Ventrikly mozku

Mozek je komplexní uzavřený systém chráněný mnoha strukturami a bariérami. Tyto ochranné podpěry pečlivě filtrují veškerý materiál vhodný pro těleso navíjení. Nicméně takový energeticky náročný systém musí stále komunikovat a udržovat komunikaci s tělem a mozkové komory jsou jedním z nástrojů k zajištění takového spojení. Tyto dutiny obsahují mozkomíšní mok, který podporuje metabolismus, transport hormonů a odstranění metabolických produktů. Anatomicky jsou komory mozku odvozeny z rozšíření centrálního kanálu.

Takže odpověď na otázku, proč je odpovědná komora mozku, bude následující: jednou z hlavních úkolů dutin je syntéza mozkomíšního moku. Tato cerebrospinální tekutina slouží jako tlumič nárazů, tzn. Poskytuje mechanickou ochranu oblastí mozku (chrání proti všem druhům zranění). Liquor, jako kapalina, se v mnoha ohledech podobá struktuře lymfy. Stejně jako u mozkomíšního moku obsahuje obrovské množství vitamínů, hormonů, minerálů a živin pro mozku (bílkoviny, glukóza, chlor, sodík, draslík).

Různé ventrikuly mozku u kojenců mají jinou velikost.

Typy komor

Každé oddělení hlavního centrálního nervového systému vyžaduje vlastní osobní péči, proto má vlastní zásoby míchy mozkomíšního moku. Takže přidělte boční žaludek (který zahrnuje první a druhý), třetí a čtvrtý. Celá komorová organizace má svůj vlastní systém hlášení. Někteří (pátý) jsou patologické útvary.

Boční komory - 1 a 2

Anatomie komor mozku zahrnuje strukturu přední, dolní, rohové a centrální části těla. Ty jsou největší v lidském mozku a obsahují alkohol. Boční komory jsou rozděleny do levé - první a pravé - druhé. Díky monorským děrům jsou boční dutiny spojeny se třetími komorami mozku.

Boční komory mozku a nosní žárovky jako funkční prvky jsou úzce vzájemně propojeny navzdory jejich relativní anatomické vzdálenosti. Jejich souvislosti spočívá ve skutečnosti, že mezi nimi je podle vědců krátká cesta, kterou jsou bazény kmenových buněk. Boční žaludek je tedy dodavatelem progenitorů pro jiné struktury nervového systému.

Když mluvíme o tomto typu komor, lze tvrdit, že normální velikost komor mozku u dospělých závisí na jejich věku, tvaru lebky a somatotypu.

V medicíně má každá dutina své normální hodnoty. Boční dutiny nejsou výjimkou. U novorozenců mají boční komory mozku obvykle své velikosti: přední roh je až 2 mm, střední dutina je 4 mm. Tyto rozměry mají velkou diagnostickou hodnotu při studiu onemocnění mozku dítěte (hydrocefalus je onemocnění, které bude popsáno níže). Jedním z nejúčinnějších metod pro studium jakékoliv dutiny, včetně mozkových dutin, je ultrazvuk. Díky tomu můžete určit jak patologickou, tak normální velikost komor mozku u dětí mladších jednoho roku.

3 komory mozku

Třetí dutina je umístěna pod prvními dvěma a je umístěna na úrovni mezilehlého úseku.
CNS mezi vizuálními kopci. 3 komory komunikuje s prvním a druhým skrze otvory Monroe a s dutinou pod (4 komory) - instalací.

Normálně se velikost třetí komory mozku mění s růstem plodu: u novorozence - až do 3 mm; 3 měsíce - 3,3 mm; u jednoho roku dítěte - až 6 mm. Navíc indikátor rychlosti vývoje dutin je jejich symetrie. Tento žaludek je také naplněn cerebrospinální cerebrospinální tekutinou, ale jeho struktura se liší od strany: dutina má 6 stěn. Třetí komora je v těsném kontaktu s thalamusem.

4 ventrikuly mozku

Tato struktura, stejně jako první dva, obsahuje likér. Je umístěn mezi Sylvian vodou a ventilem. Tekutina v této dutině vstupuje do subarachnoidního prostoru několika kanály - dvěmi otvory Lyushko a jedním otvorem Magdandy. Diamantovitá fossa tvoří dno a zdá se, že jsou povrchy mozkových struktur: můstek a můstek.
Také čtvrtá komora mozku poskytuje základ 12, 11, 10, 9, 8, 7 a 5 párů kraniálních nervů. Tyto větve inervují jazyk, některé vnitřní orgány, hltan, obličejové svaly obličeje a pleť obličeje.

5 komory mozku

V lékařské praxi používejte název "pátá komora mozku", ale tento pojem není správný. Podle definice jsou žaludky mozku - soubor dutin, spojených mezi sebou systémem zpráv (kanálů) naplněných cerebrospinální mozkomíšní tekutinou. V tomto případě: struktura zvaná 5. komora nekomunikuje s komorovým systémem a název "průhledné dutiny septa" bude správný. Z toho vyplývá odpověď na otázku, kolik komor v mozku: čtyři (2 boční, třetí a čtvrtá).

Tato dutá struktura je umístěna mezi vrstvami průhledné přepážky. Obsahuje ale také alkohol, který vstupuje do "komory" póry. Ve většině případů velikost této struktury neodpovídá frekvenci patologie, nicméně existují důkazy, že u pacientů se schizofrenií, stresovými poruchami a těmi, kteří utrpěli zranění hlavy, se tato část nervového systému zvyšuje.

Komorový mozek choroidního plexu

Jak je uvedeno, funkcí břišního systému je výroba alkoholu. Ale jakým způsobem se tato kapalina formuje? Jedinou strukturou mozku, která poskytuje syntézu mozkomíšního moku, je choroidální plexus. Jedná se o malé oblázky na obratlovcích.

Cévní plexusy jsou odvozenými prvky trhu. Obsahují obrovské množství plavidel a nesou velké množství nervových zakončení.

Ventrikulární onemocnění

V případě podezření je punkce komor mozku u novorozenců důležitou metodou pro stanovení organického stavu dutin.

Nemoci komor mozku zahrnují:

Ventrikulomegalie - patologické rozšíření dutin. Nejčastěji dochází k takovým rozšířením u předčasně narozených dětí. Symptomy této nemoci jsou různorodé a projevují se jako neurologické a somatické příznaky.

Asymetrie komor (části komor se liší velikostí). Tato patologie je způsobena nadměrným množstvím cerebrální cerebrospinální tekutiny. Měli byste vědět, že porušování symetrie dutin není nezávislou chorobou - je to důsledkem další závažnější patologie, jako je neuroinfekce, masivní kontuse lebky nebo nádoru.

Hydrocefalus (tekutina v komorách mozku u novorozenců). Jedná se o vážný stav charakterizovaný nadměrnou přítomností cerebrospinální cerebrospinální tekutiny v systému žaludku v mozku. Tito lidé se nazývají hydrocefalus. Klinickým projevem onemocnění je nadměrný objem hlavy dítěte. Hlava se stává tak velká, že je nemožné si nevšimnout. Kromě toho je definice patologie příznakem "západu slunce", když jsou oči přemístěny na dno. Instrumentální diagnostické metody ukazují, že index bočních komor mozku je nad normálem.

Patologické stavy vaskulárních plexů se objevují na pozadí jak infekčních onemocnění (tuberkulóza, meningitida), tak nádorů různých lokalizací. Obvyklým stavem je vaskulární cysta mozku. Taková nemoc může být jak u dospělých, tak u dětí. Příčinou cyst jsou často autoimunitní onemocnění v těle.

Takže norma komor mozku u novorozenců je důležitou součástí znalosti pediatra nebo neonatologa, protože znalost normy vám umožňuje určit patologii a zjistit odchylku v časných stádiích.

Více o příčinách a symptomech onemocnění břišního systému mozku lze nalézt v článku rozšířených komor.

26. Komory mozku.

Komorami mozku jsou dutiny v mozku, které jsou naplněny cerebrospinální tekutinou.

Mozkové komory zahrnují:

Boční komory - ventrální laterale (telencephalon);

Boční komory mozku (latric ventriculi laterales) jsou dutiny v mozku, které obsahují cerebrospinální tekutinu, největší ve ventrikulárním systému mozku. Levá laterální komora je považována za první, pravou - druhou. Boční komory komunikují se třetí komorou přes mezikomorové (monoerální) otvory. Umístěný pod teleskopickým tělesem, symetricky po stranách středové čáry. V každé boční komoře se rozlišují přední (čelní) houkačka, tělo (střední část), zadní (okcipitální) a dolní (časové) rohy.

Třetí komorou je ventriculus tertius (diencephalon);

Třetí ventrikulus mozku - ventriculus tertius - je umístěn mezi vizuálními kopulemi, má prstencovitý tvar, jako mezivládní hmotnost vizuálních kopců - masá intermedia thalami roste do něj. Ve stěnách komory se nachází centrální šedá medulla - substantia grisea centralis - podkorické vegetační centra. Třetí komora komunikuje s mozkovou akvadukt středního mozku, a za-comissura nosní adheze nasalis- s mozkovými postranní komory mozku přes interventrikulárních otvor foramen interventriculare.

Čtvrtá komora je ventriculus quartus (mesencephalon).

mezi mozkem a medulou. Jeho tělo je červ a mozek plachty, a nahoře je medulla oblongata a most. To představuje zbytek dutiny deuterencephalon, a proto je společná dutina pro všechny části na zadní mozek, sosgavlyayuschih rhombencephalon, rhombencephalon (prodloužené míchy, mozečku, most a šíje). IV komora připomíná stan, ve kterém jsou rozlišeny dno a střecha.

Dno nebo základna komory je ve formě kosočtverce, jako kdyby byla zatlačena do zadní plochy medulky oblongata a můstku. Proto se říká kosák rhomboid, fossa rhomboidea. V zadním úhlu kosočtverce se otevírá centrální kanál míchy a v předním rohu čtvrté komory komunikuje s přívodem vody. Laterální úhly končí slepě ve formě dvou kapes, recessus laterales ventriculi quarti, zakřivené ventrálně kolem dolních končetin mozečku

Dva boční komory jsou poměrně velké, mají tvar C a nerovnoměrně se ohýbají kolem dorzálních částí bazálních ganglií. Cerebrospinální tekutina (CSF) se syntetizuje v komorách mozku, které pak vstupují do subarachnoidního prostoru. Porušení výtoku mozkomíšního moku z komor se projevuje hydrocefálním.

27. Cerebrospinální a kraniální tekutina (CSF), její funkce. Oběh alkoholu.

Mozkomíšní mok (CSF, mozkomíšní mok) - kapalina nepřetržitě cirkuluje v mozkových komorách, likvoroprovodyaschih způsoby, subarachnoidální (subarachnoidální) prostor mozku a míchy. Chrání mozku a míchu před mechanickými účinky, udržuje konstantní intrakraniální tlak a vodní elektrolytovou homeostázu. Podporuje trofické a metabolické procesy mezi krví a mozkem. Fluktuace mozkomíšního moku ovlivňuje vegetativní nervový systém. Hlavní objem cerebrospinální tekutiny je tvořen aktivní sekrecí žlázových buněk choroidního plexu v komorách mozku. Dalším mechanismem tvorby mozkomíšního moku je pocení krve plazmou stěnami cév a ependyma komor.

Alkohol je tekuté médium, které cirkuluje v dutinách komor mozku, v cestách vedoucích tekutiny, v subarachnoidálním prostoru mozku a míchy. Celkový obsah tekutiny v těle je 200 - 400 ml. Cerebrospinální tekutina spočívá hlavně v laterálních, III a IV komorách mozku, akvaduktu Sylvi, v cisternách mozku a v subarachnoidálním prostoru mozku a míchy.

Proces cirkulace alkoholu v CNS zahrnuje 3 hlavní vazby:

1). Produkty (výuka) likér.

2). Oběh alkoholu.

3). Výtok alkoholu.

Pohyb alkoholu se provádí translačním a oscilačním pohybem, což vede k jeho pravidelné obnově, která probíhá při různých rychlostech (5-10 krát za den). Závisí to na denním režimu člověka, zatížení centrální nervové soustavy a kolísání intenzity fyziologických procesů v těle. Cirkulace likér dochází neustále z postranních komor mozku otvorem v Monroe vstupuje III komoru, a pak přes vody odtéká do Silva IV komory. Z IV komory a otvorem Lyushka magendie, většina z mozkomíšního moku vstupuje do základny nádrže mozku (mozku cerebrální zakrytí nádrže můstku interpeduncular splachovací nádrže optického chiasm a další). Dosáhne Sylvius (boční) drážky a ležící v subarachnoidálním prostoru konveksitolnoy povrchu mozkové hemisféry - tzv straně oběžné dráhy kapaliny.

V současné době bylo zjištěno, že mozkomíšní oběh může cirkulovat z cerebrální mozkové nádrže do mozkových cév, přes cisternu do subarachnoidálního prostoru mediálních hemisfér mozku - tzv. Cerebrospinální cirkulace. Menší část cerebrospinální tekutiny z cerebrální cerebrální nádrže sestoupí kavravě do subarachnoidního prostoru míchy a dosáhne konečné cisterny.

28-29. Mícha, tvar, topografie. Hlavní dělení míchy. Krční a lumbosakrální zhrubnutí míchy. Části míchy. Mřížka (Medulla spinalis) je kaudální část (kaudální) centrální nervové soustavy obratlovců, která se nachází ve vertebrálním kanálu tvořeném nervovými oblouky obratlů. Předpokládá se, že hranice mezi hřbetní jehlicovitou mozkovou žlázou na úrovni průsečíku pyramidových vláken (ačkoli tento okraj je velmi podmíněný). Uvnitř míchy je dutina nazývaná centrálním kanálem. Mícha je chráněna měkkými, arachnoidními a tvrdými skořápkami. Prostory mezi membránami a kanálem jsou naplněny páteřní tekutinou. Prostor mezi vnější tvrdou skořápkou a kostrou obratlů se nazývá epidurální a je plněn tukovou a žilní sítí. Krční zhrubnutí - nervy do rukou, sakrální - bederní - k nohám. Cervikální C1-C8 7 obratle; Thoracic Th1-Th1212 (11-13); Lumbální L1-L5 5 (4-6); Sacral S1-S5 5 (6); Coccyx Co1 3-4.

30. Kořenové nervové nervy. Páteřní nervy. Leaf a koník ocas. Tvorba páteřních ganglií. kořen spinálního nervu (radix nervi spinalis) je svazek nervových vláken vstupujících a vystupujících z jakéhokoliv segmentu míchy a tvořící spinální nerv. Páteřní nebo spinální nervy pocházejí z míchy a nechávají ji mezi sousedními obratli podél téměř celé délky posonech. Obsahují jak senzorické neurony, tak motorické neurony, takže se nazývají smíšené nervy. Smíšené nervy - nervy, které přenášejí impulsy z centrálního nervového systému na okraj a v opačném směru, například trigeminální, facial, glossopharyngeal, putování a všechny spinální nervy. Páteřní nervy (31 párů) jsou tvořeny ze dvou kořenů, které se táhnou od míchy - přední kořen (eferentní) a zadní (aferentní), které se navzájem propojují meziobratlové forameny a vytvářejí kmen míchového nervu. 8 Míchové nervy jsou 8 krčních, 12 prsních, 5 bederních, 5 sakrálních a 1 kokcygeálního nervu. Páteřní nervy odpovídají segmentům míchy. K zadnímu kořeni je citlivý páteřní uzel, tvořený těmi velkými aferentními neurony ve tvaru T. Dlouhý přídavek (dendrit) je poslán na okraj, kde končí u receptoru a krátký axon jako součást zadního kořene vstupuje do zadních rohů míchy. Vlákna obou kořenů (přední a zadní) tvoří smíšené spinální nervy obsahující senzorické, motorické a autonomní (sympatické) vlákna. Ty se nenacházejí ve všech bočních rohách míchy, ale pouze u cervikálních VIII, všech hrudních a I - II lumbálních nervů. V hrudní oblasti si nervy udržují segmentovou strukturu (mezikostní nervy), zatímco v ostatních jsou spojeny v smyčkách, čímž vytvářejí plexusy: cervikální, brachiální, bederní, sakrální a kokcygeální, z nichž periferní nervy inervují kůži a kostrové svaly (obr. 228). Přední (ventrální) povrch míchy obsahuje hlubokou přední středovou trhlinu, na jehož stranách jsou méně hluboké anterolaterální drážky. Z anterolaterální drážky nebo v její blízkosti vystupují přední (ventrální) kořeny nervových nervů. Přední kořeny obsahují eferentní vlákna (odstředivá), což jsou procesy motorických neuronů, které vedou impulsy do svalů, žláz a na obvod těla. Zadní středový sulcus je zřetelně viditelný na zadním (dorzálním) povrchu. Na jeho stranách jsou posterolaterální drážky, které zahrnují zadní (citlivé) kořeny páteřních nervů. Zadní kořeny obsahují aferentní (centripetální) nervová vlákna, která vedou senzorické impulsy ze všech tkání a orgánů těla v centrální nervové soustavě. Zadní kořen tvoří páteřní ganglion (uzel), což je akumulace těl pseudo-unipolárních neuronů. Při odklonu od takového neuronu je proces rozdělen do tvaru T. Jeden z procesů - dlouhý - je směrován na okraj jako část nervového nervu a končí koncem senzorického nervu. Druhý proces, krátký, sleduje složení zadního kořenu míchy. Páteřní uzly (uzly) jsou obklopeny dura mater a leží uvnitř páteřního kanálu v meziobratlové foramen.

31.Vnitřní struktura míchy. Šedá hmota Citlivé a motorové rohy šedé hmoty míchy. Jádro šedé hmoty míchy. Mícha se skládá ze šedé hmoty tvořené shlukem neuronových těl a jejich dendritů a bílou látkou, která ji pokrývá a která se skládá z neuritů. Šedá hmota, zabírá centrální část míchy a v ní tvoří dva svislé sloupce, jedna v každé polovině, spojená šedými komise (přední a zadní). BLUE MATTER z BRAIN, tmavě zbarvená nervová tkáň, která tvoří COB z BRAIN. Prezentujte v míchce. To se liší od tzv. Bílé hmoty tím, že obsahuje více nervových vláken (NEURONS) a velkého množství bělicího izolačního materiálu zvaného MIELIN. RŮZY ZELENÉ LÁTKY. V šedé hmotě každé z bočních částí míchy jsou tři projekce. V celém těle míchy tvoří tyto projekce šedé pilíře. Umístěte přední, zadní a boční sloupce šedé hmoty. Každý z nich na příčné části míchy obdrží název - přední roh šedé hmoty míchy, - zadní roh šedé hmoty míchy - boční roh šedé hmoty míchy Přední rohy šedé hmoty míchy obsahují velké motorické neurony. Axony těchto neuronů, které opouštějí míchu, tvoří přední (motorické) kořeny nervových nervů. Tělesa motorických neuronů tvoří jádro eferentních somatických nervů, které inervují kosterní svaly (autochtonní svaly zad, svaly trupu a končetin). Kromě toho, čím vzdálenější jsou inervované svaly, tím spíše boční jsou innervující buňky. Zadní rohy míchy jsou tvořeny relativně malými interkalačními (spínacími, vodivými) neurony, které vnímají signály z citlivých buněk ležících v páteřních gangliích. Buňky zadních rohů (interkalární neurony) tvoří samostatné skupiny, tzv. Somatické senzorické pilíře. V postranních rohách jsou viscerální motorová a citlivá centra. Axony těchto buněk procházejí přední rohovkou míchy a vystupují z míchy jako součást předních kořenů. Jádra šedé hmoty. Vnitřní struktura medulla oblongata. Medulla oblongata vznikla v souvislosti s vývojem orgánů gravitace a sluchu, stejně jako v souvislosti s hračkami, které souvisí s dýcháním a krví. Proto obsahuje jádra šedé hmoty, související s rovnováhou, koordinací pohybů, stejně jako s regulací metabolismu, dýchání a cirkulace. 1. Nucleus olivaris, jádro oliv, má vzhled zalomené desky šedé hmoty, otevřené středně (hilus) a způsobuje vnější výstupek oliv. Je spojen s dentálním jádrem cerebellum a je středně rovnovážným jádrem, nejvýraznější v osobě, jejíž vertikální pozice vyžaduje perfektní gravitační přístroj. (Nalezne se také jádro olivaris accessorius medialis.) 2. Formatio reticularis, retikulární formace tvořená propojením nervových vláken a nervových buněk mezi nimi. 3. Jádra čtyř párů dolních kraniálních nervů (XII -IX) souvisejících s inervací žáber a vnitřností. 4. Vitalní centra dýchání a krevního oběhu spojené s jádry vagus nervu. Proto se poškození medulla oblongata může objevit smrt.

Ventrikly mozku

Ventry mozku jsou systémem anastomizačních dutin, které komunikují se subarachnoidním prostorem a kanálem míchy. Obsahují mozkomíšní moč. Vnitřní povrch stěn komor pokrývá ependymu.

Typy mozkových komor

 1. Boční komory jsou dutiny v mozku, které obsahují alkohol. Takové komory jsou největší ve komorovém systému. Levá komora se nazývá první a pravá - druhá. Stojí za zmínku, že boční komory používající mezikomorové nebo monoerální otvory komunikují s třetí komorou. Jejich poloha je pod oběma středy medi podél korpusu, symetricky. Každá boční komora má přední roh, zadní roh, tělo a dolní roh.
 2. Třetí komora se nachází mezi vizuálními kopulemi. Má kruhovitý tvar, jelikož v něm klíčí přechodné vizuální kupy. Stěny komory jsou plné středové šedé mozkové hmoty. Obsahuje subkortikální vegetativní centra. Je hlášena třetí komora s instalací středního mozku. Za nosní komůrkou komunikuje přes meziknihový otvor s laterálními komorami mozku.
 3. Čtvrtá komora je umístěna mezi medulou oblongata a cerebellum. Mozkové plachty a červ slouží jako klenba této komory a most a medulla jsou dno.

Tato komora je pozůstatek dutiny mozku mozku, který se nachází za ním. To je důvod, proč se jedná o běžnou dutinu pro zadní mozku, která tvoří kosočtverečný mozek, cerebellum, medullu, isthmus a most.

Čtvrtá komora je tvarována jako stan, ve kterém můžete vidět dno a střechu. Stojí za zmínku, že spodní nebo spodní část této komory má tvar kosočtverce, jako by byla zatlačena do zadní plochy můstku a medulla oblongata. Proto se říká diamantovitá fossa. V zadním úhlu tohoto otevřeného kanálu míchy. Současně v předním rohu se nachází zpráva o čtvrté komoře s přívodem vody.

Boční rohy slepě končí ve formě dvou kapes, které jsou ventrálně ohnuté v blízkosti dolních končetin mozečku.

Boční komory mozku jsou relativně velké a mají tvar C. V cerebrálních komorách dochází k syntéze cerebrospinální tekutiny nebo cerebrospinální tekutiny, která se pak stává v subarachnoidním prostoru. Pokud je výtok cerebrospinální tekutiny z komor narušen, je u osoby diagnostikována hydrocefalus.

Komorový mozek choroidního plexu

Jedná se o struktury umístěné ve střeše třetí a čtvrté komory a navíc v oblasti stěn bočních komor. Jsou zodpovědné za produkci přibližně 70-90% mozkomíšního moku. Stojí za zmínku, že 10-30% produkuje tkáně centrální nervové soustavy a také vylučuje ependymu mimo choroidní plexus.

Jsou tvořeny větvícími výčnělky měkké membrány mozku, které vstupují do lumen komor. Tyto plexusy pokrývají speciální kubické choroidní ependymocyty.

Dobré ependymocyty

Obsahují mnoho mitochondrií, mnoho vezikul a lysosomů, stejně jako syntetický přístroj, mírně vyvinutý. Jejich konvexní apikální povrch je pokryt několika mikrovilly. Bočnice jsou spojeny komplexy sloučenin a tvoří interdigitatsii. Bazální formy překrývají výrůstky, nazývají se bazální bludiště.

Povrch ependymy je charakterizován skutečností, že existuje pohyb Colmerových procesních buněk, které jsou charakterizovány dobře vyvinutým lysosomálním aparátem, stojí za zmínku, že jsou považovány za makrofágy. Na základové membráně je vrstva ependymocytů, která ji odděluje od vláknité pojivové tkáně měkké membrány mozku - v ní je mnoho fenestrovaných kapilár a také můžete najít vrstvené kalcifikované těla, které se také nazývají konkrementy.

Selektivní ultrafiltrace komponent krevní plazmy se objevuje v lumenu komor z kapilár, které je doprovázeno tvorbou mozkomíšního moku, tento proces probíhá pomocí bariéry krve a mozkomíšního moku.

Existuje důkaz, že buňky ependymy mohou vylučovat řadu proteinů v mozkomíšním moku. Kromě toho dochází k částečné absorpci látek z mozkomíšního moku. Umožňuje to vyčistit od metabolických produktů a léků, včetně antibiotik.

Hemato-liquor bariéra

Obsahuje:

 • cytoplasma fenestrovaných endoteliálních kapilárních buněk;
 • perikapilární prostor - ve svém složení je přítomno vláknité pojivové tkáně měkké membrány mozku obsahující velké množství makrofágů;
 • bazální membrána kapilárního endotelu;
 • vrstva choroidálních ependymálních buněk;
 • bazální membrána ependyma.

Cerebrospinální tekutina

Jeho cirkulace nastává v centrálním kanálu míchy, v subarachnoidním prostoru a v komorách mozku. Celkové množství mozkomíšního moku u dospělého by mělo být sto čtyřicet a sto padesát mililitrů. Tato kapalina se vyrábí v množství pěti stovek mililitrů denně a je plně aktualizována během čtyř až sedmi hodin. Složení cerebrospinální tekutiny se liší od séra - zvyšuje koncentraci chloru, sodíku a draslíku a přítomnost bílkovin je výrazně snížena.

Složení cerebrospinální tekutiny také obsahuje jednotlivé lymfocyty - ne více než pět buněk na mililitr.

Absorpce jeho složek se provádí v oblasti vilí plexusu pavouka, které se rozprostírají do rozšířených subdurálních prostorů. V nevýznamné části se tento proces také vyskytuje prostřednictvím ependyma choroidního plexu.

V důsledku narušení normálního odtoku a absorpce této tekutiny vzniká hydrocefalus. Toto onemocnění je charakterizováno expanzí komor a kompresí mozku. Během prenatálního období, stejně jako v raném dětství, dokud nejsou stehy lebky uzavřeny, se také pozoruje nárůst velikosti hlavy.

Funkce mozkomíšního moku:

 • odstranění metabolitů, které jsou vylučovány mozkem;
 • tlumení otřesů a různých úderů;
 • tvorba hydrostatické membrány v blízkosti mozku, cévy, nervové kořeny, volně suspendované v mozkomíšním moku, čímž se snižuje napětí kořenů a cév;
 • vytváření optimálního kapalného média, které obklopuje orgány centrálního nervového systému, což vám umožňuje udržet stálost iontové kompozice, která je zodpovědná za správnou činnost neuronů a glia;
 • integrační - kvůli přenosu hormonů a dalších biologicky aktivních látek.

Tanicity

Tento termín se týká specializovaných buněk ependyma, které se nacházejí v bočních částech stěny třetí komory, mediánové a infundibulární kapsy. S pomocí těchto buněk je zajištěno spojení mezi krví a cerebrospinální tekutinou v lumenu mozkových komor.

Mají kubický nebo hranolovitý tvar, apikální povrch těchto buněk je pokryt samostatnými řasami a mikrovilly. Z bazálních větví je dlouhý proces, který končí v lamelární expanzi umístěné na kapilární krvi. Pomocí tannicitů se látky pohlcují z mozkomíšního moku a poté je dopravují podél procesu do lumen cév.

Ventrikulární onemocnění

Nejčastějším onemocněním mozkových komor je hydrocefalus. Je to onemocnění, při kterém se objem mozkových komor zvyšuje, někdy až do působivé velikosti. Symptomy této nemoci se projevují v důsledku nadměrné tvorby mozkomíšního moku a akumulace této látky v oblasti mozkových dutin. Nejčastěji se tato choroba diagnostikuje u novorozenců, ale někdy se vyskytuje u lidí jiných věkových kategorií.

Pro diagnostiku různých patologií mozkových komor pomocí magnetické rezonance nebo počítačové tomografie. Pomocí těchto výzkumných metod je možné okamžitě identifikovat onemocnění a předepsat odpovídající terapii.

Ventrikuly mozku mají složitou strukturu, ve své práci jsou spojeny s různými orgány a systémy. Je třeba poznamenat, že jejich rozšíření může naznačovat rozvoj hydrocefalů - v tomto případě je nutná konzultace s příslušným specialistou.

Struktura a funkce komor mozku

Mozek je nejkomplexnější orgán v lidském těle, kde jsou mozkové komory považovány za jeden z nástrojů vzájemného propojení s tělem.

Hlavním úkolem je produkce a cirkulace mozkomíšního moku, v důsledku čehož dochází k přenosu živin, hormonů a odstraňování metabolických produktů.

Anatomicky vypadá struktura komorových dutin jako rozšíření centrálního kanálu.

Co je to komora mozku

Každá mozková komora je speciální nádrž spojující se s podobnými, přičemž konečná dutina spojí subarachnoidní prostor a centrální kanál míchy.

Interakce mezi sebou představují komplexní systém. Tyto dutiny jsou naplněny pohyblivou mozkomíšní tekutinou, která chrání hlavní části nervového systému před různými mechanickými poškozováními a udržuje intrakraniální tlak na normální úrovni. Navíc je součástí imunobiologické ochrany těla.

Vnitřní povrchy těchto dutin jsou lemovány ependymálními buňkami. Pokryjí také páteřní kanál.

Apikální oblasti ependymálního povrchu mají ciliky, které přispívají k pohybu mozkomíšního moku (cerebrospinální tekutina nebo cerebrospinální tekutina). Tyto stejné buňky přispívají k produkci myelinu - látky, která je hlavním stavebním materiálem elektricky izolačního pláště pokrývajícího axony mnoha neuronů.

Objem cerebrospinální tekutiny, která cirkuluje v systému, závisí na tvaru lebky a velikosti mozku. V průměru množství vyrobené tekutiny pro dospělé může dosáhnout 150 ml a tato látka se zcela aktualizuje každých 6-8 hodin.

Množství získaného roztoku za den dosahuje 400-600 ml. Vzhledem k věku může objem cerebrospinální tekutiny mírně vzrůst: závisí na množství odsávání tekutiny, tlaku a stavu nervového systému.

Tekutina produkovaná v první a druhé komoře, umístěné v levé a pravé hemisféře, se postupně pohybuje přes meziknihové otvory do třetí dutiny, z níž se pohybuje skrze otvory akvaduktu do čtvrtého.

Na základně poslední cisterny se nachází otvor Magendie (komunikující s mozkovým můstkem) a Lyushkovy spárované otvory (spojující konečnou dutinu se subarachnoidním prostorem míchy a mozku). Ukazuje se, že hlavní orgán zodpovědný za práci celého centrálního nervového systému je zcela vypraný alkoholem.

Při vstupu do subarachnoidního prostoru se cerebrospinální tekutina pomocí specializovaných struktur nazývaných arachnoidní granulace pomalu vstřebává do žilní krve. Takový mechanismus funguje jako jednocestné ventily: umožňuje tekutině vstoupit do oběhového systému, ale neumožňuje návrat z subarachnoidního prostoru.

Počet komor u lidí a jejich struktura

Mozok má několik vzájemně propojených dutin spojených. Pouze čtyři z nich však velmi často v lékařských kruzích mluví o páté komoře v mozku. Tento termín se používá k označení dutiny průhledné septum.

Nicméně i přes skutečnost, že dutina je vyplněna mozkomíšním moku, není spojena s jinými komorami. Jedinou správnou odpovědí na otázku, kolik komor v mozku bude: čtyři (dvě boční dutiny, třetí a čtvrtá).

První a druhá komora, umístěná vpravo a vlevo ve vztahu k centrálnímu kanálu, jsou symetrické boční dutiny umístěné v různých hemisférách těsně pod tělískem. Objem každého z nich je asi 25 ml, zatímco jsou považovány za největší.

Každá boční dutina se skládá z hlavního těla a kanálů větvících se od něj - předních, dolních a zadních rohů. Jeden z těchto kanálů spojí boční dutiny se třetí komorou.

Třetí dutina (z latiny "ventriculus tertius") má tvar prstence. Je umístěn na střední čáře mezi plochami talamu a hypotalamu a dno je připojeno ke čtvrté komoře pomocí sylvického akvaduktu.

Čtvrtá dutina je umístěna mírně pod - mezi prvky zadního mozku. Jeho základ se nazývá kosočtvercová fossa, je tvořena zadním povrchem medulla oblongata a mostem.

Boční povrchy čtvrté komory omezují horní nohy cerebellum a zadní část je vstup do centrálního kanálu míchy. Jedná se o nejmenší, ale velmi důležitou součást systému.

Na obloucích posledních dvou komor jsou zvláštní cévní útvary, které produkují většinu celkového objemu mozkomíšního moku. Podobné plexusy jsou přítomny na stěnách dvou symetrických komor.

Ependyma, sestávající z ependymálních formací, je tenký film, který pokrývá povrch centrálního kanálu míchy a všech komorových cistern. Prakticky celá oblast ependyma je jednoplošná. Pouze ve třetí, čtvrté komoře a mozkové vodovodní trubce, která je spojují, může mít několik vrstev.

Ependymocyty - podlouhlé buňky s ciliem na volném konci. Běh těchto procesů přenáší cerebrospinální tekutinu. Předpokládá se, že ependymocyty mohou nezávisle produkovat některé proteinové sloučeniny a absorbovat zbytečné složky z mozkomíšního moku, což přispívá k jejich čištění z produktů rozkladu vzniklých v procesu metabolismu.

Funkce komor mozku

Každá komora mozku je zodpovědná za vznik CSF a jeho akumulaci. Navíc každá z nich je součástí systému pro cirkulaci tekutin, který se neustále pohybuje po cestách vedoucích tekutiny z komor a vstupuje do subarachnoidálního prostoru mozku a míchy.

Složení cerebrospinální tekutiny se významně liší o jakýchkoli jiných tekutinách v lidském těle. Nicméně nedává důvod považovat to za tajemství ependymocytů, protože obsahuje pouze buněčné prvky krve, elektrolytů, bílkovin a vody.

Systém vytvářející tekutiny tvoří přibližně 70% požadované kapaliny. Zbytek penetruje stěnami kapilárního systému a ependyma komor. Oběh a výtok kapaliny kvůli konstantní výrobě. Pohyb je sám o sobě pasivní a je způsoben pulzací velkých mozkových cév, stejně jako dýchacími a svalovými pohyby.

Absorpce cerebrospinální tekutiny probíhá podél perineurálních membrán nervů přes ependymální vrstvu a kapiláry arachnoidu a pia mater.

Alkohol je substrát, který stabilizuje mozkovou tkáň a zajišťuje plnou aktivitu neuronů tím, že udržuje optimální koncentraci potřebných látek a kyselou bázi.

Tato látka je nezbytná pro fungování mozkových systémů, protože nejenže je chrání před kontaktem s lebkou a náhodnými úderemi, ale také dodává produkované hormony do centrálního nervového systému.

Stručně řečeno, formulujeme hlavní funkce komor lidského mozku:

 • produkci mozkomíšního moku;
 • zajištění nepřetržitého pohybu alkoholu.

Ventrikulární onemocnění

Mozek, stejně jako všechny ostatní vnitřní orgány člověka, je náchylný k výskytu různých onemocnění. Patologické procesy ovlivňující centrální nervový systém a komory včetně těch, které vyžadují okamžitý lékařský zákrok.

V patologických stavech, které se vyvíjejí v dutinách orgánu, se stav pacienta rychle zhoršuje, protože mozok nedostává potřebné množství kyslíku a živin. Ve většině případů se zánětlivé procesy způsobené infekcemi, úrazy nebo nádory stávají příčinou komorového onemocnění.

Hydrocephalus

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované nadměrnou akumulací tekutin ve ventrikulárním systému mozku. Fenomén, v němž se vyskytují obtíže při jeho pohybu z místa sekrece do subarachnoidního prostoru, se nazývá okluzivní hydrocefalus.

Pokud dojde k akumulaci tekutin kvůli porušení absorpce tekutiny do oběhového systému, pak se tato patologie nazývá izorezorpční hydrocefalus.

Cerebrální edém může být vrozený nebo získaný. Vrozená forma onemocnění se obvykle objevuje v dětství. Příčiny získané formy hydrocefalu jsou často infekční procesy (například meningitida, encefalitida, ventrikulitida), neoplazmy, vaskulární patologie, zranění a malformace.

Dropsy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku. Tento stav je nebezpečný pro zdraví a vyžaduje okamžitou léčbu.

Hydroencefalopatie

Hydroencefalopatie se považuje za jiný běžný patologický stav, kvůli kterému mohou komory v mozku trpět. Současně jsou v patologickém stavu současně kombinovány dvě nemoci - hydrocefalus a encefalopatie.

V důsledku narušení cirkulace mozkomíšního moku se zvyšuje jeho objem v komorách, zvyšuje se intrakraniální tlak, v důsledku čehož dochází k narušení mozku. Tento proces je dostatečně závažný a bez řádné kontroly a léčby vede ke zdravotnímu postižení.

Ventrikulomegalie

Při zvětšení pravé nebo levé komory mozku se diagnostikuje onemocnění nazývaná ventrikulomegalie. To vede k narušení centrálního nervového systému, neurologickým abnormalitám a může vyvolat vývoj mozkové obrny. Taková patologie je nejčastěji detekována i během těhotenství po dobu 17 až 33 týdnů (optimální doba pro detekci patologie je 24-26 týden).

Podobná patologie se často vyskytuje u dospělých, avšak pro zavedený organismus nepředstavuje ventrikulomegalie žádné nebezpečí.

Komorová asymetrie

Změna velikosti komor může probíhat pod vlivem nadměrné tvorby mozkomíšního moku. Tato patologie nikdy nevyvstává sama o sobě. Nejčastěji je výskyt asymetrie doprovázen závažnějšími onemocněními, například neuroinfekcí, traumatickým poraněním mozku nebo novotvary v mozku.

Hypotenzní syndrom

Vzácný výskyt je zpravidla komplikací po terapeutických nebo diagnostických manipulacích. Nejčastěji se vyvine po propíchnutí a úniku mozkomíšního moku přes otvor z jehly.

Dalšími příčinami této patologie mohou být tvorba fistula mozkomíšního moku, narušení rovnováhy vody a soli v těle, hypotenze.

Klinické projevy sníženého intrakraniálního tlaku: výskyt migrény, apatie, tachykardie, všeobecné prostaření. Při dalším poklesu objemu mozkomíšního moku se objevuje bledost kůže, cyanóza nasolabického trojúhelníku a respirační poruchy.

Na závěr

Komorový systém mozku je ve své struktuře složitý. Navzdory skutečnosti, že komory jsou jen malé dutiny, jejich význam pro plné fungování vnitřních orgánů člověka je neocenitelný.

Komory jsou nejdůležitějšími mozkovými strukturami, které zajišťují normální fungování nervového systému, bez něhož je nemožná životně důležitá činnost těla.

Je třeba poznamenat, že jakékoli patologické procesy, které vedou k narušení struktury mozku, vyžadují okamžitou léčbu.

Ventrikly lidského mozku

Lidský mozek je úžasný počet neuronů - existuje asi 25 miliard a to není limit. Těla neuronů se nazývají kolektivně šedá hmota, protože mají šedý odstín.

Arachnoidní plášť chrání tekutinu, která v něm cirkuluje. Působí jako tlumič nárazů, který chrání tělo před nárazem.

Mozková mysl člověka je vyšší než u ženy. Nicméně názor, že ženský mozek je ve vývoji nižší než mužský, je chybný. Průměrná hmotnost mužského mozku je asi 1375 g, hmotnost žen je asi 1245 g, což je 2% celkové tělesné hmotnosti. Mimochodem, váha mozku a lidská inteligence nejsou vzájemně propojeny. Pokud např. Vážíme mozku osoby trpící hydrocefalou, bude to více než obvykle. Současně jsou duševní schopnosti mnohem nižší.

Mozek se skládá z neuronů - buněk schopných přijímat a vysílat bioelektrické impulzy. Doplňují je glia, která pomáhá práci neuronů.

Ventrikuly mozku jsou dutiny uvnitř. Jedná se o boční komory mozku, které vytvářejí mozkomíšní moč. Pokud jsou poškozeny laterální komory mozku, může se vyvinout hydrocefalus.

Jak funguje mozek

Předtím, než začnete zvažovat funkce komor, si vzpomenete na umístění určitých částí mozku a jejich význam pro tělo. Takže bude snazší pochopit, jak funguje celý komplexní systém.

Konce mozku

Není možné mluvit stručně o struktuře takového složitého a důležitého těla. Od krku po čelo končí konec mozku. Skládá se z velkých hemisfér - vpravo i vlevo. Existuje mnoho bran a konvolucí. Struktura tohoto subjektu úzce souvisí s jeho vývojem.

Lidská vědomá aktivita je spojena s fungováním mozkové kůry. Vědci identifikují tři typy kůry:

 • Starověký.
 • Starý
 • Nové. Zbytek kůry, který se v průběhu evoluce člověka vyvinul poslední.

Hemisphere a jejich struktura

Hemisphere je komplexní systém, který se skládá z několika úrovní. Mají různé podíly:

Kromě akcií je také kůra a subkortex. Hemisphere pracují společně, vzájemně se doplňují a plní soubor úkolů. Existuje zajímavý vzor - každé oddělení hemisféry je zodpovědné za své funkce.

Je těžké si představit, že jádro, které poskytuje základní charakteristiky vědomí, inteligence, je pouze 3 mm tlusté. Tato nejtenčí vrstva spolehlivě pokrývá obě hemisféry. Je složen ze stejných nervových buněk a jejich procesů, které se nacházejí vertikálně.

Laminace kůry je vodorovná. Skládá se ze 6 vrstev. V kůře je velké množství svislých nervových svazků s dlouhými procesy. Existuje více než 10 miliard nervových buněk.

Kůra přidělila různé funkce, které jsou odlišné mezi různými odděleními:

 • časný - zápach, sluch;
 • okcipitální vidění;
 • parietální - chuť, dotek;
 • čelní - komplexní myšlení, pohyb, řeč.

Ovlivňuje to mozek. Každý z jeho neuronů (připomínáme, že v tomto orgánu je zhruba 25 miliard) tvoří asi 10 tisíc spojení s jinými neurony.

V samotných hemisférách jsou bazální ganglia - to jsou velké klastry, které se skládají ze šedé hmoty. Jedná se o bazální gangliu a vysílá informace. Mezi kůrou a bazálním jádrem jsou procesy neuronů - bílá hmota.

Nervová vlákna tvoří bílou hmotu, váže kůru a formace, které jsou pod ní. Subkortikum obsahuje subkortikální jádra.

Konečný mozog je zodpovědný za fyziologické procesy v těle i za inteligenci.

Intermediate Brain

Skládá se ze dvou částí:

 • ventrální (hypotalamus);
 • hřbetní (metatalamus, thalamus, epitalamus).

To je thalamus, který dostane podráždění a pošle je na hemisféra. Je to spolehlivý a vždy zaneprázdněný zprostředkovatel. Druhým jménem je vizuální kupa. Thalamus poskytuje úspěšné přizpůsobení se neustále se měnícímu prostředí. Limbický systém ji spolehlivě spojuje s mozkovým mozkem.

Hypotalamus je subkortikální centrum, které reguluje všechny vegetativní funkce. Ovlivňuje nervový systém a žlázy. Hypotalamus zajišťuje normální fungování jednotlivých endokrinních žláz, podílí se na metabolismu, který je pro organismus tak důležitý. Hypotalamus je zodpovědný za procesy spánku a bdění, jídla, pití.

Pod ním je hypofýza. Je to hypofýza, která zajišťuje termoregulaci, kardiovaskulární a zažívací systém.

Zadní mozku

 • přední náprava;
 • cerebellum za ním.

Most visually připomíná tlustý bílý válec. Skládá se z hřbetního povrchu, který pokrývá mozeček a ventrální, jehož struktura je vláknitá. Umístil most přes medulla oblongata.

Cerebellum

To je často označováno jako druhý mozek. Toto oddělení se nachází za mostem. Pokrývá téměř celý povrch zadní kraniální fossy.

Nad ním visí velké hemisféry, jsou odděleny pouze příčnou štěrbinou. Pod cerebelem je sousední medulla oblongata. Tam jsou 2 hemisféry, dolní a horní povrch, červ.

Cerebellum na celém svém povrchu má mnoho trhlin, mezi kterými můžete najít gyrus (valule medulla).

Cerebellum se skládá ze dvou typů látek:

 • Šedá. Je na okraji a tvoří kůru.
 • Bílá. Nachází se v oblasti pod kůrou.

Bílá hmota proniká všemi konvolucemi, doslova pronikajícími do nich. Může být snadno rozpoznán charakteristickými bílými pruhy. V bílé hmotě jsou inkluze šedé - jádro. Jejich propletení v řezu vizuálně připomíná obvyklý větvený strom. Je to mozeček, který je zodpovědný za koordinaci pohybů.

Midbrain

Je umístěn z přední části mostu k optickým traktům a papilárním tělům. Existuje zde mnoho jader (hillocks čtyř hills). Na středním mozku leží funkce latentního vidění, orientační reflex (zajišťuje, že tělo se otočí, kde se ozývá hluk).

Ventricles

Ventrikuly mozku jsou dutiny spojené se subarachnoidním prostorem, stejně jako kanál míchy. Pokud uvažujete o tom, kde se mozkomíšní mokva vyrábí a ukládá, dochází v komorách. Uvnitř jsou pokryty ependyma.

Ependyma je membrána, která směruje povrch komor zevnitř. Může se také nalézt uvnitř páteřního kanálu a všech dutin centrálního nervového systému.

Typy komor

Ventricles jsou rozděleny do těchto typů:

 • Boční. Uvnitř těchto velkých dutin je alkohol. Boční komory mozku se liší ve velkých rozměrech. To se vysvětluje skutečností, že se vyrábí spousta tekutin, protože to potřebuje nejen mozek, ale také mícha. Levá komora mozku se nazývá první, pravá - druhá. Boční komory jsou komunikovány s třetími otvory. Jsou symetricky umístěné. Přední roh, zadní rohy bočních komor, spodní část těla, odcházejí z každé boční komory.
 • Třetí Jeho poloha je mezi vizuálními kopci. Je tvarován jako prsten. Stěny třetí komory jsou vyplněny šedou hmotou. Existuje mnoho vegetativních subkortikálních center. Třetí komora komunikuje se středním mozkem a bočními komorami.
 • Za čtvrté. Jeho poloha je mezi mozkem a medulou oblongata. To je zbytek dutiny mozku mozku, který je umístěn za ním. Tvar čtvrté komory se podobá stanu se střechou a dnem. Její dno má tvar diamantu, protože se někdy nazývá tvarem diamantu. Za tímto otvorem se otevře kanál míchy.

Tvar bočních komor připomíná písmeno C. Syntetizují mozkomíšní moč, který musí cirkulovat v míchu a mozku.

Pokud cerebrospinální tekutina vyteká z komor nesprávně, může být diagnostikována osoba s hydrocefalou. V těžkých případech je patrný i v anatomické struktuře lebky, která je deformována v důsledku silného vnitřního tlaku. Přebytečná tekutina hustě vyplňuje celý prostor. To může změnit práci nejen komor, ale také celého mozku. Nadměrné množství CSF může způsobit mrtvici.

Nemoci

Ventrikuly jsou vystaveny řadě onemocnění. Mezi nejčastější patří hydrocefalus uvedený výše. Při této nemoci mohou mozkové komory růst na patologicky velkou velikost. V tomto případě se objeví bolesti hlavy, pocit tlaku, koordinace může být narušena, nauzea a zvracení. V těžkých případech je pro člověka obtížné dokonce i pohybovat. To může ohrozit zdravotní postižení a dokonce i smrt.

Výskyt uvedených příznaků může znamenat vrozený nebo získaný hydrocefalus. Jeho účinky jsou katastrofální pro mozek a tělo jako celek. Krevní oběh může být narušen kvůli stálému stlačování měkkých tkání, existuje riziko krvácení.

Lékař musí určit příčinu hydrocefalusu. To může být vrozené nebo získané. Druhý typ se objevuje u nádoru, cysty, traumy atd. Současně trpí všechna oddělení. Je důležité si uvědomit, že vývoj patologie postupně zhorší stav pacienta a v nervových vláknech se objeví nezvratné změny.

Příznaky této patologie souvisí se skutečností, že se alkohol vyrábí víc než je třeba. Tato látka se rychle zhromažďuje v dutinách a vzhledem k poklesu výtoku se mozkomíšní moka neodchází, protože by měla být normální. Kumulovaná cerebrospinální tekutina může být v komorách a protáhnout je, vytlačuje cévní stěny a naruší krevní oběh. Neurony nejsou krmeny a zemřou rychle. Není možné je později obnovit.

Novorozenci často trpí hydrocefalou, ale mohou se objevit téměř v jakémkoli věku, i když je u dospělých mnohem méně běžný. Správnou cirkulaci tekutiny lze upravit vhodným ošetřením. Jedinou výjimkou jsou závažné vrozené případy. Během těhotenství může ultrazvukové vyšetření odhalit možný hydrocefální stav dítěte.

Pokud během těhotenství žena dovolí špatné zvyky, nedodržuje správnou výživu, vede to ke zvýšení rizika fetálního hydrocefalu. Rovněž je možný asymetrický vývoj komor.

Pro diagnostiku patologie ve funkci komor jsou používány MRI, CT. Tyto metody pomáhají identifikovat abnormální procesy ve velmi rané fázi. Při odpovídající léčbě lze zlepšit stav pacienta. Možná dokonce i úplné zotavení.

Ventrikuly mohou být také předmětem jiných patologických stavů. Například jejich asymetrie má negativní vliv. To může odhalit tomografii. Asymetrie vede k narušení cév nebo k degenerativním procesům.

Také patologické změny mohou vyvolat nádor, zánět.

Pokud dojde k nárůstu objemu alkoholu, může k tomu docházet nejen kvůli jeho nadměrné výrobě, ale také z toho, že neexistuje žádný normální odtok tekutiny. Může to být důsledek výskytu nádorů, hematomů, krevních sraženin.

Při onemocnění komor pacienta jsou obavy z vážných zdravotních problémů. Mozok trpí nedostatkem živin, kyslíku a hormonů. V tomto případě je narušena ochranná funkce mozkomíšního moku, organismus začíná otravovat a zvyšuje se intrakraniální tlak.

Závěr

Komory jsou propojeny s mnoha orgány a systémy a zdraví člověka jako celku závisí na jeho stavu. Pokud vyšetření magnetickou rezonancí nebo CT zjistilo jejich expanzi, měli byste okamžitě konzultovat s lékařem. Včasná léčba pomůže vrátit se k plnému životu.

Se Vám Líbí O Epilepsii