Těhotenství a ischemická mrtvice

Ischemická mrtvice u mladých netehotných se vyskytuje velmi zřídka. Těhotenství výrazně zvyšuje riziko onemocnění: od konce druhého trimestru těhotenství se zvyšuje o 3-4 krát a zůstává zvýšené po celou dobu po porodu. Ischemická cévní mozková příhoda je častěji spojována s arteriální než žilní okluzí.

1. Arteriální okluze se obvykle vyskytuje v bazénu vnitřní krční tepny. Často postihuje střední mozkovou tepnu. Riziko okluze arterií vertebrobasilárního systému se zvyšuje při užívání perorálních kontraceptiv. Jsou rozlišeny tři přímé příčiny ischemické cévní mozkové příhody: trombóza, embolie a poškození malých cév.

a Trombóza je nejčastější příčinou ischemické mrtvice. Mnoho pacientů má v anamnéze přechodné poruchy mozkové cirkulace. Příznaky se někdy postupně zvyšují, střídající se s obdobím krátkodobého zlepšení. Riziko trombózy je zvýšené u diabetes mellitus a arteriální hypertenze (v důsledku aterosklerózy mozkových tepen). Trombóza je možná za nepřítomnosti aterosklerózy. Vyskytuje se u srpkovité anémie, trombotické trombocytopenické purpury, SLE, preeklampsie, sepse a meningovaskulárního syfilisu.

b. Embolismus Neurologické poruchy se objevují náhle a jsou obvykle nejvýraznější na počátku onemocnění. Pak se stav postupně zlepšuje. Ve vzácnějších případech, kdy se edém kolem infarktové zóny mozku postupně rozvíjí, se neurologické symptomy zvyšují během několika hodin nebo dnů. Emboli jsou obvykle krevní sraženiny. Jsou tvořeny v srdci dilatovanou kardiomyopatií, fibrilací síní a srdečními defekty. Dalšími příčinami tromboembolie jsou cévní onemocnění: aterosklerotická léze karotidové arterie a trombóza v pánevní žilní tkáni (paradoxní embolie - například s otevřeným oválným oknem). Embolismus se cizorodými těly se může vyvinout zavedením léčiv kontaminovaných mastkem, křídou a dalšími částicemi do karotidové arterie.

in Porážka malých mozkových cév může vést k rozvoji mikroúhonů. Jedním z důvodů je vaskulitida. Nacházejí se v syfilistických a tuberkulózních lézích centrálního nervového systému, stejně jako kolagenových onemocnění. Navíc mohou vznikat ischemické mrtvice kvůli spasmu malých tepen během migrény a užívání amfetaminů, heroinu nebo kokainu.

d. Diagnostika

Zjištění příčiny mrtvice pomáhá důkladné analýze anamnestických údajů. Podle klinických projevů není možné rozlišovat ischemickou mrtvici od hemoragické mrtvice, proto jsou co nejdříve předepsány laboratorní a instrumentální studie.

1) Laboratorní testy

a) Kompletní krevní obraz s počítáním počtu krevních destiček.

b) Studium morfologie erytrocytů.

c) Definice ESR.

d) Stanovení hladiny sérových elektrolytů.

e) Stanovení hladin lipoproteinů v séru.

e) Stanovení PF a APTT.

g) Stanovení antinukleárních protilátek a protilátek proti kardiolipinovému antigenu.

2) Instrumentální studie

a) EKG.

b) CT téměř vždy umožňuje odlišit ischemickou cévní mozkovou příhodu od hemoragie, ale neumožňuje vyloučit subarachnoidní krvácení. Pokud je podezření na subarachnoidní krvácení, je indikována bederní punkce.

c) Cerebrální angiografie je nejspolehlivější diagnostickou metodou. Umožňuje vám identifikovat různé typy lézí arterií, zejména křeče, aterosklerotické, aneuryzmatické a zánětlivé změny. Angiografie se provádí s břišním stíněním. Kontrast v množství požadovaném pro studii nemá negativní vliv na plod.

d) EchoCG pomáhá identifikovat zdroj tromboembolie a vylučuje možnost paradoxní embolizace (například otevřené oválné okno). Jako kontrastní prostředek používající studený solný roztok (se vzduchovými bublinkami).

e) MRI se používá hlavně pro diagnostiku kavernózních hemangiomů a žilní okluze. Chcete-li diagnostikovat povahu mrtvice, je tato metoda méně užitečná.

3) Lumbální punkce je předepsána pouze po CT snímání hlavy. Krev se obvykle objevuje v mozkomíšním moku několik hodin po krvácení. Je důležité si uvědomit, že krev se může dostat během punkce, pokud je nádoba poškozena jehlou. Aby se zabránilo diagnostické chybě, je CSF shromážděn v několika zkumavkách: pokud je nádoba poškozena, zbarvení červeného CSF ​​klesá z trubice na trubičku a po odstřeďování není přítomna xantochromie. S pravým krvácením naopak, CSF ve všech zkumavkách bude stejně zbarveno krví a po odstřeďování vypadá xantochromně. Centrifugace CSF a hodnocení xanthochromie by měl provádět lékař. Lumbální punkce je kontraindikována v případech, kdy je vložen mozkový kaz. V takových případech je pacient okamžitě konzultován neurochirurgem.

e. Léčba

1) Antihypertenzní terapie je předepsána v případech, kdy je diastolický krevní tlak vyšší než 120 mmHg. Art. nebo se objeví příznaky nitroděložní hypoxie. Antihypertenziva podávaná v / v.

2) Snažte se vyhnout nadměrné hydrataci. To zvyšuje otok mozku a přispívá k rozšíření oblasti mrtvice.

3) Chcete-li předejít plicní embolii, použijte elastické punčochy. Zabraňte odlehčení.

4) Antikonvulziva jsou předepsána pro epileptické záchvaty.

5) U nemocí náchylných k chirurgickému zákroku (poškození karotidové arterie, chlopňové srdeční choroby) jsou údaje pro operaci stejné jako při absenci těhotenství. Není-li chirurgická léčba možná, proveďte antikoagulační léčbu. Je také indikován v pooperačním období u pacientů s vysokým rizikem trombózy. Warfarin se nepoužívá, protože má teratogenní účinek a způsobuje retardaci intrauterinního růstu. Výhodou je heparin, který se injektuje n / a nebo in / in.

6) Dokončenou mrtvicí (zejména v počátečních stádiích těhotenství) a vyloučením rizika recidivujícího mrtvice (například protetika postiženého ventilu nebo cévy) může být porod vykonáván prostřednictvím kanálu plic. Není-li příčina trombózy nebo zdroje embolů vyloučena, aby se zabránilo růstu ICP, práce se provádí v rámci regionální anestézie s pokusy o rozpojení pomocí narkotických kleští. Pokud došlo k mrtvici krátce před porodem, je indikován císařský řez.

2. Venózní okluze je nejčastěji způsobena trombózou. Před objevem antibiotik byla hlavní příčinou venózní trombózy septická tromboflebitida. V rozvojových zemích je onemocnění společné pro tento den. V prvním trimestru těhotenství je mozková trombóza zřídka pozorována a obvykle je spojena s potraty nebo onemocněními krve - srpkovitá anémie a erytremie. V 80% případů se cerebrální trombóza rozvíjí 2-3 týdny po porodu. Věk ženy, stejně jako počet a průběh práce jsou irelevantní. První projev cerebrální trombózy je obvykle bolest hlavy, která se postupně zhoršuje a nepodléhá léčbě analgetiky. Často se vyskytují epileptické záchvaty, jsou možné přechodné neurologické poruchy.

a Diagnóza Stejně jako u arteriální okluze není možné provést diagnózu založenou pouze na klinickém obrazu. Bolest hlavy s následnými epileptickými záchvaty může být pozorována v případě malformací, užívání drog, migrény, eklampsie. Je třeba si uvědomit, že po porodu se může vyvinout eklampsie. Přiřaďte stejné laboratorní a instrumentální studie jako u arteriální okluze. Při kontrastním CT dochází k defektu výplně při souhvězdí žilních dutin (delta symptom), ale diagnostický význam této vlastnosti je nízký. Nejcitlivější metodou pro diagnostiku žilní trombózy je MRI. V poporodním období je při provádění diferenciální diagnostiky s eklampsií věnována zvláštní pozornost přítomnosti dalších příznaků a času, který uplynul po porodu. Pokud dojde k edému, proteinurie a arteriální hypertenzi, nebo od narození uplynulo více než 2 až 3 týdny, pak je eklampsie nepravděpodobná.

b. Léčba. Podle některých zpráv míra úmrtnosti na mozkovou trombózu mozku dosahuje 30%. Prognóza závisí na závažnosti příznaků. Nepříznivé prognostické příznaky - stupor, koma, rychlý nárůst neurologických příznaků a výskyt krve v subarachnoidním prostoru.

Neexistují žádné bezpečné léčby cerebrální trombózy. Antikoagulační léčba je často komplikována intrakraniálním krvácením a děložním krvácením. Někteří autoři navrhují použití trombektomie pomocí Fogartyho katetru, nicméně údaje o účinnosti metody nestačí. Pokud se trombóza vyskytla v počátečních stádiích těhotenství, práce se provádí prostřednictvím rozvodového kanálu při regionální anestézii s odpojením. U trombózy v pozdním těhotenství je indikován císařský řez.

Zdroj: K. Nisvander, A. Evans "Porodnictví", přeloženo z angličtiny. N.A. Timonin, Moskva, Praktika, 1999

Těhotenství po mikroinfekci se opravdu těší na radu

Gratulujeme vám! : pozdr2: Vyjmout nutně! Zdraví!
Vydržel jsem v roce 2010. A teď lék ustoupil dopředu. Všechno bude fungovat pro vás!

Skrývám se. Vydržel jsem těhotenství po rozsáhlé mrtvici. To bylo pozorováno u A. Valeka. Plus Sukhanov v Togliatti. Navíc u 40 u neurologů (tehdejší institut mozku byl). Vše zdarma. Všude, kde lékaři poslali.
Nebyla jsem přijata na obvyklou konzultaci. Doktorka, jak slyšela, okamžitě poslala směrem na Valeku.
Z léků došlo k ředění krve, vyčerpání tlaku. Na ochranu neleželo. Požádala o nemocenskou dovolenou, když byla unavená, aby nebyla nervózní v práci. Podívali jsme se dvakrát na těhotenské cévy hlavy = ultrazvuk.
A zbytek - jako obvykle.
Máte-li konkrétní dotazy, zeptejte se.

Pokračujte ve vypití aspirinu, dokud se nedostanete až do doktorů a obrovské.
Jsem pil v berm.cardiomagnyl 75 1 záložka až 36 týdnů pro ztenčení krve.

Mikroskopie během těhotenství

  Tali 01/22/2013 - 14:14
Dobré odpoledne
Mám 28 let. Před 1,5 rokem během těhotenství jsem měl mikroskop. Těhotenství samo o sobě šlo dobře, jak jsem si myslel, že testy byly obvykle dobré, protein byl nalezen v malém nárůstu 1krát, po 20. týdnu došlo k mírnému opuchu nohou a rukou (i v dopoledních hodinách), nefropatie a gesta nebyly stanoveny. Ve 40. týdnu jsem byl doma, najednou jsem se cítil špatně: zvracení, průjem, centrální část mé vize zmizela (velké bílé místo, jako byste se dívaly na slunce), řeč: nemohl jsem mluvit (moje myšlenky byly jasné, já jsem nemohl poslouchat) - Nemohl jsem zjistit, jak je manžeta z tonometru upevněna - tlak 140-90 (obvykle 110/70), opravdu jsem chtěl spát. Zavolal jsem svého manžela, dorazila sanitka, převzala do mateřské nemocnice - nouzové CS v celkové anestezii, všechno je s dítětem v pořádku. Když se objevila anestezie, všechno bylo obnoveno. Při vypouštění: nefropatie, tyfus, preeklampsie v regresní fázi, TIA v levém SMA. V prvním a půl měsíci tlak vyskočil asi čtyřikrát na 140/80, slabost, pocity brnění na obličeji, nohy, světelné skvrny. Obrátil jsem se k terapeuti, injekciám, pilulkám, vyšetřením: CT v nemocnici čtvrtý den, po měsíci MRT mozkových cév v angiografickém režimu - všechno je normální. Další vyšetření: vyšetření mozku, karotidní karotidová arterie, eeg - všechno ve věkové normě, neurolog neudělá žádnou diagnózu, oculista má úplné vyšetření, sledoval sítnici včetně všech norem, ačkoli přední pohled byl velmi narušen ( zničení skelného těla, to bylo předtím, ale méně často, nyní neustále a ve velkém množství - plovoucí chlupy, uzliny) plus fotopypy byly přidány - každý den sleduji s bočním viděním - zářící skvrny na několik vteřin. Pokaždé, když je vidím, je strach z mrtvice nebo opakování TIA. Ráno, srdeční frekvence kolem 100. Nyní mám bolesti hlavy, téměř denně, zvláště v zadní části hlavy, pocit pulsace v hlavě, večer někdy cítím tíhu v mé hlavě, je těžké přemýšlet, mluvit, tlak stoupá na 125/80, okamžitě se cítím světlem mnoho vznikajících záblesků a blesků.
Plánujeme druhé dítě za šest měsíců, ale velmi velký strach z opakování všeho. Jak být v mém případě? Jsou potřebná nějaká vyšetření? (V blízké budoucnosti plánuji podstoupit diagnózu ASF, mohou se vyskytnout problémy s cílem s bolestivostí způsobenou krkem, stojí za to udělat například MRI cervikální oblasti nebo existuje jiný způsob, jak diagnostikovat?) A jak vysoká je pravděpodobnost mrtvice, včetně. Během těhotenství. Děkuji.

Přečtěte si více o preeklampsii, TIA - jejích důsledcích. Podívejte se během těhotenství na krevní tlak, krevní obraz (trombocyty, uhlí) a edém. Ale píší, že v osnovnom preeklampsii se děje v primiparous, takže všechno bude v pořádku.
A co je nejdůležitější, najít dobrý lékař v nemocnici a souhlasíte s tím, že Vás bude (samozřejmě za poplatek) pozorovat od 28-30 týdnů.

Do USDG krku a mozkových cév pro vazospazmus.

Mrtvice během těhotenství a faktory, které ji vyvolaly

Obecně platí, že u zdravých a mladých žen jsou neurologické komplikace během těhotenství vzácné. Vyskytují se s frekvencí 4-7 případů ze 100 000. Nicméně, mrtvice je nejčastější závažná komplikace během těhotenství.

Během těhotenství se fyziologie ženského těla zřetelně mění v některých aspektech, které zvyšují riziko určitých neurologických problémů.

Zpravidla se uvažuje o riziku mrtvice, jestliže dojde k náhlé ztrátě pracovní schopnosti jedné z částí těla.

Neurologické vyšetření a MRI rychle potvrzují většinu mrtvic. Důkladné vyšetření ischemické mrtvice by mělo zahrnovat hledání rizikových faktorů, jako je diabetes nebo hyperlipidemie. Musí být také prováděny testy hyperkoagulace.

Mrtvice během těhotenství může nastat také dvěma způsoby - ischemickou a hemoragickou. Ischemická mrtvice znamená, že do části mozku proudí příliš málo krve. Hemoragická mrtvice znamená, že krev z cév vstoupila do mozkové tkáně.

Nástup mrtvice těhotným ženám je také vyvolán dvěma hlavními modely: 1. kardioembolickými (krevní sraženiny pocházejí ze srdce).

2. trombóza žilního sinu. Je velmi důležité zvážit další mechanismy, které mohou v mladém věku přispět k vzniku cévní mozkové příhody, jako je například arteriální disekce nebo my-můj syndrom.

Pokud jde o ischemickou cévní mozkovou příhodu, aktivátor tkáňového plasmogenu se považuje za nejlepší schválenou léčbu. Existuje velmi málo údajů o užívání tohoto léku během těhotenství, ale většina lékařů se domnívá, že je třeba předepisovat, jestliže očekávaná matka má potenciálně vážné příznaky mozkové mrtvice.

Rizikové faktory pro mrtvici během těhotenství

Některé změny v těle během těhotenství mohou zvýšit riziko mrtvice, ale všechny tyto změny jsou složité a špatně pochopitelné. Například těhotenství vyvolává "hyperkoagulační schopnost", kdy se krevní sraženiny tvoří snadněji.

Nejpravděpodobněji tímto způsobem tělo zabraňuje výrazné ztrátě krve při narození, ale také zvyšuje riziko tvorby krevních sraženin, pokud nejsou potřeba, a na místech, kde nejsou potřeba, mohou být dokonce nebezpečné. Největší riziko je zaznamenáno krátce před a po dodání.

Preeklampsie je stav, který je doprovázen vysokým krevním tlakem, edémem a ztrátou bílkovin spolu s močí (proteinurie). Stav se nazývá preeklampsie, protože někdy předchází nástup těhotenství v důsledku záchvatů (eklampsie). Onemocnění může být velmi nebezpečné, pokud není léčeno.

Její příčiny jsou nejisté, ačkoli abnormální imunitní odpovědi jsou nejpravděpodobnější příčinou. Preeklampsie může přispět k mrtvici změnou cévy. Výsledkem je, že malé plavidla pravděpodobně zachycují sraženiny a také mají větší tendenci je vytvářet.

Existuje také onemocnění nazývané "poporodní angiopatie", které je doprovázeno závažnými bolestmi hlavy a zúžením tepen v mozku. Ve vzácných případech může vést k křečemi, krvácení a otoku mozku kromě mrtvic. Intravenózní podávání hořčíku se obvykle doporučuje, pokud jsou tyto příznaky naivní.

Tromboflebitida - cerebrální žilní trombóza je charakterizována vznikem krevních sraženin v žilách, které konzumují krev hlavy. To může vést k krvácení vedle ischemické mrtvice, snížením průtoku krve. Kontrola mozku může být velmi užitečná pro potvrzení přítomnosti této poruchy. Léčba se provádí pomocí antikoagulancií.

Intracerebrální krvácení během těhotenství

Hemorrhagická mrtvice je také vzácná v těhotenství, hlášené případy se pohybují od 5 - 35 příkladů na 100 000. Navzdory vzácnému výskytu těhotenství zvyšuje riziko hemoragické mrtvice více než ischemická mozková příhoda. Nejčastěji se vyskytují v počátečních fázích období po porodu.

Hemoragická mrtvice má větší procento úmrtí než ischemická a je jednou z příčin spojených se smrtí během těhotenství. Eklampsie a preeklampsie jsou častějšími příčinami úmrtí spolu s malformací arteriálních cév a aneurysmem.

Vzhledem k tomu, že těhotenství zvyšuje objem a tlak krve, stejně jako zvyšuje elasticitu stěn cév, existuje možnost přerušení plazmy. Pokud se u těhotné ženy objeví aneuryzma nebo malformace arteriálních cév, měla by být operace provedena stejně jako u všech ostatních.

Jaké jsou důsledky mikroskopu?

Mikroskop je populární název pro přechodný ischemický záchvat, který je přechodnou poruchou cirkulace v mozku. Může se to stát v důsledku trombózy nebo malého krvácení.

Aby bylo možné poskytnout včasnou pomoc a minimalizovat pravděpodobnost negativních důsledků, je důležité vědět, jak se projevuje mikroskop:

 • slabost končetin;
 • poruchy řeči ve formě koktání nebo extrémně pomalé výslovnosti;
 • silná bolest hlavy v oblasti, kde došlo k porušení;
 • porucha vidění nebo sluchu (častěji u mužů);
 • ztráta paměti, úplná nebo částečná nedostatečná schopnost soustředění;
 • asymetrie obličeje v důsledku svalového křeče.

Příznaky trvají několik minut nebo hodin, úplně zmizí za jeden den. Někdy je jedinou manifestací bolest hlavy, v těchto případech útočí člověk téměř bez povšimnutí. To je obzvláště nebezpečné, protože mozková tkáň trpí v důsledku přechodného záchvatu, což může vést k velmi odlišným následkům po mikro-mrtvice.

Léčba zahrnuje individuálně vybraný komplex pro pacienta:

 • fyzioterapie;
 • masáže;
 • drogy.

Co může vést mikroskop

Možnosti vývoje situace po mikroskopu mohou být velmi odlišné v závislosti na věku osoby, intenzitě symptomů, přítomnosti patologických onemocnění, době trvání záchvatu, rychlosti a kvalitě lékařské péče.

Přechodné ischemické záchvaty lze rozdělit na dva typy: ischemické a hemoragické. Při ischemickém mikroskopu nastává dočasná porucha přívodu krve do oblasti mozku v důsledku poruch v cévním systému nebo velkých aterosklerotických plaků. Taková onemocnění se nemusí v budoucnu připomínat.

V důsledku hemorrhagického mikroskopu se nádoba rozpadá kvůli nadměrnému průtoku krve, což je důsledkem kriticky vysokého krevního tlaku. Komplikace po přechodném záchvatu zcela zmizí během 3 týdnů.

Mohou se objevit následující neurologické příznaky:

 • podrážděnost;
 • nemotivovaná agrese;
 • zvýšená slzotavba;
 • malá paměť;
 • snížení koncentrace;
 • starší lidé mohou rozvinout demenci po několika útocích.

Nejnebezpečnějším důsledkem mikroskopu pro muže i ženy ve středním a starším věku je vysoká pravděpodobnost, že do 3 dnů se rozvinou plnohodnotné mrtvice, v důsledku čehož dojde k úplné smrti některých mozkových buněk. Důvodem vzniku nového záchvatu je nevratné poškození mozkové tkáně, které se nevyhnutelně vyskytuje během mikroskopu. Podle statistik bude 30% lidí, kteří utrpěli takovou nemoc, bude trpět ischemickou mrtvicí v budoucnu.

Riziko vývoje cévní mozkové příhody během prvního týdne po přechodném záchvatu se pohybuje od 1 do 11%, v závislosti na tom, jak brzy začne léčba. Nejvyšší riziko je pro ty, kteří vůbec nešli k doktorům. Pravděpodobnost vzniku komplikací se u mužů a žen liší.

Důsledky u dětí

Průměrný věk vývoje onemocnění je stále nižší, což je způsobeno rozsáhlými endokrinními onemocněními a nárůstem obezity u dětí.

Mikrotachy jsou dokonce u novorozenců v důsledku narození. Příčinou může být vrozené srdeční onemocnění nebo významné stlačení krční páteře během porodu, kdy je ohrožena životnost dítěte. Léčba po mikroskopu je předepsána neurológem.

U dětí s perinatálními lézemi nervového systému (PPNS) může dojít k významným poruchám růstu a vývoje. To se často projevuje v dospívání. Příznaky mohou být následující:

 • podrážděnost;
 • rozptýlení pozornosti;
 • učení.

Pokud má dítě ostře a bez zjevného důvodu zhoršení výkonnosti, dochází k agresivním záchvatům, poruchám řeči nebo poruchám paměti, musíte se poradit s neurológem. Diagnóza mikroskopu umožní pacientovi pomoci včas a v případě potřeby zahájit léčbu poruch mozkových cév.

Mikroskopie během těhotenství

U žen, které normálně nemají kardiovaskulární obtíže, se může během těhotenství vyskytnout hypertenze. Kolísání krevního tlaku, zvýšená citlivost na počasí, rychlé změny hmotnosti a poměry - to vše jsou rizikové faktory pro vývoj mikroskopu.

Během těhotenství dochází k významným změnám v kardiovaskulárním systému, průtok krve a změna tělesné zátěže. Za takových podmínek se zvyšuje pravděpodobnost přechodného záchvatu. Léčba během těhotenství by měla být zahájena co nejdříve, lékaři si vybírají rehabilitační opatření individuálně.

Účinky mikroskopu během těhotenství nemají specifické rysy. Léčba se skládá z komplexu fyzioterapeutických a masážních opatření, léků lze předepsat.

Ischemická mrtvice během těhotenství

Když je ischemická mozková příhoda charakterizována ostrou anomálií cerebrální cirkulace mozku s progresí neurologických příznaků. Tato patologie je jednou z nejčastějších příčin zdravotního postižení u lidí různého věku.

Důvody

 • Vývoj patologického stavu mozkových tepen.
 • Tvorba krevních sraženin v nohách, krevní sraženiny mohou být rozděleny na fragmenty, které s krví vstupují do mozku a tím přeruší tok krve.
 • Problém se srdečním tepem, tvorbou krevních sraženin v síňce. Krevní sraženiny se mohou kdykoli rozpadat a jejich fragmenty s krví se mohou dostat do mozkových tepen, což může způsobit poruchy průtoku krve.
 • Selhání dodávky krve do mozku způsobené omezenými tepnami při otáčení hlavy, například.
 • Náhlá výskyt hypotonického stavu.
 • Nadměrná hustota krve.

Symptomy

Známky tohoto onemocnění se liší podle místa, kde došlo k narušení krevního oběhu.

Existují dva cévní bazény:

 • Vertebrobasilar - poskytuje dýchací systém, krevní oběh orgánů. Přivádí k mozkovému kmenu krev.
 • Karotid - zajišťuje práci vyšších částí nervového systému, motorickou aktivitu, schopnost citlivosti. Přivádí k hemisférám mozku krev.

Když dojde k selhání oběhu v první skupině, jsou pozorovány následující příznaky:

 • Silné závratě. Pacientka má pocit, že se kolem ní vznáší vše, co ji obklopuje. Tento pocit přetrvává v každé pozici.
 • Chůze je rozmačkaná, ohromující: těhotná žena při chůzi začíná houpat ze strany na stranu.
 • Špatná koordinace pohybu: fuzzy gesta.
 • Při provádění aktivních pohybů došlo ke třesu končetin.
 • Anomálie aktivity očních bulvů, které vedou k otřesům nebo nehybnosti očí.
 • Polovina nebo celé tělo ztrácí citlivost.
 • Oční pohyby jsou charakterizovány vibracemi v různých směrech.
 • Tvorba paralýzy v celém těle nebo jednotlivých končetinách.
 • Dýchací proces není zcela dokončen, mezi dechami se tvoří pauzy.
 • Ostrá ztráta vědomí.

Když průtok krve v jiném bazénu selže, mohou se projevit následující příznaky:

 • Vývoj paralýzy, společný pro polovinu tváře
 • Problémy s citlivostí všech končetin nebo částí těla.
 • Patologie řeči: řeč se stává nejasná, nejasná, je těžké rozlišit; pacient nerozumí řeči, kterou slyší.
 • Pacient není schopen správně vyslovit slova nebo úplný nedostatek řeči.
 • Neschopnost pohybovat se končetinami.
 • Problémy s vidění: neschopnost vidět s jedním nebo dvěma očima; potlačené pohyby očních koulí; dívá se, může být směrován doleva nebo doprava.
 • Částečná a úplná ztráta intelektuálních schopností.
 • Problémy v práci vyšších částí centrálního nervového systému: pacient je při čtení zmaten, pacient má pocit, že všechna písmena jsou zmatená ve vizuálním textu; neschopnost psát správně. Pacient změní slabiky a písmena na písmenu na místech.

Diagnostika ischemické mrtvice během těhotenství

Odborník provádí diagnózu založenou na komplexní prohlídce. Nejprve studuje historii a naslouchá tomu, o co se stěžuje. Zjistí, jak dlouho bylo pozorováno nedostatečné koordinace pohybů, problémy se zrakem, zda ateroskleróza mozkových cév předtím určila pacienta, ztrátu citlivosti.

Dále odborník provádí neurologické vyšetření, předepisuje krevní test k určení tloušťky krve, zaznamenává pacienta na počítačové a magnetické rezonanční zobrazování oblasti hlavy. Pro kontrolu srdečního rytmu, srdečního ultrazvuku jsou potřebná i kardiogramová data, aby se zjistila přítomnost krevních sraženin v srdci.

Na základě stížností lékař s pomocí MRA posuzuje stav tepen v kraniální dutině, určuje průtok krve tepnami pomocí transkraniální dopplerografie TCD a radí porodník-gynekolog. Velmi často se situace budoucí matky, bohužel, stává neslučitelnou s touto diagnózou.

Komplikace

Důsledky a komplikace této nemoci jsou spojeny se zhoršením kvality života, zdravotním postižením a vysokým rizikem úmrtí.

Samozřejmě, že výsledek onemocnění je pro každého jiný. Všechno je velmi individuální.

Mnoho z nich zůstává paralyzováno. Někdo má zhoršené vidění nebo řeč. Někdo nemůže pohybovat jednotlivými končetinami. Jiní mají mentální postižení.

Léčba

Co můžete dělat

Nejdůležitější věc, kterou je třeba udělat, když je těhotná, je zaregistrovat u odborníka. To se provádí až do 12 týdnů.

Cévní mozková příhoda je snadněji preventivní než lék, takže je třeba mít na paměti to. Pokud zástupce spravedlivého pohlaví dodržuje všechna bezpečnostní opatření, vede zdravý životní styl, dodržuje správný denní režim, opevnění, riziko patologie klesne.

Například je lepší zapomenout na mastnou a smaženou stravu, abyste včas ověřili srdce a tlak, obzvláště pokud jste měli problémy před těhotenstvím.

Co doktor dělá

Specialista hospitalizuje nastávající matku pro nezbytnou léčbu a následnou rehabilitaci. Budete potřebovat zkušenosti neurologů, porodník-gynekolog, kardiolog. Je velmi důležité, jak dlouho je těhotná žena. Specialisté shromáždí konzultaci a rozhodnou o zachování plodu, pokud je to možné, a samozřejmě o zachování života pacienta.

Co se týče léčby drog, lékař zde působí v závislosti na stavu pacienta. Pokud se potvrdí přítomnost krevních sraženin, podávají se trombo-vroucí léky, druhý den zavedou prostředky ke snížení krevního tlaku, stejně jako léčebné přípravky, které zlepšují mozek a srdeční rytmus.

Pokud je to nutné, odborník předepisuje operaci k odstranění krevní sraženiny v plazmě. Pracuje vaskulární neurochirurg.

Prevence

Aby se zabránilo mrtvici, měla by těhotná žena vést životní styl odpovídající jejímu postavení. Měla by dobře pochopit, co může a co ne. Také:

 • Vyvážená strava, obohacená o základní živiny.
 • Procvičují speciální cvičení pro matky
 • Dodržujte všechna doporučení gynekologa. V případě nejmenších stížností na zdraví je třeba kontaktovat specialisty.
 • Neprovádějte rutinní kontroly, to platí také pro krevní testy, aby nedošlo k jejich nadměrné hustotě.

Mikroskop: "mladší" bratr mrtvice s nebezpečnými následky

Navzdory strašidelné předponě "mikro", choroba, jako je například mikroskop, zůstává dostatečně závažným důvodem k revizi vašeho životního stylu a ke zvládnutí vašeho vlastního zdraví. Mnozí věří, že nemoc je převážně náchylná k starším lidem, jejichž nádoby jsou již opotřebované, ale jak říkají lékaři, mikroskop se rychle zrychluje a v moderním světě je často nevědomý i ti, kteří ještě nejsou třicet let starý. Jen ne každý dokáže rozpoznat hlavní příznaky mikro-mrtvice - bolesti hlavy, bílé skvrny před očima, nevolnost, protože jsou charakteristické nejenom pro tuto nemoc. A mnozí prostě jim nepřikládají důležitost a nesou chorobu na nohou, což je obecně velmi, velmi špatné, protože takové chování vytváří v budoucnu velkou pravděpodobnost recidivy mikroúhonů.

Co je to mikroskop, jak se to projevuje a jaké důsledky má pro pacienty? To vše by mělo být podrobněji projednáno, protože onemocnění je poměrně závažné a představuje významnou hrozbu pro lidský život.

Mikromycit a jeho rozdíl od mrtvice

Toto onemocnění kardiovaskulárního systému, jako mrtvice, je známo všem. Toto poškození mozkových cév nese s sebou extrémně destruktivní důsledky pro lidské tělo, včetně paralýzy těla, ztráty řečových funkcí, vidění a nástup smrti.

Fakt: Každoročně se v Rusku diagnostikuje více než 400 000 případů mrtvice. Z nich je 35% fatálních.

Mikroskop je zvláštním případem projevů lézí mozkových cév. Předpona "micro" v tomto případě znamená, že malé nádoby byly zničeny, nebo malé oblasti jejich shluků. Hlavním rozdílem mezi mikroskopem a mrtvicí je to, že trvá poměrně krátkou dobu - od několika minut až dnů. Poté dochází k úplnému nebo částečnému obnovení všech funkcí mozku. Není neobvyklé, že člověk má mikroskop, ale zůstává bez povšimnutí a není diagnostikován včas. Ale zároveň, protože škody v průběhu mikroskopu nejsou tak rozsáhlé, šance na úplné zotavení a obnovení s včasnou léčbou jsou velmi vysoké.

Hlavní příznaky mikroskopu

Jak říkají, potřebujete znát nepřítele pohledem. Proto není na místě si pamatovat na sebe hlavní příznaky mikro-cévní mozkové příhody, protože tato nemoc není neobvyklá mezi obyvateli velkých měst.

 1. Necitlivost končetin a svalů na tváři až do náhlé úplné ztráty citlivosti, neschopnosti ovládat výrazy obličeje.
 2. Slabost končetin, zvláště pokud je na jedné straně těla výraznější.
 3. Ztráta koordinace, potíže s chůzí nebo pohybujících se končetin.
 4. Neschopnost zobrazení objektu oběma očima najednou. Rozostřený pohled.
 5. Prudce vyvinutá bolest hlavy bez zjevného důvodu.
 6. Problémy s řečí, ztráta schopnosti hovořit artikulárně, vytvářet složité fráze.
 7. Podráždění z jasného světla, silné zvuky.
 8. Možné zahlcení.
 9. Pocit "husích hrbolů" bez horečky nebo mrazu.

Symptomy mikrostruktury se objevují najednou, nejčastěji na pozadí vysoce svalového krevního tlaku. Mohou se projevit najednou, nebo jen některé z nich, ale pokud vznikne kombinace alespoň dvou z těchto příznaků, to již slouží jako příležitost nejen k návštěvě lékaře, ale ihned zavolat "pohotovost".

Schopnost určit mikroskop v osobě v čase zvyšuje šance na jeho úplné zotavení. K tomu je však nutné, aby mezi okamžikem, kdy byly zaznamenány první příznaky onemocnění a počátkem léčebných opatření, nepřesáhly více než 3-6 hodin - během této doby narušení krevního oběhu v mozku nepovede k smrtelným následkům a je možné obnovit všechny tělesné funkce. plné.

Kdo podstupuje mikroskop: riziková skupina

Věk není vůbec ukazatelem náležející k rizikové skupině, neboť v moderní společnosti se tato nemoc rychle stává "mladší". Dnes není neobvyklé pro takovou chorobu, dokonce ani mezi studenty, zvláště při přípravě na zasedání, kdy tělo zažívá zvýšený stres na mozku.

Kdo je ohrožen:

 • Především jsou to lidé, kteří trpí hypertenzí a angina pectoris. Vysoký krevní tlak obecně je hlavním podnětem mikroskopu;
 • Mikroskop je dědičné onemocnění, a proto existuje vysoké riziko utrpení v osobě, jejíž příbuzní již mají v minulosti mrtvici nebo infarkt myokardu;
 • Lidé trpící cévním onemocněním a náchylní ke zvýšené srážení krve, trombóze a trombóze;
 • Ostré kolísání hladin glukózy v krvi může způsobit mikroskop mozku, a proto by lidé s diabetem měli být zvlášť opatrní;
 • Lidé s nadváhou jsou náchylní k této nemoci kvůli tomu, že obezita je často doprovázena hypertenzí;
 • Pokud se pacientova anamnéza mozkové cirkulace, hypertenzní krize nebo ischemické záchvaty projevuje v historii pacienta, spadá také do oblasti rizika, že bude mít mikroskop;
 • Škodlivé návyky, jako je užívání alkoholu, drog a kouření, jsou provokátorem této nemoci dokonce i v raném věku.

Fakt: Mikroskopie se objevuje častěji u žen ve věku od 18 do 40 let než u mužů. Ale po šedesáti letech se šance na utrpení této nemoci stanou rovné. Navíc ženy jsou těžší trpět mrtvicí a mikroskopií než představitelé silnějšího pohlaví. Perorální antikoncepce, patologie těhotenství a migrény mohou také vyvolat mikroskop u žen.

Důsledky poškození mozku

Mikrotaku často člověk nepovšimne. Jeho symptomy jsou často obviňovány z únavy, práce při práci a deprese. Bohužel však důsledky mikroskopu nejsou vždy tak neškodné. Někteří lidé mohou mít problémy s pamětí, problémy se soustředěním, zmatenost po onemocnění. Mikroskop může také vyvolat zvýšení úrovně agresivity nebo naopak, může způsobit depresi, zvýšenou únavu a podrážděnost u pacienta.

Stává se také, že do tří dnů po mikroskopu může mít osoba mrtvici. Také v 60% případů po mikroskopu mají pacienti ischemický záchvat mozku. A účinky těchto onemocnění jsou mnohem horší než účinky mikroskopu.

Hlavní metody léčby

Pro úplné obnovení funkce mozku musí léčba mikroskopu začít nejpozději 3 hodiny po útoku. Již po 6 hodinách bude každá terapie bohužel neúčinná.

Hlavní metody léčby mikroskopu jsou zaměřeny na obnovení průtoku krve v postižené oblasti mozku. K tomu je pacient předepsán:

 1. Vazodilatační léky ke zlepšení průtoku krve (bez lékařského předpisu, neměly by být užívány!);
 2. Léky na zlepšení metabolismu a mikrocirkulace v cévách;
 3. Léky, které zabraňují sdružování trombocytů a jejich přilnutí ke stěnám cév;
 4. Metabolické léky, které podporují lepší saturaci krve kyslíkem;
 5. Nootropika, tedy léky zaměřené na zlepšení mozkové aktivity.

Je třeba ošetřit mikroskop pouze pod dohledem lékaře. Léčba doma je poskytovat první pomoc před příjezdem specialistů. Pacient by měl být položen, mírně zvedat hlavu, aby ho uklidnil, protože panice jen zhoršuje průběh útoku, aby byl zajištěn přístup kyslíku.

Video: Prvotní pomoc

Během zotavení se pacientovi doporučuje fyzioterapie, fyzioterapie, masáže. Je také nutné dodržovat zdravý životní styl a zajistit správnou výživu po mikroinfekci. Je vhodné, abyste pod lékařským dohledem snížili riziko opakování onemocnění.

Fakta: Vědci ze Spojených států provedli výzkum, ve kterém prokázali, že borovicové šišky jsou účinným způsobem, jak obnovit funkci mozku.

Prevence mikroskopu

Nejlepší obranou je útok. Aby se snížilo riziko tohoto hrozného onemocnění, je třeba včas provést řadu preventivních opatření:

 • Kontrola krevního tlaku je nejdůležitější z řady preventivních opatření. Hlavní příčinou mikroskopu je vysoký krevní tlak nebo prudký skok. Proto je nutné sledovat úroveň tlaku tak, aby nevyvolávala negativní důsledky;
 • Odmítnutí špatných návyků pomáhá výrazně snížit riziko onemocnění;
 • Správná výživa, která nepřináší obezitu, je také mezi preventivními opatřeními;
 • Konstantní mírné cvičení pomůže nejen posilovat a upevnit tělo, ale i udržet zdraví mozkových cév;
 • Snižování stresových faktorů a zdravého spánku je dalším klíčem k úspěchu v prevenci mikroúrazů.

Mikroskop - moderní choroba. Tato bodová léze mozkových cév dnes nemá jasnou věkovou hranici. To se může objevit také u mladých lidí, kteří jsou náchylní k špatným návykům, u diabetiků, u těch, kteří jsou obézní, a jen u lidí, kteří mají takovou diagnózu ve své historii jako hypertenze. Navzdory skutečnosti, že mikroskop je jednodušší než běžné mrtvice, je nutné, aby se s ním léčil včas, aby se předešlo zpoždění a teprve po hospitalizaci ve specializované léčebně. Domácí metody v případě lézí mozkových cév mohou být nejen neúčinné, ale také destruktivní.

Proto, aby se chránili, měli byste jednoduše dodržovat správný životní styl. To je zvláště důležité u lidí ve věku čtyřicátých let, protože po splatnosti se také zvyšuje riziko přenosu mikroskopu v důsledku zhoršení krevních cév.

Splnění všech pravidel pro prevenci, vědění o mikrostruktuře, o tom, jak se tato nemoc projevuje a jaké příznaky jsou pro ni charakteristické. Je možné, že jednoho dne tato znalost zachrání život někoho.

Mikroskop

Příčiny mikroskopu

 • Ateroskleróza mozkových cév, kdy cévy postižené aterosklerotickými pláty narušují krevní oběh a následné následky.
 • Vysoký krevní tlak, hypertenzní krize
 • Přenesený infarkt myokardu, poruchy vedení a rytmu (fibrilace síní, tachyarytmie, bradyarytmie).
 • Obezita, nemoci endokrinního systému (diabetes mellitus), sedavý životní styl, kouření, alkohol.
 • Revmatismus, syfilis, dědičná predispozice.
 • Věk Navzdory skutečnosti, že u lidí starších 30 let jsou pozorovány případy mikroskopu, po 60 letech se jejich pravděpodobnost významně zvyšuje.
 • Chronické přepracování, fyzické přetížení, stres.

Mikroskopie má dva typy: hemoragické a ischemické. Hemorrhagie se vyskytuje v případě prasknutí stěny cévy a krev, která proudí do mozkové tkáně, ji poškozuje, tj. krvácení se vyskytuje v mozkové tkáni.

Příznaky mikroskopu

 • silná bolest hlavy, závratě, slabost;
 • různé velikosti žáků, neúplné uzavření očních víček, osoba může být asymetrická, odchylka (odchylka) jazyka při vyčnívání;
 • náhlé zvracení bez úlevy;
 • prudký pokles nebo zvýšení krevního tlaku;
 • může dojít ke ztrátě vědomí, zmatku, tj. narušení orientace v čase, místě, prostoru;
 • nedostatečná koordinace pohybů;
 • mrzutá řeč, poruchy polykání;
 • necitlivost a parestézie ("plazení") v obličejových svalech, pažích, nohou;
 • nesnášenlivost světla je možná.

Mikroskopická léčba

Účinky mikroskopu

 • Jak koncipovat dvojčata přirozeně

Pokud se podíváme na statistiku přírodních dávek, uvědomujeme si, že v poslední době se dvojčata začínají častěji narodit a někdy se dokonce narodí trojice. I.

Cerebrální obrna je stručně nazývána mozková obrna, je to celá skupina onemocnění mozku. Hlavní důvody to jsou.

Každá žena chce mít dítě, a když přijde ten krásný okamžik, radost se jen rozsvítí. Ale po nějakém čase přijde.

Existuje problém jako mozková otřes, což je jeden z nejčastějších typů poranění mozku s porušením.

Problém slabých lodí se stará o spoustu dívek. Asi 15% žen se zabývalo otázkou, jak posilovat cévy u svého lékaře. V podstatě.

Vzhled dítěte v rodině je spojen nejen s radostí, ale také se zodpovědností, která spadá na ramena rodičů. Nyní jste zodpovědní za vývoj a zdraví.

Příroda pracovala dobře na spolehlivosti konstrukce naší hlavy a přesto existují případy, které lze popsat slovy třemi slovy: "Shel spadl.

Léčba ječmene s lidovými léky Pro ošetření ječmene s lidovými léky mi pomáhají především čerstvé čajové listy zeleného čaje: jedna čajová lžička na šálek.

 • Cholesterol

Pro mnohé je cholesterol synonymem aterosklerózy. Ano, nelze popřít, že vysoký obsah této steroidní sloučeniny v krvi je považován téměř.

Ateroskleróza je stále jednou z nejčastějších onemocnění a je hlavní příčinou onemocnění, jako je angina, infarkt myokardu.

Cévní mozková příhoda je porušení cerebrálního oběhu, nemoc, bohužel není vzácná. Každý rok je každých 10 tisíc úderů za každých 10 tisíc.

Náhle slunce šlo dolů a viselo nad hlavou. Zlaté mušky tančily ve vzduchu. A najednou byl chlapec skrytý z očí, když oslepil žlutou barvu.

L. B. Labezník, profesor. Elegantně oblečená žena pětačtyřiceti let se na mě podívala podrážděně. Její manžel, pohlédl dolů, otočil klíče v rukou.

Mikroskop - jaký je rozdíl od mrtvice?

Přechodný ischemický záchvat (nebo jen mikrotrh) je porucha v cerebrálním oběhu. Mikroskop se stává v důsledku skutečnosti, že kyslík přestává proudit krví do mozku. Takový stav se liší od rozsáhlé ischemické mrtvice pouze tím, že tělo je schopno znovu zajistit dostatečný průtok krve do mozku. Navzdory skutečnosti, že proces obnovy probíhá poměrně rychle a bez pomoci lékařů, malá mrtvice je stále velmi nebezpečná a tento stav nelze ignorovat.

Tento článek se zaměří na to, jak diagnostikovat mikro-mrtvici, její důsledky, léčbu a obnovu těla po onemocnění.

Co je to mikroskop

Mělo by být okamžitě objasněno, že taková diagnóza a nemoci, jako např. Mikroskop, neexistují v Mezinárodní klasifikaci nemocí, ale i přes to, že termín je hovorový, používá ji jak pacienti, tak i lékaři. To, co říkáme mikroskop, je v medicíně považováno za přechodné narušení průtoku mozku. Jedná se o nejčastější typ vaskulární dysfunkce, což je "varování" těla o blížícím se, mnohem strašnějším problému - mrtvici.

Jednoduše řečeno, přechodný ischemický záchvat je náhlým blokováním arteriálního lumenu krevní sraženinou, přičemž rozpuštění těla se sama zvládá a proudění krve do mozku pokračuje. Cerebrální průtok krve je obnoven během několika minut a známky ischemického záchvatu, které se již objevily, projíždějí bez stopy. Jak se tedy mikrostruktura mozku liší od rozsáhlé mrtvice?

Rozdíly od mrtvice

Za prvé, během masivního krvácení se v mozku vytvoří velký trombus a tělo se s ním rychle nedokáže vyrovnat. Krevní sraženina zmizí až po několika hodinách nebo dnech. Během tohoto období buňky a mozkové tkáně rychle umírají kvůli výživovým nedostatkům a hladovění kyslíkem. Nikdy se nebudou moci zotavit, takže pacientovy těžké důsledky zůstávají po celý život.

Za druhé, příznaky mikroskopu jsou méně výrazné a mnoho pacientů je lékařem mylně diagnostikováno jako "vegetačně-vaskulární dystonie", která obviňuje chorobu z poškození vaskulárního tonu mozku. Malá mrtvice je vážným signálem, že krevní zásobení mozku selhalo a riziko těžkého mrtvice je vysoké. Je třeba si uvědomit, že opakovaně zažilý mikroskop může způsobit stejné tragické následky jako rozsáhlé krvácení v mozku.

Nový nástroj pro rehabilitaci a prevenci mrtvice, který má překvapivě vysokou účinnost - Monastic collection. Sbírka klášterů opravdu pomáhá řešit následky mrtvice. Kromě toho má čaj normální krevní tlak.

Ischemická mikroskopie: kdo je ohrožen

Útok se zpravidla objevuje na pozadí určitých odstranění vnějších nebo vnitřních faktorů. Nejčastěji dochází ke vzniku mnoha chronických onemocnění:

 • Ateroskleróza (systémová vaskulární léze). Pokud člověk trpí ischemií srdce, pak se aterosklerotické plaky také nacházejí v cévách mozku.
 • Hypertenze;
 • Nemoci kardiovaskulárního systému;
 • Diabetes mellitus;
 • Těžká obezita
 • Vysoký obsah cholesterolu v krvi;
 • V minulosti utrpěla velká ztráta krve;
 • Onemocnění srdce (tachykardie, infarkt myokardu);
 • Vysoká koncentrace červených krvinek.

Velké množství lidí, kteří čelí ischemii, vede sedavý životní styl, zneužívá alkohol a kouř po dlouhou dobu.

Pravidelná bolesti hlavy a perorální antikoncepce také zvyšují riziko vzniku útoku.

Znalosti příčin mikroskopu, které jsou schopny rozpoznat včas, by měly pokračovat v prevenci závažnějších onemocnění v těle a následkem mrtvice.

Naši čtenáři píší

Od věku 45 let začaly tlakové skoky, staly se ostře špatnými, neustálými apatiemi a slabostí. Když jsem strávil 63 let, pochopil jsem, že život není dlouhý, všechno bylo velmi špatné. Volali sanitku téměř každý týden, pořád jsem si myslel, že tentokrát bude poslední.

Všechno se změnilo, když mi dcera dala na internet jeden článek. Nemám ponětí, jak moc jí za to děkuji. Tento článek mě doslova vytáhl z mrtvých. Za poslední 2 roky se začalo pohybovat více, na jaře a v létě jdu do země každý den, rajčata rostou a prodávají je na trhu. Tety se zajímá, jak se mi to podaří, odkud pocházejí všechny síly a energie, že nikdy neuvěří, že mi je 66 let.

Kdo chce žít dlouhý a energický život bez úderů, srdečních záchvatů a tlakových rázů, trvá 5 minut a přečte si tento článek.

První známky mikroskopu

Dříve jsme se pokoušeli zjistit, kdo může být překonán mikroskopem a co to je. Teď pojďme hovořit o tom, jak stanovit mikroskop primárními příznaky. Je snadné počítat s malou ischemickou cévní mozkovou příhodou v sobě nebo v blízké osobě a vědět, jaké symptomy jsou pro ni charakteristické:

 • Pacient si stěžuje na závratě a zvyšuje silnou bolest hlavy;
 • Často dochází ke zhoršení vidění: před očima se objevují záblesky a "mouchy";
 • Koordinace pohybu je narušena: člověk může vystřelit a dokonce spadnout;
 • Necitlivost obličeje nebo končetin;
 • Změny krevního tlaku, zvracení;
 • Jasné světlo a šum způsobují podrážděnost a zhoršují bolesti hlavy;
 • Schopnost mluvit se zhoršuje: pro člověka je obtížné odpovědět na základní otázky, řeč se stává neosobním.

Nezapomeňte zavolat sanitku!

Je důležité si uvědomit, že i když se příznaky onemocnění po několika minutách úplně ustoupily, zdravotní stav se stal normálním, měla by být stále volána sanitka. Včasné stanovení útoku významně zvyšuje pravděpodobnost úplného vyléčení.

Ischemický mozkový záchvat může být brzy opakován a možná iv závažnější formě. Statistiky uvádějí, že třetina lidí žije znovu známkami mikro-mrtvice. Každý desátý člověk po "malém krvácení" po dobu tří měsíců má rozsáhlou mrtvici. Současně se 50% útoků vyskytlo během prvních 48 hodin.

Mikroskop a jeho symptomy jsou prvními příznaky blížícího se masivního mrtvice.

Specificita příznaků: nebezpečí mikroskopu

První příznaky mikroskopu (závratě, bolesti hlavy s libovolnou intenzitou, obecnou slabostí) jsou mnohými pacienty přisuzovány neustálé únavě a stresu, změnám počasí a magnetickým bouřím. Často jsou některé projevy útoku nepřítomné nebo mírné, nicméně pro diagnostiku postačí 4-5 známky.

Klasické neurologické příznaky onemocnění jsou u mužů více rozvinuté. Současně je riziko poruch mozkové cirkulace u žen ve věku od 20 do 40 let vyšší než u mužů stejného věku.

Často záchvat, který začal v osobě, může být zaznamenán jinými osobami: řeč pacienta se náhle stává nesouvislým, mlčí nebo přestane reagovat na zprávy. Ten muž vypadá jako opilý.

První pomoc

Co dělat před příchodem lékařů, když začne malá osoba mikroskop?

Především by měl být pacient položen a poskytnut v místnosti, kde se nachází, maximální odpočinek. Pro snazší dýchání musíte odstranit těsný oděv (alespoň odblokujte límec, uvolněte pás). Polštář (svrchní oděv, přikrývka apod.) Je umístěn pod hlavou pacienta tak, aby se také zvýšily ramena: to je nezbytné, aby se krevní tok v vertebrálních tepnách nezhoršil. Pokud jsou indikátory krevního tlaku vyšší než 140/90, pak mohou být pacientovi podávány léky, které snižují krevní tlak.

Je důležité vědět: neurologické příznaky charakteristické pro krvácení v mozku jsou podobné klinickým projevům infarktu myokardu. Někdy diagnostika způsobuje potíže i pro zkušené specialisty, takže by nemělo pacienta přijímat nebo dát pacientovi četné léky: nevhodné tablety mohou jen zhoršit stav.

Jak rozpoznat mikroskop

Diagnóza této nemoci je založena na úplném vyšetření stavu kardiovaskulárního systému. Přesnost diagnózy obvykle vyžaduje konzultaci s oftalmologem, kardiologem, terapeutem.

Studie, které napomáhají přesné diagnostice, zahrnují:

 1. Elektrokardiogram (EKG),
 2. Echokardiogram
 3. Kompletní krevní obraz
 4. Počítačová tomografie (CT),
 5. Diagnostika magnetické rezonance
 6. Analýza srážení krve (koagulogram)
 7. MRI (magnetická rezonance).

Lékař se může rozhodnout, jak zacházet s mikroskopickým vyšetřením pouze vyšetřením výsledků vyšetření. Takže výsledek elektrokardiogramu může naznačovat, že tvorba krevní sraženiny, která zabraňuje vstupu krve do mozku, se objevuje v srdci. V takových případech může lékař rozhodnout o jmenování antikoagulancií. Výsledkem ultrazvukové studie karotických arterií lze ukázat, zda existují aterosklerotické vaskulární léze (jejich lumen je příliš úzký pro aterosklerózu). Jako preventivní opatření proti ischemii a mrtvici může být v takových situacích doporučena operace.

Důsledky

Účinky mikroskopu nemusí být viditelné, jestliže to bylo jednou. Jinak mozkové buňky začnou zažívat "hladování kyslíkem". To vede k:

Každá mikro-cévní mozková příhoda, kterou člověk prožívá, je rána pro zdraví mozku, což vede k jeho předčasnému stárnutí.

Léčba zahrnuje obnovení průtoku mozku v postižené oblasti. Rehabilitace po mikroskopu začíná v první řadě se studiem historie onemocnění: umožňuje vám identifikovat skutečnou příčinu vývoje onemocnění a vybrat vhodné léky pro období zotavení.

Léčba

Léky nejčastěji používané při komplexní terapii onemocnění této nemoci jsou zaměřeny na:

 • Obnova mikrocirkulace krve v cévách;
 • Zlepšení průtoku krve, dilatace krevních cév;
 • Prevence akumulace trombocytů na stěnách cév;
 • Zlepšená mozková aktivita;
 • Normalizace krevního tlaku;
 • Zlepšení metabolických procesů (nasycení kyslíkem v krvi).

Obnova po mikroskopu je zaměřena na prevenci opakovaných záchvatů. Léčba v rehabilitační fázi může také zahrnovat fyzioterapeutické procedury: masáže, terapeutické cvičení, kruhové sprchy, elektroforéza. Ve specializovaných centrech se často používá hirudoterapie (léčba pijavicemi), která přispívá k normalizaci průtoku krve a k vyčištění krevních cév z krevních sraženin.

Chcete-li vyloučit recidivu, musí být pacient po určitou dobu sledován lékařem.

Jaká je léčba mikroskopu doma?

Pokud byl tento útok způsoben jakýmikoliv chronickým onemocněním, pak je většina terapeutické terapie zaměřena na jeho eliminaci. Pokud je příčinou záchvatu nesprávný životní styl, doporučuje se:

 • Minimalizujte stresující situace.
 • Přestaňte konzumovat alkohol a cigarety;
 • Normalizovat hmotnost (je to důležité pro stabilizaci krevního tlaku);
 • Chcete-li snížit množství konzumovaných slaných, mastných nebo uzených potravin - výživa po mikroinfekci by měla být zdravá a vyvážená;
 • Jezte více ryb, luštěnin, čerstvé zeleniny, ovoce a zeleninu;
 • Normalizujte režim práce a odpočinku.

Co dělat s důsledky?

Poškození paměti, obecná malátnost, slabost v pažích a nohou, potíže s polykáním, zhoršená citlivost končetin jsou extrémně vzácnými důsledky několika přechodných ischemických záchvatů. Je také možné vyvinout depresi a koktání. Takové podmínky mohou vyžadovat zásah nejen lékařů, ale i psychologů a řečových terapeutů.

Proč je nebezpečné přenášet mikro-mrtvici "na nohou"

Mnoho lidí trpí mikroskopem (a někdy nikoli), aniž by požádali lékaře o pomoc. Důsledky takového postoje k vlastnímu zdraví jsou často tragické: kritický stav roste a prochází do masivní mrtvice, po níž je jen několik z nich plně obnoveno. Dokonce i krátkodobé a špatně vyhlášené znaky (jejich kombinace) by měly být příčinou okamžité léčby lékaře (tísňové volání).

Není vůbec nutné, aby se po mikroskopii objevila masivní mrtvice: někteří trpí několik přechodných ischemických záchvatů, jeden po druhém a bez vážného útoku později. Když se u takových lidí provádí CT, detekují se malé, početné změny v mozku, ačkoli nic neznamená mrtvici. Je třeba připomenout, že existuje přímá vazba mezi senilní demence a počtem zkušených přechodných ischemických záchvatů.

Přechodný ischemický záchvat: příznaky a klasifikace

V závislosti na lokalizaci trombu blokované cévy mozku útoku lze rozdělit na:

 • přechodný ischemický záchvat v bazilární bazální vertebro: diagnostikován v 70% případů;
 • akutní cerebrální ischémie;
 • přechodný útok v karotidovém bazénu

Příznaky a léčba tohoto nebo druhého typu záchvatu se mohou lišit. Pro vertebrobasilární útok jsou charakteristické tyto charakteristické rysy:

 • bolesti hlavy jsou akutní a lokalizované v krku;
 • charakterizované paralýzou;
 • pacient provádí časté pohyby s očnými míčky;
 • různé zrakové postižení je charakteristické: krátkodobá slepota, jednoduchá vizuální halucinace;
 • ztráta krátkodobé paměti je možná.

Přechodný cerebrální ischemický záchvat, obvykle zjištěný u kojenců. Transistorová mikroskopie má nejvýraznější příznaky: dítě nespí dobře, má třes a nervózní ticu, jeho přirozené reflexy jsou sníženy a často se vyskytuje dysfunkce svalového tónu.

U novorozenců dochází k přechodnému mikroskopu kvůli hladovění kyslíkem během těhotenství nebo porodu. Léčba u kojenců závisí na závažnosti onemocnění, specificitě a závažnosti příznaků.

Důsledky a léčba: prognóza

Příznivý výsledek malého krvácení v mozku závisí na rychlosti včasné detekce příznaků. Léčba musí být nutně v nemocnici pod neustálým dohledem lékařů. V žádném případě by neměla sama léčit nebo zcela ignorovat projevy příznaků útoku (jejich průběh může být chronický).

Existuje taková věc jako "tichá mrtvice" - jde o obrovskou mrtvici, která se vyskytuje u lidí, kteří již měli přechodný ischemický záchvat. On se bojí skutečnosti, že žádné známky útoku nejsou pozorovány, ale v tomto období dochází k poruchám toku krve a v mozkových buňkách dochází k nevratným negativním procesům.

Preventivní opatření

Obnova po útoku jde poměrně rychle, na rozdíl od rozsáhlého cerebrálního krvácení, kdy se pacient často musí znovu naučit mluvit, chodit, jíst atd. A ne vždy ztrácejí schopnost vracet se v plném rozsahu. Proto, aby se zabránilo "klasickému" mrtvici, doprovázenému nedobrovolným močením, paralýzou a silnými bolestmi hlavy, by lidé, kteří utrpěli mikroskop, měli včas přijmout preventivní opatření a okamžitě zahájit léčbu.

Z toho, co bylo napsáno dříve, je zřejmé, jak se mikroinstalaci projevuje, ale jaké jsou doporučení specialistů na prevenci primárního útoku nebo jeho opakování?

Takže pokud člověk netrpí chronickými nemocemi, stačí udržet normální hmotnost a vzdát se špatných návyků, vyhnout se stresovým situacím a trávit více času venku. Ti, kteří již mají záchvaty, jsou vyzýváni, aby neustále pokračovali v podpůrné léčbě a odstranili tak příčinu nemoci.

Je chybou myslet, že mikroskop je věkem související choroba, která postihuje pouze lidi v dospělém věku. Bohužel se nemoc každoročně stává mladší a dnes se objevují poruchy cerebrální cirkulace také u žen a mužů ve věku 25 až 30 let. Musíte pochopit, že mikroskop je důvod, proč začít lépe se starat o své zdraví a změnit svůj životní styl k lepšímu.

Jste v nebezpečí, pokud:

 • prožívání náhlých bolestí hlavy, blikajících much a závratě;
 • tlakové "skoky";
 • pocit slabosti a únavy rychle;
 • naštvaný drobností?

To vše jsou předzvěstí mrtvice! E. Malysheva: "Včas pozorované příznaky, stejně jako prevence v 80% pomáhají předcházet cévní mozkové příhodě a vyhýbat se strašným následkům! Chcete-li chránit sebe a vaše blízké, musíte si vzít penny nástroj. »PŘEČTĚTE VÍCE. >>>

Se Vám Líbí O Epilepsii