jsou náchylné k vývoji neurologických abnormalit. Nicméně bylo prakticky dokázáno, že chirurgický zákrok a chromozomální patologie normalizují spánek u dítěte, uleví od těžkých bolestí hlavy.

Aby nebyla prokázána ventrikulomegalie komor plodu, léčba je dobrovolná. Při absenci dědičného faktoru postačí, aby žena dodržovala preventivní doporučení obecné povahy - vyhnout se stresu, jíst správně, chodit častěji, nekouřit a nepít alkohol obsahující nápoje.

Jakákoli infekce by měla okamžitě kontaktovat svého lékaře, vyhýbat se samoléčbě a běžným lidovým lékům. Jedním slovem je věnovat větší pozornost zdraví nenarozeného dítěte.

Ultrazvuk - studie hlavy plodu na druhém a třetím místě vždy věnujte pozornost struktuře mozku a velikosti komor mozku.

Ventrikulomegalie bočních komor plodu - co to je?

Normálně existují 4 komory mozku. V tloušťce bílé hmoty mozku jsou dva z nich - boční komory mozku, z nichž každá má přední, zadní a dolní roh. S pomocí medzikomorového ústí jsou spojena se třetí komorou a jsou spojena se čtvrtou komorou umístěnou v dolní části kosočtverce s instalací mozku. Čtvrtý zase je spojen s centrálním kanálem míchy. Jedná se o systém spojených nádob s alkoholem. Obvykle se odhaduje velikost bočních komor mozku, jejíž velikost by neměla přesahovat 10 mm na úrovni zadních rohů. Rozšíření komor mozku se nazývá ventrikulomegalie.

Ventrikulomegalie v plodu - příčiny

Rozšíření komor mozku může být především důsledkem malformace centrálního nervového systému (centrální nervový systém). Porucha může být buď izolována (pouze nervový systém) nebo kombinována s dalšími malformacemi orgánů a systémů, což je často případ chromozomálních onemocnění.

Další častou příčinou ventrikulomegalie jsou virové a mikrobiální infekce matky. Cytomegalovirová infekce je obzvláště nebezpečná a ačkoli jakýkoli virus nebo mikrob může způsobit vývojové defekty mozku, ventrikulomegalie a hydrocefalus. Mezi možné příčiny ventrikulomegalie je třeba nazývat trauma matce a plodu.

Diagnóza ventrikulomegalie plodu

Na rozdíl od fetálního hydrocefalusu ventrikulomegaly dilatační komory mozku delší než 10 mm, ale méně než 15 mm, zatímco velikost hlavy plodu se nezvyšuje. Diagnostikujte ventrikulomegálii ultrazvukem, počínaje 17 týdny. Může být asymetrický izolován (expanze jedné komory nebo jedné z jejích rohů), symetrický izolovaný bez dalších defektů nebo kombinovaný s dalšími malformacemi mozku a dalších orgánů. U izolované ventrikulomegalie dochází k souběžným chromozomálním abnormalitám, například Downovmu syndromu, u 15-20%.

Ventrikulomegalie u plodu - důsledky

Mírná ventrikulomegalie u plodu s velikostí bočních komor až do 15 mm, zvláště s vhodnou léčbou, nemusí mít žádné negativní důsledky. Pokud však velikost komor přesáhne 15 mm, začne se plodový hydrocefalus zvyšovat, důsledky mohou být velmi odlišné - od vrozených onemocnění centrálního nervového systému až po úmrtí plodu.

Čím dříve a rychleji se zvyšuje ventrikulomegalie s přechodem na hydrocefalus, tím horší jsou prognózy. A jestliže v jiných orgánech jsou vady, zvyšuje se riziko vzniku dítěte s chromozomální abnormalitou (Downův syndrom, Patau nebo Edwards). Fetální úmrtí plodu nebo úmrtí během porodu s ventrikulomegalií je až 14%. Normální vývoj po porodu bez přerušení centrální nervové soustavy je možný pouze u 82% přežívajících dětí, 8% dětí má mírné poruchy nervového systému a závažné porušení s těžkým postižením dítěte se vyskytuje u 10% dětí s ventrikulomegalií.

Ventrikulomegalie v léčbě plodu

Léčba léčby ventrikulomegalie je zaměřena na snížení otoku mozku a množství tekutiny v komorách (diuretika). Pro zlepšení výživy mozku plodu jsou předepsány antihypoxanty a vitamíny, zejména skupina B.

Ventrikulomegalie je patologická změna, která diagnostikuje zvětšení komor mozku v plodu, méně často u novorozence. Jejich hlavní funkcí je tvorba a cirkulace mozkomíšního moku, podpora normálního intrakraniálního tlaku.

Když je výtok narušen, lékaři diagnostikují ventrikulomegálii. Při normálním vývoji se velikost komory pohybuje od 1 do 4 mm a v případě onemocnění od 12 do 20 mm. Tato odchylka způsobuje neurologické poruchy a.

Hlavní faktory nemoci

Nejčastěji se expanze komor tvoří jako nezávislá nemoc. Někdy však společně diagnostikují syndrom Turner, Down, Edwards atd. Symptomatologie se projevuje, pokud žena během těhotenství vykazuje různé anomálie a není nutné, aby se jednalo o chromozomální onemocnění.

Rozšíření komor vyvolává infekční onemocnění, které žena utrpěla během těhotenství. Rovněž rozlišujeme následující faktory provokující ventrikulomegálií:

 • intrauterinní infekce;
 • dědičnost.

Co přesně vyvolalo expanzi komor, může po důkladném vyšetření určit neurologa.

Ventrikulomegálie je častěji detekována u novorozenců, pokud věk matky přesahuje 35 let. Po dosažení této věkové hranice mohou ženy zaznamenat abnormality, které je třeba vzít v úvahu při koncipování dítěte:

 • zvyšuje riziko vzniku genetických poruch;
 • mateřské chromozomy mohou být mutovány;
 • kyslíkové hladovění plodu se zdvojnásobí;
 • zvyšuje se riziko infekčních onemocnění.

Na základě toho můžeme říci, že u žen ve věku do 35 let je riziko vývoje budoucího dětského onemocnění nepravděpodobné a poté se dramaticky zvýší o dva až třikrát.

Závažnost a příznaky

Lékaři identifikovali tři závažnosti onemocnění v závislosti na tom, kolik jsou komory zvětšeny:

 1. První stupeň je charakterizován rozšířením komor na 12 mm.
 2. Ve druhém stupni jsou komory zvětšeny na 15 mm. Úplný odtok tekutiny je narušen, což přispívá k vzniku neurologických příznaků.
 3. Třetí stupeň s dilatací komor od 16 do 20 mm. Novorozenec je diagnostikován, abnormality ve formování mozku.

Vlastnosti klinického obrazu v závislosti na stupni porušení:

 1. První stupeň onemocnění, u kterého dochází k dilataci komor od 10 do 12 mm, obecně nevyvolává závažné příznaky. Proto může být diagnóza provedena po držení neuzavřeného pramene na hlavě novorozence. Matka dítěte si může všimnout, že je příliš zlobivý, kvílení, jakákoliv změna počasí způsobuje hysterii a poruchy spánku. Ve vzácných případech je chování dítěte apatietické, letargické, může odmítnout jíst.
 2. Mírná ventrikulomegalie (druhá fáze) zahrnuje abnormality v mozku, vývoj srdečního a kostního systému, genetické abnormality, Downův syndrom. Takové patologie jsou diagnostikovány před narozením. Symptomy, rychlý růst hlavy a vizualizace žil na chrámů a čele se přidávají k symptomům prvního stupně. Při růstu dochází k fyzickému a psychickému vývoji.
 3. Třetí stupeň je také nejobtížnějším, ve kterém mohou být komory roztaženy na 20 mm. Nadměrné zvýšení vede k tomu, že dítě začíná pozdě sedět, plazit, stát a chodit. Dochází k zpomalení vývoje řeči. K výše uvedeným příznakům se přidávají záchvaty a bolesti hlavy. Hlava je nepřiměřená velikosti těla a překračuje přípustné normy o 3 cm. Často se objevuje a.

Je třeba vzít v úvahu, že komory jsou asymetrické a mohou mít různé velikosti. Během průzkumu by výsledky získaných údajů měly být v souladu s normou a neměly by jít nad rámec nich. Pokud byla diagnostikována hraniční komorová komorová komora, znamená to, že komory jsou dilatační, avšak nejvýše 10 mm.

Takové abnormality ve ventrikulárním systému neindikují přítomnost patologických stavů, avšak riziko vzniku anomálií při tvorbě mozku se významně zvyšuje.

Jaká je diagnóza

Je možné diagnostikovat onemocnění plodu v době ultrazvuku a spektrálního karyotypu od 16 do 32 týdnů těhotenství.

Anatomická struktura plodu, zejména komorový systém v mozku, musí být pečlivě zkoumána.

Aby bylo možné spolehlivě diagnostikovat, je nutné křížovou kontrolu hlavy dítěte s jeho pomocí určit prahovou hodnotu bočních komor. Anomální vývoj může být zjištěn, když jejich hodnota přesahuje 10 mm.

Neurologická pomoc

Léčba závisí na okamžiku diagnózy ventrikulomegalie, během těhotenství nebo po porodu.

Pokud je při vývoji plodu zjištěna ventrikulární dilatace, lékař zváží objem zvýšení. Pokud je diagnostikována závažná porucha, stejně jako souběžné onemocnění a abnormality ve vývoji dítěte, je ženě nabídnuto umělé potraty.

Průměrná závažnost rozšíření komor není příčinou potratu. Léčba začíná během těhotenství a nejdůležitější věcí je zjistit příčinu abnormálního rozšíření komor.

Žena vezme krev k detekci infekčních onemocnění. Proveďte další testy pro Downův syndrom, Edwards a Turner. Pokud jsou všechny výsledky negativní, nejsou zjištěny žádné abnormality, gynekolog předepisuje diuretika (diuretika), které pomohou odstranit přebytečnou tekutinu z těla.

Společně s užíváním diuretik jsou předepsány přípravky obsahující draslík a léky, které poskytují tkáně kyslíkem, aby se zabránilo hypoxii plodu.

Pokud je onemocnění zjištěno po narození dítěte, bude léčba zvolena v závislosti na závažnosti poruchy.

Když jsou ventrikuly roztaženy na 12 mm, lékaři jsou toho názoru, že léčba je nezbytná, pokud příznaky, které se objevují na pozadí komorové mechaniky, způsobují dítěti značné nepohodlí.

Při rozšíření komor na 15 mm neuropatolog předepisuje léky, které zlepšují metabolické procesy v komorách. Přibližná schéma:

 • , které jsou vybírány striktně podle věku dítěte. Patří sem;
 • diuretika - diabak nebo furosemid;
 • Vitamíny B;
 • léky na zlepšení krevního oběhu;
 • přípravky draslíku.

Masáž je předepsána po dobu 15 dnů, s přerušením dvou měsíců a podobně pro dva nebo tři kursy.

Při identifikaci rozšíření třetího stupně není farmakoterapie účinná. Vyžaduje operaci.

Během operace chirurg vytvoří zkrat, s nímž vytéká přebytečná tekutina. Po chirurgickém zákroku se celkový stav dítěte zlepšuje, příznaky rychle zmizí. To je způsobeno skutečností, že přebytečná tekutina nevyvíjí tlak na mozku.

Možné poruchy a komplikace

Podle výzkumu trpí 11% dětí diagnostikovaných ventrikulární dilatací fyzickou a psychickou retardací. Příznaky mohou být vyslovovány nebo jemné.

4% mají chromozomální patologie. Dalších 4%, s kombinací fetální vývojové patologie a ventrikulomegalie, jsou fatální.

Pokud je dítě diagnostikováno s izolovanou formou nemoci, tj. nebyly zjištěny žádné jiné malformace nebo genetické mutace, prognóza bude příznivá, pokud léčba začne bezprostředně po narození dítěte.

Ventrikulomegálie vyžaduje povinnou léčbu a pozorování průběhu onemocnění v průběhu času, pokud se tak nestane, dítě ucítí neurologická onemocnění a další následky, které významně ovlivní jeho zdraví a vývoj.

Jaké procesy v těle ženy během těhotenství mohou způsobit ventrikulomegii plodu? Je možné vydržet a porodit zdravé dítě, i přes děsivou diagnózu? Je ošetřena ventrikulomegalie a v jakých fázích? Odpovědi na tyto a další otázky pomohou nastávajícím matkám pochopit situaci.

Co to je onemocnění

Patologický proces ovlivňující fetální mozku, v němž komory mozku bobtnávají (změna jejich tvaru), se nazývá ventrikulomegalie. Patologie má negativní vliv na vývoj nervového systému v těle (centrální a periferní). V důsledku toho ventrikulomegalie u plodu trpí:

 • mícha;
 • mozku;
 • nervové procesy a kořeny;
 • autonomní nervový systém.

Držte nadměrné tekutiny, nejen jednotlivé orgány, ale celé systémy těla.

Mozkové komory komunikují prostřednictvím kanálů prostřednictvím kanálů. Vykonávají velmi důležitou funkci pro tělo - syntetizují mozkomíšní moku (cerebrospinální tekutinu). Normálně av nepřítomnosti anomálií proudí tato tekutina do určitého prostoru nazývaného subarachnoid. Pokud je přítomna anomálie, pak se výtok zastaví, kapalina (CSF) se hromadí v komorách a vytváří pro dítě velké problémy.

Existují tři závažnosti ventrikulomegalie:

V mírné míře jsou léze jednorázové, rychle léčitelné a procházejí bez následků pro dítě. Komplexní léky se nevyžadují, komory se rychle vrátí k normálu.

Střední stupeň znamená zvýšení komor (jeden nebo několik) až 15 mm včetně. K tomu dochází, protože je narušen přirozený odtok kapaliny. Funkčnost komor je také narušena.

Při těžké ventrikulomegalii dochází k silnému zvýšení komor (až do 21 mm) v důsledku akumulace mozkomíšního moku v těle. Vyžaduje vážnou léčbu a monitorování stavu a prenatálního vývoje dítěte.

Příčiny ventrikulomegalie u plodu

Ventrikulomegalie je poměrně nebezpečné onemocnění, které může vést k úmrtí plodu v děloze nebo se projevuje jako anomálie (duševní a tělesná onemocnění) jako perspektivní postižení v budoucnu. Pokud je to možné, aby dítě bylo chráněno před škodlivými účinky komorové gastropatie, je nutné zvolit nejúčinnější léčbu určením skutečných příčin této patologie. Tyto příčiny mohou souviset s genetickými abnormalitami rodičů nebo se projevovat. Následující příčiny mohou způsobit ventrikulomegalii u plodu:

 • věk těhotné ženy je vyšší než 35 let;
 • abnormální geny a chromozomy u očekávaných matek;
 • přítomnost patologických procesů během těhotenství;
 • všechny druhy infekcí (včetně intrauterinních);
 • fetální obstrukční hydrocefalus;
 • fyzické zranění;
 • mrtvice;
 • periventrikulární leukomalacia;
 • lissencephaly.

Hrozbu lze identifikovat už v 17. týdnu těhotenství pomocí ultrazvukových vyšetření. Od 17. do 34. týdne věnuje lékař zvláštní pozornost vývoji mozku a velikosti jeho komor. O ventrikulomegalii se uvádí zvýšení jednoho nebo více komor, v rozmezí od 12 mm do 20 mm. Pokud máte podezření na ventrikulomegálii, lékař doporučuje, abyste podstoupili další výzkum a opakujte ultrazvukové vyšetření po dalších 2 týdnech. Je také povinné navštívit budoucí matku genetiky, která určí, zda je to vrozená patologie nebo je způsobena zraněním nebo infekcí. Zobrazuje se také karyotypní postup pro dítě v děloze.

Důsledky ventrikulomegalie

Ventrikulomegalie v plodu - důsledky této nemoci, která začala v děloze, mohou být velmi obtížná, počínaje smrtí dítěte v děloze (kvůli malformacím), předčasnému porodu (až 4% všech známých případů), závažnému a zdravotnímu postižení.

Pokud výskyt ventrikulomegalie hrál genetický faktor, jsou možné následující abnormality a syndromy:

 • Downův syndrom;
 • hydrocefalus;
 • Patau;
 • Edwards;
 • Turner (s gonadální dysgenezí);
 • cévní malformace mozku;
 • mentální retardace;
 • zaostávání ve fyzickém vývoji.

Je třeba poznamenat, že kojence jsou náchylnější k anomáliím a vadám v důsledku ventrikulomegalie ve srovnání s chlapci kojenců.

Navzdory všemu mají děti s podobnou diagnózou mnoho možností pro další normální život. Takže v 80% případů ze sto dětí vyrůstá tento stav a následně se vyvíjí zcela bez odchylek.

Ze všech známých případů ventrikulomegalie je 10% kojenců vystaveno vážným patologickým stavům. Odchylky mírné závažnosti byly pozorovány u 8% dětí narozených touto diagnózou.

Ventrikulomegalie u plodu, metody jeho léčby

Léčba patologie spočívá v včasném vyloučení příčin této nemoci. Pokud se prenatální infekce stala příčinou odhalené patologie, pak prvním úkolem lékařů je odstranit tuto infekci, kterou dělají s vhodnými přípravky.

Účel léčby ventrikulomegalie:

 • odstranit příčiny nemoci;
 • zabránit negativním následkům, ke kterým může dojít později.

Vzhledem k tomu, že onemocnění se vyskytuje u plodu v děloze, je léčba předepisována těm, kteří jsou těhotná. Mírné míry nemoci obecně nevyžadují lékařskou intervenci. V takových případech je zobrazen neustálý monitoring a monitorování stavu matky a plodu.

Závažné patologické jevy v plodu vyžadují okamžitý zákrok, takže těhotným ženám jsou předepsány následující skupiny drog:

Se Vám Líbí O Epilepsii