Jednoduché a složité barelové funkce

Lidský mozek je jedinečný orgán, který plní mnoho úkolů a hraje důležitou roli v celkovém fungování lidského těla.

Správnou práci tohoto orgánu poskytují jeho čtyři hlavní složky: cerebellum, obě hemisféry a mozkový kmen.

Ten má mnoho různých funkcí, ve své práci je nutné podrobně porozumět, aby pochopil, jak to pomáhá při životně důležité činnosti organismu.

Přehled mozkových kmenů

Mozek zdravé osoby je hlavní regulátor, skládající se z 20-25 miliard neuronů. Pomáhají centrálnímu nervovému systému správně vytvářet složité elektrické impulzy, které vám umožňují ovládat práci lidského těla.

Jednou z nejdůležitějších částí GM je jeho kmen. Obsahuje v sobě kraniální formace, které jsou svazky nervových vláken. Na druhé straně jsou obklopeny pojivovou tkání, s dýchacími, vazomotorickými a dalšími středisky, které zajišťují řádné fungování této části těla.

Hlavní složky mozkového kmene jsou bílá a šedá hmota, která jsou soustředěna v jádrech:

 • motor;
 • parasympatická;
 • citlivé;
 • slinný;
 • vestibulární;
 • kochleární.

Každé z těchto jader zajišťuje funkčnost mozkového kmene. S pomocí vůle vůle pracují správně, způsobem, který si sám člověk přeje.
Tento orgán poskytuje celý mozkový systém s řádným fungováním, okysličováním a odstraňováním škodlivých látek z něj, protože procházejí různými cévami. Ale hlavním rysem tohoto těla je velká koncentrace jader a nervových vazů, s pomocí kterých může člověk cítit, cítit, slyšet, vonět a vidět svět. Zvláštní pozornost by měla být věnována jádru - což způsobilo, že kmen byl tak široký.

Funkce

Kmen mozku je koncentrovaný svazek vodivých tkání, šedé a bílé hmoty, které tvoří různé jádra. Každý z nich má svou vlastní funkci a umožňuje vám řídit různé činnosti částí lidského těla.

Motorová jádra pomáhají správně fungovat oči a oční víčka a poskytují jim včasné projevy reflexů. Také tato část kmene pomáhá při správné funkci žvýkacích svalů. Toto jádro se nachází v můstku. Blokový nerv, nazvaný experty parasympatickým jádrem, pomáhá motorům pracovat tím, že ovlivňuje práci žáka a ciliárních svalů.

Také ve spojení s motorem působí slinivě, pomáhá při používání potravin a slinění. Je slabě ovládána vůlí člověka, ale aktivně funguje v jakémkoli stavu těla. Spolu s ním jeho práce současně vytváří citlivé jádro - zaručuje funkčnost chuťových pohárků, které jsou na povrchu jazyka, a také zajišťuje správné fungování trávicích reflexů. Je také zodpovědný za zbývající orgány obličeje, které se účastní reflexu kýchání a polknutí. Polkací reflex také reguluje další část kmene - dvojitý jádro.

Sluchové receptory jsou řízeny kochleárním jádrem a společně s vestibulárním jádrem pomáhá udržovat tělo v rovnováze než spadat pod účinky gravitace země.
Uvažovaná část mozku je úžasný orgán, který dovoluje člověku být "naživu": dotýká se, slyší a rozumí zvukům, vidí, pohybuje se a hlavně si myslí. Bez tohoto orgánu nemůže člověk dělat nic, protože to je on, kdo vysílá impuls z centrálního nervového systému do jiných orgánů, využívá jeho vůli jako regulátor a mozku jako nástroj jeho záda.

Struktura mozkového kmene

V oddělení mozkových kmenů je velké množství různých složek, které jsou seskupeny do tří různých oddělení mozku:

 1. Střední - tvořená z levé a pravé nohy, stejně jako čtyřkřídlé, varhanní část zaručující spojení s mozkem a mostem. Z něj přichází třetí a čtvrtý pár nervových vazů.
 2. Varolijevský most je zesílenou částí kmenového orgánu, ze kterého se rozprostírají 5, 6, 7 a 8 párů ganglií. Tato část kmene je spojena se základnou, víčkem, komorou a chetrechetolií lidského mozkového systému.
 3. Podlouhlá část kmene se nazývá, připomínající cibuli, která je oddělena od pórů příčné drážky. Tato část kufru uvolňuje 9, 10, 11 a 12 párů nervových vazů. Současně obsahuje také 7 párů jader.

Mozek mozku je charakterizován strukturními rysy - obsahuje dva typy neuronů: dendrity a axony. Na druhé straně jsou součástí retikulu.
Retikulární formace je spojena se strukturou centrálního nervového systému. Toto spojení zajišťují dva typy nervových vodičů: aferentní a eferentní.

Aferentní vodiče pracují podél vláknitého systému nervů trigeminu a spinálních sítí vedením bolesti a teplotních impulzů. Pohyb začíná od smyslových a jiných částí mozkové kůry, podél kůry k jádru, které naopak posílají signál k mozkovému mozku.
Efektantní vodiče jsou promítány do míchy podél retikulospinálních cest, do horní části mozku podél vzestupné cesty v můstku a podélné. Rovněž odvodňovací vodiče jsou promítnuty do mozku a začínají v paramediálním, bočním a retikulárním jádru.

Interakce s ostatními částmi mozku

Lidský mozek je jedinečná, zvláštní forma, uvnitř lidského těla, která provádí velké množství důležitých funkcí pomocí neuronů. Na druhé straně správné fungování centrálního nervového systému zajišťuje mozkový kmen.
Hlavně je tělo skládající se ze tří částí: střední, varoliev a podlouhlé. Každý obsahuje různé jádra a zajišťuje fungování určitých párů nervových vazů.

Jádra, se kterými je kufr naplněn, umožňují člověku nejen ovládat jeho vlastní životně důležitou činnost, ale také cítit svět kolem něj, jeho chuť, zvuky, barvu a světlo. Bez aktivní práce mozkového kmene se člověk nemůže cítit živý, uvědomuje si, že je člověk a vytváří něco nového.

Mozková nemoc

Nejvíce neidentifikovaná zatím zůstává lidská hlava, nebo spíše její mozek. Kolik desetiletí vědeckého výzkumu a tajemství neznámého jsou přítomny. Hlava "centrum" je nejsilnější vládce celého lidského těla. Základem výpočetního centra je cerebellum, dvě velké hemisféry. Toto je tzv. Mozek mozku. Ale navzdory všemu, je stejně jako všechny orgány náchylný k onemocněním, patologiím, které by měly být zvažovány mnohem opatrněji.

Obecné charakteristiky hlavového jádra ↑

Mozek mozku je klíčovým článkem v řetězci nervového systému. Je známo, že toto tělo se skládá z 24 miliard neuronů. Obrázek je přibližný, protože není možné přesně určit. Neurony hrají aktivní roli při vytváření impulzů a posílání do mozku. Mravenci jsou bezpečně a bezpečně chráněni lebkou. Uvnitř je dodatečná trojnásobná ochrana: skořepiny z tvrdých, měkkých pavučin. Mezi bariérami je prázdný prostor vyplněn míchovou tekutinou (CSF). Je to ten, kdo chrání "centrum" před mechanickým poškozením, a to i při chůzi. Vankouše a změkčují vibrace.

Ústředí Oddělení centra

 • Mozkový kmen;
 • bazální ganglia;
 • thalamus;
 • hypotalamus;
 • hypofýza;
 • středního mozku;
 • most;
 • medulla;
 • červ s jádry;
 • cerebelární kůra;
 • mozková kůra.

Každé oddělení je důležité a striktně plní svou roli.

Co vypadá mozkový kmen uvnitř? ↑

Toto je centrum regulátorů lidského těla, které zahrnuje jádro kraniálních nervů, vazomotorické a respirační části. Všechny jsou tak důležité pro náš život a fungování orgánů. Braintem je umístěn v zadní části lebky. Více lékařů říká, že jde o prodloužení míchy. Není to úplně správné, ale poměrně přípustné, pokud se domníváme, že neexistují žádné jasné hranice. Braintem je dlouhý pouze 7,0 cm.

Divize ↑

Každé oddělení je individuální, má svou vlastní strukturu, úkoly. Například:

 • středový mozek je zodpovědný za fungování orgánů zraku a sluchu. Řídí jeho formu, nyní se zužuje, nyní se rozšiřuje. Svalová vlákna, oční tón, to vše je v moci středního mozku. Nebude chybět, pokud do prostoru přidáte funkci orientace;
 • medulla, která se nazývá žárovka, je zodpovědná za mnoho reflexů, včetně kýchání, kašlání, zvracení. Souběžně s tím je kontrola respiračních, kardiovaskulárních systémů a zažívacího traktu;
 • Pons: jméno pochází z toho, co je vlastně isthmus mezi míchou a lidskou hlavou. Zřetelnost a včasnost předávání veškerých informací orgánu je také v jeho pravomoci;
 • cerebellum: zodpovědný za koordinaci pohybů, prostrání, rovnováhu, tón svalové hmoty. Geograficky umístěné pod Pons, v zadní části hlavy;
 • diencephalon: plně kontroluje štítnou žlázu a nadledviny.

Jádra kraniálního nervu ↑

Umístil někde mezi medulou oblongata a mostem. Struktura obsahuje nervová vlákna, nejméně 12, mezi kterými jsou nervy:

Každý nerv je zodpovědný za oblast práce a má vlastní funkční odpovědnost. Například, odvrácení očí na stranách, nahoru, dolů, řízení procesu jíst, žvýkat, výslovnost řeči.

Klíčové vlastnosti ↑

Jejich seznam je široký a pestrý. Z pocitu vůně, vůně, řešení globálních problémů a problémů v procesu myšlení. Mnohé je možné díky přítomnosti nervových zakončení ve složení. Jak bylo zmíněno výše, mozkový kmen je prototypový počítač v lidském těle, je to jako chobotnice s mnoha chapadly. Nesprávná péče nebo údržba však způsobí poruchu a poruchy.

Možné onemocnění ↑

Základem této nemoci je mechanické poškození nebo zranění. Někdy - zahraniční vzdělávání benigní nebo maligní povahy. Mezi celý seznam, nejčastější a časté:

 • mozková mrtvice;
 • cizí těla - nádory;
 • chordoma - novotvary z embryonálního skeletu;
 • ischemický směr;
 • aneuryzma - výčnělek stěn tepny;
 • epidermoidy;
 • abnormální cévní vývoj;
 • meningiomy;
 • cysta.

Mozkový zdvih ↑

Důvodem pro většinu mrtvic je přerušení stěn cév. Pokud jsou v mladém těle silné a odolné, pak ve stáří jsou tenké. Tlakové rázy slouží jako základ pro zablokování nebo prasknutí plavidla. Krevní oběh v řetězci je přerušený, mozkový kmen zažívá hladovění kyslíkem. Začátek mrtvice je takto: zablokování krevních cév, zvyšování tlaku, roztržení stěn, krvácení do tělesné dutiny, tvorba hematomu. Nádoba zůstává postižená bez kyslíku. Impulsy nejsou přenášeny do orgánů, práce celého organismu je destabilizována.

Ischemická mrtvice. Nejnebezpečnější typ cévního onemocnění v důsledku narušení krevního oběhu a rychlého tkáňového poškození "centrum". Krev do regulátorů neteče, tkáně zmizí. Proces je velmi rychlý a neodvolatelný. Předpoklady vytvářejí diabetes, revmatismus, aterosklerózu. Aby se předešlo negativním důsledkům, měli byste častěji absolvovat lékařské vyšetření na klinikách a vést zdravý životní styl.

Typy nádorů mozku ↑

Doposud lék zná jen devět druhů, mezi které patří kmen, primární, sekundární, párová. Nesprávné dělení buněk jádra vede k rozvoji nádorů.

Gliomy. Druhé jméno je zhoubný nádor. Lékaři dělají diagnózu nazvanou "rakovina centrálního nervového systému". Nejhorší je, že nádor začíná růst v SGM, přitlačuje cévy a blokuje tok krve do orgánů. V dospívání to vede k paralýze, zhoršenému vidění, sluchu. Různé vzdělávání se chová jinak. Takže benigní forma "dozrává" po dlouhou dobu, neexistuje žádné zvláštní škody na těle. Maligní varianta - naopak, rychlý růst, maximální poškození a poškození. Ještě horší rozdělení je založeno na principu: možnost operace nebo ne. Druhým typem je difúzní nádor. Tak to roste spolu se SGM, že to není možné oddělit bez poškození tkání "centra". Onemocnění je vlastní jak dospívání, tak dospělým. Zpočátku se objevuje ve věku deseti let.

Hlavními příčinami onemocnění mozku jsou vaskulární patologie, traumatické poranění mozku, křeče, vysoká dávka alkoholu, kouření, stres, nezdravý životní styl.

Léčba nádorů probíhá chirurgicky, pokud je k dispozici.

Brain stem: jeho struktura a funkce

1. Proč potřebujete kmen 2. Systém 3. Obecné informace 4. Trochu o poškození kufru 5. Lebeční nervy 6. Podélný mozek 7. Most 8. Středně mozkový

Přemýšleli jste někdy o základních otázkách? Například, proč, když otočíme hlavu k předmětu zájmu, se naše oči otočí po hlavě? A proč by neměli zůstat na "stejném místě"? Co dělá automatické otočení hlavy a očí automaticky? Proč, když uslyšíme hlasitý třesk, vrháme ruce a mrknou, nemají čas zjistit, co se stalo? Proč jsme si jisti, že můžeme dýchat tak, jak chceme: hluboce, plynulě, ve dvou dechách - trochu výdechů, nějakým způsobem, ale kdo dýchá během spánku? Mnoho otázek...

Pokud se zeptáme, co je na světě nejsložitější, dostaneme pravděpodobně různé odpovědi. Elektronický inženýr nebo programátor například tvrdí, že nic není složitější než architektura procesoru pracujícího na technologii hranice 16 nebo dokonce 10 nm a představující nic víc než velké město uzavřené v krystalu.

Neurophysiologist přiměřeně namítne, že lidský mozek je nejsložitější strukturou obsažené části vesmíru, protože mozog vytvořil nejen procesor, ale také schopnost sebeuvědomění, kterou žádný procesor nemůže dosáhnout.

Objevuje se zvědavá otázka: která část lidského mozku je nejkomplexnější? Můžete odpovědět jinak. Takže kůra velkých hemisfér je tak složitá, že sotva pochopíme principy jednotlivých zón, i když úspěšně používáme algoritmy neuronových sítí, například v obchodování na burze. To je způsobeno skutečností, že výsledky práce kůry mohou být velmi abstraktní a nepodléhají podvádění matematickými statistikami, což velmi brzdí studium.

Existuje však mozek, který je studován velmi dobře. Na místě, kde mozku vstupuje do míchy, je nutné "stlačit" do malého objemu prakticky všechno, co existuje v mozku. Jedná se o obousměrné cesty od okraje do středu a zezadu, nervové jádra, speciální zóny.

Proč potřebujete mozkový kmen

Strom mozku je proto "podnikatelským subjektem". A pokud je mozkovou kůrou akademie věd, mozkovým kmenem je kancelář starosty, její dopravní oddělení, oddělení povolenek, terénní úpravy, týmy janitorů a instalatérů, povinné traktory a tak dále. Funkce mozkového kmene jsou velmi důležité, ale zcela specificky definované. Neexistuje ani jedna stota objemu kubického milimetru, který nebyl studován mnoha generacemi neurofyziologů, anatomistů, lékařů. Strom mozku je "dělníkem na zemi", který nemá čas na "vyšší sféry", a neví, jak to udělat.

Nejstarší struktura lidského mozkového kmene je medulla. Před stovkami miliónů let, kdy bylo docela dost na to, aby hledaly jídlo v teplých kalužích, stvoření, které nejprve vyšly na suchu. Dravci a obecně nebylo nikdo kolem. Ale znovu bylo nutné zlepšit jejich reflexy a reakce v boji o existenci a všechno, co člověk "rostl" shora, to je telencephalon, kůra nebo velký mozek, je výsledkem evoluce. Objevil se konečný mozek, kůra s konvolucemi a žlábky, se objevil cerebellus po vzhledu vzpřímené polohy a vývoji paží.

Ale struktura medulla a mozkových kmenů zůstala životně důležitá. Při pohledu do budoucna můžeme říci, že pokud je kůra nedostatečně rozvinutá, je možné žít, i když je to osoba s hlubokým postižením. Nejdůležitější funkce mozku jsou regulace krevního oběhu a dýchání. To je důvod, proč je to tak nebezpečné otok mozku, ve kterém je kmen přemístěn dolů, a je porušován ve velkém occipitálním foramenu lebky. Výsledkem je komprese mozkového kmene, jeho ischémie a úmrtí. Proto přichází smrt člověka. Hlavním úkolem mozkového kmene je proto zachování života nebo životních funkcí. Nyní se seznámíme s mozkovým kmenem podrobněji. Každý musí vědět, co ho přivádí k životu.

Zařízení

Před autorem je obtížný úkol. Obvykle, dokonce i v odkazu, stručně napsané pomůcky, kapitola o struktuře, funkce mozkové kosti a její poruchy zabírají sto nebo více stránek malého textu. Ale stručnost je sestra talentu. S nadějí na to začneme přezkum této nejdůležitější části centrálního nervového systému, trunku encephali nebo kmene, do kterého jsou přímo přenášeny struktury míchy. Zvažujeme jeho části a struktury, analyzujeme vnější a vnitřní strukturu a funkce oddělení, které tvoří truncus encephali.

Neměli byste se obávat, že označení jsou v latině. Dokonce iv éře spálených čarodějnic a skřítků, každý více či méně gramotný člověk v Evropě znal latinu. A je pro nás užitečné, vzdělaní lidé, průzkumníci vesmíru, pamatovat si vznešený jazyk, který dal vzniknout moderní civilizaci.

Obecné informace

Toto nejstarší oddělení mozku se nachází v ocasní části ocasního mozku, nejblíže k míchu, ve které také prochází přímo. Kmen mozku (truncus encephali) je rozdělen do tří částí:

 • medulla oblongata nebo medulla oblongata;
 • most, pony;
 • midbrain, mesencephalon.

Pod medulou, její prodloužení, až 2 bederní obratle je mícha. Nad středním mozkem je mezilehlý mozek a jsou od sebe odděleny mostem.

Kromě toho je z kufru (a vstupte, resp.) 10 párů lebečních nervů na každé straně. Osoba má 12 párů těchto nervů, ale první dva páry, čichové a optické nervy jsou přímo výrůstky mozku. Zbývající FMN (kraniální nervy) patří k nervům kaudální skupiny a fylogeneticky se vyvíjely z dlažebních oblouků. Důležitou funkcí mozku je tedy koordinace a zvládnutí těchto různých nervů, které budou popsány níže.

V malém objemu kmene "lisoval" a koncentroval nesčetné množství cest. Vše, co váže hlavu k tělu, prochází strukturami kmene podél senzorických, motorických a vegetativních trámů. Některé z těchto cest v jejich cestě tvoří přechod na opačnou stranu kufru, někteří - přepněte na jiné neurony.

V mozku je jádro těchto deseti párů kraniálních nervů, jejichž hlavním úkolem je zvládat tyto nervy. Struktura těchto jader je složitá: jsou citlivé, existují motor (motor) a jaterní sekrece (vegetativní).

Kromě jádra jsou ve stonku červené jádro a substantia nigra, které patří do struktur extrapyramidového systému, které řídí svalový tón a pohyby v bezvědomí. V kufru je jádro mostu a jádro oliv podlouhlého mozku.

Kmen obsahuje takovou zvědavou formu, jakou je deska střechy čtyřúhelníku. Je odpovědná za přenos vizuálních a sluchových impulzů, které se vyskytují nevědomky. Právě tam je možné přepnout části vizuálního analyzátoru na sluchové u lidí.

Ptáte se: "Co na tom záleží?" Ale co. Pokud se u vás ozve hlasitý záblesk nebo výstřel, budete neúmyslně blikat. Stane se to zcela nevědomě. Reflexní ochrana očí v signálu nebezpečí, která je získána přes sluchové orgány, je jednou z mnoha funkcí horních částí kmene. Není třeba spojovat mozkovou kůru a části odpovědné za vědomí. Není čas myslet! Stačí "přenést vodiče" z citlivé části reflexního oblouku přímo na součásti motoru, což se provádí z povahy.

Celý mozkový kmen, včetně můstku, je ponořen do rozvětvené sítě neuronů, které tvoří retikulární formu. Její anatomie je velmi složitá. Tato formace je velmi důležitá pro "život rostlin", je zodpovědná za koordinaci dýchání a krevního oběhu u lidí.

Navíc významná část retikulární formace má aktivační účinek na překrývající se struktury, včetně kůry. Je to ona, která je zodpovědná za přítomnost vědomí a bdělosti během dne.

Trochu o porážce kufru

Vzhledem k tomu, že tento článek neimplikuje detailní prezentaci neurologických syndromů a symptomů, stručně popíšeme léze medulla oblongata.

Na velmi malém prostoru kufru je umístěno množství cest a nervových jader. Anatomicky je tato část centrálního nervového systému považována za nejkomplexnější v lidském těle. Proto i velmi malý, milimetr velký nidus představuje hlavní zdravotní problém. Nejčastěji jsou hlavními příznaky léze příznaky jako:

 • dysfunkce kraniálního nervu na straně léze;
 • paralýza stejných končetin na druhé straně, protože motorové svazky v můstku tvoří kříž.

V domácí literatuře se toto onemocnění nazývá střídavé syndromy. Je tu asi tucet. Jsou jmenováni podle vědců, kteří je objevili (Fovill, Dejerine, Miyyar-Gübler, Wallenberg-Zakharchenko, Weber, Avellis, Benedikt a další). Jejich příčina může být jiná. Někdy je léze tvořena nádorem, někdy ischemickou mrtvicí.

Stručně jsme se setkali s obecnou strukturou mozkového kmene. Nyní budeme podrobněji vyprávět o strukturách, které tvoří lidský kmen mozku.

Kraniální nervy

Nejdříve však budeme stručně popisovat funkci deseti párů lebečních nervů, protože bez toho není možné posoudit strukturu lidského mozku. Aby nedošlo k otočení článku do učebnice, neposkytneme údaje o lokalizaci a symptomech lézí těchto nervů, ale dáme obecný, přehledný obrázek.

V mozkovém kmenu je 10 párů nervů a mají mnoho druhů různých vláken:

 • citlivé somatické informace z kůže, šlachy, bolesti, citlivost, pocit teploty, dotek a další;
 • citlivé vegetativní - přenášejí bolest z vnitřních orgánů. Je známo, že 10 párů - vagus nerv - sestupuje do břišní a hrudní dutiny, inervuje srdce, střeva apod.;
 • zvláštní citlivost (zrak, sluch, chuť, vůně);
 • společný motor (na kosterní svaly, které podléhají naší vůli - blikání, žvýkání);
 • autonomní motor (který funguje bez našeho přání - inervace slinných žláz, hladké svaly průdušek, myokard);

Jaké jsou nervy vycházející z kmene? Stručně uvádíme v improvizované tabulce jejich funkce a jména, stejně jako počet jader. Každé jádro má na druhé straně pár. Pokud chcete pevněji zlomit hlavu, můžete si vzít jakoukoli vážnou učebnici anatomie a neurologie.

Obrázek ukazuje některé projekce jader kraniálních nervů v "profilu".

Všechny cesty těchto nervů vstupují a vystupují z mozkového kmene. Není to tak, anatomie kufru je trochu komplikovanější? A to je bez skutečnosti, že téměř každý nerv je rozdělen na několik nezávislých větví. Ale to není všechno. Pokračujeme v přezkoumání struktury částí lidského mozkového kmene.

Medulla oblongata

Je to nejstarší část mozku, kaudální, a proto si zaslouží veškerou úctu. Tento úsek je umístěn mezi prvním párem cervikálních kořenů míchy, prochází dovnitř lebky přes velkou occipitální foramen a končí na hranici s mostem.

Vzhled

Při pohledu zezadu jsou na povrchu viditelné tuberkulózy jader trámů, nesoucí kloubní svaly (klínovitý a tenký). V medulla oblongata, mezi horními a dolními nohami mozečku, se nachází bouřka všech studentů - kosočtvercová fossa, která je tvořena dnem čtvrté komory mozku, v níž leží několik tuctu jader kraniálních nervů. Struktura fossa musí být známa srdcem, stejně jako všechny známky poškození nejen jádra, ale také nervů na různých úrovních.

Na bočním průzkumu jsou dobře viditelné pyramidy. Jsou tvořeny cestami sestupujícími z motoru, které tvoří pilíře. Nedaleko jsou olivy, ve kterých jádra stejného jména leží. Odděleně od boku vychází 12. pár kraniálních nervů: hypoglosální nerv (vpravo a vlevo). Za olivami, kořeny příslušenství, bloudění a glossopharyngeal nervy vyjdou v párech. Nedaleko se nacházejí cesty trigeminálního nervu a spinocerebrální cesty.

Vnitřní struktura

Vnitřní anatomie medulla oblongata je pokračováním cest míchy, jejich koncentrace a přepínání. Zde spočívají jádra kloubního svalového pocitu ze svalů celého těla, vodiče bolesti a teploty stoupají, rovnovážné cesty končetin a analyzátor statokinetiky vzrůstá do cerebellum.

Jádro oliv, spolu s cestami k cerebellum, patří do fylogeneticky nového systému koordinace dobrovolných pohybů v lidském vývoji.

Z klesajících cest medulla oblongata je možné poznamenat rubrospinální dráhu (nevědomé pohyby), tektospinální paprsky (motorová reakce na hlasité zvuky, popsané výše). Struktura medulla oblongata způsobená vegetačními jádry vagusu nebo 10 párů FMN je ohrožena kompresí a ischémií.

Most je tvořen širokými vlákny, které opásají medulu se dvěma stranami a přejdou k mozkovým polokouli.

Vzhled

Most je nejhustší sraženinou různých cest, od kůry až po podélné divize. Kromě toho se v můstku nacházejí mezilehlé neurony, ve kterých jsou cesty k mozkovému můru přepnuty. Uprostřed můstku je dutina, v ní prochází velká hlavní tepna (bazilární tepna). Na stranách tepny jsou válečky silných pyramidálních cest.

Na zadní straně můstku je vidět spodní část komory a směry bočních otvorů Lyushky, nepružné majandi díry, které tvoří mozkové cesty mozkomíšního moku.

Vnitřní struktura

Most v řezu se třpytí jako moar, nebo hedvábí. Skládá se z nesčetných cest. Veškerá komunikace s kůrou probíhá podél kortikálních cest: od okcipitálních laloků, frontálních, temporálních, parietálních laloků. Proto existují okcipto, fronto-, temporo-, parietho-pontine paprsky, které "proudí" do mostu.

V můstku existuje geniální obrat a torze vláken v mediální smyčce. Díky této změně orientace jsou pocity z nohou ležet víc než z hrdla, porušujíc zákon o excentricitě vodičů, podle něhož, od středu - čím více vodičů se přidávají k nosníku.

Aby naše dobrovolné pohyby byly jemné a přesné, ne "trhavé", příkazy z mozkové kůry se přepínají do jádra můstku, vstupují do malého mozku, spolu s údaji o společném a svalovém pocitu a rovnováze a poté po kontrole v horní části nohy cerebellum a zubaté jádro, opět se vrátily do kůry, s "kontrolní zprávou". Proto v tloušťce mostu existují speciální svazky pro komunikaci s jádry cerebellum a vestibulární jádra.

Midbrain

Je umístěn mezi diencefalou a mostem. Středový mozek je nejmladší kmenovou částí lidského mozku.

Vzhled

Na předním povrchu středního mozku vidíme silné svazky vláken - nohy mozku. V horní části, po stranách, procházejí kolem optických traktů. Mezi nimi jsou nervy třetího páru FMN - okulomotor.

Zadní část středního mozku se nazývá víko. Tam je umístěn quadripol a jeho deska. V horních návrších je část vizuální techniky zpracovávána ve spodních horách část zvukové informace, která nemusí být rozpoznána. Ze spodních vrstev se objeví pár blokových nervů ze zadní plochy, což je jediný pár FMN, který obvykle vychází ze zadní plochy mozku.

Vnitřní struktura

Již jsme řekli, že část středního mozku se skládá z čtyřúhelníku, který reguluje začátek, reflex, který se formoval jako obrana ve fylogenetickém vývoji člověka. Motorová součást je realizována tektospinální cestou.

Navíc se hlava a oči mění v reakci na zvuk, který vás zajímá, nebo se odvrátí, pokud je stimul příliš silný. Středový mozek pomocí jader okulomotorického nervu (vegetativní část) reguluje velikost žáka.

Důležitou součástí středního mozku jsou velké červené jádro. Oni dostávají informace z cerebellum (od jeho korku a zubaté jádro), a také regulovat přesné pohyby.

Navíc přes středový můstek prochází středový podélný nosník, který se zabývá kombinovaným otočením hlavy a očí a v něm leží spoustu jader. Jeden z nich se nazývá jádro Darksevitch, na počest Liveriya Osipovich Darksevitch, zakladatele Kazaňské neurologické školy, která objevila tuto strukturu v 19. století. Byl také první, kdo popsal reflexní oblouk pupilárního reflexu.

V této části kmene je také černá látka, protože obsahuje melanin. Řídí "nevědomé pohyby, svalový tón. Při nedostatku melaninu se objevuje třes a objevují se příznaky Parkinsonovy nemoci.

Závěrem musíme říci, že jsme schopni stručně popsat téměř desetinu toho, co obsahuje fylogeneticky starodávná, ale nezbytná část centrálního nervového systému - mozkový kroužek -. Nevztahuje se na vyšší nervovou aktivitu, nicméně dělá všechno, aby osvobodil mozkovou kůru z každé druhé "drobnosti", jako je myšlení, polykání nebo ne polknutí nebo blikání nebo blikání.

Krevní soustava potřebuje méně kyslíku a glukózy než kůra, protože je ztvrdlá miliony let evoluce. Obvykle s vážnou nemocí a mozkovou smrtí zemře pouze kůra. Soustava brady funguje správně, dokud ventilátor není vypnutý. To ukazuje na jeho trvanlivost a nenáročnost.

Tento článek měl za cíl probudit zájem člověka o člověka, protože není nic zajímavějšího než jedinečná funkce živé hmoty, aby se poznala sama.

Anatomické rysy mozkového kmene

Mozek je jednou z nejkomplexnějších struktur studovaných ve fyziologii. Skládá se z několika částí, z nichž každý je pro vědu ojedinělý a neméně obtížný. Kufr, který je dělením mozku, se jeví jako nejzajímavější z toho, protože odpovědný za fungování mnoha systémů. V posledních letech vědci dokázali podrobně studovat a poskytnout přesné charakteristiky. Znalost struktury a funkcí mozkového kmene nejen zvýší vaše znalosti, ale také se vyhnout některým chorobám spojeným s hlavou.

Oddělení oddělení

První živé bytosti, které se objevily na Zemi, měly pouze medulu. Byl to ten, který jim poskytl všechny nezbytné instinkty, které pomohly přežít. Ale to nestačí, protože potřebovali neustálé rozvíjení reflexů a myšlení. Po nějaké době se začaly rozvíjet nové organismy s velkým mozkem. Takové změny nastaly krátce před zjevením osoby, s níž byl vytvořen cerebellus. Zbytek mozku se začal tvořit až po stovkách let.

Kmen mozku, který se objevil během evoluce, byl zodpovědný za zajištění funkce dýchání a krevního zásobování všech nezbytných částí těla. Rozvoj se začal skládat z velkého množství různých center, které začaly tvořit složitý systém. Nyní je toto oddělení nezbytnou součástí mozku, bez něhož je nemožné.

Je umístěn mezi velkým otvorem hlavy v occiputu a sklonem vnitřku lebky. Kufr rozšiřuje míchu, spojuje ji s hlavní hlavou umístěnou uvnitř hlavy. Jeho délka je asi 7 cm, zatímco obsahuje několik jednotlivých částí, které jsou pro tělo velmi důležité.

Anatomické rysy

Mozek je nejkomplexnější orgán, který působí jako centrum lidského nervového systému. Podle vědců může obsahovat více než 20 miliard různých neuronů, které přenášejí signály do jiných částí těla. Strom mozku zahrnuje několik sekcí, z nichž každá je zodpovědná za určité funkce. Existuje 5 z nich:

Anatomie zahrnuje také rozdělení několika stejně důležitých částí: kůry hemisfér, cerebrální kůry, červ s jádry, mostu, thalamu, hypotalamu, hypofýzy, bazální ganglií.

Samotná struktura je taková:

 1. Medulla oblongata působí jako pokračování páteře, vystupující z páteře. Obsahuje dva typy látek: bílé a šedé. Funkce první je provést informace mezi systémy těla. Druhým je jádro nervů, jehož zrání se vyskytuje již 7 let.
 2. Valorievský most. Jedná se o další část, která vychází z podlouhlého, umístěného ve středu kmene, tvořeného základnou, chetyrehcholmiy, součástmi kraniálních komor a víkem. Skládá se z podélných a příčných vláken. První z nich jsou postaveny z neurálních klastrů, které jsou zastoupeny jako jádra, z nichž druhý prochází. Ty zahrnují horní a spodní vrstvy, kterými jsou položeny pyramidální dráhy.
 3. Cerebellum. Je to malá polokoule, která je pokryta bílou a šedou hmotou. Dosáhne maximální velikosti věku 15 let.
 4. Středním mozkem. Je připojen k cerebellum dvěma zvláštními nohami, obsahuje 2 optické a 2 sluchové divize ve formě oddělených tuberkul, kterými procházejí nervová vlákna.
 5. Hemispherická kůra. Mezi hemisférami je corpus callosum, který zajišťuje spojení všech částí. Všechny myšlenkové procesy probíhají v kůře.

Struktura mozkového kmene zahrnuje další významné dělení. Říká se tomu retikulární formace, která zahrnuje dendrity a axony, tvořící retikulum, což je zvláštní síť. Hlavní funkcí této stránky je správa informací přenášených z mozku do jiných částí těla. Existují dva typy informací o vodivosti: afert, směrování dat do formace a eferentní, provádění zpětné akce.

Mozek je dobře chráněn. Za to jsou odpovědné tři skořápky: měkké, tvrdé, arachnoidní. Další ochrana zajišťuje povrch lebky.

Jádra kraniálního nervu

Jednou z nejdůležitějších součástí mozkového kmene jsou jádra kraniálních nervů, které se odchylují od základny. Jsou umístěny mezi zadními a podlouhlými částmi, zatímco malý počet je na můstku. Jádro se skládá z nervových zakončení, které mají přímý účinek na kmen. Představují se ve formě větví, které pronikají do nejdůležitějších částí.

Každé jádro má svůj vlastní účel. Z této zóny jsou takové nervy:

 • Olfactory;
 • Vizuální;
 • Oculomotor;
 • Obličej;
 • Přední dveře;
 • Blokovat;
 • Přesměrování;
 • Triple;
 • Glossopharyngeal;
 • Sublingvální;
 • Další;
 • Bloudění

Jejich plné fungování je pro lidské tělo velmi důležité. S dysfunkcí jakéhokoli nervu mohou mít vážné důsledky, které zhoršují kvalitu života a dokonce vedou ke smrti.

Funkce

Všechny části mozkového kmene jsou stejně nutné. Poskytují lidem příležitost cítit, slyšet zvuk, rozumět řeči, myslet na nějaké vážné věci. Pokud ne pro ně, potom lidstvo může navždy zůstat ve věku kamenné.

Funkce mozkového kmene jsou omezeny na distribuci informací mezi mozkem a centrálním nervovým systémem. Jsou vybaveny jádry a nervovými zakončeními. V tomto případě je kmen fyziologickým spojovacím krokem mezi míchy a mozkem. Pokud je poškozen, signály z mozku nebudou schopny dosáhnout koncového bodu, což zcela vyloučí normální fungování lidského těla.

Existuje několik skupin funkcí, které jsou charakteristické pro kmen mozku. Mezi ně patří:

 1. Motor. Zahrnuje všechny činnosti týkající se svalů očí a víček. Funkce je také zodpovědná za reflexy očních bulbů a ovládá tkáňové svaly.
 2. Citlivá. Poskytuje chuťové pohárky, stejně jako všechny reflexe, které se týkají trávicího systému. Pomáhá vysílat signály pro polykání a mnoho dalších akcí, včetně i zvracení. Navíc zodpovědný za kýchání.
 3. Parasympatická. Ovlivňuje pohyb a dilataci žáků, řídí ciliární svaly. Je řízena jádry a zajišťuje provádění funkce bloku.
 4. Horní slin. Má vliv na slinné žlázy, zajišťuje včasné a nezbytné vytváření slin.
 5. Vestibulární. Zodpovědný za fungování vestibulárního aparátu, který pomáhá řídit rovnováhu těla a udržet se na nohou.
 6. Polknutí. Poskytuje polknutí reflex. Doplňuje práci citlivé funkce.
 7. Auditory. Přenáší informace o mozkovém mozku, je odpovědný za slyšení, stejně jako s rozpoznáním zvuků.
 8. Senzorické. Dává kůži citlivost na obličej, analyzuje chuť a zvuk, rozpozná vestibulární podněty.

Můstek má nejdůležitější funkce. Poskytuje každé osobě možnost slyšet, cítit, vidět, pohybovat, přemýšlet. Všechny jsou nezbytné pro plný život.

Pokud rozdělíte jednotlivé funkce na části mozku, získáte následující:

Brain stem: funkce a funkce

Lidský mozek je nejkomplexnější ze všech orgánů. Počet funkcí vykonávaných mozkem je překvapivě velký. Mozog se skládá z kmene, dvou hemisfér a cerebellum. Velmi důležitý je kmen, který je zodpovědný za mnoho funkcí těla. Tato struktura je spojovací prvek, který spojuje mozku a míchu. Všechny životně důležité lidské systémy potřebují plnohodnotnou práci mozkového kmene. Naštěstí je mozek důkladně studován a všechny mechanismy jeho práce jsou již plně pochopeny.

Co je mozek?

Lidský mozek je orgán, který je středem celého nervového systému. Celkem se skládá z více než 20 miliard neuronů, které přenášejí informace do správných center lidského těla. Prenos signálu se provádí elektrickým impulsem. Všechny části mozku jsou zodpovědné za určité funkce a funkce. Celkem oddělení má 5:

Mozok také zahrnuje: talamus, hypotalamus, hypofýzu, můstek, cerebrální kůru a červ s jádry, hemisférickou kůru, bazální ganglií.

Mozek má ochranu vytvořenou přirozenou cestou. Ochrana mozku se skládá ze tří skořápky: měkké, pevné a arachnoidní. Hlavním prvkem, který je zodpovědný za bezpečnost orgánu, je však lebka.

Medulla oblongata je pokračováním míchy. Obsahuje dvě látky: bílá a šedá. Bílá je komunikační kanál, šedá je jádro nervů.

Podlouhlá část prochází do mostu Valoriev. Obsahuje nervová vlákna a šedá hmota. Výživný mozek, oběhová tepna, prochází touto částí. Most přejde do cerebellum - další důležité dělení.

Cerebellum je centrální vazba v mozkovém systému. Jedná se o dvě malé hemisféry, pokryté bílou a šedou hmotou. Nejvíce multifunkční část mozku.

Středový můstek se připojuje k cerebellum dvěma nohama. Struktura kufru je přímo spojena s místem a přístupem k jiným oddělením. Střední část má 4 hillocks (2 vizuální a 2 sluchové). Mozek se váže k míchu nervovými vlákny, které vycházejí z kopců.

Dvě velké hemisféry jsou zcela pokryty kůrou. V takovém kůře dochází ke všem procesům spojeným s myšlením. Mezi hemisférami je corpus callosum, který je spojuje. Každá hemisféra je rozdělena na laloky čela, chrámy, korunu a occiput.

Kmenová část mozku je zodpovědná za retikulární informace. To je spojovací článek mozku a míchy. Oddělení je docela zajímavé, což dokládá několik studií.

Co jsou to reflexe? Jak je dýchání regulováno, když člověk spí? Proč se žák pohybuje? Jak člověk cítí a odlišuje chuť? Tato a mnoho dalších otázek mě přimělo k pečlivému zkoumání části mozku jako kufru.

Jak a proč vznikl mozkový kmen?

Všechny funkce oddělení kmene byly již dlouho definovány. Neuroscienti, anatomisté a další lékaři se zabývají jeho výzkumem. Základem pro vznik plného kmene byl medulla. Mozek mozku je velmi obtížný systém, ve kterém dochází k mnoha procesům současně.

První bytosti, které vyšly na zemi, měly pouze medullu oblongata, která se řídila primitivními instinkty. Během evoluce bylo nutné zlepšit reflexy, reakce a myšlení. Velký mozek se objevil mnohem později, když zvířata už měla náladu. Po vzhledu vztyčeného člověka vznikl cerebellus v kraniální krabici. A s následujícími generacemi získal mozog stále více konvolucí, kůry, nervových jader a dalších prvků, které jsou charakteristické pro moderní člověka.

Nyní jsou hlavními úkoly kufru dýchání a krevní oběh a jejich regulace. Struktura plně podporuje lidský život, proto patologie jsou extrémně nebezpečné. Opuch mozku je docela nebezpečný. V tomto případě je kufr posunut dole, kde je upnutý v occipitálním otvoru. Pak není možné plné fungování, což způsobuje spoustu následků.

Struktura

Struktura mozkového kmene se skládá ze 3 hlavních prvků. Středový mozek je tvořen nohama a čtyřadvorkou. Dává 3 a 4 páry nervů.

Kondenzované jsou pony. Nachází se ve střední části. Tvorba základny, chetyrehocholmiy, pneumatiky a různých prvků kraniálních komor. Dává 5 až 8 párů nervů.

Největší částí je medulla. Speciální drážka odděluje podlouhlou část od mostu. Dává 9 až 12 párů nervů a jedno jádro ze 7 párů.

Mrtvý kmen také zahrnuje nervové buňky s jádry, které se nazývají retikulární tvoření kufru. Takové formace ve struktuře mají dva typy neutronů: dendrity a axony. První z nich nemají mnoho větví. Axons mají rozvětvení v tvare T. Společně vytvářejí síť nazývanou retikulum. Z tohoto vznikl termín retikulární formace. Jsou přímo spojeny s centrálním nervovým systémem, přenášejí a předávají informace dalším zpracovatelským střediskům. Informace mohou mít typ vedení afertů nebo eferentní. Typ Affertu odešle signály do formace, eferentního typu - z ní.

Vykonané funkce jsou přímo závislé na struktuře oddělení.

Funkce

Mozkový kmen může realizovat životně důležité funkce v důsledku následujících jader kraniálních nervů:

 1. motor. Usměrňuje funkci očních víček a očních svalů. Také řídí reflexy očních víček, oční bulvy. Řídí práci žvýkacích svalů;
 2. citlivé. Zúčastněte se všech reflexů spojených s trávením - od polykání až po gag reflex. Chuťové receptory fungují kvůli citlivým jadám. Také zodpovědný za kýchání;
 3. parasympatiku. Hnutí a velikost žáka závisí na příkazu daného jádra. Také monitoruje ciliární sval. Dalším jménem je jádrový nervový blok;
 4. horní salivace. Řídí práci slinných žláz. Zodpovědný za včasné a odpovídající vypouštění ústní tekutiny a slin;
 5. vestibulární. Řídí a řídí práci vestibulárního aparátu, který je zodpovědný za rovnováhu těla;
 6. dvakrát. Jedno jádro, které plně ovládá polknutí reflexu. Citlivé jádra také pomáhají vykonávat funkci;
 7. kochle. Dvě jádra, které jsou zodpovědné za sluchové receptory. Vysílají signály do centra v souvislosti s mozkovým mozkem.

To znamená, že mozkový kmen pomáhá člověku pohybovat, přemýšlet, slyšet, vidět, dotýkat a další příležitosti potřebné pro plnohodnotnou životní aktivitu. Kromě těchto příležitostí řídí všechny reflexy hlavy. Kufr zpracovává impulsy, které přijímá od centrálního nervového systému, a dává příkazům orgánům přes míchu.

Řetězové reflexy

V řetězci kmene se také vyskytují řetězové reflexe. K tomu dochází, pokud je současně aktivováno několik párů jader.

Okulomotorické reflexy koordinují pohled. Prostřednictvím kochleárního a ternárního nervu se impuls přenáší do jádra. Ve směru oka se jednalo o okulomotorické, boční a abducentní nervy. Proces je sledován retikulárními formacemi, cerebelem a kůrou hemisféry.

Žvýkací čin je způsoben kontrakcemi extenzních svalů mandibuly. Impuls se přenáší přes ternární nerv. V medulě poblíž mostu je centrum, které je zodpovědné za celý žvýkací proces. Affertovy signály vzrušují motoneurony žvýkacích svalů, které zvyšují a snižují pohyblivou čelist.

Aktivita polykání přenáší potravu do ústní dutiny, jídla v zažívacím traktu. Nejprve jsou vzrušeny receptory kořene jazyka, pak obloha. Když jsou potraviny již v krku, postihují se faryngeální receptory, které pomáhají vnést potravu do jícnu. Tento úkon zajišťuje polykání centrum, které je spojeno s dýchacím centrem.

Kašel je ochranná reakce lidského těla na podráždění v průdušce, hrtanu nebo průduchů. Impuls k centru kašle prochází vagusovým nervem. Jádro se nachází v medulla oblongata a je přímo spojeno s dýchacím centrem. Nejprve se zhluboka nadechněte. Gloptis je uzavřena a výdechové svaly se smíří s výdechem. Tím vzniká vysoký tlak, po němž následuje ostrý výdech při otevření glottis. Průtok vzduchu prochází výhradně ústy.

Kýchací reflex je také ochranný. Ve sliznici nosní dutiny je trojúhelníkový nerv podrážděn. Centrum kýchání je blízko tussive. Celý proces také probíhá, pouze tok vzduchu není přes ústa, ale přes nos.

Tumorový kmen. Druhy a léčba

Celkově existuje 10 typů nádorů mozkových kmenů:

 • Primární. Objevují se při poškození tkání;
 • Sekundární. Může se objevit po tuberkulóze, těžké chřipce nebo jiným nebezpečným onemocněním;
 • Parathol. Pečlivě spojen s kufrem a postupně se deformuje;
 • Cerebellar. Za prvé jsou postiženy nohy cerebellum. Pak se postupně rozšiřuje na stonku;
 • Exofytická. Také se vyskytují v cerebellum, a pak se šíří do kmene. Může být vytvořena v plášti kraniální komory;
 • Diamantový tvar. Objevují se v okcipitální části, kde se nachází stejná deprese;
 • Deformování. Vytvářeno přímo na kmeni nebo na jiných odděleních. Změňte tvar stopky, což výrazně ovlivňuje výkon oddělení;
 • Diffuse. Bohužel, téměř žádný lék. Stanovení hranic nádoru je velmi obtížné. Spojuje se příliš s mozkovou látkou.

Diagnostika nádorů

Je téměř nemožné podezření na vznik nádorů. Někteří okamžitě projevují jasné známky přítomnosti, jiní se mohou na dlouhou dobu vyvíjet bez nepříjemností.

Prvním krokem je analýza historie. Po prozkoumání výsledků může lékař předepsat následující test. Ve zdravém mozku musí být funkce prováděny bez chyby. Proto studie funkčnosti nervů hlavy.

Můžete také provádět instrumentální diagnostiku. Elektroencefalografie, resecefalografie nebo punkce mohou potvrdit tvorbu. Studie potvrzují diagnózu ve výši 100%. Instrumentální diagnostika umožňuje získat údaje o činnosti různých částí kmene.

Moderními metodami jsou zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a počítačová tomografie (CT). Studie vizualizují formaci, která umožňuje stanovení přesné velikosti. Také studie mohou vyprávět histologické vlastnosti nádoru.

Léčba nádorů

Prognóza výsledku léčby závisí především na typu nádoru. Důležité jsou také jeho umístění a velikost. Nejtěžší léčbou jsou nádory, které se vytvořily uvnitř kmene.

Beníné léze jsou chirurgicky odstranitelné. Mohou existovat výjimky, jestliže chirurgický nůž, který vstupuje do cizího těla, může poškodit struktury mozkového kmene. Před a po chirurgickém zákroku lékař předepisuje laser a chemoterapii. Zabraňují růstu gliomu. Také odstranit rakovinové buňky, které zůstávají po chirurgickém odstranění, a zabránit jejich vývoji.

Ale pacienti, kteří mají maligní formu, představují asi 80%. Takové nádory by neměly být odstraněny chirurgickým zákrokem. Populární alternativní metodou je radiační terapie. Tumor je ovlivněn radioaktivním zářením. Ale metoda nemůže zcela zabít rakovinové buňky. Proto jsou používány k zastavení vývoje nádorů nebo k zamezení relapsu.

Moderní metody léčby

Pokud je patologická patologie nalezena, část mozku nedokáže úplně dešifrovat informace z důvodu deformace nebo poškození, které mohou způsobit atrofii některých orgánů. Proto se často používá stereotaktická terapie, která se také může rychle zabývat patologií.

Tato terapie je kombinací dvou záření: "Cyber-knife" a "Gamma-knife". Přiložený počítač vydává záření, jehož typ a dávka se určuje nezávisle. Tato metoda se nazývá Cyber ​​Knife. Druhou metodou je radiační záření. "Gama nůž" se provádí tak, že na hlavu přiloží speciální helmu, která vydává vlny a částice.

Další možností léčby je chemoterapie. Cytotoxické léky pozastavují vývoj a následně odstraní tvorbu. Pro větší účinnost lékař často předepisuje kombinaci terapií. Některé jsou ambicióznější, některé přesnější. Braintem je nedostupná část hlavního orgánu centrálního nervového systému. Proto kombinace postupů může poskytnout vynikající výsledky.

Tah mozku mozku

Problémy kardiovaskulárního systému mají vždy silné důsledky. Průtok krve v oblasti stonku může mít vaskulární lézi s mozkovým infarktem. Co je to ischemická mrtvice. Dnes je nejnebezpečnější mrtvice. Mozkové buňky jsou vážně poškozeny kvůli poruchám oběhu. Mnoho nemocí může vést k rozvoji takové nemoci. Hemoragická mrtvice je méně nebezpečná, ale destruktivní pro mozkovou tkáň.

Tahy jsou téměř nemožné léčit. Je proto nutné co nejdříve volat sanitku. Pokud se během jedné hodiny podařilo zavolat lékaře, pak existuje šance, že nedojde k žádné smrti. Pokud se vám podařilo přežít cévní mozkovou příhodu, bude mít pacient dlouhou dobu terapii. Funkce mozkového kmene nelze plně vykonat. Přestože takový útok neovlivňuje mentální vývoj.

Se Vám Líbí O Epilepsii