Výsledek MRI mozku: norma a patologie

Magnetické rezonanční zobrazování, postupně se rozvíjející, zaujímalo vedoucí pozici v diagnostice onemocnění mozku. Pomocí vlastností elektromagnetického pole pro změnu odezvy impulzů atomů vodíku v buňkách umožňuje MRI vytvořit detailní trojrozměrný obraz všech struktur mozku. Dopad na tělo je neinvazivní, aniž by došlo k narušení integrity tkání a bez poškození těla.

Diagnostická schopnost magnetických skenerů roste každý rok. První snímače by mohly vytvořit elektromagnetické napětí asi tří desetin tesla. V současné době se běžně používají skenery o polovičním poloviční ploše, dvou teslách a někdy osm, které výrazně zvyšují diagnostický výkon.

Tomograf provádí postupné skenování mozkových struktur v několika milimetrech, pořizování snímků. Skenování může odrážet jak horizontální, tak i svislé povrchy, vytvářet trojrozměrný obraz mozkových struktur. Některé typy patologie vyžadují použití kontrastních látek, které zvyšují jasnost obrazů, plnění krevních cév a hromadění tkání.

Kdo hodnotí výsledky studie?

Radiolog, který provedl studii, dešifruje výsledky MRI. Důsledně, aniž by nic zanedbával, analyzuje všechny získané obrazy a uzavírá závěr. Pacient obdrží studijní protokol na rukou, kde radiolog popisuje tvar, velikost a stav všech studovaných struktur. Na konci protokolu lékař uzavře závěr, ve kterém odráží odchylky od normy, pokud vůbec existují.

Spolu s protokolem studie obdrží osoba film s obrázky a elektronickou verzí tomogramů zaznamenaných na disku nebo flash kartu. Některé instituce poskytují výsledek v elektronické verzi pouze na žádost pacienta.

Radiolog, který popisuje a uzavírá obrazy, nemá právo provádět analýzu významnosti zjištěné patologie, může pouze uvést typ odchylek a jejich umístění. Ošetřující lékař (zpravidla ten, kdo poslal na vyšetření), vyvozuje závěr o významu zjištěných abnormalit a způsobu jejich léčby, a proto by mu měly být přičítány výsledky studie. Radiolog může poradit pacientovi, který lékař by měl být odkázán na zjištěnou patologii, pokud osoba přišla na MRI bez doporučení, sama o sobě.

Kdo léčí nemoci mozku?

Lékař pro pacienta s mozkovou patologií může být neurolog nebo neurochirurg. Lékaři této specializace mohou zpravidla samostatně rozluštit tomogramy. Neuroscienti nebo neurochirurg se po provedení nezávislé analýzy tomogramu mohou nesouhlasit s popisem a závěrem radiologa, protože kromě vyšetření MRI také analyzuje výsledky vyšetření a další vyšetření pacienta.

Pokud má lékař pochybnosti a neshody s radiologistou, obvykle se konají lékařské konzultace a provádí se druhé vyšetření.

Co lze vidět na tomogramech?

Různé části mozku se liší barvou od bílé po černou. Kontrast závisí na stupni protonových vodíkových kmitání v tkáni, puls, ze kterého se snímá přístroj MRI.

Na obrázku můžete vidět stav šedé a bílé hmoty mozku, komory (dutinové útvary, uvnitř kterých cirkuluje intracerebrální tekutina). Všechny subkortické centra a útvary zodpovědné za různé funkce těla jsou viditelné. K dispozici jsou také meningy a prostor mezi nimi, kosti lebky, oběžné dráhy, sluchové průchody a nosní dutiny.

Jak vypadá zdravý mozek?

Zdravý mozkový doktor radiolog popisuje studijní protokol následovně:

Všechny struktury mozku musí být správně vyvinuty, intenzita signálu magnetické rezonance je normální. Komorový systém je vyvinut správně, normální velikosti, není expandován, není redukován. Perivaskulární, subarachnoidní prostor je normální. Chrápky a převleky jsou normální. Mozgové struktury normální velikosti, ne přemístěné. Turecké sedlo, hypofýza bez patologie. Oběžné dráhy, nosní dutiny, sluchové průchody normální velikosti a tvaru, bez známky patologie. Tkáně mozku nemají ohniskové a difúzní změny. Pokud byl použit kontrast, mozkové cévy byly vyvinuty správně, rovnoměrně vyplněné kontrastním činidlem.

Jak vypadají patologické změny na obrázcích?

Nádor

Obraz vypadá jako jasnější asymetrické místo se zubatými okraji (protože obrázek je negativní, lékaři jej nazývají ztmavnutím). Vzdělání může deformovat a přemísťovat další struktury (ventrikuly, subkortikální centra). Růst nádorů je zpravidla provázen rychlým vývojem dalších cév v postižené oblasti, proto se kontrastní analýza používá k analýze objemových procesů.

Zdvih

S rozvojem ischemické cévní mozkové příhody existuje hypoxická zóna mozku, na MRI bude zvýrazněna světlejší barvou, ale na rozdíl od nádoru bude bodka odpovídat inervačnímu bazénu jedné z mozkových tepen. Pokud bude kontrastní zásobení krve v oblasti mrtvice sníženo. Může být stanovena hladkost brázd a konvulky v postižené oblasti.

Hemoragická mrtvice je doprovázena prasknutím cévy a tvorbou intracerebrálního hematomu. Obrazy MRI ukazují tmavou dutinu s prstencovým pásem kolem obvodu, tloušťka kroužku se s časem snižuje.

Cévní onemocnění

Cévní onemocnění bylo zjištěno zavedením kontrastního činidla.

Tato skupina patologií zahrnuje:

 • Ateroskleróza cerebrálních cév (projevuje se snížením vaskulárního kontrastu v důsledku zúžení lumen aterosklerotickými plaky.
 • Hypertenzní angiopatie je doprovázena expanzí perivaskulárních prostorů (edémy). Obrázek ukazuje kriblyura - zaoblené dutiny s jasným okrajem, které se nacházejí v blízkosti plavidel.
 • Aneuryzma - expanze a ztenčení stěny cévy.
 • Malformace je vrozená patologie cévního lůžka, na MRI jsou radiálně umístěná cévy, které se sbíhají do středu (hlava medúzy).

Roztroušená skleróza

Je charakterizován tvorbou zón bílé hmoty - nervových vláken, které ztrácejí myelinovou (vnější) vrstvu. Na tomogramu jsou viditelné ohniskové léze, které různými způsoby hromadí kontrast v závislosti na stupni onemocnění.

Ohniska vypadají jako světlé oblasti, mohou být ve všech částech bílé hmoty. Jejich počet se může značně lišit: od jednoho do desítek. V počáteční fázi onemocnění, je-li zjištěno pouze jedno ohnisko, může být přijato pro malý objem vzdělávání. Na rozdíl od rakoviny, ložiska roztroušené sklerózy nedeformují okolní struktury.

Hydrocephalus (kapky)

Rozšíření dutin komor, subarachnoidního, perivaskulárního prostoru. Těžké formy mohou být doprovázeny kompresí a atrofií kůry a subkortikálních formací mozku.

Vrozené vady

Závažné abnormality mozku jsou zpravidla zjištěny v prenatálním období nebo v prvních měsících života dítěte. Pokud anomálie neznamená významnou ztrátu jakékoliv funkce těla, pak ji lze jen náhodně detekovat během vyšetření MRI, které je plánováno pro jiný účel.

Závěr

Jelikož neexistují dva stejní lidé, nemohou existovat dva zcela identické tomogramy pro různé lidi. Proto pouze odborník s dostatečnými zkušenostmi a kvalifikací může vyhodnotit výsledek MRI. Neměli byste hledat odchylky v obrazech sami, protože ani všichni lékaři nemají pravdu.

Rovněž není namístě nezávisle analyzovat popis studie, protože u zdravého člověka může být zjištěno mnoho různých abnormalit, ale takové nálezy nejsou klinicky významné.

Jak dešifrovat MRI mozku

Magnetická rezonance je metoda pro diagnostiku onemocnění mozku na základě vlivu magnetického pole na atomy vodíku. Výsledky vyšetření MRI diagnostikovaným lékařem jsou získány v trojrozměrných obrazcích se smykovým mozkem a pacient obdrží obrázek na nosiči nebo poště. MRI mozku zdravého člověka ukazuje kompletní orgán, bez patologických ložisek a posunutí struktur.

Pacient může pochybovat o způsobilosti lékaře a kontaktovat druhou kliniku o výsledcích. Toto se nazývá druhý názor. Jedna osoba může provést interní konzultaci: přineste snímky lékaři a poslouchejte jeho názor. Dekódování MRI online je služba, která se zdá být soukromými odborníky na internetu. Pacient pošle obrázky na poštu lékaři a ten druhý dešifruje výsledky online. Jedná se o placenou službu, stejně jako analýza MRI na jiné klinice.

Co budete potřebovat druhý názor:

 • Upřesnění nebo stanovení diagnózy.
 • Další popis výsledků.
 • Vyhněte se lékařské chybě.

Je třeba si uvědomit, že diagnóza MRI nevystavuje. Diagnóza je prováděna lékařem a skenování pomocí magnetické rezonance je pomocná diagnostická metoda, která poskytuje objektivní indikace nemocí mozku.

MRI je normální

Normální zobrazování magnetickou rezonancí pro zdravou osobu:

 1. optimální konzistence mozkové látky, úroveň vývoje odpovídá věkovému období, neexistuje žádný posun;
 2. nejsou žádné defekty a nádory;
 3. magnetický rezonanční signál s mírnou intenzitou;
 4. mezery mezi membránami jsou naplněny normálními hladinami mozkomíšního moku;
 5. rovnoměrné rozložení kontrastního činidla ve všech cévách (MRI žil a tepen);
 6. jsou všechny drážky a konvoluce, jsou správně umístěny relativně vůči sobě.

Co diagnostikuje MRI

MRI ukazuje funkční a anatomické poruchy mozkové struktury. Výhodou metody je, že nejen vizualizuje existující obraz, ale také pomáhá zjistit příčinu onemocnění.

 • Cévní patologie:
  • oddělení stěn nádoby;
  • ateroskleróza mozkových cév;
  • vyklenutí části tepny nebo žíly;
  • patologické zúžení lumen;
  • uzavření cévy s embolií nebo tromboembolismem.
 • Akutní katastrofy v mozku:
  • hemoragická mrtvice;
  • ischemická mrtvice;
  • subarachnoidální krvácení;
  • změkčení mozkové látky;
  • infarkt myokardu v hlavě.
 • Rozdělení struktury:
  • asymetrie komor;
  • posunutí struktur, syndrom dislokace;
  • vrozených malformací centrálního nervového systému.
 • Syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku, hydrocefalus.
 • Nádory, cysty, křivý mozok, purulentní abscesy.
 • Zánětlivé nemoci a otoky mozku;
  • meningitida;
  • encefalitida;
  • meningoencefalitida.
 • Neurodegenerativní onemocnění:
  • Parkinsonova choroba;
  • Pickova choroba;
  • Alzheimerova choroba;
  • roztroušená skleróza;
  • glióza.
 • Demyelinizační onemocnění:
  • Devicova choroba;
  • míchačka;
  • leukodystrofie;
  • leukoencefalopatie;
  • Guillain-Barreův syndrom;
  • neurální amyotrofii.
 • Parazitické nemoci.
 • Traumatické poškození mozku:
  • modřina;
  • otřes;
  • zabití

Zobrazování magnetickou rezonancí odhaluje ne všechny onemocnění centrálního nervového systému. Například MRI mozku je s IRR nepoužitelné: nemoc se vztahuje k extrémně funkční a vaskulární dystonie nezanechává organické příznaky poškození mozku.

MRI se předepisuje pouze tehdy, když příznaky IRR jsou kombinovány s jinými závažnými neurologickými příznaky, například s náhlou ztrátou řeči nebo necitlivostí poloviny těla. To znamená, že v situaci, kdy existuje podezření na akutní cerebrovaskulární nehodu.

Který doktor dešifruje MRI

Dekodace snímků MRI je kompetence lékařů v oblasti neurologie, neurochirurgie a radiační diagnostiky. Také interpretuje výsledky radiologa, který studii provedl.

Jaké jsou pozitivní a negativní výsledky?

Pozitivním výsledkem je přítomnost patologických ložisek v mozku v obrazech. Pozitivní může být také takový výsledek, který odhaluje dynamiku růstu nádoru.

Negativní výsledek je nedostatek patologických ohnisek v obrazech. Záporným výsledkem je také absence dynamiky nádorového procesu.

Jak obrázky vypadají jako běžné nemoci

Popis onemocnění na skenování:

MRI s nádorem.

Na obrázku vypadá nádor jako asymetrický bílý velký bod, který má ostré hrany. Toto místo může přemístit sousední struktury mozku, kvůli nimž se komory a mezery v obraze zmenšují. Když nádor roste, objeví se nové nádoby. To lze pozorovat na angiografické magnetické angiografii.

Ischemická mrtvice je oblast mozku, kde je nedostatek krve. Takže na obrázku je tato zóna zvýrazněna jasnější oblastí, na rozdíl od sousedních zón. Nicméně, na rozdíl od novotvaru, bude toto světlé místo lokalizováno v oblasti hlavní nádoby. Při použití angiografie je kontrast v ischemické oblasti snížen.

Hemoragická mrtvice je krvácení v medulě. Na obrázku vypadá jako ztmavnutí MRI v oblasti hlavní tepny, obklopené tmavým pruhem.

Vysvětlení cévního MRI poskytuje následující údaje: v oblasti aterosklerózy se stupeň kontrastu snižuje; hypertenze je detekována expanzí distálních perivaskulárních oblastí; kdy je rafinována nádoba s aneuryzmem; malformace na obraze je představována plavidly, která se nacházejí v kruhu a přibližují se blíže ke středu.

Mohlo by dojít k poškození kapiláry. Není to děsivé: smrt jedné kapiláry nemá žádné následky. Lékaři zpravidla monitorují integritu velkých tepen a žil - zdraví mozku závisí na jejich "anatomickém zdraví".

Hlavním příznakem neurodegenerativního onemocnění jsou bílé skvrny na MRI z důvodu destrukce myelinové vrstvy nervových vláken. Ne-myelinózní léze se objevují jako sbírka bílých skvrn, jejichž počet dosahuje 10 v jedné oblasti kůry.

V počátečním stádiu vývoje může být patologické zaměření roztroušené sklerózy zaměňováno s nádorem: tyto patologie se objevují jako bílá skvrna. Proto pouze po několika měsících opakované magnetické tomografie může ukázat dynamiku rozvoje sklerosy: počet skvrn se zvyšuje, když se jako nádor skvrna zvětšuje.

Dropsy mozku.

Hydrocefalus se projevuje jako expanze většiny dutin: subarachnoidní prostor, perivaskulární prostor a ventrikuly mozku. Těžká kapky jsou doprovázeny destrukcí mozkové kůry v důsledku komprese.

Jiné běžné patologie:

 • Huntingtonova choroba - atrofická ložiska kaudátového jádra v kůře mozku;
 • glióza - tmavé oblasti v bílé hmotě;
 • hypertenzní syndrom - jednotné zvýšení dutin komor;
 • vrozené vady vývoje mozku - pokles nebo nárůst počtu konvulzí a vrásek;
 • parazitické nemoci - přítomnost jednorázových nebo vícenásobných kulovitých ložisek ztmavnutí;
 • traumatické poranění mozku: prasknutí nebo zlomenina kostí lebky, přítomnost fragmentů kostí v medulě;
 • hypofyzární adenom - akumulace kontrastu v cévách kolem žlázy;

Co lze na obrázcích zjistit

Podrobnosti, které lze vidět na obrázcích zobrazování pomocí magnetické rezonance:

 1. temné a světlé oblasti, stíny a osvícení;
 2. cizí útvary: množství, obrys, stíny, posunutí, poloha a struktura;
 3. obrazové vady, přítomnost artefaktů;
 4. rovnoměrnost signálu.

Vlastní dekódování

Jak dešifrovat obrázky MRI sami? Chcete-li interpretovat výsledky, musíte alespoň znát anatomii a topografickou anatomii centrálního nervového systému: všechny struktury a jejich prostorovou korelaci. Nicméně doktor neví nejen strukturu mozku, ale souvisí výsledky tomografie a dalších informací: anamnéza, objektivní výzkum, laboratorní testy. Osoba, která nemá specializované lékařské vzdělání, nebude moci výsledky rozluštit samostatně.

Dokonce i s atlasem MRI v ruce (sbírka chorob v grafické podobě na obrázcích v knize), pacient nebude moci vidět detaily obrazu. Některé podobnosti mohou být ještě viděny, např. Více ložisek bílých skvrn. Nicméně je třeba znát nuance: číslo, poměr skvrn mezi sebou, stíny kolem nich, okolní tmavé pruhy.

Jak číst magnetickou rezonanci bez pomoci lékaře - v žádném případě. Lepší fotografie udělejte odborníkovi, který se to naučil. V důsledku toho obdržíte příslušný výsledek, na základě kterého můžete předepsat správnou léčbu a zbavit se nemoci.

MRI hlavy a mozku: kompletní seznam toho, co studie ukazuje

Zobrazování pomocí magnetické rezonance umožňuje studovat obrazy hlavy hlavy a umožňuje posoudit jejich stav. Chcete-li to provést, použijte magnetické pole, rádiové frekvenční impulsy a zařízení na obrazovce, které zobrazí výsledek. MRI může detekovat onemocnění, která jsou neviditelná u jiných metod výzkumu (rentgenografie, ultrazvuk, CT).

Proč potřebuji udělat tomogram?

Mozek je nejdůležitějším orgánem pro život, řídí duševní a fyzický stav člověka. Analyzuje informace přicházející ze smyslů a odešle odpovědi na impulsy, takže je důležité udržet si jeho zdraví.

Proč je tato studie přiřazena? Tomogram vám umožní vidět onemocnění a zahájit léčbu včas v počáteční fázi vývoje patologického procesu. Po vyšetření mozku pomocí MRI doktor je schopen:

 • zjistit všechny potřebné informace o vlastnostech cév;
 • posoudit procesy, které se vyskytují v mozkové tkáni;
 • diagnostikovat a vypracovat plán léčby;
 • určuje umístění a velikost hematomů, krevní sraženiny a dalších struktur.

MRI zobrazuje nejen mozkové cévy, ale i tkáně, které se nacházejí vedle nich. Studie poskytuje potřebné informace bez použití ionizujícího záření.

Tato diagnóza úspěšně nahrazuje tradiční metody: počítačovou tomografii a rentgenografii. Je bezpečnější a informativnější, často se předepisuje pacientům, kteří mají kontraindikace k jiným manipulacím. Pacient může provést vyšetření MRI na moderních klinikách.

Seznam specialistů, kteří používají MRI mozku, je poměrně dlouhý. Praktičtí lékaři, chirurgové, neurologové a další lékaři mají zájem o úplnou diagnózu mozkových cév, aniž by poškodili zdraví pacienta.

Indikace pro MRI mozku

Magnetické rezonanční zobrazování je předepsáno, jestliže jiné diagnostické metody neodhalí problémy nebo zcela neopisují onemocnění. MRI vyšetření mozku je indikováno u pacientů s následujícími stížnostmi:

 • prodloužené bolesti hlavy, důvod, proč nemohou;
 • občasný závrat, zvláštní pozornost je věnována případům, kdy jsou doprovázeny mdloby;
 • epileptické záchvaty;
 • poruchy vědomí;
 • porušení vizuálního analyzátoru;
 • zhoršená koordinace v prostoru;
 • sluchové problémy;
 • ztráta pocitu.

Kromě stížností, jejichž příčina je nemožná pomocí jiných výzkumných metod, je indikací přítomnost takových onemocnění, jako jsou:

 • zánětlivé procesy po mrtvici nebo chirurgii;
 • encefalitida;
 • encefalopatie;
 • adenom hypofýzy;
 • epilepsie;
 • hydrocefalus;
 • ateroskleróza;
 • mozkový nádor;
 • patologické procesy v měkkých tkáních;
 • třesy, modřiny;
 • poškození mozečku, turecké sedlo.

Kontraindikace

Existuje několik kontraindikací k provedení studie mozkových cév pomocí MRI:

 • těhotenství;
 • věku kratší než tři roky;
 • přítomnost produktů s obsahem kovu v těle (kardiostimulátor, úlomky po úrazech atd.);
 • hmotnost více než 130 kg (existují zařízení, která vydrží hmotnost až 200 kg, ale nejsou ve všech klubech);
 • klaustrofobie (je možné provést studii na otevřeném tomografu).

Pokud se MRI provádí pomocí kontrastní látky, seznam kontraindikací se rozšiřuje:

 • selhání jater a ledvin;
 • diabetes mellitus;
 • alergie na kontrastní látku;
 • duševní poruchy.

Příprava na postup

Pacienti, na rozdíl od lékařů, se pro tuto studii nemusí připravovat. Výsledky nejsou ovlivněny jídlem, které bylo spotřebováno předtím. Z tohoto důvodu můžete před zahájením léčby jíst, vypít a udělat vše, co je v jiných studiích zakázáno. Výjimkou je MRI se zaváděním kontrastních látek, předtím, než se to dá udělat, není tam 4 hodiny. Složení těchto látek zahrnuje složky, které při uvolnění do krevního oběhu mohou způsobit alergickou reakci a nevolnost.

Příprava je následující:

 1. Nosit kombinézy, na které zařízení neodpovídá. V některých případech je dovoleno nechat oblečení, pokud na nich nejsou žádné kovové části.
 2. Odstranění šperků, bijouxů, brýlí a dalších předmětů, které obsahují kovy. Je-li pacient v oblečení, je třeba z kapes odebrat kreditní kartu, pera, mince atd.
 3. Pokud je pacient pod silným stresem, doporučuje lékař sedativa. Postup by měl být klidný.

Při provádění MRI pomocí kontrastního činidla je nutné upozornit na přítomnost problémů s ledvinami a alergií. Před tímto typem výzkumu byly zjištěny alergické reakce na určité látky.

Ženy musí varovat před těhotenstvím. Postup je považován za bezpečný, ale není známo, jaká bude reakce plodu na nejsilnější magnetické pole. Doporučuje se počkat, jestliže nemoc neohrožuje život budoucí matky.

MRI hlavy

Po přípravě na vyšetření se provádí samotné MRI:

 1. Předmět je požádán, aby ležel na zvláštní tabulce pro skenování. Tělo je připevněno popruhy, aby se udrželo stojící.
 2. Hlava je pokryta zařízením, které přijímá a vysílá rádiové signály. Pozice těla během MRI je vidět na fotografii
 3. Pro postup s použitím kontrastu v žilách na ručním katétru je vložen. Podrobné informace se zobrazují ve videu.
 4. Po přípravách se pacient, ležící na stole, pohybuje na místo, kde je magnet umístěn. Pochopte, že postup byl zahájen, můžete na charakteristické zvuky (kliknutí a klepání). V některých institucích jsou nabízeny sluchátka, taková opatření zajišťují pohodlí pacienta.
 5. Zaměstnanci opouštějí prostory, ale příbuzní a přátelé mohou zůstat tam, pokud jsou odstraněny všechny kovové předměty.
 6. Postup končí, radiolog kontroluje kvalitu obrazů MRI. V případě potřeby jsou předepsány další diagnostiky.
 7. Vyjměte katétr, pokud byl vložen. Pacient může odejít.

V průměru trvá postup 40 minut, pokud je kontrast 60. Nicméně nyní existují novější tomografie, což umožňuje zkrátit dobu na 15 minut.

Procedura nepřináší pacientovi bolest. Někdy mohou být nepohodlí kvůli zachování nehybnosti. V některých případech vzrůstá teplota hlavy, což je považováno za normální. Pokud to způsobuje úzkost, musíte o tom informovat lékaře.

Během vyšetření pomocí MRI je důležité nehýbat se. Někdy může lékař požádat, aby jste na chvíli drželi dech. Více informací o stadiích zobrazení MRI na videu.

Co zobrazuje magnetická rezonance mozkových cév?

Pomocí snímků vyšetření MRI lékař určuje přítomnost následujících onemocnění:

 • mrtvice;
 • mozkové vývojové patologie;
 • přítomnost nádorů;
 • poškození neuronů;
 • poranění hlavy;
 • abnormality mozkových cév;
 • oční onemocnění;
 • nemoci vnitřního ucha;
 • hypofyzární patologie;
 • infekčních nemocí.

Fotografie zobrazuje, jak vypadá mrtvice na tomogramu. Pro vyšetření s kontrastem jsou užívány léky, které mají gadolinium v ​​jejich složení. To není škodlivé pro zdraví, ale diagnostikuje onemocnění:

 • ischemické oblasti;
 • poškození optických a sluchových nervů;
 • meningitida;
 • encefalitida;
 • primární a sekundární nemoci.

Mnoho z onemocnění, které MRI ukazuje v mozku, nelze zjistit pomocí jiných metod. To vysvětluje popularitu této studie.

Výhody a nevýhody diagnostiky mozku

Magnetická rezonance má mnoho výhod:

 1. Žádné radiační zdraví škodlivé. Postup je bezpečný i pro děti.
 2. Tomograf může zobrazovat vysoce kvalitní snímky v trojrozměrném formátu, což umožňuje studovat stav tkání. Ukazují dokonce i vznik malých rozměrů a chorob v počátečních fázích vývoje.
 3. Výsledek je k dispozici jak v digitálním úložném zařízení, tak na papíře v tištěné podobě.
 4. Obraz není zkreslený.
 5. Měkké tkáně jsou snadno rozpoznatelné.
 6. Neinvazivní. Nevyžaduje zavedení žádných látek.

MRI má bohužel některé nevýhody. Mnozí mluví výhradně o pozitivních aspektech, zapomínají na mínusy, které mohou ovlivnit rozhodnutí pacienta. Patří sem:

 1. Vysoká cena Často se jedná o náklady, které ovlivňují rozhodnutí lidí opustit postup. Získání postoupení k bezplatnému průzkumu je obtížné kvůli velkému počtu žadatelů.
 2. Dlouhé odstranění snímků. Pacient musí dlouho ležet, což snižuje srdeční frekvenci a rychlost vdechnutí. Někdy to může dokonce ovlivnit výsledek.
 3. Pro pacienty s kovovými protézy, kardiostimulátory atd. Postup není k dispozici.
 4. Některé patologie nemohou být zkoumány touto metodou.

Také v mnoha nemocnicích je nákladné udržovat vybavení. Vyžaduje samostatnou místnost a udržuje optimální teplotu.

Výdaje na výzkum

V průměru lze získat 5000 rublů z obrazů MRI. V některých centrech se však cena pohybuje od 2500 do 3000 rublů. Když provádíme MRI s kontrastem, používáme speciální látku, kvůli které se cena zvyšuje na 7000 rublů.

Měřené vyšetření pomocí MRI se odebírají ve veřejných zdravotních zařízeních. Je však nastavena kvóta. Chcete-li předat bezplatný průzkum, musíte provést žádost.

Na různých klinikách se společně s cenou výsledky diagnostiky liší, tento jev je vysvětlen:

 • různé vlastnosti zařízení;
 • kvalita údržby zařízení;
 • zkušenosti zdravotnického personálu (doporučení pro pacienta, interpretace výsledků atd.).

MRI mozku. Foto, video

Vzhledem k tomu, že MRI mozku je předepisován výhradně v případech, kdy je určitá nemoc schválena nebo potvrzena, je diagnostický postup vždy spojen se zkušenostmi a nervozitou. K usnadnění tohoto stavu a seznámení se s průběhem řízení v nepřítomnosti se doporučuje používat vizuální materiály.

MRI mozku. Video

Pohodlný formát dotazu a odpovědi vám umožní zjistit MRI mozku přímo od doktora nejvyšší kategorie. Nejdůležitější otázky, zejména pro ty, kdo jsou poprvé obeznámeni s takovým postupem, dostanou podrobnou odpověď přizpůsobenou vnímání obyčejné osoby. Lékař se nezajímá pouze o běžné populární otázky, ale vysvětluje například, jak závěr výsledků MRI a jak velké úsilí musí být učiněno pro stanovení přesné diagnózy. Materiál bude užitečný pro praktické použití v konkrétním případě a pro obecné seznámení s postupem.

Příklad jedné z amerických klinik ukazuje proces přípravy a průchodu MRI mozku. Nejdůležitější nuance jsou vysvětleny hlasovými komentáři lékaře. Taková videa vám umožní vzdáleně se připravit na diagnostický postup, obzvláště v případech strachu z MRI.

Další úvodní materiál umožňující realizaci principu fungování přístroje MRI. Na rozdíl od jiných materiálů se to zaměřuje výhradně na interní procesy, které se objevují během diagnostiky. Vysvětluje se nejen cesta expozice MRI, ale také principy skenování stavu lidského těla.

Krátké video, které umožňuje virtuální expresní průchod MRI na zařízení s otevřeným typem. Zvláště užitečné pro osoby trpící klaustrofobií. Alternativní demonstrace, že i proces diagnostiky mozku lze porovnat s pacienčním zasedáním

Fenomén osobního blogování zachytil různé sféry lidské činnosti. Proto je možnost podrobného seznámení s procesem MRI z první ruky skutečně inspirativní. Vezmeme-li v úvahu všechny nuance postupu a vysvětluje mnoho zajímavých bodů, vypravěč sdílí vlastní zkušenost, aniž by nic skrýval. Přínos takového materiálu je nevyrovnatelný - umožňuje vám přijít na proceduru MRI již připravenou a alespoň zbaven strachu před neznámým.

Další příklad osobní magnetické rezonance, ale z hlediska americké medicíny. Autor materiálu vám umožňuje porovnat úrovně služeb a také vysvětluje jemnosti a nuance léčby ve Spojených státech. Materiál je užitečný jak pro přistěhovalce, kteří se poprvé setkali s americkou medicínou, tak pro lidi, kteří mají zájem o diagnostický proces MRI pro informační účely.

Živé vysílání MRI mozku, následované komentáři. Toto video je kompletní příručka k postupu, prakticky realizuje virtuální ponoření do atmosféry procedury. Velmi živý materiál, který pomáhá zmírnit úzkost a strach, obzvláště při prvním absolvování postupu.

Materiál, založený na praxi jedné z amerických dětských klinik, bude apelovat nejen na děti, ale i dospělé s akutní klaustrofobií nebo extrémní strach z postupu. Správné zobrazení procedury a správná obecná nálada videa pomohou prezentovat diagnózu ne jako zdlouhavé lékařské vyšetření, ale jako zasedání odpočinku a pasivní zábavy.

MRI mozku. Foto

Kromě videa jsou také oblíbené fotografie. Obzvláště důležité snímky určitých diagnóz pomocí MRI. Tyto materiály naznačují ještě bližší seznámení s postupem a zaručují zvýšení důvěry pacienta během jeho přechodu.

Například je to tak, jaký je rozdíl mezi zobrazením výsledků MRI s použitím kontrastního činidla a bez něj vypadá:

Tato fotografie výsledků MRI ukazuje přítomnost hematomu v mozku:

A to naznačuje srovnávací výsledek vyšetření mozku MRI a CT. Je zřejmé, že CT si nevšiml nádoru, při použití MRI bylo možné ji vizualizovat:

Jedná se o nádor na mozku:

MRI o zdravém mozku (hlava) a mikro-mrtvice, fotografie hlavy a dutiny osoby

Tak proč MRI? Magnetická rezonanční tomografie mozku ukazuje pacienta s různými patologií cév hlavy, roztroušená skleróza, epilepsie, adenomu hypofýzy, infekční onemocnění nervového systému, mozkové nádory (včetně přítomnosti nádoru mostomozzhechkovogo uzlu), bolesti hlavy neznámého původu, ORL onemocnění, neurodegenerativních onemocnění demence Rovněž může být provedeno MRI hlavy, aby se zjistil stav pacienta s poraněním hlavy.

Kdo je škodlivý pro výzkum nebo vůbec ne?

Co se týče kontraindikací, vzhledem k tomu, že magnetické rezonance působí pomocí magnetických polí, které nejsou pro tělo škodlivé, jsou omezení studia velmi malá, ale stále existují. Mezi ně patří následující body:

 • klaustrofobie;
 • těhotenství;
 • přítomnost předmětů z kovu v elektronickém zařízení.

Z vyšetření vyplývá, že pacient je po dlouhou dobu stacionární, takže vyšetření MRI mozku může být problémem pro pacienty s klaustrofobií. V tomto případě má pacient právo požádat lékaře, aby užíval určitý sedativační přípravek. MRI vyšetření se nedoporučuje ženám v prvním trimestru těhotenství - expozice magnetu může být škodlivá během období intenzivní tvorby plodových orgánů.

Jak udělat MRI mozku, jak dlouho trvá tento postup?

Tomograf se vizuálně podobá lahvi, uvnitř kterého je umístěn pohyblivý stůl pro pacienta. Na vnitřním povrchu válce jsou magnety, které generují rádiové vlny. Následně jsou převedeny na signály, které čte senzory, informace jsou přenášeny do počítače a zobrazeny na obrazovce jako řada snímků. Pacient je požádán, aby se posadil na stůl a připojil ho k popruhu tak, aby se nemohl pohybovat. Stacionární poloha pacienta umožňuje vytvářet vysoce kvalitní a čisté obrazy. Magnetické rezonanční zobrazování mozku naznačuje, že přístroj, který přijímá rádiové vlny, bude připojen k hlavě.

Toto zařízení je docela hlučné, takže je pacient vyzván, aby nosil sluchátka. Pokud se během MRI používá kontrast, sestra vloží do žíly katétr, kterým bude látka proudit. Kolik přesně musí být droga zapsána, lékař se počítá individuálně Po přípravě pacienta se stůl dostane do lahve a tomogram začne pracovat a doktor v další místnosti si přečte data: nahlíží a analyzuje vrstvené obrazy orgánů a tkání. Takto se provádí zobrazování pomocí magnetické rezonance - nejinformativnější způsob vizualizace lidských orgánů a tkání, který umožňuje detekovat onemocnění v počátečních fázích vývoje a sledovat nemoc v průběhu času. Jak dlouho je celý postup? Studie s kontrastem obecně trvá ne více než 50 minut, bez kontrastu - ne více než půl hodiny. Ve většině případů pacient během procedury nepociťuje žádné potíže. Výjimkou jsou pacienti s klaustrofobií - nabízejí otevřené skenery s bočními otvory. To jim dává možnost zbavit se pocitu uzavřeného prostoru. Mimochodem, otevřené skenery se také používají pro velmi plné pacienty. Otevřený design umožňuje pacientům cítit se svobodně. Bez ohledu na typ tomografu je pacient vyzván, aby ležel klidně a v určitých okamžicích dokonce zadržoval dech - což umožňuje získat obraz s nejvyšší kvalitou. Po skončení procedury se stůl s pacientem postupuje, zdravotní sestra odstraňuje katétr a pacient se může vrátit do oddělení (nebo domů) za obvyklý život - jeho stav by se neměl měnit. Pokud pacient používá sedativa, po určitou dobu bude pod jejich vlivem, v závislosti na tom, jak dlouho trvá účinek jednoho či druhého léku a jaký účinek lék dává. V případě, že pacient po zákroku cítí příznaky nevolnosti, závratě, nevolnosti, svědění kůže - je pravděpodobné, že se bude vyvíjet alergie na kontrastní látku. V takové situaci je nutné co nejdříve informovat lékaře: včasné upozornění na problém umožňuje zdravotnickému personálu co nejdříve stabilizovat stav pacienta.

MRI mozku ukazuje průběh postupu na zařízení s vysokým podlahovým (uzavřeným) zařízením. Výsledky MRI mozku jsou obvykle připraveny několik dní po ukončení léčby. Faktem je, že analyzuje snímky tomografu a závěr provádí radiolog (analýza vyžaduje čas) a tento závěr se přenese pacientovi a jeho lékaři.

Vlastnosti tomografie hlavy zdravého člověka

Zdravý mozok je popsán radiologem ve studijním protokolu takto: Všechny mozkové struktury musí být správně vyvinuty, intenzita signálu magnetické rezonance je normální. Komorový systém je vyvinut správně, normální velikosti, není expandován, není redukován. Perivaskulární, subarachnoidní prostor je normální. Chrápky a převleky jsou normální. Mozgové struktury normální velikosti, ne přemístěné. Turecké sedlo, hypofýza bez patologie. Oběžné dráhy, nosní dutiny, sluchové průchody normální velikosti a tvaru, bez známky patologie. Tkáně mozku nemají ohniskové a difúzní změny. Pokud byl použit kontrast, mozkové cévy byly vyvinuty správně, rovnoměrně vyplněné kontrastním činidlem.

Jaké jsou pozitivní výsledky MRI:

 • Normální umístění a "konzistence" tkání;
 • Absence abnormálních formací ("plus-shadow");
 • Žádné krvácení, purulentní akumulace, krevní sraženiny, arteriovenózní malformace.

Co ukazuje MRI mozku: normální

Rychlost MRI mozku - vzácnost. Všechny metody paprsků by se měly používat pouze po provedení alternativních metod. Pacient je poslán do studie s podezřením na jeden nebo jiný patologický proces. Nízká frekvence normálních výsledků - důsledky konzumace tučných potravin, dlouhodobý pobyt v znečištěném prostředí.

Studie se provádí v několika projekcích (koronární, sagitální, axiální). Možná je použití kontrastního zlepšení intravenózním kontrastem. Kvalifikovaný odborník zvolí typ a způsob vedení mozku před zahájením studie. Zpracování signálu se provádí pomocí vlastního programu. S jeho pomocí dokáže lékař vizualizovat obrazy z různých úhlů. 3D modelování v průběhu procedury bylo používáno nedávno, ale technologie vám umožňuje jasně prozkoumat anatomickou oblast ze všech stran. Po zavedení simulace lékaři dospěli k závěru, že absolutní norma není dosažitelná. U každého pacienta jsou zjištěny odchylky od klasické anatomické struktury mozku.

MRI s mikroskopem

Velmi často je mikroskop snadněji identifikovatelný z boku než sám (protože lidé někdy ignorují své příznaky), takže jaké jsou první příznaky mikroskopu:

 • muž najednou, bez jakéhokoli důvodu, mlčel, začal mluvit nesouvisle (na fotografii, hlavní příznaky mikro-mrtvice);
 • musíte se ho několikrát zeptat;
 • na vaše otázky nereaguje, vypadá zmateně, v pokušení;
 • Náhle klesne předmět, který dosud pevně držel;
 • ne prvním pokusem o uvedení tématu;
 • začíná koktat náhle;
 • pohyby se podobají člověku ve stavu intoxikace.

Co dělat při identifikaci prvních příznaků Při identifikaci prvních příznaků a příznaků mikroskopu je nutné pacientovi poskytnout kompletní odpočinek. Pokud je to možné, položte jej na vysoké polštáře (tak, aby byla hlava ve zdvižené poloze).

Jak minimalizovat následky

Prognózy a důsledky týkající se dalších lidských stavů jsou přímo závislé na příčinách a příznacích mikroskopu. Pokud je důvod více povrchní (například stres, obezita), nejpravděpodobnější odstranění negativních faktorů bude nejlepší prevencí dalších mikroskopů a možného mrtvice. Pokud je však příčina mikroskopu důsledkem určitého onemocnění, pak je vhodné vybrat další komplexní léčbu. Dokázalo se, že dokonce i jeden přenesený mikroskop je známkou možnosti rozsáhlé mrtvice v jednom z deseti případů. A mnoho lidí ví o následcích masivní mrtvice - to je nenapravitelné poškození zdraví. Nebo smrt. Otestujte si lékaře včas, abyste zabránili opakování nebo vzniku komplikací! První mikroskopie nám říká, že musíme být více pozorní vůči tělu.

Video: Jak neztratit mikroskop? Mikroskop nezpůsobuje významné škody, ale mluví o obtížích uvnitř těla. Co je dále plné odloženého útoku?

MRI krční páteře a hlavy nemůže ukázat mrtvici v akutní fázi, v případě použití standardních protokolů klasických studií, i když, a to i s klasickými protokoly MRI v diagnostice cévní mozkové příhody rychleji identifikovat změny ve srovnání s CT (počítačová tomografie). Tento obraz MRI T2 pacienta, který měl před dvěma hodinami neurologické příznaky. Závěr - norma. Stejný pacient, který podstoupil MRI vyšetření v režimu s difuzním vážením a v perfúzním režimu. Porážka v pánvi pravé střední mozkové tepny. Pacientovi byla předepsána intenzivní péče.

Co dělá MRI po mrtvici

U sekvencí MRI jako je PD / T2WI (protonově vážený obraz) a na FLAIR (signál s inverzí obnovy a útlum signálu z kapaliny) vypadá, že MRI je vysoce intenzivní signál z patologického zaměření. MRI sekvence jako PD / T2WI (protonově vážený obraz) a FLAIR (signál s inversí obnovy a útlum signálu z tekutiny) odhalily až 80% mrtvic s rozvinutými příznaky během prvních 24 hodin.

Až 30% případů je po dobu prvních 2-4 hodin od nástupu příznaků, pomocí těchto sekvencí nemůžete zjistit cévní mozkovou příhodu, a DWI pak přijde na záchranu (Diffusion weighted imaging). Vysoký signál na těchto klasických sekvencích MRI je důsledkem nevratného poškození mozku - jeho buněčné smrti. Vysoký signál je velmi špatný příběh o smrti mozkové tkáně.

Je zobrazena mrtvice na MRI?

MRI na MRI je vždy viditelný a podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) je Světová asociace neurologů (VAN) "Zlatým standardem" při identifikaci jakéhokoliv typu mrtvice. Radiolog po obdržení údajů o svém osobním počítači provádí hodnocení anatomických změn v mozku. Vzhledem k tomu, že údaje z první studie jsou uloženy na disku a vytištěny na filmu, ošetřující neurolog po léčbě může hodnotit předepsanou léčbu, vyvolat otázku korekce léčby, která je velmi důležitá pro budoucí kvalitu života pacienta. U pacienta, dokonce i s nepatrnými neurologickými příznaky, jsou detekovány ložiska na klasických sekvencích MRI.

Hemoragická mrtvice MRI

Hemoragická mrtvice se vyskytuje u 15% všech mrtvic. Hemorrhagická mrtvice je akutní porušení mozkové krevní oběh (ONMK), a jako výsledek - výstup krve z mozku na substanci mozku. Tento patologický stav je možný v následujících případech: když osoba má vysoký krevní tlak a mozek nevydrží nádobu, její stěna je přerušena. "Pocení" cévní stěny buněčnými prvky krve je méně časté. Typy hemoragické mrtvice.

 • parenchymální krvácení (krev v mozkové tkáni).
 • subarachnoidní hemoragie (krevní tlak v plazmě).
 • subdurální krvácení (příčina - trauma, krev v subdurálním prostoru).
 • epidurální krvácení (příčina - trauma, krev v epidurálním prostoru).

Vzhledem k tomu, že hlavním substrátem patologie je krev, která vyšla z normálního kanálu, pak během MRI, v závislosti na "věku" krve, uvidíme charakteristické změny. Krev vychází z obvyklého kanálu v mozkové tkáni. Hemorrhagická mrtvice: zvýšení signálu na sekvenci T2 v levé hemisféře.

MRI mrtvice

Na MRI po mrtvici v akutním období (1-7 dní po vzniku příznaků mrtvice) jsou patologické ložiska jasně identifikovány a vymezeny z normální mozkové tkáně. U sekvence T1 se ischemická zóna projevuje hypointenzním signálem a na T2 naopak hyperintenzní signál. Edém je také vizualizován kolem tohoto zaměření a hmotnostního účinku (posun mozku směrem k normálnímu mozku). MRI v subakutním období (7-21 dnů po vzniku příznaků mrtvice). Rozpoznání edému (jeho zmenšení velikosti), oblast infarktu se stále ještě projevuje jako hypointenzní signál a na T2 naopak hyperintenzní signál. MRI v chronickém období (více než 21 dní po nástupu příznaků mrtvice). Úplné řešení otoků. Zóna infarktu se také projevuje jako hypointenzní signál, zatímco na T2 je naopak hyperintenzní signál. Rozšíření kortikálních mozkových mozků, rozšíření bočních komor.

MRI známky mrtvice

Difuzně vážený obraz: srdeční infarkt v levém středním mozku, mrtvice v pravé střední mozkové tepně. Signál hyperintenze v tomto případě indikuje akutní období mrtvice. Zdvih v levé hemisféře mozku. Zřetelně se rozlišuje mezi normální mozkovou tkání a postiženou v střední čáře. Ischemická cévní mozková příhoda - existuje pět hlavních období úplné ischemické mrtvice:

 • Brzy obnovitelná;
 • Pozdní restaurování;
 • Vzdálený.

Při ischemické mrtvici vykazuje MRI zónu ischémie, tj. Nedostatek krevního zásobení v určité lokalizaci mozku v časném období av pozdním období - nekrózu části mozku (infarktová zóna mozku). Kromě těchto patologických změn na MRI je možné zjistit příčinu krvácení, a to: pokud se jedná o aterotrombotickou ischemickou mrtvici, je na MRI mozku vizualizována krevní sraženina, zúžení mozku mozku cholesterolovými plakymi. MRI a lakunární mrtvice Lakunární mrtvice je typ ischemické mozkové mrtvice, charakterizovaný omezenými malými ložisky mozku (až 2,0 cm), které vznikly v důsledku zablokování jedné z malých tepen mozku a v průběhu času se rozdělila do cysty.

Známky zjištěné na MRI:

 • Jednostranný infarkt můstku má ostré rozlišování na střední čáře.
 • Zvýšená intenzita nebo hustota na konci akutní nebo rané subakutní fáze
 • Malé diskrétní ložiska s malou hustotou / difuzně omezeným průměrem 3-20 mm, častěji o průměru 10 mm
 • Signál zaměřuje více intenzity ve srovnání se signálem z mozkové tekutiny.

MRI s mozkovou příhodou - to ukáže proč

Cévní mozková příhoda je patologický stav charakterizovaný akutní poruchou cerebrálního krevního oběhu (ASD), který se projevuje výskytem ohniskových nebo mozkových příznaků, které přetrvávají u pacienta po dobu delší než 24 hodin nebo vedou ke smrti pacienta. MRI pro mrtvici "ukazuje" zónu ischémie (pro ischemickou mrtvici), mezeru (cysty pro lakunární infarkt) nebo krevní namáčení mozkové tkáně (pro hemoragickou mrtvici). To, co se ukáže MRI, je důležité pro výběr správné léčby. Čím dříve je zahájena odpovídající adekvátní léčba mrtvice, tím vyšší je kvalita života pacienta v budoucnu. MRI mozku, mrtvice Při mrtvici dochází k nevratným změnám, které lze po provedení MRI vždy diagnostikovat. Jakákoli mrtvice MRI je schopna rozpoznat, objasnit příčinu jejího výskytu, věk, je schopna určit, které části mozku jsou ovlivněny. To vše dále přispívá k určení správné léčby. MRI, jak bylo uvedeno výše, vždy ukazuje cévní mozkovou příhodu. Toto tvrzení je potvrzeno z pohledu medicíny založené na důkazech. Studie MRI je zobrazena jak Světovou zdravotnickou organizací, tak Světovou asociací neurologů. Vzhledem k tomu, že vývoj lékařské fyziky nezůstává klidný, je fenomén difúze a perfúze použitelný pro MRI. Prostřednictvím obrazu s rozptýleným vážením (MRI scan mode) se změny v mozku detekují minuty po nástupu příznaků mrtvice.

MRI: Zdvih nebo roztroušená skleróza

Je téměř nemožné rozlišit obrazy MRI z mrtvice a roztroušené sklerózy od sebe navzájem. Vzhledem k tomu, že mrtvice je náhlá porucha a roztroušená skleróza je autoimunní "pomalu pokračující" onemocnění, která po mnoho let postihuje mozkovou tkáň (lidé trpí roztroušenou sklerózou v mozku více než 40 let po detekci).

Jak vypadají patologické změny na obrázcích? Obraz vypadá jako jasnější asymetrické místo se zubatými okraji (protože obrázek je negativní, lékaři jej nazývají ztmavnutím). Vzdělání může deformovat a přemísťovat další struktury (ventrikuly, subkortikální centra). Růst nádorů je zpravidla provázen rychlým vývojem dalších cév v postižené oblasti, proto se kontrastní analýza používá k analýze objemových procesů.

S rozvojem ischemické cévní mozkové příhody existuje hypoxická zóna mozku, na MRI hlavy bude zvýrazněna světlejší barvou, ale na rozdíl od nádoru bude bodka odpovídat inervačnímu bazénu jedné z mozkových tepen. Pokud bude kontrastní zásobení krve v oblasti mrtvice sníženo. Může být stanovena hladkost brázd a konvulky v postižené oblasti.

Co může ukázat MRI cerebrálních cév u roztroušené sklerózy

Je charakterizován tvorbou zón bílé hmoty - nervových vláken, které ztrácejí myelinovou (vnější) vrstvu. Na tomogramu jsou viditelné ohniskové léze, které různými způsoby hromadí kontrast v závislosti na stupni onemocnění. Ohniska vypadají jako světlé oblasti, mohou být ve všech částech bílé hmoty. Jejich počet se může značně lišit: od jednoho do desítek. V počáteční fázi onemocnění, je-li zjištěno pouze jedno ohnisko, může být přijato pro malý objem vzdělávání. Na rozdíl od rakoviny, ložiska roztroušené sklerózy nedeformují okolní struktury.

Hydrocephalus (kapky). Norma a hydrocefalus Rozšíření dutin komor, subarachnoidního, perivaskulárního prostoru. Těžké formy mohou být doprovázeny kompresí a atrofií kůry a subkortikálních formací mozku.

Vrozené anomálie vývoje Závažné anomálie vývoje mozku jsou zpravidla zjištěny v prenatálním období nebo v prvních měsících života dítěte. Pokud anomálie neznamená významnou ztrátu jakékoliv funkce těla, pak ji lze jen náhodně detekovat během vyšetření MRI, které je plánováno pro jiný účel. Jelikož neexistují dva stejní lidé, nemohou existovat dva zcela identické tomogramy pro různé lidi. Proto pouze odborník s dostatečnými zkušenostmi a kvalifikací může vyhodnotit výsledek MRI. Neměli byste hledat odchylky v obrazech sami, protože ani všichni lékaři nemají pravdu. Rovněž není namístě nezávisle analyzovat popis studie, protože u zdravého člověka může být zjištěno mnoho různých abnormalit, ale takové nálezy nejsou klinicky významné.

Magnetické rezonanční zobrazování paranazálních dutin - jak to udělat

Zavedením kontrastního činidla se studie provádí výrazně déle než bez ní. Také odborník musí být kvalifikován pro zavedení a diagnostiku s jeho použitím. Když je pacient v tomografovém válci stacionární, přístroj v několika projekcích vytváří obrazy paranazálních sinusů v různých úhlech. Studie trvá 15-20 minut, pokud se použije kontrastní látka, doba vyšetření je 30-50 minut. Během diagnostiky pacienta vzniká šum a bručení. Před studiem musíte mluvit a mluvit o nepříjemném zvuku. Pokud je to nutné, můžete pacienta nabídnout sedativa a upevnit končetiny pomocí popruhů zabudovaných do přístroje. Během MRI je pacient v kanceláři sám. Zdravotní pracovník sleduje stav a kvalitu snímků z vedlejší místnosti.

Frontalní a maxilární dutiny jsou umístěny povrchně, takže u onemocnění sinusitidy a sinusitidy bude MRI jmenování příliš mnoho luxusu. Nejlepším výzkumným řešením by bylo nejméně nákladné rentgenové vyšetření paranazálních dutin. Nicméně pouze MRI může odhalit příčinu a typ. Dutina ethmoidního labyrintu a kanálů sfénoidní kosti jsou hlubší a složitější a kvůli tomu je možné odhalit změny metodami vrstevnatého výzkumu - CT a MRI. Zkušený otolaryngolog předepisuje současné vyšetření sinusů na základě povahy onemocnění. Zaměření na dobrý odborník ušetří nejen peníze, ale také vaše vzácné zdraví. Během vyšetření magnetickou rezonancí můžete vidět sliznice nosu. Je také dobré diagnostikovat polypy v nosu a labyrint klínovitého prázdného místa. Studie pomáhá odborníkům rozlišit, které bakterie způsobily onemocnění, a odstranit sinusitidu způsobenou houbami. Co ukazuje MRI paranasálních dutin? Interpretace výsledků Obrázky jasně ukazují existující patologii, zánětlivé procesy nebo novotvary v paranazálních dutinách. V procesu magnetické rezonance lze diagnostikovat:

 • Onemocnění nosních kostí
 • Zánětlivý proces v paranazálních dutinách (antritis, sinusitida, sphenoiditida, etmoiditida)
 • Formované cysty nebo polypy
 • Chronické nemoci
 • Nesprávná struktura po poranění

Po dokončení zobrazování magnetickou rezonancí radiolog dešifruje obrazy, což potvrzuje nebo popírá diagnózu ošetřujícího lékaře. Pacientovi je poskytnuto prohlášení, obrázky a disk (který lze prohlížet na domácím PC).

Popis závěru je asi 20 minut. MRI sinusů během gravidity MRI na 1 trimestr je zakázáno. Během studia magnetické rezonance je těhotná žena vystavena silnému magnetickému poli. V prvním trimestru diagnózy se přísně nedoporučuje. Ovoce v tomto období začíná tvořit. Od druhého trimestru lékaři také neodpovídají MRI, avšak ve zvláštních případech jsou přípustné, pouze pokud jsou předepsány ošetřujícím lékařem. Pod vlivem hluku a tepla vyzařovaného z přístroje, žena zažije vzrušení, které negativně ovlivňuje dítě. Je-li to možné, je lepší převést diagnózu před narozením dítěte a před tím, než se matka živí mateřským mlékem. Výzkum během laktace je také zakázán.

Magnetické rezonanční zobrazování hlavy - závěr

Absolutní norma u MRT je nedosažitelná. Tvorba závěru tomogramu online musí radiologický diagnostický lékař posoudit pravděpodobnost chyb v důsledku špatné kvality obrazu, artefaktů přenosu grafiky. Nativní výzkum mozku se provádí v koronárních, sagitálních a axiálních projekcích. Intravenózní vylepšení znamená přítomnost intenzivních stínů nebo výrazných osvícení, která se liší od normálního vizuálního obrazu obrazu v obraze. Takové nuance jsou nutně brány v úvahu odborníky. Jaké podrobnosti je třeba vidět na rentgenovém snímku:

 • Patologické stíny, osvícení;
 • Pozice, číslo, tvar, posunutí, obrysy cizích útvarů;
 • Jasnost, ostrost skenování;
 • Artefakty (obrazové vady);
 • Intenzita obrazu;

Odveďte závěr odborníkům. Získejte alternativní stanovisko k projednání se svým lékařem a vyvinete optimální taktiky pro léčbu onemocnění. Stiskněte tlačítko a získáte transkript obrazů MRI mozku. * Patentová přihláška je v US 61/551, 473 "Metoda a přístroj pro poskytování nezávislé konzultace s jiným specialistou"; zprávy jsou k dispozici ve všech jazycích. * Patentová přihláška č. 13/773 941 "Automatizovaný online zprostředkovatelský systém poskytující nezávislé poradenství jinému odborníkovi"

Zavolejte nám na 8 (812) 241-10-46 od 7:00 do 00:00 nebo nechte žádost na místě v jakémkoli vhodném čase.

Se Vám Líbí O Epilepsii