Struktura a funkce komor mozku

Mozek je nejkomplexnější orgán v lidském těle, kde jsou mozkové komory považovány za jeden z nástrojů vzájemného propojení s tělem.

Hlavním úkolem je produkce a cirkulace mozkomíšního moku, v důsledku čehož dochází k přenosu živin, hormonů a odstraňování metabolických produktů.

Anatomicky vypadá struktura komorových dutin jako rozšíření centrálního kanálu.

Co je to komora mozku

Každá mozková komora je speciální nádrž spojující se s podobnými, přičemž konečná dutina spojí subarachnoidní prostor a centrální kanál míchy.

Interakce mezi sebou představují komplexní systém. Tyto dutiny jsou naplněny pohyblivou mozkomíšní tekutinou, která chrání hlavní části nervového systému před různými mechanickými poškozováními a udržuje intrakraniální tlak na normální úrovni. Navíc je součástí imunobiologické ochrany těla.

Vnitřní povrchy těchto dutin jsou lemovány ependymálními buňkami. Pokryjí také páteřní kanál.

Apikální oblasti ependymálního povrchu mají ciliky, které přispívají k pohybu mozkomíšního moku (cerebrospinální tekutina nebo cerebrospinální tekutina). Tyto stejné buňky přispívají k produkci myelinu - látky, která je hlavním stavebním materiálem elektricky izolačního pláště pokrývajícího axony mnoha neuronů.

Objem cerebrospinální tekutiny, která cirkuluje v systému, závisí na tvaru lebky a velikosti mozku. V průměru množství vyrobené tekutiny pro dospělé může dosáhnout 150 ml a tato látka se zcela aktualizuje každých 6-8 hodin.

Množství získaného roztoku za den dosahuje 400-600 ml. Vzhledem k věku může objem cerebrospinální tekutiny mírně vzrůst: závisí na množství odsávání tekutiny, tlaku a stavu nervového systému.

Tekutina produkovaná v první a druhé komoře, umístěné v levé a pravé hemisféře, se postupně pohybuje přes meziknihové otvory do třetí dutiny, z níž se pohybuje skrze otvory akvaduktu do čtvrtého.

Na základně poslední cisterny se nachází otvor Magendie (komunikující s mozkovým můstkem) a Lyushkovy spárované otvory (spojující konečnou dutinu se subarachnoidním prostorem míchy a mozku). Ukazuje se, že hlavní orgán zodpovědný za práci celého centrálního nervového systému je zcela vypraný alkoholem.

Při vstupu do subarachnoidního prostoru se cerebrospinální tekutina pomocí specializovaných struktur nazývaných arachnoidní granulace pomalu vstřebává do žilní krve. Takový mechanismus funguje jako jednocestné ventily: umožňuje tekutině vstoupit do oběhového systému, ale neumožňuje návrat z subarachnoidního prostoru.

Počet komor u lidí a jejich struktura

Mozok má několik vzájemně propojených dutin spojených. Pouze čtyři z nich však velmi často v lékařských kruzích mluví o páté komoře v mozku. Tento termín se používá k označení dutiny průhledné septum.

Nicméně i přes skutečnost, že dutina je vyplněna mozkomíšním moku, není spojena s jinými komorami. Jedinou správnou odpovědí na otázku, kolik komor v mozku bude: čtyři (dvě boční dutiny, třetí a čtvrtá).

První a druhá komora, umístěná vpravo a vlevo ve vztahu k centrálnímu kanálu, jsou symetrické boční dutiny umístěné v různých hemisférách těsně pod tělískem. Objem každého z nich je asi 25 ml, zatímco jsou považovány za největší.

Každá boční dutina se skládá z hlavního těla a kanálů větvících se od něj - předních, dolních a zadních rohů. Jeden z těchto kanálů spojí boční dutiny se třetí komorou.

Třetí dutina (z latiny "ventriculus tertius") má tvar prstence. Je umístěn na střední čáře mezi plochami talamu a hypotalamu a dno je připojeno ke čtvrté komoře pomocí sylvického akvaduktu.

Čtvrtá dutina je umístěna mírně pod - mezi prvky zadního mozku. Jeho základ se nazývá kosočtvercová fossa, je tvořena zadním povrchem medulla oblongata a mostem.

Boční povrchy čtvrté komory omezují horní nohy cerebellum a zadní část je vstup do centrálního kanálu míchy. Jedná se o nejmenší, ale velmi důležitou součást systému.

Na obloucích posledních dvou komor jsou zvláštní cévní útvary, které produkují většinu celkového objemu mozkomíšního moku. Podobné plexusy jsou přítomny na stěnách dvou symetrických komor.

Ependyma, sestávající z ependymálních formací, je tenký film, který pokrývá povrch centrálního kanálu míchy a všech komorových cistern. Prakticky celá oblast ependyma je jednoplošná. Pouze ve třetí, čtvrté komoře a mozkové vodovodní trubce, která je spojují, může mít několik vrstev.

Ependymocyty - podlouhlé buňky s ciliem na volném konci. Běh těchto procesů přenáší cerebrospinální tekutinu. Předpokládá se, že ependymocyty mohou nezávisle produkovat některé proteinové sloučeniny a absorbovat zbytečné složky z mozkomíšního moku, což přispívá k jejich čištění z produktů rozkladu vzniklých v procesu metabolismu.

Funkce komor mozku

Každá komora mozku je zodpovědná za vznik CSF a jeho akumulaci. Navíc každá z nich je součástí systému pro cirkulaci tekutin, který se neustále pohybuje po cestách vedoucích tekutiny z komor a vstupuje do subarachnoidálního prostoru mozku a míchy.

Složení cerebrospinální tekutiny se významně liší o jakýchkoli jiných tekutinách v lidském těle. Nicméně nedává důvod považovat to za tajemství ependymocytů, protože obsahuje pouze buněčné prvky krve, elektrolytů, bílkovin a vody.

Systém vytvářející tekutiny tvoří přibližně 70% požadované kapaliny. Zbytek penetruje stěnami kapilárního systému a ependyma komor. Oběh a výtok kapaliny kvůli konstantní výrobě. Pohyb je sám o sobě pasivní a je způsoben pulzací velkých mozkových cév, stejně jako dýchacími a svalovými pohyby.

Absorpce cerebrospinální tekutiny probíhá podél perineurálních membrán nervů přes ependymální vrstvu a kapiláry arachnoidu a pia mater.

Alkohol je substrát, který stabilizuje mozkovou tkáň a zajišťuje plnou aktivitu neuronů tím, že udržuje optimální koncentraci potřebných látek a kyselou bázi.

Tato látka je nezbytná pro fungování mozkových systémů, protože nejenže je chrání před kontaktem s lebkou a náhodnými úderemi, ale také dodává produkované hormony do centrálního nervového systému.

Stručně řečeno, formulujeme hlavní funkce komor lidského mozku:

 • produkci mozkomíšního moku;
 • zajištění nepřetržitého pohybu alkoholu.

Ventrikulární onemocnění

Mozek, stejně jako všechny ostatní vnitřní orgány člověka, je náchylný k výskytu různých onemocnění. Patologické procesy ovlivňující centrální nervový systém a komory včetně těch, které vyžadují okamžitý lékařský zákrok.

V patologických stavech, které se vyvíjejí v dutinách orgánu, se stav pacienta rychle zhoršuje, protože mozok nedostává potřebné množství kyslíku a živin. Ve většině případů se zánětlivé procesy způsobené infekcemi, úrazy nebo nádory stávají příčinou komorového onemocnění.

Hydrocephalus

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované nadměrnou akumulací tekutin ve ventrikulárním systému mozku. Fenomén, v němž se vyskytují obtíže při jeho pohybu z místa sekrece do subarachnoidního prostoru, se nazývá okluzivní hydrocefalus.

Pokud dojde k akumulaci tekutin kvůli porušení absorpce tekutiny do oběhového systému, pak se tato patologie nazývá izorezorpční hydrocefalus.

Cerebrální edém může být vrozený nebo získaný. Vrozená forma onemocnění se obvykle objevuje v dětství. Příčiny získané formy hydrocefalu jsou často infekční procesy (například meningitida, encefalitida, ventrikulitida), neoplazmy, vaskulární patologie, zranění a malformace.

Dropsy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku. Tento stav je nebezpečný pro zdraví a vyžaduje okamžitou léčbu.

Hydroencefalopatie

Hydroencefalopatie se považuje za jiný běžný patologický stav, kvůli kterému mohou komory v mozku trpět. Současně jsou v patologickém stavu současně kombinovány dvě nemoci - hydrocefalus a encefalopatie.

V důsledku narušení cirkulace mozkomíšního moku se zvyšuje jeho objem v komorách, zvyšuje se intrakraniální tlak, v důsledku čehož dochází k narušení mozku. Tento proces je dostatečně závažný a bez řádné kontroly a léčby vede ke zdravotnímu postižení.

Ventrikulomegalie

Při zvětšení pravé nebo levé komory mozku se diagnostikuje onemocnění nazývaná ventrikulomegalie. To vede k narušení centrálního nervového systému, neurologickým abnormalitám a může vyvolat vývoj mozkové obrny. Taková patologie je nejčastěji detekována i během těhotenství po dobu 17 až 33 týdnů (optimální doba pro detekci patologie je 24-26 týden).

Podobná patologie se často vyskytuje u dospělých, avšak pro zavedený organismus nepředstavuje ventrikulomegalie žádné nebezpečí.

Komorová asymetrie

Změna velikosti komor může probíhat pod vlivem nadměrné tvorby mozkomíšního moku. Tato patologie nikdy nevyvstává sama o sobě. Nejčastěji je výskyt asymetrie doprovázen závažnějšími onemocněními, například neuroinfekcí, traumatickým poraněním mozku nebo novotvary v mozku.

Hypotenzní syndrom

Vzácný výskyt je zpravidla komplikací po terapeutických nebo diagnostických manipulacích. Nejčastěji se vyvine po propíchnutí a úniku mozkomíšního moku přes otvor z jehly.

Dalšími příčinami této patologie mohou být tvorba fistula mozkomíšního moku, narušení rovnováhy vody a soli v těle, hypotenze.

Klinické projevy sníženého intrakraniálního tlaku: výskyt migrény, apatie, tachykardie, všeobecné prostaření. Při dalším poklesu objemu mozkomíšního moku se objevuje bledost kůže, cyanóza nasolabického trojúhelníku a respirační poruchy.

Na závěr

Komorový systém mozku je ve své struktuře složitý. Navzdory skutečnosti, že komory jsou jen malé dutiny, jejich význam pro plné fungování vnitřních orgánů člověka je neocenitelný.

Komory jsou nejdůležitějšími mozkovými strukturami, které zajišťují normální fungování nervového systému, bez něhož je nemožná životně důležitá činnost těla.

Je třeba poznamenat, že jakékoli patologické procesy, které vedou k narušení struktury mozku, vyžadují okamžitou léčbu.

Komory mozku v regulaci tvorby CSF

Mozok má složitou strukturu. Zvažte roli komor ve své práci, i když je extrémně malý, ale hrát jednu z hlavních rolí vitálních procesů centrálního nervového systému.

Ventrikuly mozku jsou jednou z hlavních anatomických struktur. Komory jsou dutiny tvořené z mozkových bublin, naplněné tekutinou, nacházejí se v mozku. Kapalná látka se nazývá alkohol - provádí mnoho důležitých funkcí.

Čtyři dutiny a jejich umístění

Mícha, mozek je pokryt membránami, jsou rozděleni do tvrdých, cévních, měkkých. Solid se nachází přímo pod kostí lebky. Druhá se nazývá arachnoid. Plášť sousedící s míchou a mozkem se nazývá měkký. Mezi druhou a třetí skořápkou je místo, kde cirkuluje tekutina. Vykonává mnoho důležitých funkcí. Tato tekutina se hromadí v takzvaných dutinách, které se nazývají - komory. Pouze čtyři z nich komunikují navzájem prostřednictvím zvláštních kanálů. První a druhá komora (boční) se nacházejí v hemisférech mozku, třetí a čtvrtá - v oblasti, kde se nachází kmen mozku.

Jaké funkce dělají

Močovodová tekutina průběžně cirkuluje v centrálním kanálu, v komorovém prostoru, jehož role je životně důležitá, protože kapalné médium (CSF), které produkují, je jedním z primárních faktorů, které chrání centrální nervový systém.

Jaké jsou funkce míchy:

 • odstraňuje metabolity, které jsou vylučovány mozkem;
 • optimalizuje kapalné médium;
 • chrání před nárazem;
 • integrace biologicky důležitých látek;
 • tvoří hydrostaticky kolem meningů.

Třetí komora a její zvláštní role v systému

Třetí komora je zvláštní, i když všechny tvoří jeden systém. Pokud jsou zjištěny nějaké nesrovnalosti práce, měli byste okamžitě odložit konzultaci s odborníkem, protože mohou nastat závažné důsledky. Velikost této dutiny je u dospělých 6 mm, u dětí 5 mm. Hraje obrovskou roli v procesech, které zajišťují inhibici ANS (autonomní nervový systém), úzce souvisí s vizuální funkcí.

Jeho role je důležitá pro centrální nervový systém. Některá porušení mohou vést k závažným problémům těla a následkem postižení.

 • chrání centrální nervový systém;
 • monitoruje metabolismus;
 • reguluje výrobu alkoholu;
 • monitoruje normální činnost orgánů centrálního nervového systému.

Správný, dobře koordinovaný systém pracovních roztoků - důležitý vylepšený proces. V případě selhání ovlivňuje zdraví dospělých a dětí.

Cerebrospinální tekutina se vyrábí s jakýmikoli poruchami, něco selže, je třeba se podívat na normu:

 • Děti - 5 mm;
 • až tři měsíce - ne více než 5 mm;
 • dítě do šesti let - 6 mm;
 • dospělý - ne více než 6 mm.

Tento problém je častější (dysfunkce odtoku tekutin) u dětí do 12 měsíců. Nejčastěji jako komplikace dochází k hydrocefalu. Toho lze předejít provedením ultrazvukového vyšetření během těhotenství, což umožňuje odhalit určité abnormality v počáteční fázi. Pokud lékař zjistí, že je dutina zvětšena, je třeba ji dále prozkoumat a potom ji pozorovat lékař. Bohužel, jestliže velikost komory roste, může být nutná operace bypassu k regulaci odtoku míchy.

K dispozici je povinné vyšetření dětí ve věku dvou měsíců v kanceláři lékaře, aby se vyloučilo narušení třetí dutiny.

Porušení lze sledovat pro tyto příznaky:

 • stálý silný výkřik;
 • nesrovnalost kraniálních stehů;
 • zvětšení hlavy;
 • dítě bere špatně prsa;
 • rozšířené žíly na hlavě.

U dospělých jsou také diagnostikovány nemoci spojené s třetí komorou. Může se objevit koloidní cysta, je to benigní nádor, který roste pomalu, prakticky není metastázován. Ovlivňuje to především po 20 letech.

Cysta sama o sobě nepředstavuje ohrožení života, ale pokud začne růst a zasahuje do odtoku kapaliny, mohou se objevit tyto příznaky: zvracení, silná bolest hlavy, křečové poruchy, problémy s viděním. Pokud cysta dosáhne velké velikosti, je ukázán chirurgický zákrok, který obnoví normální cirkulaci tekutiny v míše. Poté jsou všechny funkce obnoveny, nepříjemné příznaky zmizí.

Patologie a jejich příznaky

Patologie zahrnují takové nemoci:

 • asymetrie;
 • hydrocefalus;
 • ventrikulomegalie;
 • patologické stavy.

Asymetrie komor. Když mozková cerebrospinální tekutina překročí své množství, dochází k asymetrii. Může se objevit kvůli těžkým zraněním, neuroinfekcí, různým nádorům.

Hydrocefalus (tvorba tekutiny v komorách novorozenců). Cerebrospinální cerebrospinální tekutina převyšuje jeho rychlost, což vede k vážnému stavu, tj. K hydrocefalu. Hlava dítěte je mnohem větší než obvykle. Tato patologie je určena vizuálním znakem - posunem oka dolů. Při provádění diagnostiky se ukazuje, že rychlost výrazně převyšuje index první a druhé dutiny. Chlapi jsou častěji nemocní než dívky.

Ačkoli toto onemocnění častěji postihuje děti, dochází u dospělých k hydrocefalu. Kvůli výskytu krevní sraženiny, nádoru, může být narušena správná cirkulace mozkomíšního moku. Dochází k zablokování kanálu, což vede k Hydrocephalus, který se nazývá uzavřený.

V případě porušení absorpce tekutiny v místě míchy v krvotvorném systému dochází k otevřenému hydrocefalu. Může se objevit kvůli zranění nebo zánětu kolem komorové zóny.

Pokud je cerebrospinální tekutina nadměrně vyprodukována (nádor v cévním plexu), dochází k hypersekreční hydrocefalii - spíše vzácné formě hydrocefalusu. Vyskytuje se u poruch choroidního plexu.

Tři formy vývoje hydrocefalu jsou považovány za akutní, subakutní a chronické.

Akutní je charakterizován rychlým vývojem za několik dní, subacute Hydrocephalus se cítí v měsíci, chronické pomalé toky, periodicky projevující se symptomaticky.

Tato nemoc je také rozdělena na vnitřní, vnější, obecné:

 1. Vnitřní. Vývoj patologie samotných komor.
 2. Venkovní Vzácná patologie, téměř nediagnostikovaná. V dutině tekutiny v normálním objemu se pozoruje patologie v subarachnoidní zóně.
 3. Celkově Alkohol překračuje jeho objem v komorách, v prostoru mozku.

Symptomy této nemoci: touha zvracet (obvykle bezprostředně po probuzení), různé zrakové postižení, stav apatie. Pokud do toho přidáváme konstantní ospalost, pak to indikuje dysfunkci CNS. Proto se u prvních příznaků doporučilo naléhavé odvolání specialistům, důkladné vyšetření, které zahrnovalo MRI. Zatímco onemocnění nefunguje, je možné úplně se zbavit této nemoci.

Ventrikulomegalie. Patologický stav charakterizovaný expanzí komorových dutin je častější u předčasně narozených dětí. Existují somatické, neurologické poruchy.

Patologické stavy ovlivňující plexus choroidů. Vznikají kvůli různým infekcím (meningitida, tuberkulóza), nádory. Často se vyskytuje vaskulární cysta. Děti i dospělí se zhoršují. Cysta se může objevit v důsledku autoimunitních dysfunkcí v těle.

Když je činnost komory narušena u osoby, dochází k různým poruchám, protože množství dodávaného kyslíku klesá. Mozák přestane dostávat správné množství vitamínů, živin. Zvýší se intrakraniální tlak, dojde k intoxikaci. Často je nemožné vyřešit problém samotnými léky a musí se uchýlit k radikálním metodám, včetně operace, takže příznaky by měly být monitorovány včas, aby se předešlo problémům.

Funkce a struktura komor mozku

Jeden z hlavních orgánů, který poskytuje kontrolu nad aktivitami celého organismu prostřednictvím interakce neuronů, které vytvářejí složité elektrické impulsy, působí jako celek díky synaptickým spojům. Nesrozumitelná pro moderní vědu musí přísná funkčnost interakce v mozku s miliony neuronů zajistit její ochranu před vnějšími a vnitřními vlivy. Za tímto účelem jsou u obratlovců umístěny mozky do lebky a jejich dodatečná ochrana je zajištěna dutinami vyplněnými speciální tekutinou. Tyto dutiny se nazývají komory mozku.

Kapalné médium, lépe známé jako likér, je jedním z hlavních faktorů, které chrání mozek a centrální nervový systém. Provádí tlumicí funkci ochranné vrstvy, slouží k přepravě speciálních komponent pro činnost těla, odstraňuje metabolické produkty. Ventrikuly mozku produkují mozkomíšní moč, který obklopuje mozku a míchu, který je obsažen v systémech a zaručuje jejich ochranu. Komorové mozky jsou důležitou součástí těla.

Celková struktura systému a některé důležité pojmy

Dutiny s mozkomíšním moku komunikují s řadou orgánů. Zejména s páteřním kanálem je subarachnoidní prostor. Struktura systému je následující:

 • 2 boční komory;
 • třetí a čtvrtá komory;
 • choroidní plexus;
 • choroidní ependymocyty;
 • tannicity;
 • hematologická bariéra;
 • tekuté kapaliny.

Na rozdíl od názvu nejsou komory vaky plněné tekutinou, ale dutiny nebo dutiny umístěné v mozku. Vyráběný likér provádí velké množství funkcí. Obvyklá dutina tvořená z komor mozku kanály odráží subarachnoidní prostor a střední kanál dorsálního CNS.

Většina celkového CSF ​​se produkuje v oblasti choroidního plexu umístěného nad 3 a 4 ventrikulárními dutinami. Některá látka je rozmístěna v oblastech stěn. V dutině dutin vycházejí měkké skořápky, ze kterých vzniká, a plexus krevních cév. Ependymální buňky (choroidní ependymocyty) hrají obrovskou roli a jsou zcela funkční při stimulaci nervových impulzů. Důležitým kritériem je propagace alkoholu pomocí speciálních řas. Tanicity poskytují spojení mezi krevními buňkami a míchovou tekutinou ve ventrikulárním lumenu, stávají se specializovaným typem ependymálních buněk. Hemato-logická bariéra - filtr s vysokou selektivitou. Vykonává funkci selektivity při dodávání živin do mozku. Zobrazuje také produkty výměny. Jeho hlavním účelem je udržovat homeostázu lidského mozku a polyfunkčnost jejích činností.

Lidský mozek chrání vlasy a kůži, kraniální kosti, několik vnitřních membrán. Navíc je to mozkomíšní moč, která mnohdy zmírňuje možné poškození mozku. Díky kontinuitě vrstvy výrazně snižuje zatížení.

Liquor: vlastnosti této tekutiny

Rychlost produkce tohoto typu tekutiny u člověka za den je asi 500 ml. Úplné aktualizace likéru nastává v období od 4 do 7 hodin. Pokud je cerebrospinální tekutina špatně absorbována nebo došlo k porušení jejího odtoku, je mozek silně komprimován. Pokud je vše v pořádku s alkoholem, jeho přítomnost chrání šedé a bílé látky před poškozením jakéhokoliv druhu, zejména mechanickým. CSF zajišťuje transport látek důležitých pro centrální nervový systém, současně odstraňuje zbytečné. To je možné, protože centrální nervový systém je zcela ponořen do tekutiny nazývané tekutina. Má:

 • vitamíny;
 • hormony;
 • sloučeniny organických a anorganických typů;
 • chlor;
 • glukóza;
 • veverky;
 • kyslík.

Polyfunkční cerebrospinální tekutina se podmíněně snižuje na dvě funkční skupiny: znehodnocení a výměna. Normální cyklus CSF poskytuje rozdělení krve do jednotlivých složek, které přivádějí mozek a nervový systém. Likér produkuje hormony a také odstraňuje přebytky získané během výměny. Zvláštní složení a tlak kapaliny měkne zatížení různých druhů, které se vyskytují během doby pohybu a chrání před nárazy na měkkých tkáních.

Cévní plexusy, které produkují životně důležitý produkt pro lidi, se nacházejí v oblastech 3 a 4 komor mozku a v dutinách bočních komor.

2 bočních komor

Jedná se o největší dutiny, rozdělené na 2 části. Každý se nachází v jedné z mozkových hemisfér. Boční komory mají ve struktuře následující strukturní jednotky: tělo a 3 rohy, z nichž každá je umístěna v určité sekvenci. Přední - v čelním laloku, spodní - v chrámech a zadní - v zadní části hlavy. Tam jsou také komorové otvory - to jsou kanály, skrze které boční komory komunikují s třetím. Choroidní plexus pochází z centra a jde dolů do dolního rohu a dosahuje maximální velikosti.

Umístění bočních komor je považováno za postranní vzhledem k sagitálnímu řezu hlavy, který jej rozděluje na pravou a levou stranu. Korózní callosum, nacházející se na koncích předních rohů laterálních komor, je hustá hmota nervové tkáně, kterou komunikují hemisféry.

Boční komory mozku komunikují s třetím skrz mezikomorové otvory, a to je spojeno se čtvrtým, což je nejdůležitější. Takové spojení tvoří systém tvořící mozkový komorový prostor.

3 a 4 komor

Třetí komora se nachází mezi hypotalamem a thalamusem. Jedná se o úzkou dutinu spojenou s ostatními a zajišťující propojení mezi nimi. Velikost a typ 3 komor ve formě úzké mezery mezi oběma sekcemi mozku neznamená, že se externě zvažuje význam funkcí, které provádí. Ale toto je nejdůležitější ze všech dutin. Jedná se o třetí komoru, která zajišťuje nepřerušený a nepřerušovaný tok CSF z laterálního na subarachnoidní prostor, odkud se používá k umytí míchy a mozku.

Třetí dutina je zodpovědná za zajištění cirkulace mozkomíšního moku, s pomocí procesu tvorby jedné z nejdůležitějších tělesných tekutin. Velkou velikostí jsou boční komory mozku, které tvoří hematologickou bariéru z vnitřního vrhu těla samotného a bočních rohů. Nosí menší zatížení. Podmíněná norma třetí komory poskytuje normální CSF proud v těle u dospělých i dětí a jeho funkční poruchy vedou k okamžitému selhání příjmu a odtoku mozkomíšního moku a vzniku různých patologií.

Koloidní cysta 3. komory, která nepředstavuje žádné zdravotní riziko, jako samostatná forma, vede k nevolnosti, zvracení, křečemi a ztrátě zraku, pokud zabraňuje odtoku likérů. Správná šířka 3 komorové dutiny je klíčem k normálnímu fungování novorozence.

4 komunikuje přes mozkový akvadukt se 3 komorou a dutinou míchy. Navíc na 3 místech komunikuje se subarachnoidním prostorem. Před ním je most a medulla, ze strany a za mozkem. Představuje dutinu ve formě stanu, na jehož spodní straně je diamantová fossa, čtvrtá komora v dospělosti, která komunikuje přes tři otvory se subarachnoidním prostorem, zajišťuje tok cerebrospinální tekutiny z mozkových komor do meziprostoru. Naplnění těchto otvorů vede k poklesu mozku.

Jakákoli patologická změna struktury nebo aktivity těchto dutin vede k funkčním poruchám systému lidského těla, narušuje jeho životně důležitou činnost a ovlivňuje práci míchy a mozku.

Ventrikly mozku

Ventry mozku jsou systémem anastomizačních dutin, které komunikují se subarachnoidním prostorem a kanálem míchy. Obsahují mozkomíšní moč. Vnitřní povrch stěn komor pokrývá ependymu.

Typy mozkových komor

 1. Boční komory jsou dutiny v mozku, které obsahují alkohol. Takové komory jsou největší ve komorovém systému. Levá komora se nazývá první a pravá - druhá. Stojí za zmínku, že boční komory používající mezikomorové nebo monoerální otvory komunikují s třetí komorou. Jejich poloha je pod oběma středy medi podél korpusu, symetricky. Každá boční komora má přední roh, zadní roh, tělo a dolní roh.
 2. Třetí komora se nachází mezi vizuálními kopulemi. Má kruhovitý tvar, jelikož v něm klíčí přechodné vizuální kupy. Stěny komory jsou plné středové šedé mozkové hmoty. Obsahuje subkortikální vegetativní centra. Je hlášena třetí komora s instalací středního mozku. Za nosní komůrkou komunikuje přes meziknihový otvor s laterálními komorami mozku.
 3. Čtvrtá komora je umístěna mezi medulou oblongata a cerebellum. Mozkové plachty a červ slouží jako klenba této komory a most a medulla jsou dno.

Tato komora je pozůstatek dutiny mozku mozku, který se nachází za ním. To je důvod, proč se jedná o běžnou dutinu pro zadní mozku, která tvoří kosočtverečný mozek, cerebellum, medullu, isthmus a most.

Čtvrtá komora je tvarována jako stan, ve kterém můžete vidět dno a střechu. Stojí za zmínku, že spodní nebo spodní část této komory má tvar kosočtverce, jako by byla zatlačena do zadní plochy můstku a medulla oblongata. Proto se říká diamantovitá fossa. V zadním úhlu tohoto otevřeného kanálu míchy. Současně v předním rohu se nachází zpráva o čtvrté komoře s přívodem vody.

Boční rohy slepě končí ve formě dvou kapes, které jsou ventrálně ohnuté v blízkosti dolních končetin mozečku.

Boční komory mozku jsou relativně velké a mají tvar C. V cerebrálních komorách dochází k syntéze cerebrospinální tekutiny nebo cerebrospinální tekutiny, která se pak stává v subarachnoidním prostoru. Pokud je výtok cerebrospinální tekutiny z komor narušen, je u osoby diagnostikována hydrocefalus.

Komorový mozek choroidního plexu

Jedná se o struktury umístěné ve střeše třetí a čtvrté komory a navíc v oblasti stěn bočních komor. Jsou zodpovědné za produkci přibližně 70-90% mozkomíšního moku. Stojí za zmínku, že 10-30% produkuje tkáně centrální nervové soustavy a také vylučuje ependymu mimo choroidní plexus.

Jsou tvořeny větvícími výčnělky měkké membrány mozku, které vstupují do lumen komor. Tyto plexusy pokrývají speciální kubické choroidní ependymocyty.

Dobré ependymocyty

Obsahují mnoho mitochondrií, mnoho vezikul a lysosomů, stejně jako syntetický přístroj, mírně vyvinutý. Jejich konvexní apikální povrch je pokryt několika mikrovilly. Bočnice jsou spojeny komplexy sloučenin a tvoří interdigitatsii. Bazální formy překrývají výrůstky, nazývají se bazální bludiště.

Povrch ependymy je charakterizován skutečností, že existuje pohyb Colmerových procesních buněk, které jsou charakterizovány dobře vyvinutým lysosomálním aparátem, stojí za zmínku, že jsou považovány za makrofágy. Na základové membráně je vrstva ependymocytů, která ji odděluje od vláknité pojivové tkáně měkké membrány mozku - v ní je mnoho fenestrovaných kapilár a také můžete najít vrstvené kalcifikované těla, které se také nazývají konkrementy.

Selektivní ultrafiltrace komponent krevní plazmy se objevuje v lumenu komor z kapilár, které je doprovázeno tvorbou mozkomíšního moku, tento proces probíhá pomocí bariéry krve a mozkomíšního moku.

Existuje důkaz, že buňky ependymy mohou vylučovat řadu proteinů v mozkomíšním moku. Kromě toho dochází k částečné absorpci látek z mozkomíšního moku. Umožňuje to vyčistit od metabolických produktů a léků, včetně antibiotik.

Hemato-liquor bariéra

Obsahuje:

 • cytoplasma fenestrovaných endoteliálních kapilárních buněk;
 • perikapilární prostor - ve svém složení je přítomno vláknité pojivové tkáně měkké membrány mozku obsahující velké množství makrofágů;
 • bazální membrána kapilárního endotelu;
 • vrstva choroidálních ependymálních buněk;
 • bazální membrána ependyma.

Cerebrospinální tekutina

Jeho cirkulace nastává v centrálním kanálu míchy, v subarachnoidním prostoru a v komorách mozku. Celkové množství mozkomíšního moku u dospělého by mělo být sto čtyřicet a sto padesát mililitrů. Tato kapalina se vyrábí v množství pěti stovek mililitrů denně a je plně aktualizována během čtyř až sedmi hodin. Složení cerebrospinální tekutiny se liší od séra - zvyšuje koncentraci chloru, sodíku a draslíku a přítomnost bílkovin je výrazně snížena.

Složení cerebrospinální tekutiny také obsahuje jednotlivé lymfocyty - ne více než pět buněk na mililitr.

Absorpce jeho složek se provádí v oblasti vilí plexusu pavouka, které se rozprostírají do rozšířených subdurálních prostorů. V nevýznamné části se tento proces také vyskytuje prostřednictvím ependyma choroidního plexu.

V důsledku narušení normálního odtoku a absorpce této tekutiny vzniká hydrocefalus. Toto onemocnění je charakterizováno expanzí komor a kompresí mozku. Během prenatálního období, stejně jako v raném dětství, dokud nejsou stehy lebky uzavřeny, se také pozoruje nárůst velikosti hlavy.

Funkce mozkomíšního moku:

 • odstranění metabolitů, které jsou vylučovány mozkem;
 • tlumení otřesů a různých úderů;
 • tvorba hydrostatické membrány v blízkosti mozku, cévy, nervové kořeny, volně suspendované v mozkomíšním moku, čímž se snižuje napětí kořenů a cév;
 • vytváření optimálního kapalného média, které obklopuje orgány centrálního nervového systému, což vám umožňuje udržet stálost iontové kompozice, která je zodpovědná za správnou činnost neuronů a glia;
 • integrační - kvůli přenosu hormonů a dalších biologicky aktivních látek.

Tanicity

Tento termín se týká specializovaných buněk ependyma, které se nacházejí v bočních částech stěny třetí komory, mediánové a infundibulární kapsy. S pomocí těchto buněk je zajištěno spojení mezi krví a cerebrospinální tekutinou v lumenu mozkových komor.

Mají kubický nebo hranolovitý tvar, apikální povrch těchto buněk je pokryt samostatnými řasami a mikrovilly. Z bazálních větví je dlouhý proces, který končí v lamelární expanzi umístěné na kapilární krvi. Pomocí tannicitů se látky pohlcují z mozkomíšního moku a poté je dopravují podél procesu do lumen cév.

Ventrikulární onemocnění

Nejčastějším onemocněním mozkových komor je hydrocefalus. Je to onemocnění, při kterém se objem mozkových komor zvyšuje, někdy až do působivé velikosti. Symptomy této nemoci se projevují v důsledku nadměrné tvorby mozkomíšního moku a akumulace této látky v oblasti mozkových dutin. Nejčastěji se tato choroba diagnostikuje u novorozenců, ale někdy se vyskytuje u lidí jiných věkových kategorií.

Pro diagnostiku různých patologií mozkových komor pomocí magnetické rezonance nebo počítačové tomografie. Pomocí těchto výzkumných metod je možné okamžitě identifikovat onemocnění a předepsat odpovídající terapii.

Ventrikuly mozku mají složitou strukturu, ve své práci jsou spojeny s různými orgány a systémy. Je třeba poznamenat, že jejich rozšíření může naznačovat rozvoj hydrocefalů - v tomto případě je nutná konzultace s příslušným specialistou.

Ventrikly mozku

Mozek je uzavřený systém těla, který potřebuje ochranu před vnějším prostředím. Hlavní bariérou jsou kosti lebky, pod nimiž jsou skryty několik vrstev. Jejich úkolem je vytvořit ochrannou zónu mezi vnitřní stranou lebky a přímo látkou mozku.

Navíc mezi 2 a 3 skořápkami je funkční dutina - subarachnoidální nebo subarachnoidní prostor, v němž cerebrospinální tekutina - cerebrospinální tekutina neustále cirkuluje. S ním získává mozku požadované množství živin a hormonů, stejně jako odstraňování metabolických produktů a toxinů.

Syntéza a kontrola vylučování mozkomíšního moku se provádí komorami mozku, které jsou systémem otevřených smyček dutin vyložených zevnitř vrstvou funkčních buněk.

Co je to komora mozku

Anatomicky je komorový systém mozku sbírkou cisteren z oblasti mozku, kterými cirkuluje tekutina skrze subarachnoidní prostor a centrální páteřní kanál. Tento proces se provádí tenkou vrstvou ependymocytu, která pomocí cilií provokuje pohyb tekutin a řídí plnění komorového systému. Ty také produkují myelin, který je pláštěm bílkovinných myelinových vláken.

Komorové komory jsou také odpovědné za provádění sekrečních a čisticích funkcí: ependyma obložení jejich dutiny nejen produkuje cerebrospinální tekutinu, ale také ji odfiltruje z metabolických produktů, toxických a léčivých látek.

Kolik tekutin vypouští komory a jejich velikost je ovlivněna mnoha faktory: tvarem lebky, objemem mozku, fyzickým stavem osoby a přítomností souběžných onemocnění centrálního nervového systému, například hydrocefalu nebo ventrikulomegalie.

Odborníci odhadují, že u zdravé osoby je objem mozkomíšního moku uvolněný za hodinu přibližně 150-160 ml a je zcela aktualizován po 7-8 hodinách. Celkově se přibližně o 400-600 ml CSF vylučuje denně komorovým systémem, ale tento indikátor se může lišit v závislosti na krevním tlaku a psychoemotional stavu osoby.

Moderní metody studia struktury mozku nám umožňují vyšetřovat jeho vnitřní struktury bez využití přímého otevření lebky. Pokud je vyžadován odborník pro získání informací o velikosti bočních komor dítěti, pak dává směr k provádění neurosonografie, což je metoda pro vyšetření mozku pomocí ultrazvukového zařízení. Pokud je vyšetření vyžadováno pro dospělou osobu, provede se vyšetření MRI nebo CT příslušných oddělení.

Tabulka norem velikosti struktur komorového systému dospělého ve studii mozku pomocí rentgenové počítačové tomografie

Také k posouzení stavu komorového systému dospělého člověka se vypočítá index stavu každé jeho části zvlášť.

Indexová tabulka IV komory, tele a přední rohy laterálních komor

Kolik komor u lidí je jejich struktura a funkce

Komorový systém mozku se skládá ze 4 dutin, kterými se vytváří cerebrospinální tekutina a cirkuluje mezi strukturami CNS. Někdy při zkoumání struktur centrálního nervového systému objevují odborníci 5. komorová komora, která není - je to štěrbinovité hypoechoické zvětšení, které se nachází v střední čáře mozku. Taková abnormální struktura komorového systému vyžaduje pozornost lékařů: často jsou pacienti s 5 komorami vystaveni zvýšenému riziku vývoje duševních poruch. Anatomicky jsou první a druhé komory umístěny ve spodní části levého a pravého hemisféry. Každá z nich je dutina ve tvaru C, která se nachází pod telosem a obálkou zadní části hrudníku ganglií subkortikálních struktur mozku. Obvykle by objem a následně velikost boční komory dospělého člověka neměla překročit 25 ml. Tyto dutiny vzájemně nekomunikují, ale každý má kanál, kterým mozkomíšní moka vstoupí do komory III.

Třetí komora má tvar prstence, jehož stěny jsou talamus a hypotalamus. V mozku se nachází mezi vizuálními hromadami a v jejím středu je střední hmotností vizuálních kopců. Prostřednictvím sylviána akvaduktu komunikuje s dutinou 4. komory a přes meziknihové otvory - s komorami I a II.

Topograficky je čtvrtá komora umístěna mezi strukturami zadní části a tzv. Kosočtvercovou fossou, jejíž dolní úhel zadní části se otevírá do centrálního kanálu míchy.

Struktura vnitřní vrstvy struktur komorového systému je také heterogenní: v první a druhé komorě je jednovrstvá ependymální membrána a ve třetím a čtvrtém je možné pozorovat několik jejích vrstev.

Cytologické složení ependymy je homogenní v celém rozsahu: sestává ze specifických neurogliálních buněk - ependymocytů. Jsou to cylindrické buňky, jejichž volný konec pokrývají řasy. Pomocí vibrace cibule protéká cerebrospinální tekutina strukturami centrálního nervového systému.

Ne tak dávno, v dolní části třetí komory, specialisté objevili jiný typ ependymocytů - taníicitů, které se liší od předchozích v nepřítomnosti cili a schopnost přenášet data o chemickém složení cerebrospinální tekutiny do kapilár hypofyzárního portálového systému.

Boční komory 1 a 2

Anatomicky se boční nebo boční komory mozku skládají z těla, předního, zadního a dolního rohu.

Centrální část boční komory má podobu horizontální štěrbiny. Jeho horní stěna tvoří corpus callosum a v dolní části je kaudální jádro, zadní část talamu a zadní noha fornisu mozku. Uvnitř dutiny bočních komor je umístěn choroidní plexus, kterým se syntetizuje mozkomíšní moč.

Venku se podobá pásu tmavě červené barvy o šířce 4 mm. Z centrální části je choroidní plexus nasměrován na zadní rohovku, jejíž horní stěna je tvořena vlákny velkých kleští kalusového těla a zbytek je bílá hmota okcipitální části konečného mozkového úseku.

Dolní roh boční komory se nachází ve temporálním laloku a směřuje dolů, dopředu a středně k centrální lince. Na boku a nahoře je ohraničena bílou látkou temporálního laloku, střední stěnou a částí spodní tvoří hipokampus.

Anatomicky je přední roh prodloužením těla boční dutiny. Je směrována bočně směrem dopředu vzhledem k centrální dutině komory, přičemž mediální strana je omezena stěnou průhledné septum a laterálně hlavou kaudátového jádra. Zbývající strany předního rohu tvoří vlákna corpus callosum.

Vedle hlavních funkcí - syntézy a cirkulace mozkomíšního moku se břišní komory podílejí na obnově mozkových struktur. Až do nedávné doby se věřilo, že nervové buňky nemohou být aktualizovány, ale to není úplně tak: mezi boční komorou a čichovou žárovkou jedné hemisféry existuje kanál, uvnitř kterého vědci objevili akumulaci kmenových buněk. Jsou schopni migrovat do čichové baňky a podílet se na obnově počtu neuronů.

Fyziometrické indexy laterálních komor (jmenovitě jejich velikost) lze odstranit několika způsoby. U dětí prvního roku života se vyšetření provádí pomocí neurosonografie (NSG) a u dospělých - pomocí MRI nebo CT. Pak jsou data zpracovávána a porovnávána s indikátory standardů.

Boční komory mozku jsou u dítěte normální:

Tyto indikátory jsou vzaty v úvahu při diagnostice patologických stavů mozku, například hydrocefalu nebo kapky medulární substance - onemocnění, které se vyznačuje zvýšeným vylučováním mozkomíšního moku a porušením jejího odtoku, což vede ke zvýšení tlaku na stěnách komor a expanzi dutin.

Aby se snížilo riziko vývoje patologie, první studie mozku dítěte se provádí i během intrauterinního vývoje při screeningových vyšetřeních. To vám umožní identifikovat onemocnění centrálního nervového systému v počáteční fázi. Například během takové studie může být detekována asymetrie bočních komor embrya. Tento přístup poskytuje příležitost specialistům připravit a okamžitě zahájit terapeutická opatření bezprostředně po narození dítěte.

3 komory

Topograficky je třetí komora mozku lokalizována na úrovni mezilehlého úseku, mezi optickými tuberkulkami, obklopujícími střední hmotu optických tuberkul s prstencem. Má 6 zdí:

 • Střecha. Je tvořen pásem epitelu a cévním víčkem, což je pokračování plazmatu, které slouží jako základ choroidního plexu 3 komory. Tato struktura proniká do laterálních nádrží přes meziknihové otvory v horní části a vytváří vlastní choroidní plexusy.
 • Boční stěny představují povrch vizuálních hrotů, zatímco vnitřní část komory je tvořena klíčením mezilehlé hmoty.
 • Přední horní stěna je tvořena pilíři klenby mozku a jeho bílou přední komorou a dolní - konečnou šedou deskou, která se nachází mezi pilíři klenby.
 • Ze zadní části třetí komory je omezeno pájením, které se nachází nad otvorem vstupu do přívodu vody ze sylviev. Současně je zadní část vytvořena shora z piniové drážky a pájecí dráty.
 • Dno třetí komory je základem mozku v oblasti zadní perforované látky, mastoidu, šedé hlízy a chiasmu optických nervů.

Fyziologický význam třetí komory spočívá v tom, že představuje dutinu, jejíž stěny obsahují vegetativní centra. Z tohoto důvodu může zvýšení jeho objemu a anomální struktury způsobit odchylky v procesech stimulace inhibice autonomního nervového systému, který je zodpovědný za fyzický stav člověka. Například pokud má mozkovou komoru III rozšířenou, ovlivní to práci struktur oběhového, respiračního a endokrinního systému.

Velikost třetí komory u dítěte:

4 ventrikuly mozku

Anatomicky je čtvrtá komora umístěna mezi mozkovým mozkem, zadním povrchem pons a medulou, v tzv. Kosmetické fossi. V embryonálním stádiu vývoje dítěte se vytváří ze zbytků zadní mozkové kosmetiky, proto slouží jako společná dutina pro všechny části zadního mozku.

Vizuálně se IV ventrikul podobá trojúhelníku, jehož dno tvoří struktury medulla oblongata a mostu a střecha je horní a spodní plachta. Horní plachta je tenká membrána napnutá mezi horní nohy mozečku, zatímco dolní část je přiléhající k nohám skarta a doplněna deskou měkkého pláště, která tvoří choroidní plexus.

Funkčním účelem IV komory je vedle výroby a skladování mozkomíšního moku přerozdělení toku mezi subarachnoidním prostorem a centrálním kanálem míchy. Kromě toho jsou v hloubkách jejího dna jádra V-XII kraniálních nervů zodpovědných za práci svalů odpovídajících svalů hlavy, například okulomotor, obličej, polykání atd.

5 komory mozku

Někdy v lékařské praxi existují pacienti, kteří mají ventrikulu V. Jeho přítomnost je považována za charakteristiku struktury komorového systému jednotlivce a je patologií spíše než variantou normy.

Stěny páté komory jsou vytvořeny díky spojení vnitřních částí membrán velkých hemisfér, zatímco jejich dutina nekomunikuje s jinými strukturami komorového systému. Z tohoto důvodu by bylo správnější nazvat výslednou výklenek dutinou "průhledné přepážky". Ačkoli ventrikulová komora nemá choroidní plexus, je naplněna míchovou tekutinou, která protéká póry přepážky.

Velikost V komory je striktně individuální pro každého pacienta. U některých je to uzavřená a autonomní dutina a někdy v horní části je mezera až do délky 4,5 cm.

Navzdory skutečnosti, že existence dutiny průhledné septum je anomálií mozkové struktury dospělého, její přítomnost je povinná v embryonálním stádiu vývoje plodu. Současně v 85% klinických případů narůstá do šestiměsíčního věku dítěte.

Jaké nemoci mohou ovlivnit komory

Nemoci komorového systému mozku mohou být jak vrozené, tak získané. Do prvního typu se odborníci odvolávají na hydrocefalus (edém mozku) a ventrikulomegálii. Tato onemocnění jsou často výsledkem abnormálního vývoje mozkových struktur dítěte během embryonálního období v důsledku předchozí chromozomální poruchy nebo infekce plodu.

Hydrocephalus

Dropsy mozku jsou charakterizovány nesprávnou prací komorového systému hlavy - nadměrná sekrece mozkomíšního moku a její nedostatečná absorpce do krevního oběhu strukturami okcipitálně-parietální zóny. V důsledku toho jsou vyplněny všechny dutiny a subarachnoidní prostory a v důsledku toho tlačí na jiné struktury, což způsobuje encefalopatickou destrukci mozku.

Navíc, kvůli zvýšenému intrakraniálnímu tlaku, jsou kosti lebky posunuty, což je vizuálně vyjádřeno růstem obvodu hlavy. Síla projevů symptomatických příznaků hydrocefalu závisí na tom, kolik odchylky v systému produkce a absorpce mozkomíšního moku: čím výraznější je tento rozdíl, tím silnější jsou projevy nemoci a destrukce substance mozku.

Někdy, bez léčby, hlava roste tak rychle, že nemocní se nedokáže vyrovnat se svou závažností a zůstává uklidněný až do konce života.

Lidský edém se může zhoršit v jakémkoli věku, ale nejčastěji se vyskytuje u dětí, což je vrozené onemocnění. V dospělé populaci se patologie obvykle vyskytuje v důsledku narušení výtoku mozkomíšního moku z důvodu poranění hlavy, infekce meningí, výskytu nádoru a toxické otravy těla.

Klinické projevy hydrocefalů jsou vývoj neurologických poruch s různou závažností u pacienta a změna objemu lebky, která je viditelná pouhým okem:

Vzhledem k tomu, kosti během prvního roku dítěte života hlavy je plastový, zvýšení množství mozkomíšního moku ji deformuje, který vizuálně se projevuje nejen v nárůstu objemu hlavy kvůli rozdílům klouby kosti lebeční klenby, ale i při konsolidaci čelní kosti.

U dítěte s hydrocefalotem je zpravidla pozorován otok a vypuknutí fontanelů v důsledku zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Další vnější příznaky hydrocefalů jsou také přítomny:

 • nedostatek chuti k jídlu;
 • výrazná vaskulární síť na nosu;
 • ruční třes;
 • předčasné vyhynutí sacího a polknutí reflexu;
 • rozsáhlá a častá regurgitace;
 • opuch a výčnělek fontanel.

Neurologické poruchy se projevují ve vývoji strabismu, nystagmusu očních bulvů, zhoršení zraku, sluchu, bolesti hlavy, slabosti svalů končetin v kombinaci s hypertonií.

U dospělých a dětí starších dvou let je vývoj kapky indikován vzhledem ranních bolestí hlavy, zvracením, výrazným otokem optických disků, parezí a jinou narušenou koordinací pohybů.

Diagnostika hydrocefalů se provádí pomocí moderních metod neuroimagingu. Obvykle dochází k rozšiřování komor mozku v plodu během vyšetření ultrazvukem a následně po porodu potvrzeno neurosonografií.

U dospělých diagnóza prochází při zkušebních struktur mozku pomocí MRI nebo CT, v tomto případě více informativní radiologickým vyšetřovací metody, protože umožňuje jak pro identifikaci v případě potřeby místo krvácení do dutin komor, z důvodu poškození nebo prasknutí cév komorové stěny.

Taktika léčby poklesu mozku závisí na závažnosti. Při malé a mírné akumulaci cerebrospinální tekutiny vedou experti farmakoterapii zaměřenou na snížení množství tekutiny v mozku užíváním diuretik.

Také stimuluje práci nervových center pomocí fyzioterapeutických postupů. Silná patologie vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok, jehož cílem je snížit intrakraniální tlak a odstranit přebytečnou tekutinu z mozkových struktur

Ventrikulomegalie

Ventrikulomegalie nebo patologické rozšíření bočních komor mozku je vrozené onemocnění, jejíž skutečné příčiny jsou dosud neznámé. Domníváme se však, že riziko výskytu dítěte s takovým postižením se zvyšuje u žen starších 35 let.

Impulsem k rozvoji patologie může být intrauterinní infekce plodu, břišní trauma těhotné ženy a děložní krvácení, v důsledku čehož dítě přestane přijímat potřebné množství živin. Často je abnormální zvětšení komor mozku v plodu souběžným onemocněním jiných defektů CNS dítěte.

Klinicky se expanze (dilatace) bočních komor manifestuje ve vývoji neurologických abnormalit, protože zvýšený objem cerebrospinální tekutiny omezuje a tlačí na vnitřní struktury mozku. Pacient může také trpět psycho-emocionálními poruchami, schizofrenií a bipolární poruchou.

Ventrikulomegalie může být jednostranná a oboustranná, se symetrickým a mírným nárůstem bočních nádrží, může to být varianta normy a může být znakem struktury mozek dítěte. U novorozenců se tato diagnóza provádí pouze tehdy, když rozměry komorových úseků na diagonále na úrovni otvoru Monroe přesáhnou 0,5 cm od přijatých norem.

Těžká asymetrie komor vyžaduje důkladnou pozornost odborníků - koneckonců, cisterna, která je větší na jedné straně, narušuje rovnováhu výroby mozkomíšního moku. Obvykle dítě s komorovou ganglií zaostává za vývojem serií: začíná mluvit a chodit později, špatně zvládne jemné motorické dovednosti a také zažívá konstantní bolesti hlavy. Objem lebky také roste a rozdíl mezi ním a prsou může být větší než 3 cm.

Taktika léčby dítěte s ventrikulomegalií závisí na závažnosti onemocnění. Takže s malou odchylkou zůstává dítě pod dohledem ošetřujícího lékaře, průměrný stupeň patologie vyžaduje lékařské ošetření a fyzioterapeutické postupy zaměřené na kompenzaci a nápravu neurologických projevů onemocnění.

K normalizaci práce mozku jsou předepsány nootropické léky, které zlepšují mozkovou aktivitu, diuretika - redukující intrakraniální tlak, antihypoxanty, draslíky a vitamínové komplexy.

V případě závažné ventrikulomegalie dítě vyžaduje chirurgickou léčbu, která spočívá v zavedení drenážní trubice do mozkových komor.

Další příčiny komorové nemoci

Dilatace dutin komorového systému může být způsobena poškozením mozkových struktur tumorů podobných nádorů nebo zánětem jednotlivých částí.

Například přiměřený odtok mozkomíšního moku může být narušen v důsledku zánětu části měkké skořápky v důsledku poškození mozku meningokokovou infekcí. V srdci centrálního nervového systému lézí této choroby je první otravy mozkových cév s toxiny, které uvolní patogen.

Na tomto pozadí se vyvíjí tkáňový edém, zatímco bakterie pronikají do všech struktur mozku a způsobují jeho purulentní zánět. V důsledku toho se skořápky medulky zvětšují, konvulky se vyhlazují a trombi se tvoří uvnitř cév, což blokuje tok krve, což způsobuje více mozkových krvácení.

Ačkoli tato nemoc je fatální, počátek léčby včas může zastavit proces ničení bílé hmoty infekčními látkami. Bohužel, dokonce i poté, co je člověk úplně vyléčen, existuje nebezpečí, že mu bude docházet k poklesu mozku a tím k nárůstu ventrikulárních dutin mozku.

Jednou z komplikací meningokokové infekce je vývoj ependymatitidy nebo zánětu vnitřní výstelky komor. Může se objevit v jakémkoli stádiu infekčně-zánětlivého procesu, bez ohledu na stupeň léčby.

Současně se klinický průběh onemocnění nelíbí od projevů meningoencefalitidy: pacient trpí ospalostí, zácpou, zátkou nebo spadá do kómatu. Má také hypertonicitu svalů, třes končetin, křeče, zvracení.

U malých dětí způsobuje akumulace mozkomíšního moku zvýšený intrakraniální tlak a sekundární mozek hydrocefalus. Pro přesnou diagnózu a identifikaci patogenu se odborníci podrobí punkci obsahu komor a u dětí je tento postup prováděn přes pružinu a u dospělých dělá kraniotomii

Lékařská punkce mozkomíšního moku s ependymitidou je žlutě žlutá, obsahuje velké množství patogenních bakterií, bílkovin a polynukleár. Pokud není další onemocnění léčiva, pak kvůli akumulaci velkého množství tekutiny jsou všechny struktury a autonomní centra mozku vytlačeny, což může vést k paralýze dýchání a smrti pacienta.

Vzhled neoplastických nádorů v mozkové struktuře může také způsobit zhoršení vylučování mozkomíšního moku a abnormality v mozkových komorách. Tudíž ependymom, maligní nádor centrálního nervového systému, který je tvořen z atypických buněk ependiální vrstvy, se může objevit na vnitřní straně cisterny a podél odtokových cest cerebrospinální tekutiny. Situaci komplikuje skutečnost, že tento typ novotvaru je schopen metastázovat do jiných částí mozku prostřednictvím cirkulačních kanálů mozkomíšního moku.

Klinický obraz onemocnění závisí na tom, kde se nachází nádor. Takže pokud se nachází v postranních cisternách, projeví se to zvýšením intrakraniálního tlaku, apatie nadměrné ospalosti atd.

Při zhoršení situace je pacient dezorientován, poškozuje paměťové procesy, duševní poruchy, halucinace. Pokud je nádor umístěn v blízkosti interventrikulárního otvoru nebo je blokuje, může se u pacienta vyvinout jednostranná mrtvice, protože postižená komora přestává podílet se na cirkulaci mozkomíšního moku.

Když je ovlivněn ependymom IV komor, má pacient výrazné neurologické abnormality, protože výsledné nádorové lisy na lebeční jádro ležely na jeho dně. Vizuálně se to projevuje v nystagmu oka, paralýze obličejových svalů a narušení procesu glótií. Pacient má také bolest hlavy, zvracení, výskyt tonických křečí nebo zkreslení.

U starších lidí může být narušení komorového systému způsobeno aterosklerotickými změnami, neboť v důsledku tvorby cholesterolových plaků a ztenčení stěn cévy existuje riziko cerebrálního krvácení včetně komorové dutiny.

V tomto případě výbuchová nádoba vyvolává průnik krve do mozkomíšního moku, což způsobí narušení chemického složení. Nadměrné intraventrikulární krvácení může vyvolat vznik mozkového edému u nemocného s následnými následky: zvýšením bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, snížené ostrosti zraku a vzhledu závoju před očima.

Při absenci lékařské péče se stav pacienta rychle zhoršuje, křeče se objevují a spadá do kómatu.

Vlastnosti třetí komory

Třetí komorou mozku je spojení mezi bočními cisternami a spodní částí lidského komorového systému. Cytologické složení jeho stěn se neliší od struktury podobných struktur mozku.

Jeho fungování však obzvlášť znepokojuje lékaře, protože stěny této dutiny obsahují velké množství autonomních ganglií, jejichž fungování závisí na práci všech vnitřních systémů lidského těla, ať už je to dýchání nebo krevní oběh. Rovněž udržují stav vnitřního prostředí těla a podílejí se na tvorbě reakce těla na vnějších podnětech.

Pokud neurolog podezřívá vývoj patologie třetí komory, pak řídí pacienta k podrobnému vyšetření mozku. U dětí bude tento proces prováděn jako součást neurosonologického studia a u dospělých s použitím přesnějších neuroimagingových metod - MRI nebo CT mozku.

Obvykle by šířka třetí komory v úrovni sylviu akvaduktu u dospělého neměla přesáhnout 4-6 mm a u novorozence 3-5 mm. Pokud zkoumaná osoba překročí tuto hodnotu, pak odborníci zaznamenají zvýšení nebo expanzi ventrikulární dutiny.

V závislosti na závažnosti patologie je pacientovi předepsána léčba, která může spočívat v léčebném oslabení neurologických projevů patologie nebo při použití operativních léčebných metod - obtok dutiny pro obnovení odtoku mozkomíšního moku.

Se Vám Líbí O Epilepsii