Chemie, Biologie, příprava na GIA a EGE

"... mozek je orgán duše, tedy takový mechanismus, který, když se přivádí z jakýchkoli důvodů, pohybuje, dává konečný výsledek řadě vnějších jevů, které charakterizují duševní činnost."

Autor článku je Maria Scherbakova.

Lidský mozek je nejsložitější ve své organizaci a dokonalý, vlastně orgán.

Jen si myslete, poskytuje vše v našem životě: schopnost chodit, dýchat, vidět, slyšet, mluvit, myslet, žít!

Mozek koordinuje a reguluje všechny životně důležité funkce lidského těla, navíc mozku ovládá jeho chování.

Pokud mozok přestane pracovat, pak lidské tělo vstoupí do pasivního stavu, když neexistuje žádná reakce na jakoukoli stimulaci, zvnějšku nebo zevnitř. Člověk nemůže slyšet, vidět, cítit, pohybovat se vědomě - je to jako zelenina, která prostě existuje, ale v úplné izolaci, deprivaci z vnějšího světa.

Všichni víme, že mozek vyššího savce je rozdělen na dvě hlavní části: hřbetní a hlava.

Mozak je ve své struktuře symetrický.

 • Když se narodí dítě, jeho mozek váži asi 300 g,
 • jako člověk roste, zvyšuje a u dospělého člověka váží asi 1500 g.
 • mozky mužů jsou obvykle mírně těžší než mozky žen.

U zdravého dospělého jedince je hmotnost mozku asi 2% z celkové hmotnosti člověka.

Neměli byste si myslet, že čím více váží mozku, tím je chytřejší a důmyslnější člověk. Vědci již dávno dokázali, že úroveň inteligence a génia jsou zcela nesouvisející s hmotností mozku.

Genius a inteligence závisí na počtu neuronových spojení, které vytváří samotný mozek.

Co je lidský mozek, jaké části obsahuje?

1) Medulla oblongata, která řídí vegetativní funkce lidského těla.

Odpovídá především za regulaci dýchání, kardiovaskulární aktivity, zažívacích reflexů a metabolismu.

2) Zadní mozku: mozeček a pony.

Je to on, kdo je zodpovědný za koordinaci pohybů.

3) Středový mozek je zodpovědný za primární orientační reflexe lidského těla k vnějším stimulům.

Pohyb očí, otáčení hlavy směrem ke zdroji zvuku nebo světla je dílem středního mozku, tzv. Našeho vizuálního centra.

4) Středně pokročilý mozek:

a) thalamus, který zajišťuje zpracování většiny impulzů z našich receptorů (dobře, s výjimkou čichového) a je také odpovědný za emocionální zbarvení informací;

b) hypotalamus, který reguluje vegetativní funkce těla

V sobě se nacházejí centra sýtosti, hlad, žízeň, potěšení a zajišťuje regulaci lidského spánku a bdění.

5) Přední mozno se skládá ze dvou hemisfér: vlevo a vpravo. Jeho povrch je pokryt drážkami a konvolucemi, což zvyšuje plochu, a proto poskytuje dokonalejší mozkovou funkci. Hemisphery tvoří 80% hmotnosti celého mozku.

Díky mozkové kůře je možné pracovat s vyššími mentálními funkcemi.

Předpokládá se, že levá hemisféra je zodpovědná za myšlenkové procesy, počítání a psaní a ten správný je zodpovědný za vnímání signálů z vnějšího světa. Levá hemisféra je abstraktní logická, pravá je kreativní a nápaditá.

V současné době však vědci považují toto rozdělení za zcela podmíněné, protože obě hemisféry se podílejí stejně na realizaci vyšší mentální aktivity a chování člověka, ačkoli samozřejmě hrají jinou roli při formování vnímavých obrazů.

Mozková kůra je zodpovědná za řadu specifických funkcí.

 • Časový lalok je zodpovědný za sluch a vůni,
 • okcipitální pro vidění,
 • parietální pro dotek a chuť,
 • čelní řeč, pohyb a myšlení.

Navíc, čím složitější je akce, tím větší část kůry je za to zodpovědná.

V psychologii a neuropsychologii existuje taková věc, jako je homunculus.

Homunculus je druh fyziologické a psychologické metafory.

Středověcí alchymisté mluvili o bytosti podobném člověku, který může být uměle vytvořen. Například ve století XV. Navrhl Paracelsus takový "recept": lidské spermie, je nutné ho uzavřít do speciální nádoby, poté s ním provést dlouhé procesy zpracování (některé manipulace) a stane se homunculus, který musí být "krmen" lidskou krví.

V století XVII-XVIII se věřilo, že homunkulus je obsažen v lidských spermiích, a když vstoupí do těla budoucí matky, změní se na člověka. Homunculus působí zde jako "přenosný gen", druh zvířete, který žije v lidském těle, řídí jeho morálku a hodnoty a řídí lidské chování.

Samozřejmě jsou to pouze předpoklady a hádky, které jsou vlastnictvím vývoje myšlenek a věd času. Nicméně tento termín zůstal a usadil se, aby definoval složitou práci lidské mozkové kůry.

Ukazuje se, že homunkulus v moderní vědě je schematické znázornění motorických a senzorických funkcí člověka na kortikální projekci. Vidíme proporce lidského těla, jeho funkce a činnosti, jeho chování, ve vztahu k počtu kůry, které se podílí na práci těchto funkcí.

Čím složitější je akce, tím menší je pohyblivost, tím vyšší je mentální funkce, tím větší je prostor kortexu, který je za ni odpovědný.

Takže shrňme:

1) normální práce jejích oddělení zajišťuje fungování celého organismu, lidské zdraví, možnost lidské činnosti, jeho potenciál, reakci na všechny typy podnětů a reakce na jeho chování.

2) práce mozkových hemisfér - fungování mozkové kůry, která poskytuje celý široký rozsah jejích duševních funkcí: pocit a vnímání, pozornost, myšlení a řeč, jeho paměť, představivost atd. - slovem vše, co tvoří podstatu jeho duševní činnosti jeho vědomí.

Lidské vědomí je nejvyšší formou odrazu skutečnosti, je velmi těsně spojeno s prací lidského mozku: s řečí, myšlením (abstraktní a logickou), pamětí. Vědomí je funkce mozku.

Poskytuje jednotu a regulaci lidské činnosti a chování.

Práce lidského mozku během noci spánku

Všichni savci a teplokrevní stvoření na planetě, a dokonce i ptáci, musí spát. Toto je rys těla, které vědci nedokáží rozpoznat až do konce a pochopí, jak to funguje. V 50. letech minulého století byl vynalezen elektroencefalogram (EEG) - je to technika, která vám umožňuje sledovat, co se děje s mozkem během spánku a dalších orgánů a systémů. Zároveň člověk spí, jeho odpočinek není rušen, což umožňuje získat spolehlivé údaje o fungování těla.

Nicméně nejdůležitější je otázka, jak mozku funguje během spánku. Odpovědi na něj byly nalezeny jen částečně, ale mohou vysvětlit některé důležité procesy, které se vyskytují během nočního odpočinku.

Aktivita fáze spánku

Předtím se věřilo, že ve spánkovém vědomí se mozková aktivita postupně snižuje a pak zcela ukončí svou činnost. Vzhled EEG však zcela odmítl tuto teorii. Ukazuje se, že mozek nikdy nespí ve snu, dělá titanickou práci, která nás připravuje na další den.

Když spíme, prochází dvěma hlavními fázemi: pomalým a rychlým spánkem. Pomalý spánek je také nazýván ortodoxní nebo hluboký, je od něj začíná noční odpočinek. Poté nastává rychlá fáze, nazývá se také paradoxní nebo fáze rychlého pohybu očí.

Brain během spánku se chová jinak, v závislosti na tom, v jaké fázi prochází. Podívejme se podrobněji na to, jaký mechanismus působení neuronů v něm začíná v určitých okamžicích.

 1. Brain a pomalý spánek. Při usnutí, nervové oscilace v mozku postupně ustupují, všechny svaly těla se co nejvíce uvolňují, srdeční tep se zpomaluje, tlak a tělesná teplota klesají. Pro ponoření do spánku se setká s mozkem, který se nazývá hypotalamus. Existuje skupina nervových buněk, které inhibují produkci neurotransmiterů (chemických vysílačů, které jsou zodpovědné za výměnu impulsů mezi nervovými buňkami). Aktivace této skupiny mozkových neuronů je zodpovědná za zahájení nočního odpočinku.
 2. Brainová aktivita ve snu rychlé fáze. Během paradoxního spánku je excitace thalamu prováděna cholinergními receptory, ve kterých je buzení přenášeno acetylcholinem. Tyto buňky se nacházejí v středním mozku a horní části pons. Jejich vysoká aktivita vede k nárůstu neuronových kmitů. Mozek ve snu této fáze provádí téměř stejné funkce jako v bdělém stavu. Monoaminiové vysílače, které jsou vysílány do mozkové kůry z horní části kmene, však tuto aktivitu nenastávají. V důsledku toho dochází k přenosu informací z thalamu do kortexu, ale vnímáme jej jako sen.

Detox ve snu

Brain ve snu plní různé funkce, ale nedávné studie potvrdily, že hlavním je detoxikace. Podle odborníků je za tento proces zodpovědný glyfátový systém, který objevili před několika lety vědci. Jak se ukázalo během pokusů prováděných na myších, aktivita tohoto systému během spánku se zvyšuje více než desetkrát. Postup odstraňování škodlivých proteinových sloučenin napomáhá prevenci patologických stavů, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Existuje "čištění" následujícím způsobem:

 • buňky, které podporují neurony v mozku, zatímco spí, snižují ve velikosti, zdá se, že se rozplývají;
 • extracelulární prostor se v medulě zvyšuje;
 • mozková tekutina prakticky vyplavuje toxiny, které se nahromadily mezi buňkami.

Jak předpokládají vědci, mozog vynakládá energii na detoxikaci. Možná, že současně nemůže být vzhůru a "očištěn", a proto jsme nuceni strávit nějaký čas ve snu.

Spolehlivé údaje o tomto tématu budou známy pouze tehdy, když se pokusy začnou provádět u lidí, ne u zvířat.

Další funkce

Navzdory skutečnosti, že vědci považují detoxikaci za jeden z nejdůležitějších objevů posledních let, vedle tohoto úkolu mozku ve snu také vykonává další funkce důležité pro tělo.

Zvažte, jakou práci dělá a jak ovlivňuje naše blahobyt během dne:

 1. Pomáhá vám přijímat správná rozhodnutí. Během rychlé fáze jsou všechny informace obdržené během dne systematizovány, jsou seřazené v logickém řetězci, takže ráno nalezneme řešení nejsložitějších úkolů, které jsme nemohli vyřešit včera. Takže to, že toto ráno je moudřejší, je vědečtější, má vědeckou pomoc.
 2. Strukturování a ukládání dat. Mozek je zodpovědný za spánek, naše biorytmy a všechny procesy, které se vyskytují v těle. Díky své práci získáváme zkušenosti a každý den se stane chytřejším. Ve snu jsou všechny informace strukturovány. Dokonce i když si myslíme, že se něco zapomíná během dne, mozku si pamatuje všechno na nejmenší detail. V noci "posune" paměti z krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti, spojuje je s informacemi, které již byly dříve přijaty, tvoří logické řetězce. Můžeme říci, že náš mozek doslova vysvětluje všechno na regálech a složkách a ve správných okamžicích získává potřebná data z nich.
 3. Tvorba svalové paměti. Během noci odpočinku naše mozky přinášejí motorické dovednosti k automatizaci. Tanečníci si zapamatují pas, hudebníci - správné pořadí hraje nástroje, motoristé - principy řízení. Nicméně je třeba mít na paměti, že svalová paměť vzniká až po 2 dnech pravidelného tréninku.
 4. Aktivace kreativního myšlení. Často ve snech lidé přicházejí s velmi zajímavými a originálními nápady, které nemohli dosáhnout, když byli vzhůru. To je způsobeno skutečností, že během zbytku se v mozku vytvářejí nestandardní asociativní vazby, které aktivují kreativní myšlení.
 5. Zvyšte učení. Pomalá a rychlá fáze úzce souvisí se schopností člověka naučit se něco nového. Vědci prokázali, že čím vyšší je mozková aktivita ve snu, tím rychleji člověk zvládne nové oblasti pro sebe. V rychlém stádiu si herci, tanečníci, hudebníci a sportovci nejlépe zapamatují informace. V pomalé fázi se skrývají faktické údaje, jako jsou jména známých osobností, data, vzorce atd.
 6. Oprava nouzových situací. Neexistují lidé, kteří nevidí sny, někteří je prostě nepamatují. Studie potvrzují, že ve snech se nejčastěji setkáváme s problémovými situacemi než s příjemnými. Jedná se o druh zkoušky lidského chování v případě katastrofy. Na úrovni mozku se naučíme utéct před dravými zvířaty, abychom se přestěhovali do vlaku, který se řítí v naprázdno a dělá další triky, o kterých my snoubíme.
 7. Zlepšení nálady. Pokud noc prochází tiše, při probouzení je naše nálada mnohem lepší než ta, která byla před spaním. To je způsobeno odstraněním nervového napětí, ke kterému dochází, když vidíme sny. Takže je pro člověka jednodušší zpracovat negativní emoce. Během deprese tento mechanismus selhává, protože lidé ztrácejí svůj optimismus a vitalitu, nespavost je častým společníkem této duševní poruchy.
 8. Pacifikování a klid. Při zaspávání v lidském mozku se vytvářejí alfa vlny, podobné těm, které se objevují během meditace. V tomto okamžiku je tělo zcela uvolněné, myšlenky jsou bezstarostné a čisté, mír se objevuje. Tato podmínka je nesmírně důležitá pro každodenní zážitek, chrání nervový systém před nadměrným zatížením.

Zkuste to shrnout

Lidský mozek je jedinečná struktura, jejíž možnosti ještě nejsou zcela otevřené. Pokud se dříve věřilo, že je během spánku zcela odpojeno, je známo, že tomu tak není. Během odpočinku se aktivují neurální spojení, které jsou zodpovědné za různé funkce našeho těla.

Úplný spánek je důležitý pro udržení normálního tělesného a psychického stavu člověka, takže musí vyhradit správný čas.

Co se děje s mozkem během spánku

Aktivita mozku nezastaví ani po zbytek. Neexistují úplné informace o tom, která část mozku je zodpovědná za spánek. Vědci však již mohou vysvětlit většinu nervových procesů, které se vyskytují v období tak důležitém pro mysl a zdraví.

Jak mozku usne

Dříve, když nebyla lidská fyziologie vůbec studována, bylo věřeno, že práce mozku během nočního odpočinku postupně klesá a pak se úplně zastaví. Teď, když byl EEG vynalezen, byla tato teorie napadena. Ukázalo se, že mozková aktivita nezastaví, ani když člověk odpočívá.

Toto tělo je zodpovědné nejen za sny, ale také za mnoho dalších důležitých funkcí, které jsou prováděny ve snu.

Brain práce během spánku

Osoba dostane obrovské množství informací za den. Po usnutí se činnost mozku nezastaví. Začíná zpracovávat tyto informace, distribuovat je a přehodnocovat. Kromě toho tělo provádí další funkce:

 1. Rozhodování. Když člověk uvolní a usne, informace v jeho hlavě se začnou systematicky a to ho přiměje k správnému rozhodnutí.
 2. Zapamatování. Oddělení mozku odpovědné za memorování má dlouhou a krátkodobou paměť. Všechno, co se děje během dne, je uloženo na krátkou dobu a je uloženo na krátkou dobu a časem je zapomenuto. V noci jsou znalosti rozděleny do oddělení a důležité informace se přenášejí do dlouhodobé paměti.
 3. Vylučování toxinů z buněk těla. Jedná se o důležitý proces, kterým jsou nevelké proteiny odvozeny z extracelulárního prostoru. Kvůli tomu je možné zabránit vzniku řady nemocí.
 4. Svalová paměť. Lidé, kteří se podílejí na sportu nebo tančí v noci, si mohou zapamatovat všechny pohyby, aby je mohli provádět automaticky.
 5. Tvůrčí myšlení. Oddělení orgánu zodpovědného za nestandardní myšlení aktivně pracuje během spánku, když je vyloučen z problémů se stlačením.

Která část mozku je zodpovědná za spánek

Noční odpočinek je rozdělen na rychlé a pomalé fáze. Střídají se mezi sebou. První, rychlá fáze, kdy maximální aktivita mozku ve snu trvá jen 5-10 minut. Pomalu současně výrazně delší, ale bližší k ránu, postupně se zkracuje, čímž připravuje tělo, aby se probudilo.

Aktivita fáze spánku

V závislosti na fázi spánku mozku spí a chová se jinak. Okamžitě po usnutí, neurální oscilace rozpadu, nervové vlákna a svaly se uvolňují, srdeční tep se zpomaluje, tlak a pokles teploty. Hypotalamus je zodpovědný za ponoření do pomalého spánku. Má skupinu nervových buněk, které pozastavují syntézu neurotransmiterů. Jedná se o vysílače, které podporují šíření impulzů na nervové zakončení.

Během REM je thalamus excitován cholinergními receptory. Díky tomu mozog provádí stejné funkce jako při bdění. Práce mozkového kmene začíná, ale monoamínové vysílače, které jsou k němu vedeny, zůstávají pasivní. Podle toho nejsou informace z talamu do kůry těla přijaty.

Detox ve snu

V průběhu výzkumu vědci zjistili, že během nočního odpočinku mozková aktivita podporuje eliminaci toxinů. To je způsobeno aktivací glyfátového systému, který pracuje desetkrát více aktivně, pokud je člověk v klidu.

Když přijde pomalý spánek, jedna polokoule zaspí, neuronové oscilace zmizí. Buňky, které podporují činnost neuronů, ačkoli jsou sníženy ve velikosti. Kvůli takovým změnám se extracelulární prostor zvětšuje a mozková tekutina začíná vyplavovat toxiny.

Mozak během spánku nezůstává: co dělat

Vědecky dokázané, že mozek, zatímco spíme, zůstává aktivní. Jeho práce se nezastaví během nočního odpočinku. Dobrý spánek ve stejnou dobu je možný pouze za nepřítomnosti porušení.

Biologické cestování s hodinami

Biologické hodiny jsou regulovány různými psychofyzikálními a přírodními faktory. Jejich průběh je ovlivněn změnou noci a dne, únavy, různých patologií, životního prostředí.

Během série experimentů vědci zjistili, že blíž k 19:00 začíná intenzivní produkce serotoninu v těle, což uklidňuje nervový systém a připravuje tělo na noční odpočinek. O hodinu později došlo ke zlepšení paměti a stabilizace státu. V tuto chvíli se doporučuje projít se na čerstvém vzduchu.

Bližší k 21:00 se zvyšuje koncentrace leukocytů, aktivují se ochranné funkce těla a buňky se intenzivně aktualizují. V tomto okamžiku je nutné jít spát. Bude snazší odpojit mozek od myšlenek, najít míru a klid během tohoto období.

Ve 22:00 začínají všechny procesy zpomalovat a přichází pomalý spánek, který se pravidelně střídá s rychlou fází. Probuzení se tělo připravuje blíž k pátému ráno. Doporučuje se, aby se v sedm hodin odebrala z postele.

Poruchy spánku

Při dlouhodobé bdělosti, nedostatku odpočinku v noci, chronické únavě a vývoje patologických stavů jsou pozorovány určité poruchy. Někdy zároveň člověk spí s otevřenými očima, často se probudí nebo vůbec nemůže spát. Chcete-li tyto problémy odstranit, musíte určit faktor, který tyto změny vyvolává.

Nespavost (nespavost) je považována za nejčastější poruchu. Vzhledem k jeho vzhledu se tělo nedokáže zotavit přes noc a mozek nevykonává své funkce ve správném rozsahu. Proto je třeba řešit problémy s usínáním.

Pomáhá normalizovat spánek při správné organizaci režimu dne, bylin a drog.

Brainová aktivita je pozorována během dne a v noci. Během odpočinku provádí tělo několik důležitých procesů. Kvůli tomu si člověk pamatuje informace lépe, stává se aktivní a po probuzení se cítí vzhůru.

Část mozku zodpovědná za spánek - zda je mozku odpočívá, může být vypnuto

Lidský mozek během spánku nezastaví svou funkci po dobu druhé. Zatímco celé tělo odpočívá, jeho činnost pokračuje. Zatímco člověk spí, obnoví se energie, paměť je zbavena zbytečných informací a těla toxinů. Chcete-li pochopit, zda mozku spočívá během spánku, jaké procesy se s ním staly, byl vytvořen elektroencefalogram, který odhaluje přesné informace o práci těla. Skutečným tématem dnes je, jaká část mozku je zodpovědná za spánek. Předložené informace jsou neúplné, i když vysvětlují některé důležité body, které se vyskytují v noci ve snu.

Práce mozku v cyklech

Předtím se věřilo, že když člověk spí, mozková aktivita postupně klesá a pak úplně zastaví svou práci. V případě EEG byla tato teorie zpochybněna. Jak se ukázalo, mozek během spánku vůbec nespí, ale dělá to spoustu práce na přípravě těla na nadcházející den.

Během odpočinku se práce těla projevuje různými způsoby, vše závisí na cyklu, ve kterém spánek probíhá.

Pomalá fáze snů

Když člověk usne, oscilace neuronů v šedé hmotě se pomalu ztrácejí, dochází k maximální relaxaci všech svalů, srdeční tep se zpomalí, pokles tlaku a teploty.

Částí mozku, která je zodpovědná za prohloubení snů, je hypotalamus. Obsahuje nervové buňky, které brání tvorbě neurotransmiterů, což jsou chemické vodiče, které jsou zodpovědné za to, že se rozechvěly mezi neurony.

Práce těla v rychlé fázi

Během období rychlého snu se excitace thalamu vyskytuje v důsledku cholinergních receptorů, jejichž poselství probíhá pomocí acetylcholinu. Tyto buňky jsou umístěny ve středním jádru orgánu a horní části pons. Jejich rychlá aktivita vede k nárůstu nárůstu neuronového mávání. Šedá hmota ve snu tohoto cyklu vyvíjí téměř stejnou aktivitu jako při bdění.

Monoaminiové vysílače, směřující od horního laloku kufru k mozkové kůře, necítí tuto energii. V důsledku toho se provádí dodávka materiálu z thalamu do kůry, i když ho osoba přijímá jako sen.

Která část mozku je zodpovědná za snění

Takový fenomén, jako je noční život, už dlouho věnoval pozornost mnoha vědcům. Dříve se takové slavné filozofové jako Hippocrates a Aristotal také pokoušeli učit sny. Ve 20. století Rusové vědci Bekhterev a Pavlov vedli výzkum na toto téma. Vědci se také zajímali o oblast šedé hmoty, která byla zodpovědná za sny.

Dnes v centrální části lidského nervového systému je definována oblast zodpovědná za bdělost a odpočinek. Tato oblast se nazývá síťová tvorba hlavního jádra mozkového kmene, což představuje strukturu různých nervových buněk, které zahrnují vlákna vystupující ze senzorických bází orgánu.

Na tomto místě existují 3 typy nervových buněk, které způsobují různé biologické aktivní prvky. Jedním z nich je serotonin. Podle vědců provádí změny v těle, což způsobuje sny.

Mnoho vývoje ukázalo, že když se zastaví tvorba serotoninu, vzniká nespavost v chronické formě. Bylo tedy odhaleno, že retikulární formace, která je zónou centra, je schopna reagovat na noční odpočinek i probuzení. Navíc mechanismus, který způsobuje zvýšení, může převládat nad strukturou odpovědnou za výzvu spánku.

Výzkum Balkin a Brown

Sny se zdají být spojeny se zajímavým fenoménem, ​​který se stane člověku během nočního odpočinku. Cílem výzkumu, který uskutečnil Balkin a Brown, bylo vytvořit zónu v mozku, kde vzniká největší funkčnost během snu.

K určení toho, co se děje s mozkem a intenzitou průtoku krve, byla pozitronová emisní tomografie použita vědci. Během období bdělosti funguje předfrantní kůra orgánu a když člověk spí, působí limbický systém, který řídí pocity, emoce a paměť.

Vývoj Brownova a Balkinova také ukazuje, že hlavní vizuální zóna mozkové kůry nefunguje během spánku. Současně působí vnější kůra centrální části, což je vizuální oblast orgánu, schopná zpracovávat informace o složitých objektech (jednotlivcích).

Studie z University of Viska

Vědci ve studii identifikovali oblast šedé hmoty odpovědné za sen. Experiment zahrnoval 46 dobrovolníků. Během odpočinku byli jedinci označeni elektrickými vlnami mozku. Elektroencefalografie byla použita k izolaci oblastí nervových buněk propojených s vizemi, bez ohledu na cyklus.

Lidé byli čas od času zvedáni a zeptali se, co viděli, když spali. Poskytnuté informace byly porovnány s elektrodami.

V důsledku toho bylo podle údajů EEG zjištěno, že během období spánku dochází k poklesu nízkofrekvenční práce v samostatné zadní části orgánové kůry, což je spojeno s výskytem vidění. A když došlo k nárůstu aktivity, pak se nic nestalo.

Když subjekty řekli, že snívali, neurální zóny byly aktivovány po celou dobu a naopak byly inaktivovány, když nezaznamenaly spánek. A bez obvyklého převládajícího odpočinku byli přítomni v zadní horké zóně, která se skládá z:

 • od okcipitální kůry;
 • prekuneusa;
 • zadní cingulát.

Pozorováním toho, jak tato stránka funguje, vědci předpovídali, že účastník experimentu by vyprávěl o vize, když se probudil. Na základě toho vědci dospěli k závěru, že tyto oblasti těla jsou zodpovědné za regulaci lidského spánku.

Jak vypnout mozek před spaním

Mnoho lidí je obeznámeno s takovým problémem, že jakmile mají odpočívat, začnou se v jejich hlavách rozbít myšlenky. Pokud neuděláte mozku a každý večer podstupujete podobný stav, vaše zdraví bude narušeno každý den.

Existují metody vypnutí mozku před spaním.

 1. Pochopte potřebu odpočinku v noci. Nedostatek spánku může způsobit mnoho nemocí, úzkost.
 2. Postupujte podle pravidelného rozvrhu. Spí a zároveň stoupá.
 3. Vypněte si hlavu před spaním, pomůže vám při každodenním rituálu, například po přečtení knihy, ale ne v posteli.
 4. Zaznamenávejte mimořádné problémy a obavy během dne.
 5. Použijte postel pouze pro sny.
 6. Vytvořte přijatelné prostředí. Ticho, nedostatek světla pomůže uvolnit tělo.
 7. Chcete-li dělat duševní cvičení, které pomohou vypnout mysl.

Pokud se nespavost nepřestává trápit, musíte se podívat na lékaře.

Jak nabit mozku po spánku do práce

Většina si nikdy neuvažovala o tom, proč je určitá skupina lidí hyperaktivní ráno, zatímco jiní tráví spoustu času do přírodního pracovního života. Rozdíl spočívá v tom, že první začnou stimulovat šedou hmotu brzy.

Jak se ráno probudí mozek a cítím se veselý, existuje mnoho triků.

 • vzít chladnou sprchu;
 • začít ráno energickou melodií;
 • učinit práci v mysli pomůže číst pro ranní kávu;
 • meditovat;
 • pití vitamínů;
 • dělat fyzické cvičení;
 • mít dobré snídaně
 • nastavte budík, aby probudil mozek.

Lidský mozek je jedinečná struktura. Dříve se předpokládalo, že v období snů se úplně vypne. Výzkum ukázal, že tato hypotéza nemá žádný základ, a proto je vyloučena ze skutečností. Když člověk spí, aktivují se neuronální vazby, které jsou zodpovědné za funkčnost organismu jako celku.

Která část mozku je zodpovědná za spánek

Jak jsou uspořádány sny, jaká část mozku je zodpovědná za spánek - otázky, které výzkumníci z celého světa po mnoho let žádali. Procesy, které se vyskytují po skončení bdělosti, zůstávají z velké části tajemstvím. Vědci se podařilo pouze zvednout závoj tajemství, obklopující ponoření do spánku.

Práce s mozkem na spánkových cyklech

Jednou z osvědčených skutečností je přítomnost několika fází spánku.

Jejich existence byla objevena v 50. letech minulého století a studovala elektronické impulzy. Fáze tvoří cyklus trvající 1-1,5 hodiny. Během noci dochází k opakované změně období.

Existují dvě hlavní fáze spánku:

V pomalé fázi se člověk postupně propadá do hlubokého spánku. Mozek vysílá signál míchy, aby zastavil činnost neuronů v pohybu. Ruce, nohy se uvolňují, tělo je zcela uvolněné. Je těžké probudit člověka, který je v této fázi.

Po uplynutí určité doby se aktivita obnoví. Existuje rychlá fáze. V tomto okamžiku spící člověk vidí nejjasnější sny. Člověk může mluvit, je velmi snadné ho probudit. Otázka, zda mozek funguje během spánku, tedy může být zodpovězen pozitivně.

Pomalá fáze snů

Při studiu hlubokého spánku vědci dospěli k závěru, že ponoření do něj je doprovázeno určitými procesy.

V tuto chvíli:

 1. neuronální oscilace zpomalují;
 2. svaly se uvolňují;
 3. snižuje počet srdečních tepů;
 4. snížená teplota a tlak.

V pomalém spánku, orgán, který v bdělém režimu vysílá časté vlny, prakticky klesá do stavu spánku. Vlny jsou hladké a pomalé. Aktivita se snižuje.

Většina vědců má tendenci věřit, že v této fázi dochází k obnově funkcí mozku. Existují vědci, kteří věří, že i ponoření do hlubokého spánku nezmenšuje činnost některých neuronů (nacházejících se v hypotalamu a předním mozku).

Funkce mozku v rychlé fázi

Mozková práce během REM spánku se dramaticky mění. Odborníci tvrdí, že úroveň neurálních oscilací v mnoha ohledech opakuje úroveň kmitání v režimu probuzení. Teplota stoupá, tlak se stabilizuje. V této fázi se rodí sny.

Organická sloučenina zvaná acetylcholin přispívá k excitaci thalamu. Aktivní aktivita buněk způsobuje výskyt nárůstu neuronů a v šedé hmotě se práce znovu provádí, jako v bdělosti. Doba rychlé fáze se prodlužuje ráno.

Část mozek zodpovědná za snění

Experimentálně vědci zjistili, že v centrální části nervového systému je část odpovědná za lidskou aktivitu během období odpočinku a bdění. To se nazývá retikulární formování hlavního jádra mozkové kosti. Propletení nervových buněk přispívá k rozvoji některých neurotransmiterů, například serotoninu. Dysfunkce této zóny způsobuje nespavost. Nicméně, když člověk sní, mozku spočívá. Pokud tomu tak není, může mluvit o jakémkoli porušení.

Restrikční regulace probíhá v hypotalamu, kde nervové buňky obsahující neurotransmitery vysílají signály. Tato informace se pak přenáší do mozkové kůry.

Ukazuje se, že nervové buňky způsobují aktivní aktivitu hypotalamu a dochází k nárůstu neuronálních kmitů, podobně jako u bdělosti.

Je důležité, aby hypotalamus přímo ovlivňoval tvorbu cirkadiánních rytmů. Skupina neuronů středního hypotalamu je za to zodpovědná. Obdrží informace ze sítnice, která čte, zda je v místnosti pokojná nebo světlá. Ve tmě začíná tvorba melatoninu, který podporuje rychlý spánek.

Výzkumná práce Balkin a Brown

Vědci Thomas Balkin a Allen Brown provedli studii, jejímž hlavním účelem bylo zřídit přesné oddělení odpovědné za sny a zjistit, zda mozku odpočívá během spánku.

Výzkumníci použili pozitronový emisní tomograf. Data ukázala, že v dobách bdělosti a spánku jsou aktivní různé oddělení. Když člověk nespí, jeho činnost je regulována prefrontální kůrou a během odpočinku je činnost vystavena limbickým systémem, který je zodpovědný za paměť, emoce.

Výsledky experimentu navíc potvrzují, že vizuální kůra je odpojena, když člověk usne, ale extrémní kůra zodpovědná za vizuální podněty zůstává aktivní. Sny proto často vypadají skutečně dost.

Výzkumné údaje z University of Wisconsin

Vědci provedli další významnou studii. Pro účast v experimentu bylo vybráno 46 dobrovolníků. Během odpočinku byl k předmětům připojen EEG, který sledoval změny elektrických impulzů. Současně byl spánek zdrcující, protože účastníci experimentu byli pravidelně probouzáni.

Lidé mluvili o tom, co v té chvíli snívali. Jejich příběhy byly porovnávány s indikátory elektrických impulzů. Studie ukázala, že v průběhu odpočinku dochází ke snižování práce v oddělené části kůry, která je odpovědná za vzhled snů. Naopak v nepřítomnosti vizí se aktivita zvyšuje. Když dobrovolníci mluvili o tom, co viděli, neurální zóny pracovaly aktivněji.

Experiment ukázal, že regulace spánku závisí na následujících odděleních:

 • okcipitální kůra;
 • prekuneusa;
 • zadní cingulát.

Zpomaluje činnost mozku před spaním

Vědci se shodují, že nejen mozková aktivita během spánku je důležitá, ale také její zpomalení před nočním odpočinkem. To umožní lepší odpočinek a ušetří člověka od nespavosti. Vyzkoušejte následující metody ke snížení aktivity mozku:

 • nastavte čistý režim. Jděte spát a probudíte najednou, bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den nebo den volna. Použijte budík;
 • před nočním odpočíváním opakujte určité akce. Může to být koupání, čtení knihy atd. Ale vyvarujte se používání gadgetů;
 • vytvářet ticho, nechte pouze tlumené světlo a nepůjděte do postele s telefonem.

U chronické nespavosti byste se měli poradit s lékařem.

Ranní probuzení a zvýšená mozková aktivita

Zvyšování mozkové aktivity začíná dlouho před probuzením. V průměru od 4 do 5 hodin se tělo už začíná připravovat na nový den. Doba trvání rychlé fáze se zvyšuje, člověk se často probouzí jen ráno.

Pokud se těžko dostanete z postele, zkuste se probudit pomocí jednoduchých metod:

 • vzít osvěžující sprchu;
 • zapněte svou oblíbenou hudbu;
 • když máte snídani, přečtěte si noviny nebo knihu;
 • cvičit nebo meditovat;
 • dobře jíst.

Vědci po mnoho let mohou argumentovat o struktuře lidského mozku a jeho spojení se sny. Předpoklady o tom, jak tento důležitý orgán funguje, se ve výzkumném procesu opakovaně změnily. Ne tak dávno se věřilo, že se úplně odpojil během nočního odpočinku a teprve nedávno byl tento názor zamítnut. V jednom případě vědci souhlasí - je důležité poskytnout kvalitní odpočinek, aby tělo mohlo plně pracovat. Neexistuje lepší způsob, jak obnovit aktivitu než spát.

Které části mozku jsou zodpovědné?

Mozog je nejdůležitějším orgánem centrálního nervového systému z hlediska fyziologie, který se skládá z množství nervových buněk a procesů. Tělo je funkčním regulátorem odpovědným za provádění různých procesů, které se vyskytují v lidském těle. V současné době pokračuje studium struktury a funkcí, ale i dnes nelze říci, že orgán byl studován alespoň na polovinu. Rozložení je nejtěžší ve srovnání s jinými orgány lidského těla.

Mozak se skládá ze šedé hmoty, což je obrovský počet neuronů. Je pokryta třemi různými plášti. Hmotnost se pohybuje od 1200 do 1400 g. (Pro malé dítě - přibližně 300-400 g). Na rozdíl od obecné víry velikost a váha těla neovlivňuje intelektuální schopnosti jedince.

Duševní schopnosti, erudice, účinnost - to vše je zajištěno vysoce kvalitní saturací mozkových nádob s užitečnými mikroelementy a kyslíkem, které tělo přijímá výhradně přes krevní cévy.

Všechny části mozku by měly fungovat co nejlépe a bez poruch, protože kvalita práce bude záviset na úrovni lidského života. V této oblasti je věnována zvýšená pozornost buňkám, které vysílají a vytvářejí impulsy.

Můžete se krátce bavit o následujících důležitých odděleních:

 • Podlouhlé. Reguluje metabolismus, analyzuje nervové impulsy, zpracovává informace získané z očí, uší, nosu a dalších senzorických orgánů. V tomto oddělení jsou ústřední mechanismy odpovědné za vznik hladovění a žízně. Samostatně stojí za zmínku koordinaci pohybů, což je také oblast odpovědnosti podlouhlého oddělení.
 • Přední Struktura tohoto oddělení se skládá ze dvou hemisferií se šedou hmotou kortexu. Tato zóna je zodpovědná za mnoho z nejdůležitějších funkcí: vyšší duševní činnost, vytváření reflexů na podněty, demonstrace elementárních emocí člověkem a vytvoření charakteristických emočních reakcí, soustředění pozornosti, aktivity v oblasti poznávání a myšlení. Je také uznáváno, že zde najdete zábavní centra.
 • Průměrný Kompozice zahrnuje mozkové hemisféry, diencephalon. Oddělení je zodpovědné za motorickou činnost očních bulvy, vytváření výrazů obličeje na tváři osoby.
 • Cerebellum. Působí jako spojovací část mezi můstkem a zadním mozkem, provádí mnoho důležitých funkcí, které budou popsány později.
 • Most Velká část mozku, která zahrnuje střediska vidění a sluchu. Vykonává obrovské množství funkcí: nastavení zakřivení čočky oka, velikost žáků v různých podmínkách, udržení rovnováhy a stability těla v prostoru, vytváření reflexů při vystavení podnětům k ochraně těla (kašel, zvracení, kýchání atd.), Kontrolu srdce, práce kardiovaskulárního systému, pomáhají při fungování jiných vnitřních orgánů.
 • Ventricles (celkem 4 kusy). Jsou plněny cerebrospinální tekutinou, chrání nejdůležitější orgány centrálního nervového systému, vytvářejí CSF, stabilizují vnitřní mikroklima CNS, provádějí filtrační funkce, kontrolují cirkulaci CSF.
 • Centra Wernicke a Brock (odpovědní za lidské řečové schopnosti - rozpoznávání řeči, porozumění, reprodukci atd.).
 • Brain stonku. Významná část, která je poměrně dlouhá forma, která rozšiřuje míchu.

Všechny oddělení jako celek jsou také zodpovědné za biorytmy - jedná se o jednu z odrůd spontánní elektrické aktivity na pozadí. Je možné detailně prozkoumat všechny laloky a oddělení orgánu pomocí čelního plátku.

Všeobecně se věří, že využíváme schopnosti našeho mozku o 10 procent. To je podvod, protože ty buňky, které nejsou zapojeny do funkční aktivity jednoduše umírají. Proto používáme mozku 100%.

Konečný mozek

Je obvyklé, že hemisféry obsahují jedinečnou strukturu, obrovské množství záhybů a žlábků ve složení konečného mozku. Vezmeme-li v úvahu asymetrii mozku, každá polokoule se skládá z jádra, pláště, čichového mozku.

Hemisphere jsou prezentovány jako multifunkční systém s více úrovněmi, který zahrnuje fornix a corpus callosum, které vzájemně propojují hemisféry. Úrovně tohoto systému jsou: kůra, subkortex, čelní, okcipitální, parietální laloky. Přední strana je nezbytná pro zajištění normální motorické aktivity lidských končetin.

Středně pokročilý mozek

Specifičnost struktury mozku ovlivňuje strukturu jeho hlavních dělení. Například, diencephalon také sestává ze dvou hlavních částí: ventrální a hřbetní. Hřbetní část zahrnuje epitalamus, thalamus, metatalamus a ventrální část - hypotalamus. Ve struktuře mezilehlé zóny je obvyklé rozlišovat mezi epifýzou a epitalamusem, které regulují adaptaci organismu na změnu biologického rytmu.

Thalamus je jednou z nejdůležitějších částí, protože je nezbytné, aby lidé zpracovali a upravovali různé vnější podněty a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí. Hlavním účelem je shromáždit a analyzovat různé senzorické vjemy (s výjimkou smyslového vnímání), přenášet odpovídající impulsy na velké hemisféry.

Vzhledem k charakteristice struktury a funkce mozku stojí za zmínku hypotalamus. Jedná se o speciální samostatné subkortikální centrum, plně zaměřené na práci s různými vegetativními funkcemi lidského těla. Dopad oddělení na vnitřní orgány a systémy se provádí pomocí centrálního nervového systému a endokrinních žláz. Hypotalamus také provádí následující charakteristické funkce:

 • vytváření a podpora spánku a bdění v každodenním životě.
 • termoregulace (udržování normální tělesné teploty);
 • regulace srdeční frekvence, respirace, tlaku;
 • kontrola potních žláz;
 • regulace motility střev.

Hypotalamus také poskytuje počáteční reakci člověka na stres, je zodpovědný za sexuální chování, takže může být popsán jako jedno z nejdůležitějších oddělení. Při práci s hypofýzou má hypotalam stimulující účinek na tvorbu hormonů, které nám pomáhají přizpůsobit tělo stresové situaci. Úzce souvisí s endokrinním systémem.

Hypofýza má poměrně malou velikost (o velikosti slunečnicového semena), ale je zodpovědná za produkci obrovského množství hormonů včetně syntézy pohlavních hormonů u mužů a žen. Umístil za nosní dutinu, zajišťuje normální metabolismus, ovládá funkci štítné žlázy, reprodukční žlázy, nadledviny.

Mozek, v klidném stavu, spotřebovává obrovské množství energie - asi 10-20krát více než svaly (vzhledem k jeho hmotnosti). Spotřeba je v rozmezí 25% veškeré dostupné energie.

Midbrain

Středový mozík má relativně jednoduchou strukturu, malou velikost, zahrnuje dvě hlavní části: střechu (nacházející se ve středu sluchu a zraku, nacházející se v subkortikální části); nohy (místo v sobě vedou cesty). Je také obvyklé, aby do struktury obvazu byly zahrnuty černé a červené jádro.

Podkorické střediska, které jsou součástí tohoto oddělení, usilují o zachování normálního fungování středisek sluchu a zraku. Také zde jsou jádra nervů, které zajišťují práci očních svalů, temporálních lalůček, zpracovávají různé sluchové pocity a přetvářejí je do zvukových obrazů, které jsou pro lidi známé a časově-parietální uzel.

Dále se rozlišují následující funkce mozku: ovládání (společně s podlouhlým úsekem) reflexů, které vznikají při vystavení podnětu, pomáhají s orientací v prostoru, vytvářejí vhodnou odezvu na podněty a otáčejí tělem požadovaným směrem.

Šedou hmotou v této části je vysoká koncentrace nervových buněk, které tvoří jádra nervů uvnitř lebky.

Mozek se aktivně rozvíjí mezi věkem dvou a jedenácti. Nejúčinnějším způsobem zlepšení jejich intelektuálních schopností je zapojit se do neznámé činnosti.

Medulla oblongata

Důležitá část centrálního nervového systému, která se v různých lékařských popisu nazývá bulbus. Je umístěn mezi mozkovým můstkem, můstkem a míchou. Bulbus, který je součástí kmene centrálního nervového systému, je zodpovědný za fungování dýchacího systému, regulaci krevního tlaku, který je pro člověka životně důležitý.

V tomto ohledu, pokud je toto oddělení nějakým způsobem poškozeno (mechanické poškození, patologie, mrtvice atd.), Pak pravděpodobnost smrti člověka je vysoká.

Nejdůležitější funkce podlouhlého oddělení jsou:

 • Spolupráce s cerebelem k zajištění rovnováhy, koordinace lidského těla.
 • Oddělení zahrnuje vagus nerv s vegetativním vláknem, který pomáhá zajistit funkci trávicího a kardiovaskulárního systému, krevní oběh.
 • Zajištění polykání potravin a tekutin.
 • Přítomnost kašel a kýchacích reflexů.
 • Regulace respiračních, krevních zásob jednotlivých orgánů.

Medulla oblongata, jejíž struktura a funkce se liší od míchy, má s sebou mnoho společných struktur.

Mozek obsahuje asi 50-55% tuku a tímto indikátorem je mnohem daleko před zbytkem lidského těla.

Cerebellum

Z hlediska anatomie v cerebellum je obvyklé rozlišit zadní a přední okraj, dolní a horní povrch. V této zóně je středový úsek a hemisféra, rozdělená do tří laloků bradami. Jedná se o jednu z nejdůležitějších struktur mozku.

Hlavním úkolem tohoto oddělení je regulace kosterních svalů. Spolu s kortikální vrstvou se cerebellum podílí na koordinaci dobrovolných pohybů, ke kterým dochází kvůli přítomnosti spojení oddělení s receptory, které jsou zakotveny v kosterních svalech, šlachách a kloubech.

Cerebellum také ovlivňuje regulaci tělesné rovnováhy během lidské aktivity a při chůzi, která se provádí ve spojení s vestibulárním aparátem polokruhových kanálů vnitřního ucha, které přenášejí informace o poloze těla a hlavy v prostoru k CNS. Jedná se o jednu z nejdůležitějších funkcí mozku.

Cerebellum zajišťuje koordinaci pohybů skeletálních svalů pomocí vodivých vláken, které procházejí od předních rohů míchy k místu, kde začínají periferní motorické nervy kosterních svalů.

Nádory se mohou na mozkově tvorit v důsledku rakovinné léze oddělení. Onemocnění je diagnostikováno pomocí zobrazování magnetickou rezonancí. Symptomy patologie mohou být mozkové, vzdálené, fokální. Nemoc se může vyvinout z několika důvodů (obvykle se objevuje na pozadí dědičných faktorů).

Zadní mozku

Struktura lidského mozku zajišťuje přítomnost zadního mozku. Toto oddělení zahrnuje dvě hlavní části - most a cerebellum. Most je součástí trupu, který se nachází mezi středem a medulou oblongata. Mezi hlavní funkce tohoto oddělení patří reflex a dirigent.

Pontský most, který je z anatomického bodu rénia považován za strukturu zadního mozku, je prezentován ve formě zesíleného polštáře. V dolní části mostu je podlouhlá část, nahoře - průměrná.

V můstku existují centra, která kontrolují fungování mastifikačních, obličejových a některých očních svalů. Nervové impulzy z receptorů smyslů, kůže, vnitřního ucha jdou na můstek, díky této zóně cítíme chuť, udržujeme rovnováhu a máme sluchovou citlivost.

Člověk má část mozku zodpovědný za spánek.

Fenomén spánku se již dávno zajímá o různé vědce a výzkumníky. Dokonce iv dávných dobách se takové velké filozofové jako Hippocrates a Aristotle pokoušeli studovat spánek. Už na počátku dvacátého století tak naši známí naši krajané, jako byli V. M. Bektejrev a I. P. Pavlov, provedli rozsáhlý výzkum v této oblasti. Zejména vědci se zajímali o část mozku, která je odpovědná za spánek.

Dnes je v mozku člověka a dalších savců nalezena oblast zodpovědná za bdělost a spánek. Tato oblast se nazývá síťová formace centrálního jádra mozkového kmene, což je síť četných neuronů, pronikajících vlákny pocházejícími ze senzorických jader mozkového kmene.

V této oblasti mozku existují tři typy neuronů, které produkují různé biologicky účinné látky. Jedna z těchto látek - serotonin - podle mnoha vědců vede k změnám v mozku, které způsobují spánek. V mnoha experimentech bylo zjištěno, že ukončení produkce serotoninu způsobuje chronickou nespavost.

Vědci také zjistili, že retikulární formace je oblast mozku, která je zodpovědná za spánek i probuzení. Navíc mechanismus, který způsobuje probuzení, dokáže ovládnout mechanismus, který způsobuje spánek.

Může se zdát, že všechno je již známo o části mozku, které jsou zodpovědné za spánek, ale v této oblasti je stále mnoho nejasných.

Brain - základ harmonické práce těla

Člověk je složitý organismus skládající se z mnoha orgánů sjednocených v jediné síti, jejichž práce je přesně a bezvadně regulována. Hlavní funkcí regulace těla je centrální nervový systém (CNS). Jedná se o komplexní systém, který zahrnuje několik orgánů a periférních nervových zakončení a receptorů. Nejdůležitějším orgánem tohoto systému je mozek - komplexní počítačové centrum zodpovědné za správné fungování celého organismu.

Obecné informace o struktuře mozku

Snaží se o to dlouhou dobu studovat, ale vědci po celou dobu nebyli schopni přesně a jednoznačně odpovědět na otázku, co to je a jak funguje toto tělo. Mnoho funkcí bylo studováno, protože u některých existují pouze hádky.

Vizuálně je možné jej rozdělit na tři hlavní části: mozkový kmen, cerebellum a mozkové hemisféry. Toto rozdělení však neodráží celou všestrannost fungování tohoto orgánu. Podrobněji jsou tyto části rozděleny do sekcí zodpovědných za určité funkce těla.

Podlouhlé oddělení

Centrální nervový systém člověka je neoddělitelným mechanismem. Hladký přechodový prvek z páteřního segmentu centrálního nervového systému je podlouhlý úsek. Vizuálně to může být reprezentováno jako zkrácený kužel se základnou v horní části nebo malou cibulí hlavou s odbočenými výčnělky - nervové tkáně spojující se střední částí.

K dispozici jsou tři různé funkce oddělení - senzorické, reflexní a dirigentské. Jeho úkolem je ovládat hlavní ochranný (gag reflex, dýchání, kašel) a nevědomé reflexe (srdeční tep, dýchání, mrkání, slinění, vylučování žaludeční šťávy, polykání, metabolismus). Navíc medulla je zodpovědná za pocity, jako je rovnováha a koordinace pohybů.

Midbrain

Další oddělení odpovědné za komunikaci s míchou je střední. Hlavním úkolem tohoto oddělení je zpracování nervových impulsů a korekce pracovní kapacity sluchadla a lidského vizuálního centra. Po zpracování získaných informací poskytuje tato forma impulsní signály, které reagují na podněty: otáčení hlavy směrem k zvuku, změna polohy těla v případě nebezpečí. Další funkce zahrnují regulaci tělesné teploty, svalového tónu, vzrušení.

Středisko má složitou strukturu. Existují 4 seskupení nervových buněk - hillocks, z nichž dvě jsou zodpovědné za vizuální vnímání, další dvě jsou pro sluch. Nervové klastry stejné nervové vodivé tkáně, vizuálně podobné nohám, jsou navzájem propojené a s jinými částmi mozku a míchy. Celková velikost segmentu u dospělého člověka nepřekračuje 2 cm.

Středně pokročilý mozek

Ještě složitější ve struktuře a funkci oddělení. Anatomicky je diencephalon rozdělen na několik částí: hypofýzu. Jedná se o malý přísun mozku, který je zodpovědný za vylučování potřebných hormonů a regulaci endokrinního systému těla.

Hypofýza je podmíněně rozdělena na několik částí, z nichž každá vykonává svou funkci:

 • Adenohypofýza - regulátor periferních endokrinních žláz.
 • Neurohypofýza je spojena s hypotalamem a akumuluje hormony, které produkuje.

Hypothalamus

Malá oblast mozku, jejíž nejdůležitější funkcí je kontrola srdeční frekvence a krevního tlaku v cévách. Navíc je hypotalamus zodpovědný za část emočních projevů tím, že produkuje potřebné hormony k potlačení stresových situací. Další důležitou funkcí je kontrola hladu, sytosti a žízně. Na vrchol je hypotalamus centrem sexuální aktivity a potěšení.

Epithalamus

Hlavním úkolem tohoto oddělení je regulace denního biologického rytmu. Díky produkci hormonů ovlivňuje délku spánku v noci a normální bdělost v denní době. Je to epitálum, který přizpůsobuje naše tělo podmínkám "světlého dne" a rozděluje lidi na "sovy" a "larki". Dalším úkolem epithalamu je regulace metabolismu těla.

Thalamus

Tato formace je velmi důležitá pro správné pochopení světa kolem nás. Thalamus je zodpovědný za zpracování a interpretaci impulsů z periferních receptorů. Data ze spektrálního nervu, sluchadla, receptorů tělesné teploty, čichových receptorů a bolestivých bodů se shromažďují do daného centra pro zpracování informací.

Zadní část

Stejně jako předchozí divize obsahuje zadní mozog podsekce. Hlavní část je cerebellum, druhá je pons, která je malým polštářkem nervové tkáně, která spojuje cerebellum s jinými odděleními a cévami, které krmit mozek.

Cerebellum

Ve své podobě se mozeček podobá mozkovým polokouli, skládá se ze dvou částí, spojených "červem" - komplexem vedení nervové tkáně. Hlavní hemisféry se skládají z jader nervových buněk nebo "šedé hmoty", které jsou sestaveny tak, aby se zvýšil povrch a objem v záhybech. Tato část je umístěna v zadní části lebky a zcela zabírá celou zadní fossu.

Hlavním úkolem tohoto oddělení je koordinace motorických funkcí. Cerebellum však neiniciuje pohyby rukou nebo nohou - řídí pouze přesnost a jasnost, pořadí, ve kterém jsou pohyby prováděny, motorické dovednosti a držení těla.

Druhým důležitým úkolem je regulace kognitivních funkcí. Mezi ně patří: pozornost, porozumění, povědomí o jazyku, regulace pocitu strachu, pocit času, uvědomění si povahy potěšení.

Mozková hemisféra mozek

Objem a objem mozku spadnou na konečné dělení nebo velké hemisféry. Existují dvě hemisféry: levice - většina z nich je zodpovědná za analytické myšlení a řečové funkce těla a právo - jehož hlavním úkolem je abstraktní myšlení a všechny procesy spojené s tvořivostí a interakcí s vnějším světem.

Struktura konečného mozku

Mozková hemisféra mozku je hlavní "procesní jednotka" centrálního nervového systému. Navzdory odlišné "specializaci" těchto segmentů se navzájem doplňují.

Mozková hemisféra jsou komplexní systém interakce mezi jádry nervových buněk a neurokonduktivních tkání spojujících hlavní oblasti mozku. Horní povrch, nazvaný kůra, se skládá z velkého počtu nervových buněk. Říká se tomu šedá hmota. Ve světle obecného vývojového vývoje je kůra nejmladší a nejrozvinutější formací centrálního nervového systému a nejvyšší vývoj byl dosažen u lidí. Je to ona, která je zodpovědná za formování vyšších neuropsychologických funkcí a složitých forem lidského chování. Aby se zvýšila použitelná plocha, povrch hemisféry se shromažďuje v záhybech nebo gyrusu. Vnitřní povrch mozkových hemisfér se skládá z bílé hmoty - procesů nervových buněk zodpovědných za vedení nervových impulzů a komunikaci se zbytkem segmentů CNS.

Na druhé straně každá hemisféra je konvenčně rozdělena na 4 části nebo laloky: okcipitální, parietální, temporální a čelní.

Occipitální laloky

Hlavní funkcí této podmíněné části je zpracování neurálních signálů z vizuálních center. Právě zde jsou obvyklé pojmy barvy, objemu a dalších trojrozměrných vlastností viditelného objektu tvořeny ze světelných podnětů.

Parietální lalůčky

Tento segment je zodpovědný za výskyt bolesti a zpracování signálů z tělových tepelných receptorů. Při tom se jejich společná práce končí.

Parietální lalok levé hemisféry je zodpovědný za strukturování informačních paketů, umožňuje pracovat s logickými operátory, číst a číst. Také tato oblast tvoří povědomí o celé struktuře lidského těla, definici pravé a levé části, koordinaci jednotlivých pohybů do jediného celku.

Správný je zapojen do syntézy informačních toků, které jsou generovány occipitálními laloky a levým parietálem. Na tomto místě vzniká obecný trojrozměrný obraz vnímání prostředí, prostorové polohy a orientace, chybného výpočtu perspektivy.

Časové lalůčky

Tento segment lze porovnat s "pevným diskem" počítače - dlouhodobým ukládáním informací. Právě zde jsou uloženy všechny památky a znalosti osoby shromážděné po celý život. Pravý temporální lalok je zodpovědný za vizuální paměť - paměť obrazů. Vlevo - zde jsou uloženy všechny pojmy a popisy jednotlivých objektů, interpretace a porovnání obrazů, jejich názvy a charakteristiky.

Pokud jde o rozpoznávání řeči, do tohoto postupu se podílejí i časové laloky. Jejich funkce jsou však odlišné. Pokud je levý lalok určen k rozpoznání sémantického zatížení slyšených slov, pravý lalok interpretuje intonační barvu a její porovnání s mimikou reproduktorů. Další funkcí této části mozku je vnímání a dekódování neurálních impulsů pocházejících z čichových receptorů nosu.

Čelní lalůčky

Tato část je zodpovědná za takové vlastnosti našeho vědomí jako kritické sebehodnocení, přiměřenost chování, vědomí míry bezvýznamnosti akcí, nálady. Obecné chování člověka závisí také na správném fungování čelních laloků mozku, poruchy vedou k nepřiměřenosti a asociaci akcí. Proces učení, zvládnutí dovedností, získávání podmíněných reflexů závisí na správném fungování této části mozku. To se týká také míry aktivity a zvědavosti člověka, jeho iniciativy a povědomí o rozhodnutích.

K systematizaci funkcí GM jsou uvedeny v tabulce:

Ovládejte nevědomé reflexy.

Kontrola rovnováhy a koordinace pohybů.

Regulace tělesné teploty, svalového tónu, agitace, spánku.

Znalost světa, zpracování a interpretace impulsů z periferních receptorů.

Zpracování informací z periferních receptorů

Řídí srdeční frekvenci a krevní tlak. Hormonová produkce. Ovládejte stav hladu, žízní, sýtosti.

Regulace denního biologického rytmu, regulace metabolismu těla.

Regulace kognitivních funkcí: pozornost, porozumění, povědomí o jazyku, regulace pocitu strachu, pocit času, uvědomění si povahy potěšení.

Interpretace pocitů bolesti a tepla, odpovědnost za schopnost číst a psát, logická a analytická schopnost myšlení.

Dlouhodobé uchovávání informací. Interpretace a porovnání informací, rozpoznávání řeči a výrazů obličeje, dekódování neurálních impulzů pocházejících z čichových receptorů.

Kritická sebeúcta, přiměřenost chování, nálada. Proces učení, zvládnutí dovedností, získávání podmíněných reflexů.

Interakce mozku

Navíc každá část mozku má své vlastní úkoly, celá struktura určuje vědomí, charakter, temperament a další psychologické vlastnosti chování. Tvorba určitých typů je určena různým stupněm vlivu a aktivity určitého segmentu mozku.

První psycho nebo cholerik. Tvorba tohoto typu temperamentu nastává s dominantním vlivem čelních laloků kůry a jedné z podregionů diencefalonu - hypotalamu. První generuje účelnost a touhu, druhá sekce posiluje tyto emoce potřebnými hormony.

Charakteristická interakce divizí, která určuje druhý typ temperamentu - sanguine, je společná práce hypotalamu a hipokampu (dolní část temporálních lalůček). Hlavním úkolem hipokampu je udržení krátkodobé paměti a převedení výsledných poznatků na dlouhodobé. Výsledkem této interakce je otevřený, zvědavý a zaujatý typ lidského chování.

Melancholický - třetí typ temperamentního chování. Tato možnost je tvořena se zvýšenou interakcí hipokampu a další formací velkých hemisfér - amygdaly. Současně se snižuje aktivita kůry a hypotalamu. Amygdala přebírá celý "bang" vzrušujících signálů. Avšak vzhledem k tomu, že vnímání hlavních částí mozku je inhibováno, je reakce na excitaci nízká, což naopak ovlivňuje chování.

Naopak, při vytváření silných spojení je čelní lalok schopen nastavit aktivní model chování. Ve vzájemném působení kůry této oblasti a mandlí vytváří centrální nervový systém pouze velmi významné impulsy, přičemž ignoruje nevýznamné události. To vše vede k vytvoření phlegmatického modelu chování - silného a účelného člověka s vědomím prioritních cílů.

Se Vám Líbí O Epilepsii